HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (mei 2003) pag. 2

Colofon

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Martin Heyne [et al.]
Prins Hendrikpark 100 jaar.

Eindredactie Marcus van der Heide.
Gooibergpers Bussum
ISBN 90-72184-42-4

in samenwerking met Historische Kring Bussum.
Prijs van dit dubbelnummer Contactblad € 5,-
NUGI 480 (regionale geschiedenis).
Illustraties Martin Heyne en Documentatie HKBussum.
Vormgeving/drukwerk: Drukkerij Imprimo Bussum.

Actueel

Paneldiscussie

 
De vijftigjarige stichting Tussen Vecht en Eem organiseert dit lustrumjaar een Groot Goois Toekomstdebat, een paneldiscussie met plannenmakers, erfgoedbeschermers, natuurorganisaties, nieuwe-energie opwekkers en belangstellenden. Als het aan TVE ligt wordt de bijzondere balans gekoesterd tussen cultureel erfgoed en wonen en werken op de grens van zand en water. We willen dit vastleggen in een Nieuwe Erfgoedkaart 2040 voor Gooi en Vecht.
Lees meer...

Foto van de maand

Receptie

Januari 2020

                                                                                                                                foto Jaap van Hassel

We hebben 126 gasten en geen leden online