HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 12

Financieel verslag Historische Kring Bussum 2000

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Begroting 2001
Inkomsten        1999        2000        begroting 2001

contributie        11.547        12.503        12.500
advertenties         2.060         1.240         1.400
wandelingen           510           326            300
diverse               717           438           300
            ----------    -----------    ----------
totaal            14.860        14.552        14.650

Uitgaven

huisvesting         4.423         3.061         3.200
secretariaat         2.349         3.255         3.500
contactblad         7.393         7.578         7.800
foto?s                       215
rente                       28
naar reserve          695          415
            -----------    ----------    ----------
totaal              14.860        14.552           14.500


Balans Historische Kring Bussum 31-12-2000

Activa                1999            2000

kas                 201             168
giro                 4.479              6.548
giro plus               14              15
giro ster                 14.720              14.672
waarborg Huizerweg         250                  250
            ---------------        ------------------
totaal                19.664              21.653


Passiva

algemene reserve        9.259             9.674
bestemmingsreserve       7.000             7.000
crediteuren              3.405             4.979
            ----------------            ---    ------------
totaal                19.664               21.653


Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel