HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 26/3 (augustus 2010) pag. 39

De Joodse begraafplaats

 

Auteur: Paul Joseph

De Algemene begraafplaats van Naarden wordt elders beschreven in dit blad. In de noordwesthoek van deze begraafplaats vindt ook de Joodse begraafplaats onderdak. De circa tweehonderd Joodse graven delende toegangspoort aan de Amersfoortsestraatweg met die van de Algemene Begraafplaats.

Illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.
Klik hier voor de pdf van dit artikel.In de begintijd diende de begraafplaats vooral voor de Naardense joden. Deze sefardische joden die in de 17e eeuw vanuit Amsterdam gekomen waren, werden tot 1825 wel nog altijd in Amsterdam begraven. Vanaf die tijd hadden ze hun eigen begraafplaats in Naarden. Eind 19e eeuw nam het aantal joden in Naarden af, terwijl het aantal in Bussum van begin 20e toenam. Daarmee kreeg de begraafplaats ook meer een ‘Bussums’ karakter en kwam uiteindelijk in eigendom van de Joodse Gemeente Bussum, een zelfstandig onderdeel van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. De leden van ‘Bussum’ betalen een jaarlijkse kerkbijdrage en uit de inkomsten worden ook de kosten betaald voor het in stand houden van de begraafplaats.Een deel van de begraafplaats heeft een rijksmonumentenstatus. Het gaat om een wit baarhuisje (een soort mortuarium) en twee zeer oude houten grafmonumenten. Die laatste zijn bijzonder omdat het houten monumenten betreft die normaal snel vergaan. Verder is er nog een monument voor de slachtoffers van de de Tweede Wereldoorlog.In de laatste jaren zijn er aanzienlijke investeringen gedaan. Er is een mooi nieuw toegangshek gerealiseerd; de omheining is in orde gemaakt met een hulsthaag en twee poortjes verschaffen toegang voor ‘dagelijks gebruik van de locals’ via de Brediusweg.

Bronnen

- www.tgooi.info/bussum/joodsebegraafplaats.php (foto’s)
- www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/nederland/noord-holland/naarden

Paul Joseph is voorzitter van de Joodse Begraafplaats.

Actueel

Vooruitblik Open Monumenten Dag

 

In het Concordiagebouw aan de Graaf Wichmanlaan vinden op 14 en 15 september allerlei activiteiten plaats.
Unieke filmbeelden, muziek, korte lezingen, ouderwetse kinderspelen, expositie met foto's van feesten, kermis, bioscoop, zwembaden e.d..
En zondag rondtoer in een open cabriobus langs Bussumse 'Plekken van Plezier'.

Foto van de maand

Afscheid Post T - Comeniuslaan/Zwarteweg

 

augustus 2019                webcam               foto Jaap van Hassel