HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/1 (mei 2001) pag. 1

Inhoud
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Jaargang 17  nummer 1 *  mei 2001
ISSN 0920-5683

Pagina
02 Van de redactie
03 Herinnering van Jan Verheul        I. de Beer
08 Nieuwe aanwinsten
11 Een historische vondst            N. Langemeijer
12 Financieel jaarverslag    
13 Verslag van de jaar vergadering
14 Het oude huis          E. Droogleever-Fortuyn
15 Eerste Bussumse schaker       drs. A.C.M. Sibbing
18 Paardensport in Bussum               M. Heyne
23 Tahah Abang               Dr. A.M. Voûte
27 Er hangt een kaartje aan de wand      G. Langemeijer
30 Boek aankondiging         M. van der Heide
32 Puzzel                    P. Scherpbier

Voorblad: foto Jachtspringen op werk IV in 1936        

Verantwoording illustraties: voorblad, H.K.B., pag. 3, 6, 7,  J.M. Verheul, pag. 5 I de Beer pag. 11, 28, 29 fam. Langemeijer, pag. 4, 7, 18 t/m 22 M. Heyne, pag. 23, 24 A.M Voûte, pag. 31 M. v.d. Heide.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Kopij voor het septembernummer graag inleveren vóór 1 augustus 2001.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 6936710.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel