HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 17/3 (december 2001) pag. 65

Inhoud
(van de redactie)

De tekst in pdf-formaat wordt  nog toegevoegd. Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Jaargang 17  nummer 3 *  december 2001
ISSN 0920-5683

Inhoud

pagina
66 Het laatste Contactblad?   
67 Herinneringen van Jan Verheul (2)        I. de Beer
72 Een oud huis aan de Meijerkamplaan        J. Horst
74 Herinneringen uit een padvinderij jeugd        I. Schouten-Reckman
75 Oplossing puzzel                 P.H. Scherpbier
79 Rust wat aan de Koningslaan         G. van Gooswilligen
85 De boerderij van De Graaf aan de Mariastraat    N. Krijnen
88 De padvinderij deel 2              M. Heyne
92 Hans de la Rive Box             M.J.A. van der Heide
   
Voorblad:   
Foto: Bussumsche Houthandel 1931 (J. Klijnman)AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Zie pagina 66 van dit nummer.

Verantwoording illustraties: pag. 67 t/m 71 J. Klijnman, pag. 74 I. Schouten, pag. 79 t/m 81 van Gooswilligen, pag 85 t/m 87 N. Krijnen, pag. 88 t/m 92 N. Heyne, pag. 92 t/m 96 M. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Redactie:
Redactie-adres: Huizerweg 54, 1402 AD, Bussum.
 
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.


Actueel

Tindal torentje

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument.

Lees meer...

Foto van de maand

Noodgeval

Februari 2020

 

Fotio Jaap van Hassel

We hebben 103 gasten en geen leden online