HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 19/2 (augustus 2003) pag. 1

Inhoud

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Contactblad Historische Kring Bussum
Jaargang 19 nummer 2 augustus 2003
ISSN 0920-5683

Nel Krijnen-van Gog
De boerderijen van Bussum
pagina 3-19

Joke Vos-Bogaard
De kanten kap
pagina 21

Marcus van der Heide
Toonkunstkoor Bussum 120 jaar
pagina 22-3 1

Foto's omslag
Havenstraat 55 (ill. 6) en Johanna Ernst (pag. 21) - collectie Nel Krijnen.
Koor en orkest van Toonkunst Bussum 26 mei 1979 in het Concertgebouw.

Agenda Historische Kring
13 september Open Monumentendag:
10.30 uur Opening tentoonstelling Boerderijen in Bussum,
Huizerweg 54.
16.30 uur receptie 20-jarig bestaan HKBussum

23 oktober: Contactavond over Mariakerk (Koepelkerk in Bussum), Huizerweg 54, 20.00 uur.

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 104 gasten en geen leden online