HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 65

Inhoud
(van de redactie)

De tekst in pdf-formaat wordt  nog toegevoegd. Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Jaargang 17  nummer 3 *  december 2001
ISSN 0920-5683

Inhoud

pagina
66 Het laatste Contactblad?   
67 Herinneringen van Jan Verheul (2)        I. de Beer
72 Een oud huis aan de Meijerkamplaan        J. Horst
74 Herinneringen uit een padvinderij jeugd        I. Schouten-Reckman
75 Oplossing puzzel                 P.H. Scherpbier
79 Rust wat aan de Koningslaan         G. van Gooswilligen
85 De boerderij van De Graaf aan de Mariastraat    N. Krijnen
88 De padvinderij deel 2              M. Heyne
92 Hans de la Rive Box             M.J.A. van der Heide
   
Voorblad:   
Foto: Bussumsche Houthandel 1931 (J. Klijnman)AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Zie pagina 66 van dit nummer.

Verantwoording illustraties: pag. 67 t/m 71 J. Klijnman, pag. 74 I. Schouten, pag. 79 t/m 81 van Gooswilligen, pag 85 t/m 87 N. Krijnen, pag. 88 t/m 92 N. Heyne, pag. 92 t/m 96 M. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Redactie:
Redactie-adres: Huizerweg 54, 1402 AD, Bussum.
 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.


Actueel

OMD2020-magere belangstelling

In geen jaren is het aantal bezoekers tijdens Open Monumentendag in Bussum zo laag geweest als dit jaar. Waar dat aan heeft gelegen is niet duidelijk.Wel is nu bekend dat landelijk gezien het aantal belangstellenden naar schatting de helft minder was dan verleden jaar. Het evenement werd beheerst door de corona-maatregelen. Het centrum van de activiteiten was op de zaterdag het 100-jarige Willem de Zwijgercollege, en daar mochten tegelijkertijd maximaal 150 bezoekers aanwezig zijn. Ze kregen badges in de vorm van een kleurige wasknijper. Die moesten ze zichtbaar dragen en bij vertrek inleveren.

Lees meer...

Foto van de maand

September 2020

Deze rij karakteristieke gebouwen moet iedereen (vaak) gezien hebben en anders snel gaan zien! Zelfs vanuit de trein vanaf station Naarden-Bussum naar station Bussum Zuid springen deze gevels in het oog. Hoewel de bovenste verdiepingen anno 2020 monumentenstatus hebben, is er toch een groot verlies ten opzichte van deze oude foto te betreuren, helaas!  Wat is dat met name? Laat het ons weten! 

Voor de foto van de maand augustus hebben we geen bevredigende oplossing ontvangen, hij blijft steken in de categorie 'onbekend'

We hebben 126 gasten en geen leden online