HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/3 (december 1999) pag. 96

In Memoriam Gerard Dijker


auteur: Mariet Piebes

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Op 10 september jl. overleed Gerard Dijker, slechts 60 jaar oud. Gerard heeft zich geruime tijd ingezet als bestuurslid van de Historische Kring: in april 1994 werd hij penningmeester, in april 1995 voorzitter. In mei 1998 is hij afgetreden. Gerard was de laatste twee jaren van zijn leven ziek, ernstig ziek. Hij heeft gestreden tegen zijn ziekte tot het uiterste, maar uiteindelijk heeft de ziekte hem overwonnen. Gerard bleef hoopvol: slechts enkele weken voor zijn overlijden zei hij me dat het ergste leed nu geleden was, dat hij nu weer verder kon. Het heeft niet zo mogen zijn.

Wij hebben Gerard leren kennen als een gedreven en erudiet mens, die zich met hart en ziel inzette.
Wij zullen hem missen.
Wij wensen zijn vrouw en dochters alle sterkte toe om dit verlies te verwerken.

Niet het snijden doet zoo'n pijn
Maar het afgesneden zijn.
(M. Vasalis)

Bussum, december 1999

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 66 gasten en geen leden online