HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/3 (december 1999) pag. 96 (iii)

Lezers reageren: Buwito (=Bussumse Winkelierstentoonstelling)


auteur: Joke Vos

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Gerelateerde artikelen:
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 15, nummer 2 (september 1999), pag. 51-56
en het originele artikel:
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 16, nummer 1 (april 2000), pag. 15-20

Van diverse leden hebben wij vernomen dat de letters Buwito staan voor Bussumse Winkeliers Tentoonstelling. Een van onze leden zat zelfs in het bestuur en heeft nog plakboeken met informatie voor ons. Wij komen uiteraard op de Buwito terug.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 99 gasten en geen leden online