HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 12

Financieel verslag Historische Kring Bussum 2000

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Begroting 2001
Inkomsten        1999        2000        begroting 2001

contributie        11.547        12.503        12.500
advertenties         2.060         1.240         1.400
wandelingen           510           326            300
diverse               717           438           300
            ----------    -----------    ----------
totaal            14.860        14.552        14.650

Uitgaven

huisvesting         4.423         3.061         3.200
secretariaat         2.349         3.255         3.500
contactblad         7.393         7.578         7.800
foto?s                       215
rente                       28
naar reserve          695          415
            -----------    ----------    ----------
totaal              14.860        14.552           14.500


Balans Historische Kring Bussum 31-12-2000

Activa                1999            2000

kas                 201             168
giro                 4.479              6.548
giro plus               14              15
giro ster                 14.720              14.672
waarborg Huizerweg         250                  250
            ---------------        ------------------
totaal                19.664              21.653


Passiva

algemene reserve        9.259             9.674
bestemmingsreserve       7.000             7.000
crediteuren              3.405             4.979
            ----------------            ---    ------------
totaal                19.664               21.653


Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 42 gasten en geen leden online