HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/3 (december 2004) pag. 4-8

De Heilige Kindsheid

auteur: Netty Langemeijer-Lucassen

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

Op Katholieke lagere scholen in Bussum vierde men ongeveer in de jaren 1926–1938 het feest van de H. Kindsheid. De bedoeling was geld in te zamelen voor de Missie. Zoals blijkt uit het Kwartaalblad van de Historische Kring Laren was het de gewoonte dat de kinderen iedere week een cent meebrachten om dan op het feest verkleed mee te mogen lopen in door Netty Langemeijer-Lucassen een optocht. In Bussum zorgden de Zusters van het Klooster Mariënburg ervoor dat de ouders geld gaven als hun kind in de Processie wilde meelopen.

Als een meisje als Bruidje meeliep, kostte dat niets; die kleding had ze meestal al van de Eerste H. Communie of omdat ze reeds eerder had meegelopen in de Processie te Laren.

 Foto-onderschrift:
Foto 1: Jongens en meisjes als Chinees verkleed met rechts de zustertjes

Gerarda Calis, nu Zuster Clarine van Mariënburg, begon eerst als Bruidje; het jaar daarop was ze voor een kwartje een Zustertje en daarna liep ze mee als een echte Non. Ze zeurde net zo lang, totdat haar moeder (Weimpje Calis-Zwanikken) het goed vond dat ze meedeed als de Heilige Anna; dat kostte haar moeder een hele gulden, een vermogen in die tijd.Foto-onderschrift:
Foto 2: 1928 Gerarda Calis als Bruidje 4e van rechtsFoto-onderschrift:
Foto 3: 1931: Gerarda Calis als Non, staande middenachter

De kinderen werden door Zuster Geertruida van de Bewaarschool aan de Brinklaan (naast de Koepelkerk) en de handwerkzuster Zuster Wilfranna aangekleed. Het was soms passen en meten om ieder kind de juiste maat kleding te geven!

In Laren mocht Arnold van Kessel meelopen als Paus met twee Gardesoldaten. De moeder van deze Paus lag op de dag van de Processie ernstig ziek thuis en dus vonden de Zusters het goed, dat ‘Zijne Heiligheid’ even naar Brink nummer 19 ging. (“de Paus rende over straat naar huis om zijn moeder te begroeten”). Toch een hele gebeurtenis, want wie kreeg er nu een Paus op bezoek?Foto-onderschrift:
Foto 4: Gerarda Calis als de Heilige Anna met een onbekend meisje die het boek vasthoudtFoto-onderschrift:
Foto 5: 1938 Arnold van Kessel als PausFoto-onderschrift:
Foto 6: 1936: Miel Aelbers als Witte Pater, poserend voor de deur van de Agnesschool

Jozef Clemens Langemeijer (schoonvader van de schrijfster), die in Amsterdam stoffen verkocht voor herenkleding, werd gevraagd om een prachtige paarse stof; daarvan konden de Zusters van Mariënburg dan twee herautenpakjes maken. Met korte broekjes, witte kousen en een baret met veer liepen de herautjes voorop in de stoet met trompetten aan de mond.(later heeft de familie die pakjes nog gebruikt voor Zwarte Piet).Foto-onderschrift:
Foto 7: 1926 Twee herauten: links OttoLangemeijer en rechts Kees Oosterbaan

Ook roodfluwelen stof werd door de familie Langemeijer geleverd voor een wijde kardinaalscape met sleep, die door twee knaapjes opgehouden werd.Foto-onderschrift:
Foto 8: 1929: De kinderen Lucassen: Vincent; Maria als de Heilige Agnes met palmtak; Paul als Mandarijn; Antoinetje (de schrijfster) als Bruidje en Annie als Engelbewaarder

In de stoet bevond zich ook een praalwagen met een doodskist erop ter nagedachtenis aan Pater Ram, die in de Missie door een haai was aangevallen en gedood.

De Zusters van St. Olav van het klooster aan de Parklaan 35 (de huidige ‘Kloosteroverste’ is onze penningmeester Peter Heyen, red.) lieten zich ook niet onbetuigd. Daar zij in Noorwegen als Missiezusters werkten, leenden zij een opgezet rendier uit dat op een praalwagen in de stoet meereed.Foto-onderschrift:
Foto 9: 1927 Rendier in de sneeuw

De optocht begon bij de Agnesschool, via het Wilhelminaplantsoen (waar nu het appartementencomplex Palladio is) en zo weer terug naar de Koepelkerk. Een andere groep liep vanaf de Broederschool aan de St.Vitusstraat, over de Laarderweg en Singel via de Brinklaan naar de Mariaschool aan de Mariastraat.Foto-onderschrift:
Foto 10: 1931: Antoinetje Lucassen en Greta Krijnen als Engelbewaarder met in hun midden Emmie Krijnen als Bruidje

Volgens Henk Schaftenaar, erkend Naarden-deskundige, en de Historische Kring Weesp kende men dit soort optochten daar niet. De H. Kindsheid bestond alleen in die plaatsen waar de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort een school onder hun hoede hadden (zoals Bussum, Laren, Emmer-Compascuum en Heerlen). De kinderen in Bussum werden al vanaf hun eerste jaar lid van de H. Kindsheid, zoals het bidprentje van Herman Bierman laat zien.Foto-onderschrift:
Foto 11 : Bidprentje van Herman Bierman van 1 januari 1927

Graag verzoekt de redactie uw reacties en aanvullingen te zenden naar het redactieadres; deze zullen wij dan doorzenden naar mevrouw Langemeijer.

* Het Pauselijk Genootschap van de H. Kindsheid is bestemd voor alle katholieke kinderen tot 12 jaar die door hun gebeden en offertjes deelnemen aan het Missiewerk onder de heidense kinderen. Het Genootschap organiseert ook de Kindsheidprocessies.

(Encyclopaedisch Kerkelijk Woordenboek).

De foto's met Gerarda Calis zijn uit de collectie van Zuster Clarine van Klooster Mariënburg. De overige foto's zijn uit de collectie van Netty Langemeijer en de Historische Kring Bussum.


Actueel

Pierre Cuypers

Op woensdag 3 maart was het 100 jaar geleden dat de beroemde architect Pierre Cuypers overleed. Ter gelegenheid daarvan is in Roermond, waar hij in 1827 werd geboren het Cuypersjaar van start gegaan. Tot zijn bekendste werken behoren het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam. Ook de troon in de Haagse Ridderzaal is door hem ontworpen. Pierre Cuypers heeft ook in Bussum zijn sporen nagelaten: de Sint Vituskerk aan de Brinklaan (1884) en het voormalige klooster MariĆ«nburg (1878) zijn van zijn hand. De Maria- of Koepelkerk is ontworpen door een zoon en een kleinzoon van de architect (1921). Leuk om te weten is dat de architect K.P.C de Bazel, die zoveel voor Bussum heeft betekend, enige tijd op het architectenbureau van Pierre Cuypers in Amsterdam heeft gewerkt.

Foto van de maand

Maart 2021

Welk karakteristiek gebouw is later in deze groene zone gebouwd?

Deze foto is uit 1908 en genomen op een laan dicht bij het centrum van Bussum. Op de groene weide aan de linkerkant staan inmiddels gebouwen van diverse pluimage. De laan is verbreed, de beukenbomen gerooid en vervangen door platanen.Een van de huidige gebouwen in de leegte, gebouwd in het begin van de vorige eeuw, staat er inmiddels alweer bijna 100 jaar en is karakteristiek voor Bussum en zelfs een monument! Welk gebouw zoeken wij?

We hebben 133 gasten en geen leden online