HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 20/1 (april 2004) pag. 2

Het nieuwe redactieteam

 

Auteur: Harry Klein

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Een nieuwe jaargang, een nieuw jasje, een nieuwe vormgeving en een nieuwe redactie. Hiermee zijn wij dit jaar aan de slag gegaan. Ik wil u graag voorstellen aan de redactieleden, die uw lijfblad gaan vormgeven en hopelijk van interessante artikelen zullen voorzien.

Marianne Franssen:
De redactrice in spe. Zij heeft het afgelopen jaar een schrijverscursus gevolgd en is actief in de documentatiewerkgroep van Guusje Hent. Dit blijft zij doen, maar om het geleerde niet verloren te laten gaan, gaat Marianne zo nu en dan de theorie van de cursus in de praktijk toetsen.

Inge Geerling-Engelbarts:
Beheert het redactiesecretariaat en treedt tevens op als correctrice van alle te publiceren artikelen. Haar taak is het benaderen van en afspraken maken met gastschrijvers en medewerkers en het bewaken van de planning en zij is aan spreekpunt voor alles wat betreft het verenigingsblad. Gezien haar maatschappelijke achtergrond zal zij dit werk uitstekend kunnen doen.

Ageeth Krijnen:
Met haar artistieke kennis over vormgeving (of lay-out) zorgt Ageeth voor een flitsende uitstraling van ons paradepaardje. Zij is contactpersoon met de drukkerij voor de technische uitvoering van het blad.

Harry Klein:
Stimuleert en coördineert als eindredacteur het totaal functioneren van de redactie; hij schrijft onder andere het redactioneel commentaar en waar nuttig ook andere artikelen en hij is aan het bestuur verantwoording schuldig voor de inhoud van het blad en het redactiebeleid.

 

Wij houden ons aanbevolen voor uw commentaar, voor uw suggesties en al dan niet wilde ideeën; uw en ons blad moet levendig en communicatief zijn. Als u reikhalzend uitkijkt naar het verschijnen van (weer) het volgende nummer, hebben wij ons doel bereikt.

Het redactieadres is: Redactie verenigingsblad HKr. Bussum, Graaf Janlaan 33, 1412 GG Naarden. E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 177 gasten en geen leden online