HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 31

Lezers reageren
(van de redactie)

Klik hier voor dit artikel in pdf-formaat.

Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.


Op het artikel over Boekhandel Los kwamen nogal wat reacties, vooral mondelinge verhalen hoe het er vroeger uitzag. Zo memoreerde Wim Meeuwis het einde van de schoenenzaak Meeuwis, die op de foto uit 1967 op pagina 15 nog in volle glorie prijkt, ondanks de nog net te ontcijferen naam op de gevelbalk MEEUWIS. In 1978 werd de zaak bij de boekhandel getrokken. Uit het Adresboek 1954 drukken we hierbij de fraaie advertentie van de zaak af.Een drietal reacties willen we u niet onthouden.

1. Al op 10 april 2002 ontving mevrouw Westra-Slaap een brief van haar vroegere schoolvriendin van de Julianaschool uit de jaren 1931-1937. Ze had Noor Brouwer-Pelle het krantenknipsel over Los gestuurd. Deze geeft helemaal uit Cherry Creek, Canada, opheldering over de mensen in klederdracht op de oudste foto’s van de boekhandel [zie de omslag van het Contactblad]. Ze schrijft: “Het frappante is, dat mijn beide grootouders, Opa en Oma Los, voor de winkel staan. En ook de beide ouders van Oma Los. Mijn overgrootmoeder ging altijd gekleed in de Friese klederdracht. Moeders familie kwam uit Friesland, Vaders familie uit Zeeland […]. Naar aanleiding van het krantenknipsel zijn we maar weer eens de stamboom gaan nakijken” (waaraan net hard gewerkt was en waarvan de hele familie een kopie had ontvangen).

2. Als reactie op de foto van de “statige boekhandel met winkelchef Jan Hoogmei op de achtergrond” deelde een collega kantoorboekhandel mee, dat het de bedoeling was geweest dat Hoogmei de zaak van Breijer zou overnemen. Groot was de deceptie dat deze in handen van Van Reijen overging. Het gevolg was, dat Hoogmei in de Kerkstraat een zaak voor zich zelf begonnen is.

3. De HKB ontving een kopie van de brief d.d. 7 juni van mevrouw Roest uit Baarn: “Met genoegen heb ik de geschiedenis van de boekhandel Los gelezen. Toch mis ik daarin een kleine eervolle vermelding van uw oud-medewerkster mevrouw Anneluce Peters-Flamand. Zij heeft zich toch een kleine 46 jaar volledig ingezet voor de firma en daarmee is zij toch ook een stukje ‘geschiedenis Los’[…]. Zelfs nu zij gepensioneerd is helpt ze nog in de boekhandel door in te vallen tijdens ziekte en nieuwe medewerkers in te werken”.


Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 105 gasten en geen leden online