HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 19/2 (augustus 2003) pag. 2

Van het bestuur

(van het bestuur)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op de jaarvergadering van 6 mei jl. heeft het Bestuur afscheid genomen van Coby de Jong, die de Documentatie onder haar hoede had, en van penningmeester Jos Heetebrij. Heuglijk is de tijding, dat het bestuur eindelijk weer volledig is. In het volgende Contactblad zullen de nieuwe vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en coördinator Documentatie zich aan u voorstellen. Ook de redactie van het Contactblad is uitgebreid met 1 persoon.

Op de Open Monumentendag dertien september wordt de tentoonstelling Boerderijen in Bussum om 10.30 uur door wethouder Arie Gouka geopend. Een ieder is van harte welkom op de Huizerweg 54 en kan met een nieuwe fietslwandelroute de boerderijen langs gaan. Het 20-jarig bestaan van de Historische Kring Bussum wordt die dag ook gevierd en opgeluisterd met een receptie, die om 16.30 uur aanvangt. Met name wordt dan afscheid genomen van Coby de Jong.
Meer berichtgeving volgt in de regionale bladen. Wij hopen op een grote belangstelling voor de dertiende september van de zijde van leden en oudleden van de Historische Kring Bussum.

Tenslotte wijzen wij nog op de Contactavond van donderdag 23 oktober, waarop de emeritus hoogleraar Piet Leupen zal spreken over de Mariakerk (Koepelkerk) in Bussum. Aanvang 20.00 uur. Gaarne ook tot ziens op deze bijeenkomst.

U wilt iemand feliciteren of bedanken?
Cadeau-tip: geef een jaargang Contactblad HKBussum.
Administratie- en redactieadres HKBussum
Huizerweg 54, 1402AD Bussum.


Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 68 gasten en geen leden online