HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 18/1 (maart 2002) pag. 1

Inhoud en Agenda Historische Kring
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel. Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Jaargang 18 , nummer 1,  maart 2002
ISSN 0920-5683

Marcus van der Heide   
Boekhandel LOS (weer) zelfstandigIllustratie voorblad: Boekhandel Los 1893 (klik op afbeelding voor een vergroting).
(Folder Drukkerij Los eind jaren veertig)

Agenda Historische Kring

Dinsdag 26 maart: Jaarvergadering (na de pauze dia's), 20.00 u.
Het jaaroverzicht staat op pagina 29.
Woensdag 26 maart: Contactavond (centrumplan/Landstraat), 20.00 u.
Zaterdag 19 oktober: Contactmiddag (Erfgooiers), 14.00 u.
De contactavonden/-middag vinden plaats in het Informatie-/documentatiecentrum aan de Huizenveg 54 in Bussum. Ook niet-leden zijn welkom.

U wilt iemand feliciteren of bedanken?
Cadeau-tip: geef een jaargang Contactblad HKBussum.

Administratie- en redactieadres HKBussum
Huizerweg 54, 1402 AD Bussum

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 85 gasten en geen leden online