HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 88-90

90 jaar scouting in Bussum, aanvullingen en reacties
Auteur: Martin Heyne

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Op het artikel "90 jaar scouting in Bussum" in het vorige nummer van dit blad, zijn een aantal reacties en ook aanvullingen binnengekomen waarvoor ik de inzenders graag wil bedanken. Met name die over de R.K. gidsen waren zeer welkom en zijn in onderstaande aanvulling verwerkt.

De Jeanne d' Arcgroep

Al vóór de 2e Wereldoorlog had de Vitusparochie een meisjesgroep, met Zonnekinderen voor meisjes op de lagere school leeftijd en Trekvogels voor oudere meisjes. Die groep kon tijdens de oorlog nog enkele jaren ongestoord doorwerken. Deze vormde na de oorlog de basis voor het opzetten van een gidsen-groep. De eerste bijeenkomst werd gehouden opFoto-onderschrift:
De Jeanne d'Arcgroep in de zomer van 1949.
Op de achterste rij: Euphrie de Block, Lies Fennis, n.n., Gerda Meyer, Han Ross, n.n., Lies de Bruin, Mien Pas, Nanny Oorsprong en An de Beer guido.
Midden: Marie-José Brom, Annie van der Meij, Aafje Feller, n.n., n.n., n.n., Coby van Diest en Jannie Koster, n.n.
Voor: n.n., n.n., Rietje Roeten, Lies Peters.
Liggend: n.n.

15 september 1945 onder leiding van Jo Heemskerk als guido, met als assistente An de Beer. Als kringhut mochten ze een aanbouw gebruiken achter de villa op Brinklaan 121 naast de kerk. De toeloop was zo groot, dat een half jaar later al een tweede kring opgezet werd. Tevens kwamen er kabouters bij. Toen er twee kringen waren werd de ene voor de junioren, de andere voor senioren. Voor de senioren moest een eigen kringhut komen. De familie Fennis stelde daarvoor de fietsenberging ter beschikking onder hun huis op de hoek van het Singel met de Brinklaan, omdat hun dochter Lies guido was geworden van die juniorenkring. Meer dan twaalf en een half jaar maakten ze gebruik daarvan. Toen dirigent Jan van Stokkum zich vestigde op Brinklaan 121, moest het hele huis ontruimd worden en ook de gidsen in de aanbouw moesten eruit. Hun nieuwe onderdak was op zolder in de Broederschool. Ook daar zaten ze niet ongestoord. De school had op een gegeven moment het zolderlokaal nodig en de gidsen verhuisden naar de kelder. Rond 1976 ontstonden er problemen over de hoogte van de contributie. Gezinnen die meerdere kinderen bij de gidsen hadden moesten allemaal betalen en elk van die kinderen kreeg maandelijks het landelijke gidsenblad "de Witte Margriet". Toen er weer en contributieverhoging zou komen, vroeg een aantal zich af of er geen korting mogelijk was waarbij per gezin maar één exemplaar van het blad zou komen. Dit leek een redelijk voorstel, maar landelijk wilde men daar niet in meegaan. Dat was de reden om als Jeanne d'Arcgroep uit de Ned. Gidsenbeweging te stappen. De naam werd veranderd in "De Speurders" en er kwam een groepsblad en een aangepast uniform met o.a. een lange broek en een soort kwartiermuts. De groep draaide nog jaren zo door, tot er gebrek aan leidsters kwam en er een einde aan kwam rond 1989.

De Cuneragroep

In 1948 werd in de H.Hartparochie de Cuneragroep opgericht. Met guido Muller begonnen ze in een garage aan de Korte Godelindestraat. Die stond achter de woonhuizen tussen de winkels tegenover de kerk en de K.P.C. de Bazelstraat. Korte tijd later verhuisden zij hun kringhut naar de garage van de familie Braakman aan het Beatrixplantsoen. Na het gereedkomen van de H. Hartschool (nu de Hoeksteenschool) in 1951 konden ze zich daar op de ruime zolder vestigen.
Voor kinderen onder de 11 jaar kwam er al gauw een kaboutervolk bij: ze kwamen de eerste tijd samen in de Hector Treubstraat bij de familie Best, tot ook zij in de school een eigen ruimte kregen. Hun leidster was jarenlang Ina van der Raay. Naast de kabouters runde zij ook een "Gidsenwinkel" op Koopweg 56, als tegenhanger van de Scout Shop van Groenhuijzen op Huizerweg 21. Tot zover de aanvullende informatie over de Gidsen.Foto-onderschrift:
Kabouters van de Cuneragroep op het plein achter de H. Hartschool omstreeks 1954. In het midden Ina van der Raay.Foto-onderschrift:
De Senioren van de Cuneragroep circa 1955.
Achterste rij v.l.n.r.: Wijne Zwanikken, Mia Welling, Els van Marissing, Ineke Schimmel en Truus Welling. In het midden guido Loes Buunen-Bisschop.
Voorste rij: Wil Eijpe, Wil Calis, Corry Splinter en Corry Welling.

Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 101 gasten en geen leden online