Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 15/1 (mei 1999) pag. 1


Inhoud

 Jaargang 15 nummer 1 * mei 1999
ISSN 0920-5683

Klik hier voor de pdf van dit artikel.

pagina
2 Van de redactie
2 Tentoonstelling over de Herenstraat
2 Lezers reageren: de huisjes aan de Veldweg T. van der Tweel
3 Maria Hoeve N. Krijnen-van Gog
4 Een uitstapje! B. de Beer
4 100 Jaar vrijwillige brandweer Bussum J.H.M. Klijnman
7 Pohled na Bussum H. Hendrikse
9 De eerste school in Bussum (3) G.M. Langemeijer
11 Wandeling door Bussum, nummer 4
11 De gaper is een poes! N. Langemeijer
13 Brandweercommandant A. van der Kruit J.M. Vos-Bogaard
19 Ivans (J. van Schevichaven), 1866-1935 M.J.A. van der Heide

Voorblad: de ladderwagen van de Bussumse brandweer, Luckenwalde-opbouw op een Commer-chassis. Zie voor meer informatie over deze autoladder uit 1967 het artikel op pag. 13.

AGENDA Historische Kring Bussum:
Donderdagavond 17 juni 1999 * contactavond
Dinsdagavond 12 oktober 1999 * contactavond
* aanvang 20.00 uur Huizerweg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 13 t/m 17 A. van der Kruit, pag. 19 t/m 28 M.J.A. van der Heide, de overige illustraties H.K.B.

U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Kopij voor het zomernummer graag inleveren vóór 1 juli 1999.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Telefoonnummer: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.Actueel

Monumentenschildjes geplaatst

 De eerste monumentenschildjes hebben in Gooise Meren hun bestemming gevonden. Wethouder Schimmel heeft ze uitgereikt aan de eigenaren van zes gemeentelijke monumenten in Bussum en Naarden.

In Bussum ging het om Statenlaan 30-32 (zie de foto's van de dubbele villa) en Stargardlaan 12. In Naarden om Lambertus Hortensiuslaan 8, Wethouder Königlaan 14 en Sint Annastraat 17. De gemeente heeft de schildjes laten maken om de 500 monumentale panden in Gooise Meren meer zichtbaarheid te geven. Voor zover bekend zijn er al rond de honderd schildjes aangevraagd die kunnen worden afgehaald bij de balie in het gemeentehuis. Bussum telt 75 gemeentelijke monumenten.

Lees meer...

Actueel

Stationsfeestje

NS en ProRail wilden graag even stilstaan bij de afgeronde renovatie van station Naarden Bussum. Daarom was het vrijdagmiddag 27 januari een drukke bedoening in de ruimte pal achter het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum. Uitgenodigd waren allereerst de mensen die direct betrokken waren bij de werkzaamheden van de afgelopen tijd. Verder stond de bijeenkomst open voor de pers en afgevaardigden van de gemeente, onder wie de burgemeester die alle betrokkenen dankte en het station een icoon van Gooise Meren noemde. Er was ook een select gezelschap van de Historische Kring Bussum aanwezig. In de geïmproviseerde ontvangstruimte hingen fotocollages van de HKB waarmee de recente werkzaamheden en veranderingen in het complex samen met het boeiende stationsverleden in beeld waren gebracht.

Lees meer...

Foto van de maand

Januari 2023

Deze keer in de rubriek foto van de maand twee foto's van de Herenstraat, met als thema vroeger en nu. De linker foto is uit 1898, de andere is eind 2022 gemaakt. De naam werd in het verleden met dubbel "e" geschreven;  waarom de straat een "e" is kwijt geraakt is onduidelijk. 

Het  is een van de oudste straten van Bussum en was een van de belangrijkste verbindingen tussen het centrum en ’t Spiegel. Er hebben scholen, boerderijen, logementen en winkels gestaan en lange tijd was het de enige straat waar de gemeente aan de overkant van het spoor bedrijven en winkels toestond.  Het pand rechts bij de spoorwegovergang is nr. 45 en daar is momenteel Café de Boemel gevestigd. Van 1980 tot 2010 was er een Café met Jazzclub “Langs de Lijn” gevestigd. Voor 1980 was er een drankhandel Janson de gebruiker van het pand. 

We hebben 52 gasten en geen leden online