HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/3 (december 1999) pag. 96 (ii)

Een nieuw fotoboek over Bussum


(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

In november 1998 verscheen bij boekhandel Los, het boekje 'Verdwenen dorpsbeelden' met door Martin Heyne in de jaren zestig gemaakte foto's van Bussum. De eerste oplage was snel uitverkocht en inmiddels ligt de derde oplage bij Los.

In verband met het grote succes besloot de uitgever, boekhandel Los, een vervolg te laten verschijnen. Ook dit boekje bevat door Martin Heyne in de zestiger jaren gemaakte foto's van Bussum, onder andere van Het Spiegel en Bussum Zuid.

Het boek 'Bussum, beeld van een dorp' kwam uit op 11 november 1999 en in december verscheen de tweede oplage. Het fotoboek is verkrijgbaar bij boekhandel Los, Nassaulaan 33 in Bussum.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 17 gasten en geen leden online