HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 12

Financieel verslag Historische Kring Bussum 2000

(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Begroting 2001
Inkomsten        1999        2000        begroting 2001

contributie        11.547        12.503        12.500
advertenties         2.060         1.240         1.400
wandelingen           510           326            300
diverse               717           438           300
            ----------    -----------    ----------
totaal            14.860        14.552        14.650

Uitgaven

huisvesting         4.423         3.061         3.200
secretariaat         2.349         3.255         3.500
contactblad         7.393         7.578         7.800
foto?s                       215
rente                       28
naar reserve          695          415
            -----------    ----------    ----------
totaal              14.860        14.552           14.500


Balans Historische Kring Bussum 31-12-2000

Activa                1999            2000

kas                 201             168
giro                 4.479              6.548
giro plus               14              15
giro ster                 14.720              14.672
waarborg Huizerweg         250                  250
            ---------------        ------------------
totaal                19.664              21.653


Passiva

algemene reserve        9.259             9.674
bestemmingsreserve       7.000             7.000
crediteuren              3.405             4.979
            ----------------            ---    ------------
totaal                19.664               21.653


Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 47 gasten en geen leden online