HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 2

Van de redactie
(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Voor u ligt het eerste exemplaar van 2001. De redactie dankt alle schrijvers weer van harte voor hun inbreng want u weet: zonder U geen boekje. Deze keer een interview met de heer Verheul over caf‚ Ruimzicht door mevr. I. de Beer. Martin Heyne maakt zijn verhaal over de paardensport in Bussum af en de heer T. Sibbing schrijft over de eerste Bussumse schaker. Verder aandacht voor een nieuw boek, geschreven door Evert Mathies getiteld "Kerkenpad door Bussum, een forensendorp onderweg". Ook mevrouw en meneer Langemeijer hebben weer een bijdrage geleverd.
Voor de leden die niet op de jaarvergadering waren staat het financieel verslag en het verslag van de jaarvergadering in dit boekje

Verder een reactie van de heren Voûte over Tanah Abang en een gedeelte van de nieuwste aanwinsten die onze vereniging heeft gekregen de afgelopen maanden. Wilt u weten wat we allemaal hebben gekregen bezoek dan ons informatie/documentatie centrum op vrijdagmiddag van 2 tot 5 uur.
De heer Droogleever Fortuyn doet een oproep inzake "de historie van het oude huis" en op de laatste pagina weer eens een puzzel waar we u veel plezier mee wensen. De redactie wenst u veel leesplezier en blijf a.u.b. schrijven.

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 56 gasten en geen leden online