HOME HKB
Open Menu

Bussums Historisch Tijdschrift 26/3 (augustus 2010) pag. 39

De Joodse begraafplaats

 

Auteur: Paul Joseph

De Algemene begraafplaats van Naarden wordt elders beschreven in dit blad. In de noordwesthoek van deze begraafplaats vindt ook de Joodse begraafplaats onderdak. De circa tweehonderd Joodse graven delende toegangspoort aan de Amersfoortsestraatweg met die van de Algemene Begraafplaats.

Illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.
Klik hier voor de pdf van dit artikel.In de begintijd diende de begraafplaats vooral voor de Naardense joden. Deze sefardische joden die in de 17e eeuw vanuit Amsterdam gekomen waren, werden tot 1825 wel nog altijd in Amsterdam begraven. Vanaf die tijd hadden ze hun eigen begraafplaats in Naarden. Eind 19e eeuw nam het aantal joden in Naarden af, terwijl het aantal in Bussum van begin 20e toenam. Daarmee kreeg de begraafplaats ook meer een ‘Bussums’ karakter en kwam uiteindelijk in eigendom van de Joodse Gemeente Bussum, een zelfstandig onderdeel van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. De leden van ‘Bussum’ betalen een jaarlijkse kerkbijdrage en uit de inkomsten worden ook de kosten betaald voor het in stand houden van de begraafplaats.Een deel van de begraafplaats heeft een rijksmonumentenstatus. Het gaat om een wit baarhuisje (een soort mortuarium) en twee zeer oude houten grafmonumenten. Die laatste zijn bijzonder omdat het houten monumenten betreft die normaal snel vergaan. Verder is er nog een monument voor de slachtoffers van de de Tweede Wereldoorlog.In de laatste jaren zijn er aanzienlijke investeringen gedaan. Er is een mooi nieuw toegangshek gerealiseerd; de omheining is in orde gemaakt met een hulsthaag en twee poortjes verschaffen toegang voor ‘dagelijks gebruik van de locals’ via de Brediusweg.

Bronnen

- www.tgooi.info/bussum/joodsebegraafplaats.php (foto’s)
- www.jhm.nl/cultuur-en-geschiedenis/nederland/noord-holland/naarden

Paul Joseph is voorzitter van de Joodse Begraafplaats.

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 71 gasten en geen leden online