HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 2 (i)

Van de redactie


Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Dit jaar, 1999, het laatste jaar vóór de eeuwwisseling, belooft voor het Contactblad een goed gevuld jaar te worden. In dit eerste nummer van 1999 vindt u, naast een gedegen artikel van Marcus van der Heide, een aantal artikelen waarin wordt teruggeblikt op activiteiten die in het afgelopen jaar plaatsvonden. Het is dit jaar precies 100 jaar geleden dat de Bussumse vrijwillige brandweer werd opgericht. Hieraan zal dit jaar op een aantal manieren aandacht worden besteed; óók in het Contactblad van de Historische Kring. Om te beginnen staat in dit Contactblad een artikel over A. van der Kruit, die van 1965 tot 1977 commandant was van de Bussumse brandweer. In volgende Contactbladen zijn artikelen te verwachten over toeringcaronderneming ‘Bussums Bloei’, een handwasserij aan de Bussummervaart en wasserij De Waschkoning aan de Lammert Majoorlaan, festiviteiten/de Buwito alsmede de stand van zaken bij de genealogische werkgroep.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 180 gasten en geen leden online