HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/1 (april 2004) pag. 19

Boekbespreking:
Naarden-Bussum en de Hilversumse Meent

 

Auteur: Martin Heyne

Klik hier voor de pdf van dit artikel.


Onderstaande illustratie is aanklikbaar voor een vergroting.


Als eerste deel in de serie Uijt Hoven, Dorpen en Steden heeft de Uitgeverij Aprilis dit fotoboek uitgebracht, geschreven door de Bussumse wethouder Arie Gouka.

Het boek behandelt verschillende aspecten van Naarden, Bussum en de Hilversumse Meent en laat zien dat met name in beide eerstgenoemde plaatsen een aantal identieke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. In een willekeurige volgorde worden besproken: het openbaar vervoer zoals trein en stoomtram, het militaire verleden met de Verboden Kringen rond de vestingwerken, de uitbreidingen na de Eerste Wereldoorlog tot rond 1975, de centrumplannen waarvoor in beide gemeenten het nodige gesloopt is, de Erfgooiers en de teloorgang van het boerenbedrijf en ten slotte de invloeden van de toename van het autoverkeer.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zijn Naarden en Bussum in de 20e eeuw zodanig met elkaar vervlochten geraakt, dat het vaak moeilijk is te zien waar de ene plaats ophoudt en waar de andere begint.

De Hilversumse Meent komt er nogal bekaaid vanaf en wordt pas vanaf pagina 89 genoemd in niet meer dan 3 bladzijden.

Bij de vele afbeeldingen zijn een aantal verrassende foto’s, die het boek ook voor insiders interessant maken.

De niet duidelijk uitgesproken boodschap van het boek is, dat het behandelde gebied in de visie van de auteur beter tot één gemeente kan worden samengevoegd.Arie Gouka. Naarden – Bussum en en de Hilversumse Meent gefotografeerd in de vorige eeuw. Zaltbommel, Uitgeverij Aprilis BV, 2003. ISBN 5994 010 5, 108 blz., prijs € 18,50.


Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 90 gasten en geen leden online