Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 3-4


Boerderij 'Maria Hoeve'

 Nel Krijnen-Van Gog

Klik hier voor de pdf van dit artikel.
De illustratie is aanklikbaar voor vergroting

        
de voorgevel van ‘Maria Hoeve’ aan de Herenstraat.
 

Donderdag 20 augustus 1896.
Terwijl de pas gewijde klokken in de nieuwe toren luidden en de Sint-Vitusparochie zijn eeuwfeest vierde klonk het akelige geluid van de brandklok die de vreugdetonen van de kerkklokken verving, want op dat ogenblik brandde de oude, met rietgedekte boerderij van de wed. K. Krijnen geheel af (zie De Gooi- en Eemlander 15-08-1896).

Deze weduwe was Maria Krijnen-Heerschop die daar woonde met haar zoon Lambertus en hun huishoudster Jansje van Wijk. Wat later kocht Lambertus Krijnen van zijn moeder een stuk bouwland van 11 are aan de Heerenstraat voor een nieuw te bouwen boerderij met woonhuis. De aanbesteding was in Hotel de Rozenboom op 01-10-1896 en voor inlichtingen kon men terecht bij architect J.F. Everts.

Op 22-10-1896 werd de eerste steen gelegd door de zeer jonge Tijmen Krijnen, net drie maanden oud. De eerste eigenaar Lambertus Krijnen woonde er met zijn moeder en Jansje. ‘s Zomers werd het voorhuis verhuurd aan Amsterdammers met als adres Heerenstraat 71, dat later Heerenstraat 101 werd. Zelf woonden ze dan in het achterhuis met als adres Melkweg 1. In de winter woonden ze zelf in het voorhuis.

In 1922 is Tijmen Krijnen (de eerste steenlegger) met zijn vrouw Sophia van Dijk bij zijn oom komen wonen; in het achterhuis hier zijn hun 14 kinderen geboren. Lambertus en Jansje verhuisden naar het voorhuis. Na de dood van Lambertus 03-04-1936 erfde diens broer Jacobus Krijnen de boerderij. Zelf bewoonde hij de boerderij aan de overkant Melkweg 4. Jansje van Wijk bleef in het voorhuis wonen. Na haar dood werd het voorhuis verhuurd aan Flietstra, de groenteman van de overkant. In 1939 kocht Tijmen Krijnen de boerderij uit de nalatenschap van zijn vader.

De huidige eigenaar Tijmen Krijnen Tzn. kocht in 1974 de boerderij van zijn moeder Sophia Krijnen van Dijk; tot die tijd stond er nog vee in de stal. Nu is Tijmen aannemer en heeft alleen nog droog vee lopen onder ‘s Graveland. (droog vee is vee dat niet gemolken hoeft te worden). Verder vertelde de huidige bewoner nog een leuk verhaal over het paard van Lambertus Krijnen: “Na een overstroming is dit paard samen met een ander paard van Naarden naar Harderwijk gezwommen, waar de paarden opgehaald konden worden. Hoe is dit mogelijk zult U zich afvragen? Wel de paarden zwommen om en om voorop: zo kon het achterste paard zijn hoofd op de kont van het voorste paard neerleggen en zo uitrusten. Alleen zouden ze het niet gered hebben, maar nu wel”.

Met dank aan de familie Krijnen.

 

Actueel

Monumentenschildjes geplaatst

 De eerste monumentenschildjes hebben in Gooise Meren hun bestemming gevonden. Wethouder Schimmel heeft ze uitgereikt aan de eigenaren van zes gemeentelijke monumenten in Bussum en Naarden.

In Bussum ging het om Statenlaan 30-32 (zie de foto's van de dubbele villa) en Stargardlaan 12. In Naarden om Lambertus Hortensiuslaan 8, Wethouder Königlaan 14 en Sint Annastraat 17. De gemeente heeft de schildjes laten maken om de 500 monumentale panden in Gooise Meren meer zichtbaarheid te geven. Voor zover bekend zijn er al rond de honderd schildjes aangevraagd die kunnen worden afgehaald bij de balie in het gemeentehuis. Bussum telt 75 gemeentelijke monumenten.

Lees meer...

Actueel

Stationsfeestje

NS en ProRail wilden graag even stilstaan bij de afgeronde renovatie van station Naarden Bussum. Daarom was het vrijdagmiddag 27 januari een drukke bedoening in de ruimte pal achter het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum. Uitgenodigd waren allereerst de mensen die direct betrokken waren bij de werkzaamheden van de afgelopen tijd. Verder stond de bijeenkomst open voor de pers en afgevaardigden van de gemeente, onder wie de burgemeester die alle betrokkenen dankte en het station een icoon van Gooise Meren noemde. Er was ook een select gezelschap van de Historische Kring Bussum aanwezig. In de geïmproviseerde ontvangstruimte hingen fotocollages van de HKB waarmee de recente werkzaamheden en veranderingen in het complex samen met het boeiende stationsverleden in beeld waren gebracht.

Lees meer...

Foto van de maand

Januari 2023

Deze keer in de rubriek foto van de maand twee foto's van de Herenstraat, met als thema vroeger en nu. De linker foto is uit 1898, de andere is eind 2022 gemaakt. De naam werd in het verleden met dubbel "e" geschreven;  waarom de straat een "e" is kwijt geraakt is onduidelijk. 

Het  is een van de oudste straten van Bussum en was een van de belangrijkste verbindingen tussen het centrum en ’t Spiegel. Er hebben scholen, boerderijen, logementen en winkels gestaan en lange tijd was het de enige straat waar de gemeente aan de overkant van het spoor bedrijven en winkels toestond.  Het pand rechts bij de spoorwegovergang is nr. 45 en daar is momenteel Café de Boemel gevestigd. Van 1980 tot 2010 was er een Café met Jazzclub “Langs de Lijn” gevestigd. Voor 1980 was er een drankhandel Janson de gebruiker van het pand. 

We hebben 67 gasten en geen leden online