HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 2

Hamerstraatproject
(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Zoals u wellicht in de Gooi- en Eemlander hebt  kunnen lezen zijn wij bezig om gegevens te verzamelen over de Hamerstraat en zijn bewoners. Hiervoor zijn wij op zoek naar oude bewoners die ons het een en ander kunnen vertellen hoe het vroeger was in de straat. Tevens zoeken wij gegevens over bedrijven die vroeger in de straat gevestigd waren.

Wij willen proberen om van alle gegevens een boekje samen te stellen en vragen u daarom, heeft u nog foto's, verhalen of iets anders wat voor ons van belang is, zet het even op papier en neem dan contact op met Joke Andriessen, Hamerstraat 58, tel. 035-6935156.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 144 gasten en geen leden online