HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 31

Lezers reageren
(van de redactie)

Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.

Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.


Op het artikel over Boekhandel Los kwamen nogal wat reacties, vooral mondelinge verhalen hoe het er vroeger uitzag. Zo memoreerde Wim Meeuwis het einde van de schoenenzaak Meeuwis, die op de foto uit 1967 op pagina 15 nog in volle glorie prijkt, ondanks de nog net te ontcijferen naam op de gevelbalk MEEUWIS. In 1978 werd de zaak bij de boekhandel getrokken. Uit het Adresboek 1954 drukken we hierbij de fraaie advertentie van de zaak af.Een drietal reacties willen we u niet onthouden.

1. Al op 10 april 2002 ontving mevrouw Westra-Slaap een brief van haar vroegere schoolvriendin van de Julianaschool uit de jaren 1931-1937. Ze had Noor Brouwer-Pelle het krantenknipsel over Los gestuurd. Deze geeft helemaal uit Cherry Creek, Canada, opheldering over de mensen in klederdracht op de oudste foto’s van de boekhandel [zie de omslag van het Contactblad]. Ze schrijft: “Het frappante is, dat mijn beide grootouders, Opa en Oma Los, voor de winkel staan. En ook de beide ouders van Oma Los. Mijn overgrootmoeder ging altijd gekleed in de Friese klederdracht. Moeders familie kwam uit Friesland, Vaders familie uit Zeeland […]. Naar aanleiding van het krantenknipsel zijn we maar weer eens de stamboom gaan nakijken” (waaraan net hard gewerkt was en waarvan de hele familie een kopie had ontvangen).

2. Als reactie op de foto van de “statige boekhandel met winkelchef Jan Hoogmei op de achtergrond” deelde een collega kantoorboekhandel mee, dat het de bedoeling was geweest dat Hoogmei de zaak van Breijer zou overnemen. Groot was de deceptie dat deze in handen van Van Reijen overging. Het gevolg was, dat Hoogmei in de Kerkstraat een zaak voor zich zelf begonnen is.

3. De HKB ontving een kopie van de brief d.d. 7 juni van mevrouw Roest uit Baarn: “Met genoegen heb ik de geschiedenis van de boekhandel Los gelezen. Toch mis ik daarin een kleine eervolle vermelding van uw oud-medewerkster mevrouw Anneluce Peters-Flamand. Zij heeft zich toch een kleine 46 jaar volledig ingezet voor de firma en daarmee is zij toch ook een stukje ‘geschiedenis Los’[…]. Zelfs nu zij gepensioneerd is helpt ze nog in de boekhandel door in te vallen tijdens ziekte en nieuwe medewerkers in te werken”.


Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 53 gasten en geen leden online