HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 65

Inhoud
(van de redactie)

De tekst in pdf-formaat wordt  nog toegevoegd. Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Jaargang 17  nummer 3 *  december 2001
ISSN 0920-5683

Inhoud

pagina
66 Het laatste Contactblad?   
67 Herinneringen van Jan Verheul (2)        I. de Beer
72 Een oud huis aan de Meijerkamplaan        J. Horst
74 Herinneringen uit een padvinderij jeugd        I. Schouten-Reckman
75 Oplossing puzzel                 P.H. Scherpbier
79 Rust wat aan de Koningslaan         G. van Gooswilligen
85 De boerderij van De Graaf aan de Mariastraat    N. Krijnen
88 De padvinderij deel 2              M. Heyne
92 Hans de la Rive Box             M.J.A. van der Heide
   
Voorblad:   
Foto: Bussumsche Houthandel 1931 (J. Klijnman)AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Zie pagina 66 van dit nummer.

Verantwoording illustraties: pag. 67 t/m 71 J. Klijnman, pag. 74 I. Schouten, pag. 79 t/m 81 van Gooswilligen, pag 85 t/m 87 N. Krijnen, pag. 88 t/m 92 N. Heyne, pag. 92 t/m 96 M. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Redactie:
Redactie-adres: Huizerweg 54, 1402 AD, Bussum.
 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.


Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 40 gasten en geen leden online