HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 65

Inhoud
(van de redactie)

De tekst in pdf-formaat wordt  nog toegevoegd. Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Jaargang 17  nummer 3 *  december 2001
ISSN 0920-5683

Inhoud

pagina
66 Het laatste Contactblad?   
67 Herinneringen van Jan Verheul (2)        I. de Beer
72 Een oud huis aan de Meijerkamplaan        J. Horst
74 Herinneringen uit een padvinderij jeugd        I. Schouten-Reckman
75 Oplossing puzzel                 P.H. Scherpbier
79 Rust wat aan de Koningslaan         G. van Gooswilligen
85 De boerderij van De Graaf aan de Mariastraat    N. Krijnen
88 De padvinderij deel 2              M. Heyne
92 Hans de la Rive Box             M.J.A. van der Heide
   
Voorblad:   
Foto: Bussumsche Houthandel 1931 (J. Klijnman)AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Zie pagina 66 van dit nummer.

Verantwoording illustraties: pag. 67 t/m 71 J. Klijnman, pag. 74 I. Schouten, pag. 79 t/m 81 van Gooswilligen, pag 85 t/m 87 N. Krijnen, pag. 88 t/m 92 N. Heyne, pag. 92 t/m 96 M. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Redactie:
Redactie-adres: Huizerweg 54, 1402 AD, Bussum.
 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.


Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel