HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/1 (april 2004) pag. 3-4

Redactioneel commentaar

 

Auteur: Harry Klein

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Het heeft het redactieteam veel moeite en inspanning gekost het eerste nummer onder haar verantwoording uit te geven. De redactieleden waren nog niet aan elkaar gewend, maar gelukkig liep na wat haperingen de organisatie als een geoliede machine. Dat het uiteindelijk zo'n mooi nummer is geworden, danken wij vooral aan de artistieke creativiteit van Ageeth. Wat leest u in dit eerste nummer van de nieuwe jaargang ?

Een ‘In memoriam Gerard Langemeijer’ als eerbetoon aan een echte en bevlogen kenner van zijn zo geliefde Bussum en met name Het Spiegel.

De oproep om deel te nemen aan het bezoek op 26 mei 2004 aan de Koepelkerk (Mariakerk) onder leiding van dr. P.H.D. Leupen. Deze pas gerestaureerde kerk is meer dan de moeite waard om onder deskundige leiding van binnen te bezichtigen.

Natuurlijk als ‘headline’ het artikel over het 90-jarig bestaan van de openbare bibliotheek Naarden-Bussum, geschreven door de directeur Barend Eikelenboom. U leest wat de bibliotheek vroeger was, maar vooral wat de plannen zijn voor de toekomst. De bibliotheek is het bezit van ons allen (via overheidssubsidie, dus uw en ons belastinggeld); laten wij daar erg zuinig op zijn en voorkomen dat er ‘Hilversumse toestanden’ ontstaan.

Het Bos van Bouvy is een verhaal over de ondergang van het bos tussen grofweg de Brinklaan, Ceintuurbaan, de Singel en de Laarderweg. Omdat de gemeente groeistuipen kreeg (zoals de schrijver Jan Libbenga het verwoordde), werd het bos rigoureus omgehakt, moesten de heuveltjes platgewalst worden en kwam er woningbouw. Wij weten dat Bussum nu eenmaal niet erg bekend staat als een gemeente die veel affiniteit heeft met objecten van cultureel, historisch en architectonische waarden en dan is zoiets natuurlijk wel te verwachten.

Een nieuw onderdeel van ons blad is een vervolgverhaal over de geschiedenis van Bussum; wij hebben Martin Heyne bereid gevonden om ingaande dit nummer steeds een stukje historie over Bussum te verhalen. In verband met het Open Monumentendag nummer in september a.s., dat in het teken staat van ‘Verdediging’ en speciaal van ‘ons’ Fort Werk IV, kunt u het vervolg lezen in het decembernummer.

Een beschouwing van dezelfde Martin Heyne over het boek van Bussums wethouder Arie Gouka, Naarden Bussum en de Hilversumse Meent completeert zijn bijdrage aan dit nummer.

Dan van onze gastschrijfster Nel Krijnen-van Gog een stukje over het soms harde leven van een dienstbode; zij verhaalt onder meer op welke wijze haar schoonmoeder het saaie en soms eentonige dienstbodewerk op haar manier oploste.

Een leerzame ‘aardigheidje’ kunt u lezen in het stuk ‘Weet u dat……’.

Bent u er al achter gekomen of u een ‘Papieren’ of een ‘Gouden’ bruiloft in het vooruitzicht hebt?

Ook een nieuw vaste rubriek is ‘De Leestafel’; bij toerbeurt geeft een redactielid een samenvatting van de inhoud van de bladen van onze zusterverenigingen. Het is naar onze mening erg eenzijdig om het vizier alleen te richten op de eigen historische kring; het loont de moeite ook rond te kijken naar wat voor mooie en leerzame zaken onze zusterverenigingen presenteren. Vandaar deze handreiking. De bladen kunt u overigens ook lezen tijdens de openingsuren van de Historische Kring.

Over een nieuwe vaste rubriek gesproken: met ingang van het septembernummer beginnen wij met het publiceren van een tweetal foto's (illustraties), één uit het verleden, waarvan het object veelal niet meer bestaat en één uit het heden van dezelfde plaats. Martin Heyne geeft ook hieraan zijn gewaardeerde medewerking met foto's en korte tekst.

Als uitsmijter twee door Hans Jonker gefotografeerde Bussumse verwijsborden ”Overig”. De andere borden verwijzen wel naar b.v. Tennisclub Bosheim, Politie-bureau, Theater 't Spant, Sportpark Zuid enz. maar met het bord ”Overig” komt u waarschijnlijk...... ja, waar eigenlijk?

De redactie wenst u veel genoegen bij het lezen van ‘ons’ eerste visitekaartje.


Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 272 gasten en geen leden online