HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 2

Van de redactie
(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Voor u ligt het eerste exemplaar van 2001. De redactie dankt alle schrijvers weer van harte voor hun inbreng want u weet: zonder U geen boekje. Deze keer een interview met de heer Verheul over caf‚ Ruimzicht door mevr. I. de Beer. Martin Heyne maakt zijn verhaal over de paardensport in Bussum af en de heer T. Sibbing schrijft over de eerste Bussumse schaker. Verder aandacht voor een nieuw boek, geschreven door Evert Mathies getiteld "Kerkenpad door Bussum, een forensendorp onderweg". Ook mevrouw en meneer Langemeijer hebben weer een bijdrage geleverd.
Voor de leden die niet op de jaarvergadering waren staat het financieel verslag en het verslag van de jaarvergadering in dit boekje

Verder een reactie van de heren Voûte over Tanah Abang en een gedeelte van de nieuwste aanwinsten die onze vereniging heeft gekregen de afgelopen maanden. Wilt u weten wat we allemaal hebben gekregen bezoek dan ons informatie/documentatie centrum op vrijdagmiddag van 2 tot 5 uur.
De heer Droogleever Fortuyn doet een oproep inzake "de historie van het oude huis" en op de laatste pagina weer eens een puzzel waar we u veel plezier mee wensen. De redactie wenst u veel leesplezier en blijf a.u.b. schrijven.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 51 gasten en geen leden online