HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 2

Van de redactie
Auteur: Marcus van der Heide

De tekst in pdf-formaat wordt t.z.t. nog toegevoegd.

Voor u ligt eerder dan u gewend bent het tweede Contactblad. Het eerste moest vanwege de Boekenweek aanzienlijk vroeger verschijnen. Op het LOS-nummer kwamen wat reacties binnen die het publiceren waard waren.

Daarnaast treft u na het verslag van de jaarvergadering (ook het financieel jaarverslag had u nog te goed) een drietal artikelen aan, van geheel verschillende inhoud. Voor elk wat wils dus. Graag wensen wij u het nodige leesplezier.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 84 gasten en geen leden online