HOME HKB
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 1

Inhoud

 

Jaargang 15 nummer 1 * mei 1999
ISSN 0920-5683

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

pagina
2 Van de redactie
2 Tentoonstelling over de Herenstraat
2 Lezers reageren: de huisjes aan de Veldweg T. van der Tweel
3 Maria Hoeve N. Krijnen-van Gog
4 Een uitstapje! B. de Beer
4 100 Jaar vrijwillige brandweer Bussum J.H.M. Klijnman
7 Pohled na Bussum H. Hendrikse
9 De eerste school in Bussum (3) G.M. Langemeijer
11 Wandeling door Bussum, nummer 4
11 De gaper is een poes! N. Langemeijer
13 Brandweercommandant A. van der Kruit J.M. Vos-Bogaard
19 Ivans (J. van Schevichaven), 1866-1935 M.J.A. van der Heide

Voorblad: de ladderwagen van de Bussumse brandweer, Luckenwalde-opbouw op een Commer-chassis. Zie voor meer informatie over deze autoladder uit 1967 het artikel op pag. 13.

AGENDA Historische Kring Bussum:

Donderdagavond 17 juni 1999 * contactavond
Dinsdagavond 12 oktober 1999 * contactavond
* aanvang 20.00 uur Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 13 t/m 17 A. van der Kruit, pag. 19 t/m 28 M.J.A. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Kopij voor het zomernummer graag inleveren vóór 1 juli 1999.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Telefoonnummer: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 86 gasten en geen leden online