HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/3 (december 2004) pag. 33-35

De leestafel

auteur: Inge Engelbarts

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Bladen van onze zusterverenigingen met vaak interessante artikelen passeren de revue

Baarn – Tijdschrift van de Historische Kring Baerne

In het septembernummer staan twee artikelen over kunstzinnige onderwerpen: een over het gedicht ‘De Vuursche’ van Adam Simons, die tussen 1 april 1793 en 7 april 1799 predikant in de Vuursche was en over de dichter zelf, en een over de Soester glazenier Abram Stokhof de Jong, van wiens hand zich in het midden van de 20e eeuw drie kunstwerken in Baarn bevonden. Helaas is daar nog maar één van over.

Laren – Historische Kring Laren

In het Kwartaalbericht nr.2 vinden we een aantal korte artikelen te beginnen met een paar alinea’s over de restauratie van het voorhuis van de Lindenhoeve. Vervolgens een stuk over de architect Th.W. Rueter, architect van de landelijke bouwstijl. Hij bouwde onder andere de Spiegelkerk aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg in Bussum. Een artikeltje over de hondenkar sluit mooi aan bij het artikel van Harry Klein in dit nummer van ons Contactblad. De vraag of Laren ooit een rusthuis voor journalisten gekend heeft, blijft onbeantwoord. En tot slot is er aandacht voor het oudste Nederlandse R.K. Blindeninstituut te Laren en Eemnes, dat bestaan heeft van 1842-1851 (deel 1). Deel 2 is te vinden in Kwartaalbericht nr.3. Verder een artikel over begrafenissen en de doodgraversfamilie De Wit (het verhaal van de begrafenis is beschreven in het boek Rondom de Coeswaerde door Gerard Koekoek) en in het kader van de serie ‘Het land van Mauve’ een biografietje van Co Breman.

Ankeveen/’s-Graveland/Kortenhoef – Historische Kring ‘In de Gloriosa’

Het raadsel van een uithangbord met een olifant bij een banketbakkerij. Verwees het naar vlootvoogd Cornelis Tromp? Verwees het naar veel oudere uithangborden in Amsterdam? Lees erover in het augustusnummer. Verder artikelen over de drinkwatervoorziening aan het begin van de vorige eeuw aan de Goog in Ankeveen (familie Hoetmer), over een gevonden grafsteen in Ankeveen en over de struik gagel die in het verleden heel algemeen voorkwam in het gebied.

Eemnes – Historische Kring Eemnes

In juni kwam een extra dik nummer uit ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de Historische Kring Eemnes. Hierin werd aandacht geschonken aan het recente verleden van Eemnes. U vindt een deel van een interview met de toenmalige burgemeester De Bekker uit de Gooi- en Eemlander van 28 november 1968, artikelen over de nieuwbouw van 1965, in 1967, 1969 en 1972-1973, alle geschreven door eerste bewoners. Het is interessant te lezen hoe snel Eemnes groeide en hoe het groeide. In het septembernummer een pleidooi voor de ‘koe in de wei’. Het nummer is verder gevuld met een paar beschrijvingen hoe mensen ertoe kwamen naar Eemnes te verhuizen en vele gelukwensen en aanmoedigingen t.g.v. het 25-jarige bestaan van de HKE.

Blaricum – DEELgenoot, mededelingenblad van de Historische Kring Blaricum

Het thema van nummer 45 is ‘Zomerallerlei’. Een bepaald huis van de architect Theo Rueter wordt besproken door een nazaat van de eerste bewoners. Dezelfde auteur bezit schilderijen van de schilder Paul van der Ven, die in Blaricum gewerkt heeft, en hij wil weten of er nog meer werk van deze schilder in Blaricum hangt. Een artikel over handel en nijverheid in Blaricum en beroepsnamen en tot besluit ‘hot news’ van 75 jaar geleden: een auto-ongeval, beide van de hand van onze eigen hoofdredacteur.

Nederhorst den Berg – Werinon

Rechercheur De Cock blijkt nog even in Nederhorst den Berg te zijn geweest. Verder in het augustusnummer deel 2 van De Volkstelling van 1829: Protestanten, Roomschen, Israëlieten, religieuze eenheden, gemengde huwelijken, de getalletjes staan er allemaal in. De bewoners van het overblijfsel van een Prutmolen vertellen over hun romantische woonplek; zij hebben de ‘onbewoonbaar verklaarde woning’ gerestaureerd. Schilders van de Haagse School schilderden in de omgeving, zou Gabriël hun molen hebben geschilderd? En een artikel over de betekenis van water voor de verdediging en waterwegen voor het vervoer.

Huizen – De Ratel

In het septembernummer vindt u de geschiedenis van de Oude Kerk in Huizen. De Huizer Jacob Prins heeft in de periode 1823-1866 ‘aantekeningen’ gemaakt; deel 2 van deze serie beschrijft de benoeming in 1854 van Jacob Prins tot havenmeester en zijn activiteiten. De haven werd op 7 oktober 1854 officieel geopend. De Oude Haven van Huizen bestaat dit jaar dus 150 jaar en hierover is een boekje verschenen.

Weesp – Historische Kijk op Weesp

In het septembernummer kunt u een artikel lezen over Somme Rurale, een incunabel (wiegendruk) uit 1483 die zich in het Gemeentearchief van Weesp bevindt, met uitleg over incunabelen en het begin van de boekdrukkunst. Het boek bestaat uit een verzameling wetteksten verklaard voor leken (rurael). Aan de hand van een erbij horend boekje wordt de wandplaat Een gilde-optocht in Antwerpen, 1520 van Isings (herinnert u zich de wandplaten nog van de lagere school?) beschreven.

En om eens verder te kijken dan onze Gooi- en Eemlandse neus lang is:

Traditie – tijdschrift over alledaagse dingen, tradities en rituelen

Ria van Mazijk schrijft over haar jeugd in Suriname. Slavernij en jeugdboeken (De negerhut van Oom Tom). Kruikezeiker, een schimpnaam voor Tilburgers die een geuzennaam is geworden. Over badmannen en vissersvrouwen – Folklore Vereniging De Wurf uit Zandvoort. Seizoensarbeid uit vroeger tijd: Eekschillen. Vriezenveen: een Nederlandse handelskolonie met handel op Rusland. Duiven.

Alledaagse dingen – nieuwsblad voor volkscultuur

Regionale geschiedenis: wetenschap, identiteit en emotie. Kansen en mogelijkheden van stadsgeschiedenis: de casus Rotterdam. Regionale geschiedenis, heemkunde en erfgoedbeleid: een spannende driehoeksverhouding. Het werk van de hoogleraar Utrecht Studies. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en de lokale en regionale geschiedenis.


Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 79 gasten en geen leden online