HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 4 (i)

Een uitstapje!

 

auteur: Bert de Boer

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

In het vorige Contactblad nodigden wij u uit om deel te nemen aan een excursie naar het stadsarchief te Naarden. Welnu, het is een succes geworden. De belangstelling was zó groot dat er twee verschillende groepen moesten worden samengesteld.

De stadarchivaris, de heer Dekema, wist in zijn rondleiding deskundigheid te verenigen met een boeiend verhaal. Wij zagen prachtig materiaal - óók uit de 18e eeuw - over Bussum. Een enthousiaste gids en een enthousiast gehoor. Wij verwachten dat dit voor menig HKB-lid een aanleiding zal zijn om regelmatig dit archief te bezoeken Én daadwerkelijk een onderzoek te starten.


Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 81 gasten en geen leden online