HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 4 (ii)

100 Jaar vrijwillige brandweer in Bussum

 

auteur: Johan H.M. Klijnman

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

In 1899 werd in Bussum de vrijwillige brandweer opgericht, daarvóór was de brandweer een zogenaamde plichtbrandweer. De brandweer zal in 1999 op een aantal manieren stilstaan bij dit jubileum. Op zaterdag 18 september 1999 houdt de brandweer een open dag. Een aantal personen is bezig een gedenkboek samen te stellen; dit wordt gecoördineerd door ondergetekende, lid van de Historische Kring Bussum.

Tevens wordt geprobeerd om in oktober een tentoonstelling over de brandweer te houden in het gemeentehuis. Er zijn hiervoor nog vrijwilligers van de kring nodig als gastvrouw/gastheer tijdens de openingsuren.


Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 65 gasten en geen leden online