HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/2 (september 2004) pag. 2

Wat vindt u in dit nummer?

auteur: Harry Klein

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

In deze aflevering veel aandacht voor het centrale thema 'Fort Werk IV', als onderdeel van de Vesting Naarden, dat door diverse schrijvers zal belicht.

Jaap van Welsen laat de geschiedenis van 'Fort Werk IV' de revue passeren onder de veelzeggende en aan duidelijkheid niets te wensen overlatende titel 'De Nieuwe Hollandse Waterlinie in Bussum: Fort Werk IV' en dat doet hij op voortreffelijke en begrijpelijke wijze. Nel Krijnen-Van Gog verhaalt over de schade die de Bussumse bevolking heeft geleden door de bezettingen van de Pruisen en de Fransen. Bussum is altijd het 'haasje' bij aanvallen op en de verdediging van Naarden.

Martin Heyne keek over de schouders van Albertus Perk mee, die als Officier het Beleg van de Vesting Naarden in 1813-1814 meemaakte - Albertus Perk, de latere bekende Hilversumse notaris. Frans de beschrijft de Manoeuvres rondom de Vesting Naarden in 1885 waarbij voor het eerst elektrisch licht werd gebruikt. Goed dat er in die tijd was, want de 'vijand' kreeg zomaar alle militaire geheimen op een presenteerblaadje aangeboden. Een tweede artikel van Martin Heyne: hierin
beschrijft hij het verval, de redding en de wederopstanding van ons erfgoed: Fort Werk IV: 'Verdedigingswerk in ruste 1925-heden'.

En, het programma van de Open Monumentendag 2004 mag hier zeker niet ontbreken. Bezoek op 11 en/of 12 september a.s. de tentoonstelling bij Werk IV. Beslist zeer de moeite waard!

Verder komen in dit nummer aan bod een aantal uiteenlopende en aansprekende onderwerpen zoals:

Wie weet een nieuwe naam (meedoen mensen!);

de boekbespreking door Marcus van der Heide - de kijk op Holland in de 'roaring twenties', maar vooral de herkenbare belevenissen van de toen Tsjechoslowaakse auteur Milos Seifert in 'Herinneringen aan Holland, op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden' ; dit boek is een echte aanrader voor mensen die de sfeer van de twintiger jaren van de vorige eeuw willen opsnuiven;

een oproep voor gegevens over 'Bussumse families' en hierop mooi aansluitend de komende verschijning van een CD-rom over 'Gooise Geslachten'; voor onze vele lezers en lezeressen met genealogische belangstelling is het een must deze CD in bezit te hebben;

de vaste rubrieken De Leestafel , dit keer van de hand van ons redactielid Marianne Franssen;

Bussum hoe het was en hoe het nu is, waarin een architectonische miskleun van de gemeente Bussum wordt getoond en tenslotte (wederom) een Bussumse uitglijder in Bussumse aardigheid.

Kortom, een nummer voor vele smaken en voorkeuren.

De redactie wenst u veel aandacht en interesse toe bij het lezen van dit speciale Open Monumentendagnummer 2004.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 160 gasten en geen leden online