HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/1 (april 2004) pag. 19

Boekbespreking:
Naarden-Bussum en de Hilversumse Meent

 

Auteur: Martin Heyne

Klik hier voor de pdf van dit artikel.


Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.


Als eerste deel in de serie Uijt Hoven, Dorpen en Steden heeft de Uitgeverij Aprilis dit fotoboek uitgebracht, geschreven door de Bussumse wethouder Arie Gouka.

Het boek behandelt verschillende aspecten van Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent en laat zien dat met name in beide eerstgenoemde plaatsen een aantal identieke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In een willekeurige volgorde worden besproken: het openbaar vervoer zoals trein en stoomtram, het militaire verleden met de Verboden Kringen rond de vestingwerken, de uitbreidingen na de Eerste Wereldoorlog tot rond 1975, de centrumplannen waarvoor in beide gemeenten het nodige gesloopt is, de Erfgooiers en de teloorgang van het boerenbedrijf en ten slotte de invloeden van de toename van het autoverkeer.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn Naarden en Bussum in de 20e eeuw zodanig met elkaar vervlochten geraakt, dat het vaak moeilijk is te zien waar de ene plaats ophoudt en waar de andere begint.

De Hilversumse Meent komt er nogal bekaaid vanaf en wordt pas vanaf pagina 89 genoemd in niet meer dan 3 bladzijden.

Bij de vele afbeeldingen zijn een aantal verrassende foto’s, die het boek ook voor insiders interessant maken.

De niet duidelijk uitgesproken boodschap van het boek is, dat het behandelde gebied in de visie van de auteur beter tot één gemeente kan worden samengevoegd.Arie Gouka. Naarden – Bussum en en de Hilversumse Meent gefotografeerd in de vorige eeuw. Zaltbommel, Uitgeverij Aprilis BV, 2003. ISBN 5994 010 5, 108 blz., prijs € 18,50.


Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 228 gasten en geen leden online