HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 19/1 (mei 2003) pag. 2

Colofon

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Martin Heyne [et al.]
Prins Hendrikpark 100 jaar.

Eindredactie Marcus van der Heide.
Gooibergpers Bussum
ISBN 90-72184-42-4

in samenwerking met Historische Kring Bussum.
Prijs van dit dubbelnummer Contactblad € 5,-
NUGI 480 (regionale geschiedenis).
Illustraties Martin Heyne en Documentatie HKBussum.
Vormgeving/drukwerk: Drukkerij Imprimo Bussum.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 104 gasten en geen leden online