HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/3 (december 2004) pag. 2 (i)

Rectificatie


auteur: Harry Klein, hoofdredacteur

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Helaas zijn bij het plaatsen van de artikelen van Martin Heyne en Frans de Gooijer in het Contactblad nr. 2 bij sommige teksten de verkeerde foto’s/illustraties geplaatst. Ook is verzuimd de teksten weg te halen bij niet-geplaatste illustraties. De redactie betuigt hierover haar spijt aan de auteurs. De foto’s van p. 41 en 42 zijn omgewisseld, evenals die van p. 47 en 49 en die op p. 50. Op p. 51 moeten de laatste twee regels van de rechterkolom verwijderd worden, de foto’s zijn niet geplaatst.

[Noot van de website-redactie: bovengenoemde fouten in de gedrukte versie van het vorige Contactblad zijn gerectificeerd in de web-versie van dei twee artikelen.]

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 93 gasten en geen leden online