HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 82

Oproep
(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het is ons ter ore gekomen dat er leden niet naar onze contactavonden kunnen komen, omdat ze geen vervoer hebben of er liever niet meer alleen opuit trekken 's avonds. Zijn er leden die deze mensen op willen halen en weer thuis willen brengen. Geef u op bij ons informatie-/documentatiecentrum aan de Huizerweg. U kunt op vrijdagmiddag ook bellen tussen 2 en 5 uur via tel telefoonnummer 035-691 12 51.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 130 gasten en geen leden online