HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/1 (april 2004) pag. 29-30

De leestafel

 

Auteur: Harry Klein

Klik hier voor de pdf van dit artikel.


bladen van onze zusterverenigingen met vaak interessante artikelen passeren de revue.

In de Gloriosa - Hist. Kring Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef:

Een interessante en verzorgde uitgave met uiteenlopende onderwerpen zoals: Het leven van een melkboer, Leven in en van de polder, Herinneringen van een gemeentesecretaris-ontvanger in Ankeveen en Rechtdagen in 's-Graveland. Kortom Ankeveen, 's-Graveland en Kortenhoef ten voeten uit. Houden zo!!

Werinon - Hist. Kring Nederhorst den Berg:

De omslag (Reevaart met brug) wekte bij uw scribent al direct nostalgische herinneringen op, want ja, ja, hij heeft in het mooie Overmeer gewoond, vlak achter het toenmalige voetbalveld van Avance, hoewel hij zelf bij V.B.O. in Den Berg heeft gevoetbald. In dit boekje werd verder ook uitleg gegeven hoe men aan de naam ‘Werinon’ is gekomen. Nieuwsgierig? Even dit nummer lezen en u weet het. Wat opvalt is de ruime belangstelling die de Kring ook aan andere zusterkringen geeft door exposities e.d. duidelijk te vermelden. Maar een felicitatie waard is de aankondiging dat de Kring 15 jaar bestaat.

Eigen Perk - Hist. Kring Hilversum:

Onder het hoofd ‘Ooit gesloopt’ wordt een opsomming gegeven van al het moois dat op gevoelloze wijze en zonder enig begrip voor culturele en historische waarden door de gemeente Hilversum werd platgegooid. Komen deze zinnen u ook niet bekend voor? Welke gemeente was het ook weer die zonder mededogen voor al het mooie (gemeentehuis) nagenoeg het gehele centrum heeft platgewalst om zogenaamd iets moderns daarvoor in de plaats te…? Niet voor niets werd aan deze gemeente de naam ‘Sloopgemeente’ gegeven. U mag één keer raden!

Hist. Kring Eemnes: Het is voor mij altijd weer een groot genoegen het uitstekend geschreven boekje in handen te krijgen. Ja, en dan wordt het veelal in één adem uitgelezen. En weet u wat zo bijzonder is van dit blad? De redactie weet altijd weer erg mooie en aansprekende onderwerpen aan te dragen. In dit nummer bijvoorbeeld een oproep aan Nieuwe Eemnessers, zij die zich vanaf 1965 in Eemnes hebben gevestigd. De redactie wil in een artikelenreeks de wisselwerking beschrijven tussen de nieuwe (import) Eemnessers en zeg maar geboren en getogen bewoners. En dat allemaal tegen de achtergrond dat de Historische Kring Eemnes bijna 25 jaar bestaat. Chapeau redactie!!

Hist. Kring Loosdrecht: John Mol schreef en schrijft in vier artikelen het boeiende en leerzame verhaal over Zeilmakerij Vreeken in Loosdrecht; u kent het wel: het teken V op de zeilen. Ook het verhaal over beeldend kunstenaar Pieter van Velzen heeft uw redacteur achter elkaar uitgelezen. Bent u bijvoorbeeld wel eens in de kerk ‘De Papegaai’ in de Kalverstraat in Amsterdam geweest? Van Pieter is daar een glas-in-loodraam te zien van wel 8 meter hoog.

Baerne - Hist. Kring Baerne (Baarn):
Bent u weleens, als u uit de auto stapte met uw been in een gat in de weg weggezakt? In Baarn weten ze er alles van. En wat het mooie daarvan is, is dat er een oude waterput te voorschijn kwam, naar men schreef uit circa 1882. Enfin, de gemeente, de Rijksdienst voor Monumentenzorg en de Archeologische Werkgroep kwamen erbij om een en ander te onderzoeken en te documenteren. Nog meer nieuws over de ‘oudheid’: een vondst bij de jongste restauratie van de Pauluskerk en een beschrijving over hoe men de Baarnse watertoren nieuwe luister ging geven. Het is gewoon om jaloers te worden wat voor moois
men in Baarn zoal vindt.

Een leuk artikel in dit tijdschrift over het gemengd zwemmen. Zo'n 70 jaar geleden was het nog verboden om in het Baarns Bosbad beide seksen samen te laten zwemmen “uit angst voor zedelijke verwildering”.

Deelgenoot - Hist. Kring Blaricum:
Een bijzonder goed nummer dat in het teken staat van ‘Kunst en Cultuur’ in diverse facetten. Over de bekende architect Rueter, diverse schilders (Sal Meijer, Hynckes, Doodewaard) en beeldhouwers en nog veel meer. U moet dit blad beslist eens lezen; het is meer dan de moeite waard. Maar ja, daar heeft uw redacteur dan ook de hand in gehad.

Deze bladen zijn ook te lezen in ons onderkomen aan de Huizerweg 54 op maandag van 09.00 tot 12.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 16.30 uur. U bent van harte welkom!


Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 108 gasten en geen leden online