HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 4 (ii)

100 Jaar vrijwillige brandweer in Bussum

 

auteur: Johan H.M. Klijnman

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

In 1899 werd in Bussum de vrijwillige brandweer opgericht, daarvóór was de brandweer een zogenaamde plichtbrandweer. De brandweer zal in 1999 op een aantal manieren stilstaan bij dit jubileum. Op zaterdag 18 september 1999 houdt de brandweer een open dag. Een aantal personen is bezig een gedenkboek samen te stellen; dit wordt gecoördineerd door ondergetekende, lid van de Historische Kring Bussum.

Tevens wordt geprobeerd om in oktober een tentoonstelling over de brandweer te houden in het gemeentehuis. Er zijn hiervoor nog vrijwilligers van de kring nodig als gastvrouw/gastheer tijdens de openingsuren.


Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel