HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 9

De eerste school in Bussum (3 slot)

auteur: Gerard Langemeijer

De vorige artikelen zijn publiceerd in Contactblad 13/3 (december 1997), pag. 91-93 en Contactblad 14/3 (januari 1999) pag. 67-72.

Klik hier voor de pdf van dit artikel.


In het vorige Contactblad stelde ik de vraag hoe laat de school begon, omdat er nergens een tijdstip te vinden was. En sterker nog: hoe konden de ouders het tijdstip bepalen wanneer de kinderen naar school moesten? In die tijd zullen de meeste mensen wel geen klok gehad hebben en zeker geen horloge hebben bezeten. Tot mijn grote genoegen reageerden enkele leden van onze kring op mijn vragen. De heer L. de Beer, die destijds het buurmeesterboek van Bussum (1750-1809) leesbaar maakte, wees mij er op dat volgens het buurmeesterboek het klokkentouw van de St. Vituskapel (het latere Irenegebouw) nogal regelmatig vernieuwd moest worden. Dat wijst dus op zeer regelmatig gebruik van de luidklok. Bovendien had de schoolmeester o.a. ook de functie van klokkenluider. Overigens lagen heel vroeger alle woningen, vooral de boerderijen, heel dicht rond de Sint Vituskapel, waar de school praktisch naast lag.

De heer Ad Jansen herinnerde zich dat zijn grootvader over een zeer grote zandloper beschikte, Gezien zijn handgebaren, ongeveer 40 centimeter groot!

Iemand anders wees op de vertrouwdheid van de boerenbevolking met de natuur, de opgaande zon, de dieren en dergelijke.

Ik ben zelfs zo ver gegaan om het dagblad De Gooi- en Eemlander, met name de daarin opgenomen rubriek “Vragen staat vrij”, om informatie te vragen. De beantwoorder schatte in, dat rond 1850 klokken reeds vrij algemeen in gebruik waren en de zon ook een vrij grote rol speelde in het globaal bepalen van de tijd. Verder kwam hij helaas ook niet.

U zult zich afvragen waarom ik zo lang stil sta bij het begrip tijd. Het heeft mijns inziens toch iets met geschiedenis te maken. Het lijkt erop dat men vroeger de tijd had en de tijd ons nu te pakken heeft. Hoe dikwijls hoor je niet: “Sorry, ik zou het wel willen doen, maar ik heb helaas zo weinig tijd.”

Hoe laat begon de dorpsschool? Ik dacht om negen uur, omdat ik vroeger zelf om 9 uur op school moest zijn! Nu bestaat er een heel aardig boekje, getiteld ‘Het dagelijks leven van onze voorouders in het midden van de 17e eeuw’, geschreven door Haye Thomas. Op blz. 37 valt te lezen: “Het viel natuurlijk niet mee om een jeugdige bende kinderen in de hand te houden: temeer daar de school van ‘s morgens zes tot ‘s avonds zeven uur duurde.” Dat zegt natuurlijk niet, dat onze dorpsschool ook om zes uur ‘s morgens begon, maar waarschuwt wel om niet zo maar iets te veronderstellen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in historische achtergrond, dan is het boek ‘Holland rond 1840’ (aspecten van het dagelijks leven op het Hollandse platteland) hoogst interessant. Het zou fijn zijn voor onze leden als we een dergelijk boek op onze kring hadden.

N.B. In een volgend Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 15, nummer 2 (september 1999) zal de heer B. de Beer reageren met een aanvulling over drie generaties schoolmeester Ledder.

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 89 gasten en geen leden online