Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (mei 2003) pag. 16-19

II. De straatnamen
Auteur: Martin Heijne & Jan Hekkenberg


Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.
Onderstaane illlustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Om voor het nieuw aangelegde woonpark tegenover het station een naam te bedenken, was voor de Bussumse gemeenteraad in 1904 niet zo'n moeilijke opgave. Drie jaar ervoor was de jonge koningin in het huwelijk getreden met Hendrik von Mecklenburg-Schwerin.

Naarden had aan de overzijde van de Comeniuslaan al een Wilhelminapark. Dat park had Bussum gedwongen om de naam voor het gedempte haventerrein in 1902 te veranderen van Wilhelminapark in Wilhelminaplantsoen. De Raad besloot om het nieuwe woongebied het Prins Hendrikpark te noemen. Aanvankelijk stonden er zo weinig woonhuizen, dat aparte straatnamen niet nodig waren. Je ziet dan ook, dat op prentbriefkaarten uit de eerste jaren van de 20e eeuw van dit stukje Bussum alleen de naam Prins Hendrikpark staat (ill. 1).Foto-onderschrift:
1. BUSSUM, - Prins-Hendrikpark. De Mecklenburglaan gezien vanaf de Gen. de la Reijlaan in 1906. U staat voor nr. 12: Het gebouw links is Prins Hendriklaan 22/24; rechts hiervan Prins Hendriklaan 9/11. Rechts van het midden is de Ev. Lutherse kerk te zien met bebouwing langs de Brinklaan.

De postbezorging gaf aanvankelijk nauwelijks problemen. In 1907, toen er inmiddels zo'n 30 woonhuizen stonden, verspreid over het hele park, werd het lastiger en moesten de straten elk een eigen naam krijgen. Men zette de voornamen en titels op een rijtje: Hendrik, Wladimir, Albrecht, Ernst Hertog van Mecklenburg, vorst van Wenden en Ratzeburg, graaf van Schwerin, heer van de landen Rostock en Stargard. Omdat het park sterk op het station georiënteerd was, nam men dat als uitgangspunt. De laan die in de richting van het centrum loopt kreeg als belangrijkste en ook de breedste de naam 'Prins Hendriklaan'. De tweede en derde voornaam Wladimir en Albrecht werden gereserveerd voor de beide lanen die, gezien vanuit het station, dwars lopen. De vierde naam 'Ernst' leek minder goed te gebruiken. Vervolgens verdeelde men zijn titels over de lanen, die vanaf het station van rechts naar links door het park lopen: Mecklenburg, Stargard en Rostock.

Het gebied waarover hij "slechts" graaf was, 'Schwerin', kreeg het korte laantje tussen de Prins Hendrik- en de Stargardlaan.

Ook met de huisnummering ging men van het station uit, dit in tegenstelling tot de gangbare methode om vanuit het centrum te werken. Bij de nummering is het in de Mecklenburglaan niet helemaal correct gegaan. Zo ontbreken aan de oneven kant de nummers 5 t/m 9 en aan de even zijde de nummers 26 t/m 36. Het lijkt erop, dat Wladimirlaan 1, 2 en 4 aanvankelijk als de overgeslagen nummers 5 t/m 9 gedacht zijn. Dan zou nr 26 t/m 36 teruggevonden kunnen worden in de Prins Hendriklaan 13 t/m 23; in beide gevallen lijkt men ten gemeentehuize van gedachte veranderd te zijn.

Ook zal men nu tevergeefs zoeken naar Prins Hendriklaan 2 tlm 6. De bouwkavels 2 en 4 waren uitgezet op het huidige Stationsplein, maar zijn nooit uitgegeven. Op nr. 6 stond de villa, die in 1990 het veld moest ruimen voor de bouw van het kantoorpand, dat nu Albrechtlaan 14A-C is.

Prins Hendrik

Hendrik was Hertog van Mecklenburg-Schwerin. Straatnamen van het Prins Hendrikpark zijn met de prins verbonden. Albrecht en Wladimir waren zijn voornamen. Het dun bevolkte Mecklenburg, ongeveer half zo groot als Nederland, ligt aan de Oostzee. Belangrijke steden zijn de voormalige hoofdstad Schwerin en de havenstad Rostock. Mecklenburg werd na 1945 grotendeels DDR gebied. De stad Stargard is Pools geworden.

Prins Hendrik was de jongste van elf kinderen. Zijn ouders waren Friedrich Franz I1 (1823-1883) en diens derde vrouw Marie. Hendrik werd geboren (1876) in het prachtige renaissanceslot van Schwerin, een kopie van het Franse Chambord. Na zijn gymnasiumtijd maakte hij reizen door Azië en Amerika. Vervolgens kreeg hij een militaire opleiding en trad in Pruisische legerdienst.

Hendriks moeder Marie (geb. 1850) was een Thuringse prinses, die op 18-jarige leeftijd trouwde. Haar man was toen vijfenveertig. Marie von Schwarzburg-Rudolstadt was een liefhebber van paardrijden, bergsport en toneel. Net als haar schoondochter Wilhelmina zou zij haar echtgenoot lang overleven. Hij werd drieënzestig in 1883, het jaar van zijn overlijden. Zij stierf in 1922.

Prins Hendrik (1876-1934) trouwde met Koningin Wilhelmina in 1901. Pas na een aantal jaren kregen zij als enige kind in 1909 onze latere Koningin Juliana.

Hendriks huwelijk is niet gemakkelijk tot stand gekomen. Diverse kandidaten (Duits en Engels) waren afgevallen. Er was ook vergeefse bemoeienis geweest van Keizer Wilhelm II, die een Hohenzollern familielid op het oog had.

De anti-Engelse stemming tijdens de Boerenoorlog droeg ertoe bij, dat Engelse gegadigden geen kans meer kregen. En zo viel de keuze op Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Hij had geen gebrek aan belangrijk relaties, zoals zijn nicht Cecilie, vrouw van de Duitse kroonprins, die (overigens alleen) vanaf 1918 vijf jaar in ballingschap op Wieringen vertoefde. Het is duidelijk, dat de vriendelijke (maar ook ambitieuze) Emma van Waldeck-Pyrmont, Wilhelmina's moeder, een rol bij het totstandkomen van het huwelijk van haar enige dochter heeft gespeeld. Zij kende de familie Mecklenburg-Schwerin met haar indrukwekkende stamboom, al was het familiefortuin bescheiden.
In 1892 had Wilhelmina (zij was toen twaalf) Hendrik al eens ontmoet. Maar tijdens een vakantie van Emma en Wilhelmina in Thuringen in 1900 kwam het eerste echte contact met Hendrik tot stand, ook via een picknick. Wilhelmina en Hendrik waren beiden verlegen. Er was aarzeling bij Hendrik en er moest nog het nodige onderhandeld worden. In 1901, op 7 februari, kwam het huwelijk tot stand. Een Oranje werd verbonden met het huis Mecklenburg-Schwerin. Wilhelmina was twintig en Hendrik drieëntwintig.
Foto-onderschrift
Portret Prins Hendrik uit De Prins 1907

Prins Hendrik was een echte buitenman en jagen was zijn geliefde sport. Hij zou een keer met één kogel een fazant en een hert hebben geschoten. In Mecklenburg had Hendrik zich ook voor de bosbouw geïnteresseerd. De opperhoutvester was destijds Wilhelm von Amsberg, de grootvader van Prins Claus. In zijn trouwjaar 1901 kon Hendrik (met een hypotheek van Wilhelmina) een landgoed van 2300 ha in Mecklenburg aankopen. Tot Hendriks dood in 1934 bleef het Rittergut Dobbin in zijn bezit. Hij vertoefde er vaak, vooral om te jagen. Door Hendrik kwamen Mecklenburgse bosbouwers naar Nederland en hij introduceerde wilde zwijnen op Het Loo. Hendriks karakter was vriendelijk en bescheiden. Hij was zeker geen ouderwetse Pruis. Aan het hofprotocol had hij weinig boodschap, ook niet aan het lezen van boeken en kranten. Hij behield zijn Duitse accent en zijn banden met Mecklenburg.

De eerste wereldoorlog was voor Hendrik een pijnlijk probleem. Vanwege de Nederlandse neutraliteit mocht hij niet naar Duitsland, waar zijn sympathieën lagen. Familieleden van hem vochten in het Duitse leger. Voor zijn moeder, prinses Marie, verzorgde Hendrik voedselpakketten.

Er kwamen huwelijksproblemen tussen Hendrik en Wilhelmina. Als één oorzaak hiervan wordt genoemd de ondergeschikte staatkundige positie van Hendrik. Daarbij kwamen Wilhelmina's dominantie en Hendriks amoureuze escapades. Er ontstonden ook financiële perikelen, waarbij Wilhelmina de hand op de knip hield en Hendrik riskante oplossingen zocht.

Op velerlei gebieden heeft prins Hendrik een ruime belangstelling getoond. In 1907 werd hij tot ver in het buitenland legendarisch populair door zijn betrokkenheid bij een grote scheepsramp. De lijnboot uit Harwich brak in tweeën en 128 mensen kwamen om. Hendrik was toen dadelijk naar Hoek van Holland vertrokken en verleende hulp aan de overlevenden.

Op initiatief van Hendrik werd in 1909 een protestantse tak van de Duitse Johanniter Orde gesticht. De geschiedenis van deze middeleeuwse orde, bekend door verplegende zorg en militaire activiteiten, gaat terug tot de Kruistochten. Hun beroemde kruis met de acht punten slaat op de acht zaligmakingen uit de Bijbel. Na 1945 werd de Nederlandse tak zelfstandig. Prins Bemhard is nu de landscommandeur en Beatrix ere-commandeur.

In onze omgeving heeft het verzorgings- en verpleeghuis Theodotion in Laren een bestuurlijke band met de Johanniter Orde, waarin Prins Hendrik destijds een rol heeft vervuld.

Al in 1905 was Hendrik beschermheer van de Nederlandse Automobielclub geworden, in 1915 werd hij dat ook van de Nederlandse padvinderij.

Zijn militaire titels waren schout-bij-nacht, generaal-majoor à la suite en vice-admiraal. Hij was ook lid van de Raad van State. Op religieus gebied had Prins Hendrik belangstelling voor de theosofie. Hij overleed in hetzelfde jaar als zijn schoonmoeder Emma. Zijn in het wit gehouden begrafenis in 1934 is opvallend geweest.

Bronnen

Cees Fasseur, Wilhelmina. De jonge koningin. Uitgave Balans 1998.
'In Bussum hebben straten namen'. Europese Bibliotheek i.s.m. Historische Kring Bussum. Zaltbommel 1995.
Hoofdstuk Huis van Oranje van Fred H. Bos.

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa‚Äôs, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 93 gasten en geen leden online