HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 18/2 (augustus 2002) pag. 1

Inhoud en Agenda Historische Kring
(van de redactie)

De tekst in pdf-formaat wordt t.z.t. nog toegevoegd. Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.

Contactblad Historische Kring Bussum
Jaargang 18 nummer 2 augustus 2002

ISSN 0920-5683

Inhoud

3. E. Droogleever Fortuyn
Verslag Jaarvergadering 26 maart jl.
5 Marcus van der Heide
Vrije Evangelische Gemeente Bussum 75 jaar.
14 Jan Horst
Oud torenuurwerk weer bij de tijd.
21 Jan van Eijden
Drie generaties schoenmaker Van Eijden.
31 Lezers reageren.
Illustratie voorblad: Het oude Raadhuis (foto Hema; collectie Martin Heyne).

Agendum Historische Kring
Zaterdag 19 oktober: Contactmiddag over Erfgooiers, 14.00 u. in het Documentatiecentrum Huizerweg 54. Ook niet-leden zijn welkom.

U wilt iemand feliciteren of bedanken?
Cadeau-tip: geef een jaargang HKBussum.

Administratie- en redactieadres HKBussum
Huizerweg 54, 1402 AD Bussum.


Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 127 gasten en geen leden online