HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 1

Inhoud

 

Jaargang 15 nummer 1 * mei 1999
ISSN 0920-5683

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

pagina
2 Van de redactie
2 Tentoonstelling over de Herenstraat
2 Lezers reageren: de huisjes aan de Veldweg T. van der Tweel
3 Maria Hoeve N. Krijnen-van Gog
4 Een uitstapje! B. de Beer
4 100 Jaar vrijwillige brandweer Bussum J.H.M. Klijnman
7 Pohled na Bussum H. Hendrikse
9 De eerste school in Bussum (3) G.M. Langemeijer
11 Wandeling door Bussum, nummer 4
11 De gaper is een poes! N. Langemeijer
13 Brandweercommandant A. van der Kruit J.M. Vos-Bogaard
19 Ivans (J. van Schevichaven), 1866-1935 M.J.A. van der Heide

Voorblad: de ladderwagen van de Bussumse brandweer, Luckenwalde-opbouw op een Commer-chassis. Zie voor meer informatie over deze autoladder uit 1967 het artikel op pag. 13.

AGENDA Historische Kring Bussum:

Donderdagavond 17 juni 1999 * contactavond
Dinsdagavond 12 oktober 1999 * contactavond
* aanvang 20.00 uur Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 13 t/m 17 A. van der Kruit, pag. 19 t/m 28 M.J.A. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Kopij voor het zomernummer graag inleveren vóór 1 juli 1999.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Telefoonnummer: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 157 gasten en geen leden online