HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 82

Boerderijenproject
(Van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

2003 is het jaar van de boerderij. Na aanleiding hiervan is aan de Historische Kringen gevraagd een werkgroep te vormen die tot taak heeft een inventarisatie te maken van nog bestaande boerderijen in de eigen plaats. Ze hoeven niet meer in gebruik te zijn als boerderij.

Voor onze kring zijn de dames Truus Elshof en Nel Krijnen bezig met dit project.
Inmiddels is bekend dat in 2003 landelijke activiteiten als de Fietsdag en Open Monumentendag het thema "landelijke bouwkunst" mee zullen krijgen.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 50 gasten en geen leden online