Web Archief
Open Menu

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen!  In stilte is gewerkt aan het mei-nummer dat in het teken staat van 75 jaar Bevrijding.

De activiteiten van de Historische Kring Bussum liggen door de coronacrisis grotendeels stil, maar dat heeft de redactie van het BHT er niet van weerhouden om ons veel geprezen tijdschrift toch te laten uitkomen. De leden van de Historische Kring krijgen het blad zoals gebruikelijk in de brievenbus, alle andere geïnteresseerden kunnen het voorjaarsnummer voor €7,50 kopen. Bedenk daarbij dat een jaarlidmaatschap maar € 15,- kost.

 

 

 

Het "mooiste gebouw van Bussum", de Tindalvilla, wordt stukje bij beetje in oude luister hersteld. Woensdag 22 januari is aan de linkerkant weer een torentje verschenen, en het is de bedoeling om nog dit jaar de grote toren boven de ingang terug te plaatsen. 

De villa Tindal, Nieuwe 'sGravelandseweg 21 is een rijksmonument. Het gebouw is genoemd naar de man die in 1901 opdracht gaf tot de bouw, Louis Adrianus Tindal. In 1987 wist musicus Hans Roelofsen de villa  te kopen en daarmee sloop te voorkomen. In datzelfde jaar werd de Stichting Tindal opgericht die kamermuziekavonden organiseert, het meest in de villa zelf. (foto van het nieuwe Tindal: Jaap van Hassel)

 

Eind 2019 werd de laatste dienst gehouden in de Verlosserkerk in Bussum. De gemeenteleden gaan voortaan naar de Wilhelminakerk in het centrum van het dorp.

De Nederlands Hervormde Verlosserkerk werd in 1956 gebouwd aan de net aangelegde Ceintuurbaan, onder architectuur van Burea Nielsen. Bouwpastor was ds J.A.G van Zanten. Het gebouw trok door zijn bijzondere vormgeving ('scheepjeskerk') veel aandacht, mede door het steeds groener wordende koperen dak. Pas later werd er een glas-in-loodraam geplaatst en nog veel later verving een echt kerkorgel een groot harmonium. Zie hier een filmpje over de bouw van de Verlosserkerk in 1956.

 

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen.

Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht.
Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar € 7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum.
Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

 

 

In de hal van Jan Tabak was op zondag 24 november het Bredius Boekenbal

Het eerste exemplaar van 'Bredius 100' werd overhandigd aan Roxane van Iperen, schrijfster van t Hooge Nest. Zij las er een stuk uit voor. Zie de foto van Jaap van Hassel. Op de andere foto zijn de drie schrijfsters van het jubileumboek te zien, samen met Roxane van Iperen.

Bestelde boeken  kunnen worden opgehaald bij wijnhandel Sauter aan de Huizerweg 128. Ook kunnen daar exemplaren worden gekocht.

     

                                      

 Een keus van meer dan honderd boeken uit de velen die Klaas Oosterom  in tien jaar tijd heeft besproken in zijn rubriek ‘Een uitgelezen boek’ in het Bussums Nieuws. 

Het eerste exemplaar van ‘Een boekje open over Bussum, Naarden en het Gooi’ is op dinsdag 19 november in het raadhuis van Gooise Meren overhandigd aan wethouder Alexander Luijten. Klaas Oosterom lichtte in een korte toespraak zijn gebundelde boekbesprekingen toe en eindigde met het motto ‘Leer van het verleden, Leef in het heden, en bereidt je voor op de toekomst’.

Het boekje is voor €14,95 te koop bij de boekhandels Los en Bruna in Bussum en natuurlijk bij het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum. (Nieuwe) Leden van de Kring betalen maar €11,95. Kopen kan ook via de internet-link hkb-eenboekjeopen.nl. 

Op de foto hieronder Klaas Oosterom met zijn vrouw en wethouder Alexander Luijten, onder het toeziend oog van burgemeester De Bordes, en deze vier dan ook nog met de hele delegatie van de Historische Kring Bussum bestaande uit Jaap van Hassel, Jan Schippers, Leo Thijssen en Willem Steenkamp. 

In Bussum komen net als in veel andere gemeenten steeds meer winkels leeg te staan. Soms gaat het met de leegstand wat beter, maar af en toe verdwijnen er winkels die altijd een begrip zijn geweest, en dat is dan een groot verlies. Zo maar twee heel bekende namen uit het Bussumse verleden:  Piet van Det en Radio Velt. Nog niet zo lang geleden sloot Barneveld Zaken. Nu is dan de sigarenfirma Roks aan de beurt.

Eigenlijk is deze exclusieve zaak niet weg te denken uit de Havenstraat, maar het zal toch moeten. De eigenaren beschikken niet over goede opvolgers en ook hebben ze te maken met strakkere wet-en regelgeving voor de verkoop van tabakswaren. Over het verleden van Roks heeft de Historische Kring Bussum aardig wat bij elkaar geschreven. Bijvoorbeeld HIER  (foto Jaap van Hassel)

 

 

In de Week-van-de-Erfgooier besteden tientallen organisaties in het Gooi aandacht aan de erfgooiers. In een grote variëteit aan activiteiten en evenementen komt de geschiedenis naar voren van de voormalige Gooise boeren die lange tijd gebruiksrechten genoten op de gemeenschappelijke gronden in het Gooi. Ga HIER naar de website over de Week van de Erfgooier en HIER naar een film van de HKB over de Erfgooiers

 

 Begunstigd door fraai herfstweer vierden de Kindertuinen op zaterdag 21 september hun eeuwfeest. Dat viel samen met de jaarlijkse Pompoenendag, waarop er van alles uit moeder natuur te koop is, veelal uit de tuinen zelf, zoals grote hoeveelheden bloemen.

Vlakbij was er de jaarlijkse bijenmarkt. Beide evenementen trokken bijzonder veel publiek. 

Burgemeester Han ter Heegde hield  ter gelegenheid van de 100 jaar een feestrede en bood het bestuur van de Stichting Kindertuinen een koninklijke erepenning aan. De kindertuinen mogen zich nu Koninklijk noemen. Ook werd een cheque van duizend euro overhandigd. In zijn toespraak refereerde de burgemeester aan het artikel over de kindertuinen in het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift. Hij voelde zich daardoor bijzonder geïnspireerd, en riep op het blad te kopen en/of lid te worden.

 
     

                          

Het Open Monumentenweekend 2019 in Bussum was een doorslaand succes. Ook al was het schitterend weer, het binnenprogramma in het legendarische Concordia trok zaterdag en zondag veel belangstellenden. Vooral zaterdag zat de zaal steeds tjokvol met mensen die de film over Concordia zagen, de diverse lezingen bijwoonden en genoten van live-muziek (o.a het Toonkunstkoor). Intussen was ook de fototentoonstelling in trek.

Zondag was het iets rustiger, maar de Cabriobus die "plekken van plezier" in Bussum aandeed was tijdens de meeste ritten grotendeels vol. Ook nu weer werd de film goed bekeken en ook de oude foto's waren voor veel mensen aantrekkelijk.

De "plekken van belang" (drie kerken, een synagoge en twee begraafplaatsen) trokken wat minder mensen dan het programma in Concordia. Maar het was mooi dat de Koepelkerk en de Spiegelkerk zaterdag meededen aan de Nationale Orgeldag. Dat gaf de openstelling een bijzondere glans (en geluid).

Op de twee begraafplaatsen was het rustig, maar toch waren er bezoekers die zich graag lieten rondleiden. Al met al waren er dit OMD-weekend naar schatting duizend bezoekers.                            

 Natuurlijk lieten mensen zich weer inschrijven als nieuw lid van de Historische Kring Bussum: samen met de inschrijvingen tijdens Bussum Cultureel waren dat er ruim veertig. Inmiddels is het magische ledental van duizend ruim overschreden. De grens van elfhonderd is nu gepasseerd.

Bekijk HIER  een album met foto's van het OpenMonumentenweekend

                               

Op 30 november 1944 werd tussen station Naarden Bussum en het Naardermeer vanuit de lucht een Duitse munitietrein aangevallen. De verwoesting had desastreuze gevolgen voor de omwonenden.

Op 7 augustus 2019 werden bij graafwerkzaamheden op het traject twee brisantgranaten en een remblok gevonden. Dat gebeurde tijdens de spoorvernieuwing daar.

Chris Leenders heeft voor de Historische Kring Bussum nog eens uitgezocht wat er in 1944 precies is gebeurd. Zijn verhaal kun u HIER lezen.

 

 

                                             

In het station Naarden Bussum staat sinds jaar en dag een flinke brandkast. Natuurlijk op een plaats onttrokken aan begerige ogen. Weinig mensen buiten het stationspersoneel wisten en weten van het bestaan ervan. De Lips-kluis werd aanvankelijk jarenlang gebruikt om geld van het 'plaatskaartenbureau' veilig in op te bergen. Eind vorige eeuw werden de loketten voor de verkoop van treinkaartjes in de stationshal gesloten. Daar kwam toen de eerste stationswinkel, met de zogeheten Wizzl-formule. Er konden naast levensmiddelen ook nog kaartjes worden gekocht. Daarvoor hadden er voor kaartverkoop nog enige tijd portocabins voor het stationsgebouw gestaan. In 1999 haalde een overval het programma 'Opsporing Verzocht'. De brandkast werd uiteindelijk steeds minder voor het opbergen van geld gebruikt. Van alles en nog wat werd er in gestopt en afsluiten was niet meer nodig. Dat is een beetje treurige afloop voor zo'n trotse kluis. Hij staat nu stilletjes in een ruimte van de AH-toGo-winkel te wachten op betere tijden. (foto's Jaap van Hassel)

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan !

Zoals altijd in september staat het blad in het teken van Open Monumentendag. Op het omslag staat het landelijke thema vermeld: Plekken van Plezier.

De Historische Kring Bussum heeft het opgegeven thema ook nu eigenwijs vorm gegeven. Monumenten zijn er in Bussum niet in overvloed, maar de cultuurtempel Concordia staat hoe dan ook in het centrum van de activiteiten op 14 en 15 september. In deze mooi vormgegeven glossy staan verrassende artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Het is weer een pronkstuk voor de salontafel om gasten te verleiden de boeiende inhoud tot zich te nemen !

Leden van de Kring krijgen het blad zoals altijd in de brievenbus. Niet-leden kunnen het voor €7,50 kopen bij Los en Bruna, en in het HKB-documentatiecentrum. Voor de leden is het laatste Kringnieuws bijgevoegd, en een flyer voor Open Monumentendag 2019.

 

 

Vrijwilligers van de Kring hebben in stilte hard gewerkt aan de gehele of gedeeltelijke digitalisering van de ernorme hoeveelheid kaarten en plattegronden die liggen opgeslagen in het documentatiecentrum.

Het was soms een hels karwei: allereerst een schifting van de honderden objecten waarvan een deel moest worden bewerkt. Daarbij was het bij het scannen nodig om heel voorzichtig om te gaan met kwetsbaar oud materiaal. Vervolgens de zorgvuldige catalogisering en de plaatsing in de database van de Historische Kring Bussum.Veronica den Breejen en Kees Henselmans hebben voortgeborduurd op het werk van Luud Wierenga, en kunnen met enige trots zeggen dat het project voorlopig is afgerond.

Het verzamelen van kaartmateriaal gaat natuurlijk door. Belangstellenden kunnen nu via de website van de Kring inzage krijgen in al die kaarten en plattegronden. Er zit veel verrassend - soms uniek- materiaal bij dat een bijzondere kijk geeft op de geschiedenis van Bussum en omstreken. Een rechtstreekse link naar de kaarten in de database is HIER te vinden. Van grote plattegronden konden maar delen worden gescand; Wie de hele kaarten wil bekijken is hartelijk welkom in het documentatiecentrum !

 

Woensdagochtend 15 mei was er een betrekkelijk kort maar hevig evenement op station Naarden Bussum. Het was een "startmoment" met het oog op de komende  herinrichting van het spoor en het stationsgebouw. Pers en publiek kregen informatie over alle plannen.van Pro Rail, NS-stations en de gemeente Gooise Meren.

Er was ook een prominente rol toebedacht aan de Historische Kring Bussum. Die had een compacte tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het stationscomplex. Op een vraag van de directeur van ProRail bleken er 14 vertegenwoordigers van de HKB aanwezig te zijn. Alles speelde zich af in de oude fietsenstalling vlakbij het documentatiecentrum van de Kring. NH Nieuws Gooi TV  besteedde ruim aandacht aan het evenement. Om het te kunnen zien klik HIER

 

De Historische Kring Bussum is bedroefd en verslagen door het bericht dat oud-voorzitter en lid van verdienste Jan Lieste is overleden. Met zijn heengaan, dinsdagavond, na een moeilijke ziekte-periode heeft de Kring definitief een duizendpoot en teamplayer verloren. Jan was een bestuurder, maar hij stak ook graag letterlijk de handen uit de mouwen. Bij allerhande projecten was hij vaak de klussenman die moeilijke dingen voor elkaar kreeg, zoals bij de opbouw van tentoonstellingen. Daarvoor wist hij altijd de juiste mensen mee te krijgen. Vaak verzorgde hij ook het vervoer met zijn aanhangwagen. Bij zijn mooie afscheid als bestuurslid op de jaarvergadering van 2018 werd hem veel lof toegezwaaid voor zijn langdurige en zeer productieve inzet inzet als bestuurder en allround-vrijwilliger. Jan was 80 jaar.

De uitvaart van Jan is woensdag 15 mei in Bilthoven. Zie HIER de rouwadvertentie

 

 

Namens de Historische Kring Bussum sprak Margreet de Broekert op 4 mei in de Grote Kerk in Naarden over het belang van het blijven vastleggen van oorlogsgebeurtenissen.
Over de interesse van de jeugd voor de Tweede Wereldoorlog, zeker voor wat betreft de persoonlijke verhalen.
En over de noodzaak om dat wat toen gebeurd is door te geven aan onze kinderen en kleinkinderen.
Opdat wij niet vergeten.
Dat nooit weer.
Ook wethouder Geert-Jan Hendriks sprak en de middelbare scholiere Maria Hofmeijer las voor uit Het Dagboek van Anne Frank. Na afloop van de plechtigheid werden kransen gelegd bij het monument aan de Burgemeester van Wettumweg.
 
Klik hier voor de tekst van de toespraak van Margreet de Broekert
Foto's: Jaap van Hassel 
 
     
   

Ongeveer 150 leden en niet-leden van de Historische Kring Bussum én bewoners van de Bussumse Marianne Philipslaan woonden dinsdag 23 april de lezing bij over schrijfster, activiste en raadslid Marianne Philips (1886-1951). In de Wilhelminakerk werd geboeid geluisterd naar wat Judith Belinfante over het leven en werk van haar grootmoeder vertelde. Na afloop was gelegenheid tot het stellen van vragen en daar werd zeker gebruik van gemaakt. Boekhandel LOS was er bij met een uitgebreide boekentafel, met o.a. de twee recent verschenen herdrukken van boeken van Marianne Philips. Deze bijzondere en zeer geslaagde avond leverde bovendien nog zeven nieuwe leden voor de Kring op. Met speciale dank aan Judith Belinfante, Boekhandel Los en Uitgeverij Cossee.

 

Ruim 30 mensen uit Bussum namen op 9 en 12 april op uitnodiging van de Historische Kring Bussum deel aan een wandeling door Hilversum.

Net zoals Bussum heeft ook Hilversum verrassende plekjes die je bij een winkelbezoek niet ziet. Het verhaal erbij van de plaatselijke gids maakt het nog interessanter.

Op de foto van Klaas Oosterom het bezoek aan het monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in het Rosarium.

 

 

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen.

Het voorjaarsnummer 2019 is dit keer gewijd aan het thema 100 jaar Brediuskwartier.

Alle leden krijgen de  goednieuwe glossy weer in de bus. Losse nummers zijn als altijd voor € 7,50 te koop in het HKB-documentatiecentrum in de zijvleugel van NS station Naarden Bussum en bij de boekhandels Los en Bruna. Voor de niet-leden is het goed om te weten dat een jaarlijkse contributie van slechts € 15,- recht geeft op alle nummers in een jaar.

 

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering op donderdag 4 april stond vooral in het teken van de versterking van het bestuur en de benoeming van maar liefst drie nieuwe Leden van Verdienste. Er traden drie nieuwe bestuursleden aan: Willem Steenkamp, registeraccountant, die gaat voor de functie van penningmeester, en Leo Thijssen, afkomstig uit het onderwijs. Martin Kip, die al een flinke tijd meeloopt, is nu ook als bestuurslid geïnstalleerd.  De ledenvergadering ging bij acclamatie akkoord met de benoemingen. Gerard Bon nam afscheid als bestuurslid; hij was al gestopt als penningmeester, maar was wel bereid zich in te zetten als administrateur van de vereniging. Nol verhagen die tijdelijk penningsmeester was kan zich nu helemaal richten op zijn eigenlijke functie van secretaris. Ook oud-secretaris Klaas Oosterom nam afscheid als bestuurslid. Hij gaat wel door als vrijwilliger met de vele taken die hij al op zich had genomen. 
Hierboven van links naar rechts: Adriaan Branderhorst, Adriana van den Berg, Willem Steenkamp, KLaas Oosterom, Nol Verhagen, Leo Thijssen en Martin Kip.

Tot verrassing van de Ledenvergadering werden er drie mensen voorgedragen als Leden van Verdienste: de eerder genoemde Klaas Oosterom, interim-voorzitter Adriaan Branderhorst en Guusje Hent, de spil van het Documentatiecentrum van de Kring. Oosterom en Branderhorst hielden een lofrede over elkaar, en Branderhorst bezong de grote verdienste van Guusje Hent.

De kascontrolecommissie adviseerde de ledenvergadering décharge te verlenen aan het bestuur wat betreft de  financiële verslaglegging. 

Voor de eigenlijke ledenvergadering wist de Hilversumse historicus Pieter Hoogenraad van minuut tot minuut een volle zaal te boeien met 'Het verhaal van Sint Vitus, schutspatroon van het Gooi.' 

(foto's Jaap van Hassel) Voor meer foto's van Jaap klik HIER

 

 

 Maar liefst zes gidsen van de Historische Kring Bussum rukten zondag 31 maart uit voor groepswandelingen door het 100- jarige Brediuskwartier. Bij elkaar liepen 's ochtends en 'smiddags ruim honderd mensen mee.

Gidsen en belangstellenden verzamelden zich om tien uur (zomertijd!) in hotel Jan Tabak. Daar werden de belangstellenden toegesproken door voorzitter Simon Morsink van de Vrienden van het Bredius, Erik Huijbregts van HH-hotel Jan Tabak, en HKB-secretaris Nol Verhagen.

Wijkwethouder Geert-Jan Hendriks, die ook meeliep, kreeg een Bredius-wimpel overhandigd. De wandelingen duurden ongeveer anderhalf uur. Ze leverden ook weer nieuwe Kringleden op. Frans Verwij schreef zeker 22 nieuwe leden in.

 

Jaap van Hassel nam de foto's.

Klik HIER om nog meer foto's van hem te bekijken.

 
     

De Palmkazerne was weer in het nieuws.

Nog maar kort na de succesvolle Open Dag op het voormalige militaire terrein heeft NH Gooi TV een item gewijd aan het gebied waar de buurtschap Crailo moet verrijzen. Er is onder meer een vraaggesprek te zien met Veronica den Breejen van de Historische Kring Bussum en met terreinbeheerder Fred Brandsen. Het tv-verslag werd zaterdag 9 maart uitgezonden. Wie het wil zien is kan HIER klikken.

 

 

 

 

De Kindertuinen in Bussum bestaan honderd jaar. In 1919 werd op ongeveer dezelfde plek met dit mooie initiatief begonnen onder de naam Schoolwerktuinen. In de wandelgang heetten het "schooltuintjes".

Talloze kinderen hebben genoten van de teelt van groenten en bloemen en het omgaan met "onkruid". Veel volwassenen die ooit een tuintje hadden zeggen dat ze van die ervaring nog altijd veel plezier hebben.

Hier kunt u een artikel lezen dat ter gelegenheid van het jubileum in de Gooi en Eemlander heeft gestaan. De Historische Kring Bussum besteed later dit jaar nog meer aandacht aan dit mooie jubileum.

                                                                                                    foto Jaap van Hassel

 

 

Zaterdag 2 maart was er grote belangstelling voor de Open Dag op het terrein van de voormalige Palmkazerne. Chris Leenders en Titia van der Zee van de Historische Kring Bussum waren de gidsen bij rondleidingen over het kazerneterrein. Bezoekers konden ook zelf rondkijken aan de hand van een informatiekaart en een wandelroute.

In een van de vroegere manschapsgebouwen konden mensen terecht in ruimten met informatie over de plannen voor de buurtschap Crailo. Daarbij was ook veel aandacht voor de geschiedenis van het gebied met o.a een doorlopende videopresentatie. En dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. Al met al een mooi inititief waarbij weer eens is gebleken dat er een sterk toenemende belangstelling is voor lokale historie.(Foto's Jaap van Hassel)

 

 

Niet minder dan vijf regio-burgemeesters waren donderdag 14 februari betrokken bij de opening van De Groene Afslag. Dit duurzaamheids-project ligt op het voormalige militaire terrein Crailo, waar de komende jaren een groene buurtschap zal verrijzen. Het is dichtbij de natuurbrug over de A1. De burgemeesters van Gooise Meren, Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen knipten samen een slinger van groen weg om te symboliseren dat het terrein diverse gemeentelijke grenzen overschrijdt. Jaap van Hassel en Jan Schippers waren er met hun camera's bij. De Groene Afslag is de eerste concrete stap naar de realisering van de intergemeentelijke buurtschap Crailo. Gesproken wordt van een “multifunctionele ontmoetingsplek waar het enthousiasme voor een duurzame toekomst centraal staat, en de groenste inspiratielocatie van Nederland” “Alles wat hier wordt gekookt, gebouwd, verhuurd en georganiseerd staat in het teken van de groene ommezwaai”. Voor meer info klik HIER

In Jaaps Beeld van de Week staan ook  filmbeelden van de opening.

In 1922 kwam marine-vlieger Cornelis Auwerda om het leven bij een ongeluk met zijn vliegtuig. Hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats in Bussum. Op zijn graf staat een opvallend monument. In de top daarvan is een plaquette opgenomen van een tweedekker. Meer over Auwerda, het ongeluk en het grafmonument is te lezen op de website Dodenakkers.nl. Het is een uitgebreide versie van het artikel hierover dat op 23 januari j.l verscheen in BusssumsNieuws en NaarderNieuws.

 

‘KINDEREN ZOALS JULLIE. DE LOTGEVALLEN VAN JOODSE KINDEREN UIT GOOISE MEREN’

Nog t/m 15 februari is de expositie met deze titel te zien in het gemeentehuis: Fotopanelen, een doorlopende korte film en aanvullende documentatie. Gratis te bekijken tijdens kantooruren.

 

 

 

 

 

 

Onder een goed maar vooral reusachtig gesternte hield burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren zijn nieuwjaarstoespraak. Hij was optimistisch van toon maar gaf er wel blijk van dat er flink gesjord moet worden aan de vele projecten die ons boven het hoofd hangen..De burgervader maakte nog eens duidelijk dat de woonkernen van Gooise Meren hoe dan ook hun eigen identiteit zullen blijven behouden.

Onder de diverse actieve organisaties die de gemeente telt noemde de burgemeester ook de Historische kring Bussum. Op de geanimeerde nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2019 in het raadhuis in Bussum werden onder grote belangstelling de jaarlijkse vrijwilligersprijzen uitgereikt.

(foto's Jaap van Hassel)

 

Een mooie nieuwe herdenkingsplaquette heeft de ernstig verweerde eerste plaat vervangen die maanden geleden was weggehaald. Vrijdag 4 januari om 15.00 uur schroefde de firma Baltus de plaquette vast op de oude plaats: daar waar de Irene-studio heeft gestaan, op de hoek van de Kerkstraat en de Kapelstraat. In deze studio werd in oktober 1951 de Nederlandse televisie geboren.

De eerste versie van de plaquette werd in 2008  onthuld, het jaar van het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Bussum. De journalist en fotograaf Antoon Bruggeling kwam met het idee dat dankzij diverse sponsoren kon worden verwezenlijkt. Bruggeling  was natuurlijk op deze gedenkwaardige middag aanwezig. Ook acte de presence gaven wethouder Alexander Luyten en bestuursleden van de Historische Kring, inclusief de vroegere penningmeester Peter Heyen die ook bij de totstandkoming was betrokken. Verder woonden tal van HKB-vrijwilligers dit bijzondere moment bij.

(foto's Jaap van Hassel)

Vrijdagmiddag 4 januari 2019 om 15.00 uur wordt de herinneringsplaquette teruggeplaatst op de plek waar destijds de Irene Studio stond (gebouw Village, hoek Kapelstraat/Kerkstraat). Deze plaquette werd in 2008 aangebracht t.g.v. het 25-jarig bestaan van de Historische Kring Bussum.

Enige tijd geleden werden wij gewezen op de slechte toestand van de plaquette. Zie foto voor de toestand in 2014. IJzerhandel Baltus ontfermde zich over de renovatie ervan. Uiteindelijk kostte dat veel meer tijd, en dus geld, maar dat is door Baltus niet in rekening gebracht. Wij zijn hen daar zeer erkentelijk voor!

In Studio Irene is in oktober 1951 de Nederlandse televisie geboren. Van daar uit werden de eerste Nederlandse televisiebeelden de ether ingestuurd. De onthulling van de plaquette werd destijds verricht door de burgemeester van Bussum, Milo Schoenmaker en Antoon Bruggeling (een van de initiatiefnemers).Op YouTube is een kort introductiefilmpje te vinden over de geschiedenis van de Irene Studio. Zowel boek als dvd zijn nog verkrijgbaar! Kijk HIER voor meer informatie op deze website. 

 

De houten villa aan de Nieuwe 's Gravelandse weg 78a is dinsdagnacht (18 december) zwaar beschadigd door een uitslaande brand. De brand brak uit rond half twee, en rond vijf uur werd het sein brand meester gegeven. De benedenverdieping is grotendeels gespaard gebleven.

De houten villa werd honderdtwaalf jaar geleden ontworpen en gebouwd door het architectenduo Van der Goot en Kruisweg. De villa kreeg als naam 'Villa Dravershof', verwijzend naar de naastgelezen renbaan op landgoed Cruysbergen. Later kreeg het pand de naam 'De Zanderij'. De villa  was onlangs nog deels gerenoveerd en was voorgedragen voor de status van gemeentelijk monument. Jaap van Hassel maakte foto's na de brand, en zocht in de database van de Historische Kring Bussum naar oude foto's. De bovenste foto is van BussumsNieuws. Klik HIER voor de online- berichtgeving van de krant.

                                                                                                                 

Een kick-off informatieavond over de plannen met het voormalige militaire complex Crailo is op maandagavond 10 december zeer goed bezocht. De belangstellenden kwamen bijeen in een gebouw dat nu wordt gebruikt door de "Groene Afslag". De verwachting werd uitgesproken dat er medio 2020 een bestemmingsplan is voor een voor Nederland voorbeeldige buurtschap van wonen, werken en natuur. Het Gooise landschap komt hoe dan ook centraal te staan, zo werd gezegd. Aan het bestemingsplan gaat een uitgebreide plannenmakerij vooraf waarbij op allerlei niveau's omwonenden, bedrijven, organisaties e.d worden betrokken.

Het terrein heeft een omvang van 5 ha, en er komt een "energie-positieve" buurtschap waarbij de gemeentegrenzen van Hilversum, Laren en Gooise Meren worden overschreden. Het zou zo maar kunnen dat iemand in een huis komt te wonen waarbij de woonkamer op het grondgebied van Laren ligt en de slaapkamer op dat van Gooise Meren. Het staat nu al wel vast dat er in ieder geval ook sociale woningbouw wordt gerealiseerd. En er komen alleen bedrijven die er goed bijpassen.

Veel over de plannen is te lezen in een "ambitie-document" waarin o.a deze aspecten aan de orde komen: buitenleven, ecosysteem, innovatief ondernemerschap, energie-positief/materiaal-bewust.

         

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan. Het is het derde en laatste nummer van dit jaar.

Thema is dit keer "Bouwen in Bussum". In deze rijk geïlustreerde glossy komen allerlei aspecten rond dit thema voorbij: bouwen, slopen, architecten, villa's, scholen, winkels, arbeiderswoningen, de tragedie rond de Irene-studio en de strijd om ingrijpende plannen voor het centrum van Bussum. Ook een mooi portret van meubel-en interieurontwerper Jan des Bouvrie.

Het tijdschrift is als altijd gratis voor de leden, die voor hun lidmaatschap per jaar maar €15- betalen. Ze krijgen het prachtblad  thuisbezorgd. Losse nummers kosten € 7,50 bij de Bussumse boekhandels Los en Bruna en in het HKB-documentatiecentrum. In deze feestmaand is een lidmaatschap als cadeau misschien een goed idee.

 

 

Bussum heeft weer een nieuwe straat. Of liever een laan, de Palmvogellaan. Het is een zijlaan van de Koekoeklaan, vlakbij de vroegere Palmpit op de kruising met de Amersfoortse straatweg.

De naam is bedacht door de Historische Kring Bussum. De overweging was dat de nieuwe straat in de vogelbuurt komt, maar aardig zou ook een historische verwijzing zijn.

De Palmvogellaan grenst aan het terrein van de voormalige Palmkazerne. De palmvogel bestaat echt. De Dulus Dominicus is een exotische vogel in het Caribisch gebied.

(foto`s Jan Schippers)

 

Bij elkaar ruim 20 geïnteresseerde nieuwe leden hebben twee speciale introductie bijeenkomsten bijgewoond. Die waren op donderdagvond 22 november en dinsdagmiddag 27 november.

Een aantal medewerkers gaf een toelichting op de diverse werkzaamheden die zij voor de Historische Kring Bussum verrichten. De bijeenkomsten waren zeer geanimeerd waarbij er veel belangstelling was voor het papieren archief van de Kring. De onlangs geworven 120 leden hadden een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

(foto's Margreet de Broekert en Jaap van Hassel)

 

Stellingen rond Naarden in de tijd van de Eerste Wereldoorlog

Dat Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal is gebleven is bekend, maar men was wel voorbereid op een aanval uit het oosten. Het Nederlandse leger werd gemobiliseerd en bij Naarden moest een grotere opvangstelling komen. Van Bussum Zuid tot de Eukeberg aan het Gooimeer (toen nog Zuiderzee) bij Huizen werd deze stelling aangelegd: de Voorstelling Naarden.

In verschillende terreinen van het Goois Natuur Reservaat zijn de restanten van die linie nog herkenbaar in het landschap. Ook in Huizen zijn er meerdere plekken te vinden van deze stelling.
Hans Mous weet hier veel over te vertellen. Dat komt hij dan ook doen op donderdag 29 november in zalencentrum ’t Visnet. De avond die wordt georganiseerd door de Historische Kring Huizen, begint om 20.00 uur. De entree is € 2,50. Leden hebben gratis toegang

 

 

De kinderjaren van de Nederlandse televisie in Bussum blijven een boeiend onderwerp. De Historische Kring heeft hierover al menige lezing gegeven, allemaal door Chris Leenders die zijn kennis over deze pioniersjaren nog steeds weet te verrijken.

Donderdag 15 november was er een presentatie in Spieghelwijck, waarbij beeld en geluid zoals gebruikelijk werd verzorgd door Jaap van Hassel.

De 40 belangstellenden stelden veel vragen. De lezing maakte deel uit van een reeks presentaties in het Spiegel over verschillende onderwerpen, georganiseerd door vereniging Amalia.

(foto Jaap van Hassel)

 

 

In de Tweede Wereldoorlog ging de jodenjacht ook niet aan Bussum voorbij. Integendeel, talloze Joodse inwoners werden opgepakt en gedeporteerd naar vernietigingskampen. Ook Bussum had te maken met Joden die onderdoken, en daarbij moesten ze maar hopen op de medewerking van "goede" Nederlanders. Veel Bussumse politiemensen speelden bij het opsporen van onderduikadressen en het oppakken van Joden een kwade rol.

Een bijzonder onderduikverhaal speelt zich af rond een huisje aan Vaartweg 26. De familie Makkinje die daar toen woonde verleende in 1942 net op tijd onderdak aan het gezin Veffer. Dat bestond uit vader Jonas, moeder Sara, hun dochter en vijf zonen van 6 tot 16 jaar. Ze zaten drie jaar lang ondergedoken in een zeer kleine kamer met 1 bed waar ze om beurten in sliepen. Het was een vreselijke tijd van angst, honger en ziekten. Tot twee keer toe waren er invallen in het huis, maar dankzij een uitgekiende verstopplek werden de acht [!] gezinsleden niet gevonden. Opmerkelijk genoeg zijn de Veffers gesteund door met name een Bussumse agent.

Annet Betsalel heeft over deze onderduik eerder een korte film gemaakt, en inmiddels is de Stichting Vefferhuis opgericht, met als doel om van het woonhuis plus loods een educatief-cultureel-herinneringscentrum te maken.Een waarlijke Bussumse pendant van het Anne Frankhuis. Aan het plan zitten helaas wat haken en ogen.Het huis aan de Vaartweg moet worden gekocht, en wel op zeer korte termijn, want de eigenaar van het pand heeft zeer recent een deadline gesteld: als de financiering niet uiterlijk 15 november rondkomt dreigt er sloop en de bouw van een vijftal woonhuizen op deze historische plek. De Historische Kring hoopt met Annet Betsalel dat dit niet doorgaat, en dat de plannen voor dit unieke Vefferhuis verder kunnen worden uitgewerkt en verwezenlijkt. Bekijk HIER een film waarin dit bijzondere onderduikverhaal centraal staat. Op de foto het gezin Veffer in 1936.

Zaterdag 10 november besteedde het tv-programma Hart van Nederland aandacht aan de plannen. Klik hier

 

Voor wie meer wil weten over de betekenis van de Erfgooiers voor het Gooi is HIER een interessant gesorek te zien. In de rubriek In Derde Termijn van Gooi TV wisselen HKB-secretaris Nol Verhagen en Jil Bakker, zoon van een Erfgooier, van gedachten met Ruud Bochardt.

De uitzending duurt ruim een half uur, maar t is de moeite waard om helemaal te zien, zo kort na de Week van de Erfgooier. De uitzending bevat ook een filmpje van de Historische Kring Bussum over de Erfgooiers.

 

 

 

Zondag 4 november is op de markante toren van het Filmhuis een klok onthuld. Dit gebeurde op de Open Dag ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Filmhuis.

De klok is een cadeau van Filmhuis Bussum aan Bussum. Na ruim tachtig jaar beschikt de toren voor het eerst in zijn bestaan over een lopend uurwerk! Met wijzers die door architectenbureau DENC zijn ontworpen in de stijl van de Amsterdamse school.

Op de Open Dag was het mogelijk om de toren van het Filmhuis te beklimmen. Veel mensen maakten hier dankbaar gebruik van. Onder hen was Margreet de Broekert van de Historische Kring. 

foto's Jaap van Hassel en Margreet de Broekert (beweeg de cursor over de foto's)

 

 

Op de Open Dag tgv 40 jaar Filmhuis Bussum staat er wat te gebeuren ! Het is dan zondag 4 november. Johan Drost, directievoorzitter van Rabobank Gooi en Vechtstreek, onthult om 13.30 uur  een klok op de markante toren van het gebouw; een cadeau van Filmhuis Bussum aan Bussum. Na ruim tachtig jaar beschikt de toren voor het eerst in zijn bestaan over een lopend uurwerk! Met wijzers die door architectenbureau DENC zijn ontworpen in de stijl van de Amsterdamse school. (foto Jaap van Hassel)

Ook op de Open Dag (4 november) zijn er drie lezingen. In de Grote Zaal verzorgt Hans Jonker, de huishistoricus van Filmhuis Bussum, deze dag de volgende drie verschillende presentaties, die voor iedereen vrij toegankelijk zijn:
10.30 - 11.30 uur: De geschiedenis van het gebouw Brediusweg 1;
12.00 - 13.00 uur: De geschiedenis van de Bussumse bioscopen;
14.15 - 15.15 uur: De geschiedenis van Filmhuis Bussum.

Verder is er nog een mooie kans om de toren te beklimmen.! Vanaf 9.30 uur kunnen er ieder kwartier max. 4 personen de toren in. De toren is uitsluitend te beklimmen op vertoon van een kaartje. Deze kosten € 5,- p.p. (incl. consumptie) en zijn – net als filmtickets – te koop aan de kassa of via de website, ook in de voorverkoop. 

In de Kleine Zaal is er de hele dag een doorlopend programma van korte films met vrije in- en uitloop.

 

Zaterdag 20 oktober rond 13.00 uur was er een feestje in het HKB-documentatiecentrum. Het duizendste lid werd in de bloemetjes gezet! De Open Monumentendagen van 8 en 9 september en de BussumCultureel-manifestatie een week daarna hadden geleid tot een aanwas van meer dan honderd nieuwe leden. Daarmee werd voor het eerst in enkele jaren weer de grens van duizend leden gepasseerd. Daar kon natuurlijk niet stilzwijgend aan worden voorbijgegaan.

De heer Maarten Baas werd daarom als duizendste lid gehuldigd met bloemen en baby-speeltjes voor zijn kinderen. Wietse nam een een bioscoopbon in ontvangst als een van de jonge winnaars van de Geschiedenis-quiz tijdens BussumCultureel. Twee andere winnaars die niet aanwezig waren krijgen hun bon nog. Eén volwassen quizwinnaar krijgt een gratis lidmaatschap.

Maar dit is nog niet alles. Nog een nieuw lid werd in de bloemen gezet. Het was lid nummer 1060, Conny Zonneveld. Waarnemend voorzitter Adriaan Branderhorst ging daarvoor naar haar woning aan de Ceintuurbaan. Voor de nieuwe leden zal in november een gezellige introduktie-avond worden georganiseerd (foto's Jaap van Hassel)

 

Vijftien belangstellenden namen donderdag 18 oktober deel aan een fietstocht in het kader van de Week van de Ergooier. De deelnemers fietsten de route van 22 kilometer in ongeveer drie uur tijd. Tijd genoeg om allerlei interessante dingen te zien die te maken hebben met de geschiedenis van de Erfgooiers.

De tocht, onder auspiciën van de Historische Kring Bussum, begon en eindigde bij het documentatiecentrum van de Kring aan het Stationsplein in Bussum.

De foto's zijn van HKB-huisfotograaf Jaap van Hassel die met veel plezier een eind meefietste.
Bekijk HiER een gesprek van GooiTV met Klaas Oosterom over de fietstocht. V

 

Zeventig jaar geleden bezocht de Britse oorlogspremier Winston Churchill Nederland. Hij was in 1946 al een keer geweest, maar deed ons land ook in 1948 aan om te ijveren voor een verenigd Europa. Hij hield een toespraak in de Ridderzaal in Den Haag en bezocht ook nog de paleizen Soestdijk en Het Loo. Churchill werd in Nederland als een held ontvangen.

Het tv-programma Andere Tijden besteedde 13 oktober aandacht aan de bezoeken en stond ook nog even stil bij een korte stop van Churchill in Bussum. Samen met minister van buitenlandse zaken Anthony Eden streek hij op 9 mei 1948 neer op het terras van hotel De Gooische Boer om een biertje te drinken. De vereerde hoteleigenaar bracht na het bezoek een metalen herdenkingsplaatje aan op de stoel waarop Churchill had gezeten. Het hotel bestaat al lang niet meer, maar het plaatje bleek bewaard gebleven. Zie HIER het bewuste fragment uit het programma Andere Tijden.

Naarden in de 80-jarige oorlog.

In de zevendelige tv-documentaire 80 jaar oorlog komt ook de Spaanse belegering en inname van Naarden-vesting aan de orde. De Spanjaarden verzamelen zich op de hei bij Bussum voor een aanval die eindigt met het afslachten van de bevolking. Dit alles wordt besproken en toegelicht met beelden in het begin van de aflevering van 12 oktober. Klik HIER om dit te zien.

 

Een kleine twintig vrijwilligers van het Repair-café in Bussum namen zondagochtend 14 oktober deel aan een gegidste wandeling van de Historische Kring.

De belangstellenden werden ingedeeld in twee groepen. Eerst kregen ze gezamenlijk een powerpoint-presentatie voorgeschoteld, daarna begonnen de wandelingen, onder leiding van Veronica den Breejen en Guusje Hent. Startpunt was het HKB-documentatiecentrum, en de route was dezelfde als tijdens Open MonumentenDag, in en om het Prins Hendrik-kwartier.

Voor filmbeelden zie Jaaps Beeld van de Week.

                                                                                                              foto's Jan Schippers

 

 Ook de Historische Kring Bussum neemt dit jaar deel aan de Week van de Erfgooier. Op twee manieren  besteedt de Kring aandacht aan deze oorspronkelijke bewoners van het Gooi. Ten eerste: een lezing/presentatie in samenwerking met de Volksuniversiteit. En ten tweede: een gegidste fietstocht, waarover hieronder meer.

Op maandag 15 oktober verzorgt Klaas Oosterom de lezing/presentatie. Hij doet dat onder meer aan de hand van teksten en beelden. De lezing wordt gehouden op de bovenverdieping van de Bibliotheek Gooi en meer (Wilhelminaplantsoen 18) en begint om 14.00 uur. Kosten € 15,-. Opgeven kan via 035-693 05 39 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Lees HIER meer over de lezing van Klaas Oosterom.

Deelnemers aan deze lezing kunnen ook gratis aan de gegidste en relatief korte fietstocht van 22 km meedoen waarbij de geschiedenis van de erfgooiers mooi zichtbaar wordt gemaakt.

Deze tocht vindt plaats op donderdagmiddag 18 oktober. De rit duurt ongeveer drie uur en begint en eindigt bij NS-station Naarden-Bussum. Een e-bike en/of goede conditie is wel gewenst. Om de inhoud van de tocht tot z’n recht te laten komen kan er per gids een beperkt aantal fietsers mee. Opgeven is daarom nodig. Dit kan via een email aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., onder vermelding van het aantal deelnemers. U ontvangt dan bericht over plaatsing, en de exacte plaats en tijd van vertrek. Mocht je niet mee kunnen omdat het maximum aantal is behaald, dan krijg je ook bericht.

Onderweg zal de gids wat vertellen, laten zien of wijzen op iets wat met de geschiedenis van de erfgooiers te maken heeft. Het erfgooiersgebied besloeg het hele Gooi. De tocht beperkt zich evenwel tot Naarden en Bussum en omgeving omdat het een goed beeld geeft van wat erfgooiers in het verre en recente verleden hebben gedaan en meegemaakt. 

 

Het inpakken van het historische pand De Vonk, op de kop van de Nassaulaan, blijkt te maken te hebben met een beperkte opknapbeurt. De gemeente wil dat het gebouw niet verder verloedert of gevaren oplevert, in afwachting van de uitkomst van een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van het pand. Volgens een woordvoerder wordt onder meer gekeken naar de technische staat om in te schatten wat een renovatie zou gaan kosten. Dit met het oog op een mogelijke nieuwe bestemming van het beeldbepalende gebouw. Maar sloop wordt niet uitgesloten als een renovatie technisch/en of financieel of om andere redenen niet haalbaar is. De toekomst van De Vonk blijft voorlopig dus ongewis.

 

Is op de kop van de Nassaulaan de beroemde kunstenaar Christo aan het inpakken geslagen?

Het is het historische pand De Vonk dat zo aan het oog wordt onttrokken. Misschien maar goed ook, want het omstreden pand was al jaren niet om aan te zien. Door sloopplannen die dan weer niet doorgingen verloederde het gebouw steeds meer. De toekomst  van De Vonk is nog ongewis.

Elders in het centrum van Bussum wordt de komende tijd hard gewerkt aan spoorwegovergangen.

Op de foto is de overgang van de Gooibergstraat te zien, niet ver van de brandweerkazerne. Het zijn voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van nieuwe bekabeling, volgend jaar. HIER kunt u lezen waar en wanneer verder aan de spoorwegovergangen in Bussum en Naarden wordt gewerkt. Steeds is er maar 1 afgesloten. 

(foto's Jaap van Hassel)

 Persbericht Historische Kring Bussum naar aanleiding van het voornemen historische panden in Bussum te slopen

Het bestuur van de Historische Kring Bussum (HKB) heeft zich tot het College van B&W van Gooise Meren gewend vanwege de mogelijke sloop van twee historische panden aan de J.J.H. Verhulstlaan 14 en de Amersfoortsestraatweg 31 in Bussum.  

De HKB maakt zich zorgen dat de vergunning voor de sloop van deze panden zo geruisloos op de agenda van de raad is verschenen. Bussum is immers niet rijk gezegend met overblijfselen van haar relatief korte historie en zou daarom extra zuinig moeten zijn op die bescheiden erfenis. De twee betreffende panden behoren tot de oudste nog bestaande panden in Bussum.  


Bovendien herinneren de in hout gebouwde panden aan de zogenoemde Verboden Kringen en zijn ze daardoor nauw verbonden met de geschiedenis van de Vesting Naarden en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is doodzonde als zulke gedenktekens achteloos worden prijsgegeven aan de ontwikkeling van het een of andere nieuwbouwproject.
De HKB hoopt dat het College in overleg met de projectontwikkelaar wegen zal vinden om de panden voor de toekomst te bewaren en steunt daarom de oproep daartoe, die de gemeenteraad op 19 september heeft gedaan. Daarnaast dringt de HKB erop aan dat de gemeente in de toekomst de erfgoedorganisaties binnen Gooise Meren bij de voorbereiding van de besluitvorming over dergelijke projecten zal betrekken.

Voor informatie: Nol Verhagen, tel 0611292816, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Oktober is zoals elk jaar de Maand van de Geschiedenis, met ook nu weer een heuse Nacht van de Geschiedenis. Het thema is dit jaar "opstand". Het gaat dan om daden van verzet, demonstraties, oproer en protest.  Lees HIER meer op de website over dit evenement, www.maandvandegeschiedenis.nl 

Na het zoet van vorig jaar met het thema Geluk keert de Maand van de Geschiedenis dit jaar terug naar tijden van oproer en verzet. Van geschreeuw, kruitdampen, hoefgetrappel en fakkels tot stil protest. Van massabewegingen, opruiende pamfletten en de barricaden – en voorzichtig opereren in de illegaliteit. Tijden van onvrede en verdeling, maar ook van optimisme en eendracht. Van durf en de kracht om door te breken, én van onderdrukking, verraad en moord. Van Spartacus tot de Beeldenstorm en van de vergissing van Troelstra tot het verboden Catalaanse referendum: oktober 2018 staat in het teken van Opstand.

 

Na het succesvolle Open Monumentenweekend was de Historische Kring Bussum ook prominent aanwezig op de Culturele markt van het evenement Bussum Cultureel. De stand van de Kring op het Wilhelminaplantsoen werd druk bezocht.

Op een foto is te zien hoe een jonge bezoeker bezig is met een quiz, waarvan de uitslag later bekend wordt gemaakt. Ook is een oude klassefoto in groot formaat te bewonderen.

Evenals bij de Open Monumenten dagen meldden zich weer nieuwe leden: 23. Met de ledenaanwas van de OMD erbij staat de teller nu op 90 nieuwe leden. Daarmee is het ledental weer ruim boven de duizend gekomen! 

Zie HIER een uitgebreide fotocollage van Jaap van Hassel

 

De Historische Kring Bussum neemt ook dit jaar weer deel aan het evenement Bussum Cultureel. Het is een festival waarbij bezoekers alle vormen van cultuur dat het dorp rijk is, kunnen bewonderen, zoals muziek, film, dans, theater, taal en beeldende kunst. Met gezellig eten en drinken op het Proef&Wijn Plein. Komend weekend, 14, 15 en 16 september vindt de 15e editie plaats.

Het organiserende team zoekt constant naar een uitbreiding en verbetering van het programma. Binnen het programma is veel ruimte voor live muziek, dans, theater en alle vormen van kunst. De organisatie streeft er naar om van Bussum Cultureel een regionale uitvoering te maken waar je een mix treft van de Uitmarkt, De Parade en het Preuvenement.

De Historische Kring is nadrukkelijk aanwezig en nodigt u van harte uit voor een bezoek aan de stand op het Wilhelminaplantsoen.

Hier een video-oproep van Margreet Poppins van de Kring om vooral te komen kijken!

 

 

 

De Open Monumentendagen zijn ook dit jaar voor de Historische Kring een succes geworden. Er waren honderden bezoekers en zeker 65 mensen hebben zich als nieuw lid aangemeld. De activiteiten onder het motto "Bussum in Europa" waren verspreid over drie dagen. Voor een video-impressie klik HIER

Afgelopen donderdag werd als opmaat van het Open Monumentenweekend in de Wilhelminakerk de documentaire "Het Eerbetoon" vertoond. Na afloop werd er door de belangstellenden ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een vrijwillige bijdrage. De Historische Kring kreeg enkele honderden euro's, die natuurlijk passend zullen worden gebruikt.

Zaterdag was het een gezellige boel op de Europese markt in de tuin van Mariënburg, en ook kinderen hoefden zich niet te vervelen. In de kapel van Mariënburg werden drie lezingen zeer goed bezocht, maar er kwamen ook mensen op af die de kapel gewoon graag eens even van binnen wilden zien. De monumentendagen werden officieel geopend door loco-burgemeester Alexander Luijten  in het gezelschap van de Tsjechische ambassadeur in  Nederland. Eerder had burgemeester Han ter Heegde zich tussen de bezoekers gemengd.

Zondag was het documentatiecentrum van de Kring het beginpunt en eindpunt van architectuurwandelingen. Ook hier was veel belangstelling voor. Het viel op dat er nogal wat mensen waren die op alle drie de Open Monumentendagen van de partij waren. Waarnemend voorzitter Adriaan Branderhorst van de Historische Kring Bussum dankte na de afsluiting van het mooie weekend alle aanwezige vrijwilligers voor hun grote inzet, en enkele vrijwilligers werden door hem bijzonder bedankt. Met de aanwas van nieuwe leden nadert de Kring nu weer het ledental van duizend. Verwacht wordt dat het duizendste lid zich het komende weekend zal inschrijven tijdens de manifestatie "Bussum Cultureel", waaraan ook de Historische Kring weer deelneemt.

 

De sloop van de omstreden villa aan de Huizerweg is begonnen. Op deze plaats moet het nieuwe kantoorpand van makelaardij Heyen komen.

De sloop van het honderd jaar oude dubbele woonhuis stuit op bezwaren van buurtbewoners en de erfgoedvereniging Heemschut, die spreken van een beeldbepalend pand aan de Huizerweg,  Tegen het bestemmingsplan van de gemeente loopt nog een procedure bij de Raad van State, maar toch is al met de sloop begonnen. Heemschut is hier woedend over. (foto Jaap van Hassel)

                                                                                                             artist impression

 

Wat een mooie avond, wat een mooie opening van het komende Open Monumentendag-weekend. Ongeveer 200 mensen keken gisteravond in de Wilhelminakerk naar de indrukwekkende documentaire ‘HET EERBETOON’. Paul Joseph maakt de barre tocht, die hij als vijfjarig jongetje met zijn ouders maakte om uit de handen van de Duitsers te blijven, nog eens opnieuw. Nu samen met de bekende documentairemaakster Annet Betsalel. Een ontroerend reisverslag, met dierbare ontmoetingen.

Na afloop was gelegenheid tot het stellen van vragen. Daar werd ruimschoots gebruik van gemaakt. En dat zette het geheel in een nog wat breder perspectief. De bezoekers waren zichtbaar onder de indruk, en velen maakten gebruik van de mogelijkheid om onder het genot van een drankje na te praten. En lid te worden van de Historische Kring Bussum. Twaalf nieuwe leden en een fraai bedrag aan vrijwillige bijdragen..Morgen is het vervolg van het Open Monumentendag-programma. Dat is op een unieke locatie, de tuin en kapel van Mariënburg, waar het zal bruisen van activiteiten.Toegang is gratis. Het hek opent om 12 uur, om om 16 uur weer te sluiten.

 

Ongeveer tweehonderd mensen kwamen donderdagavond af op de vertoning van de documentaire "Het Eerbetoon".

In de Wilhelminakerk leidde hoofdpersoon Paul Joseph de film in, terwijl hij na afloop vragen uit het publiek beantwoordde. Documentaire-maakster Annet Betsalel was eveneens aanwezig. Ook zij ging op vragen in en stelde zelf een vraag. Na afloop werden beiden door waarnemend voorzitter Adriaan Branderhorst uitvoerig bedankt. Daarna was het tijd voor een drankje. Bezoekers maakten bij het verlaten van de kerk goed gebruik van de mogelijkheid van een vrijwillige bijdrage. Er hebben zich weer nieuwe leden aangemeld; hoeveel is nog niet bekend.

 

                                                                                                                                      foto Jaap van Hassel

 

'BUSSUM IN EUROPA’; de Historische Kring Bussum organiseert de OPEN MONUMENTENDAGEN 2018

Op donderdag 6 september aftrap van de Open Monumentendagen 2018 in Bussum met de film 'Het Eerbetoon', over de vlucht van Paul Joseph in 1943 van Naarden naar Zwitserland.
Op zaterdag 8 september een uitgebreid programma, i.s.m. Pro Bussum, in de tuin en kapel van voormalig klooster Mariënburg. Kraampjes, lezingen, expositie, muziek en activiteiten voor jong & oud..
Op zondag 9 september aandacht voor Europese invloeden op de rijke architectuur in Bussum. Expositie in het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum en gidswandelingen in het Prins Hendrikpark (tegenover station Naarden Bussum.)

NADERE TOELICHTING:

Het Eerbetoon’. Wilhelminakerk. Aanvang 20.00 uur. Toegang gratis. Vrijwillige bijdrage is welkom. Op 6 september zal in de Wilhelminakerk te Bussum de indrukwekkende film 'Het Eerbetoon' worden vertoond. Paul Joseph (voorzitter van de Bussumse synagoge) en zijn familie vluchtten in 1943 net op tijd uit Naarden om na een barre, spannende tocht Zwitserland te bereiken. Regie is van de bekende documentaire maakster Annet Betsalel.
Europese markt, i.s.m. ProBussum. In de tuin van Mariënburg van 12.00 – 16.00 uur. Toegang gratis. Zaterdag 8 september opening van een Europese markt in de tuin van Mariënburg door wethouder en loco-burgemeester Alexander Luijten en de ambassadeur van Tsjechië. Hier zijn diverse kramen van winkeliers en organisaties met een Europese oriëntatie te vinden. Hapjes en drankjes, ijs, Goois bier, Hongaarse wijn, allemaal volop verkrijgbaar. Verder is er een architectuur-expositie.
De Historische Kring Bussum organiseert in de kapel een serie korte lezingen. Sprekers zijn Bensdorp-nazaat Bim Bensdorp, architect Maarten Fritz en activiste Jehanne van Woerkom, die o.a. op AZC Crailoo werkte
Kinderen kunnen zich uitleven op lego en djembé. De markt wordt begeleid met muziek: Shantykoor ‘Het Ruime Sop’, Jiddische liedjes van Luc van Gessel en een veelzijdig repertoire van de accordeonist Nicolae Stiuca. Bij de ingang wordt u verwelkomd door het draaiorgel ’Tony’, geplaatst op een Renault Goelette uit 1953.
Architectuurwandeling vanaf Stationsweg, van 12.00 – 16.00 uur. Toegang gratis. Zondag 9 september verzorgt de Historische Kring Bussum architectuurwandelingen door het Prins Hendrikpark, een van de mooiste Bussumse villawijken waar vele architecten van naam en faam in uiteenlopende Europese stijlen hun 'stempel ' hebben achtergelaten. In het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum een architectuur-expositie. Tussen 12.00 – 16.00 uur elk half uur start van de wandeling vanaf station Naarden Bussum. Duur ca. 5 kwartier.

 

LEZINGEN tijdens DE OPEN MONUMENTENDAGEN 2018 op 8 september, in de v.m. kapel Mariënburg'.

Tijdens de Europese markt in de tuin van Mariënburg t.g.v. de Open Monumentendagen zullen in de voormalige kapel van het klooster drie korte, maar interessante lezingen worden gehouden.

13.00 – 13.30 uur 'BENSDORP IN EUROPA'. 
Door Bim Bensdorp, zoon en neef van oud- directeuren van de Bensdorp-fabriek. Bim is medeauteur van het boek “Bensdorp, Bussum, Bovenaan!”.
14.15 – 14.45 uur ‘MONUMENTALE BEELDBEPALENDE ARCHITECTUUR IN BUSSUM’.Door Maarten Fritz, (restauratie) architect.
5.00 – 15.30 uur 'GENOCIDE IN EUROPA; SREBRENICA JULI 1995. GETUIGEN IN AZC CRAILOO’. Door Jehanne van Woerkom, activiste en voormalig medewerkster AZC Crailoo, vertelt over haar ervaringen met vluchtelingen uit de Bosnië.

Na afloop van elke lezing gelegenheid tot het stellen van vragen, opmerkingen e.d.   

(ontwerp poster Janet Lane)

 

Zo'n bunker heeft voor kinderen misschien extra veel geheimen...

In het kader van het Kinderfestival Bussum verzorgde de Historische Kring Bussum dit jaar twee bunkerwandelingen op en rond de Fransche Kamp.

Enthousiaste kinderen met Frans Verwij als enthousiaste gids. Het festival wil de wandeling ook volgend jaar weer in het programma opnemen.

 

 

 

 

 

Alweer een bunkerwandeling !

Dit keer waren de deelnemers bijzonder uitgedost. Ze waren gestoken in het uniform van een gezellige vrouwen-of damesclub, de Roodkapjes.

De wandeling op 19 juli langs de bunkers op de Fransche Kamp werd begeleid door Guusje Hent van de Historische Kring Bussum.

(foto Jaap van Hassel)

 

 

 

Onder een stralende zon genoten veel Bussumers van de Open Dag van de Brandweer. Op deze 14-de juli 2018 was veel te beleven, vooral ook voor kinderen. Bijzonder in de smaak vielen demonstraties waarbij de brandweer uitrukte.

Bijgaand twee foto's van een "brandje" bij huize van Hassel tegenover de brandweerkazerne. De vrouw des huizes, gekleed in kamerjas, werd met behulp van een ladderwagen van het balkon gehaald. Kijk HIER voor een videoverslag  van deze dag. Natuurlijk was burgemeester Han ter Heegde,hoofd van politie en brandweer prominent aanwezig. Hij deed volop mee.

(foto's Jaap van Hassel)

Op de doorgaans stille Bussumerheide heerste op zaterdag 7 juli 2018 veel opwinding. Achter de hekken van het terrein waar hooglanders vrij rondlopen was een picnic georganiseerd.

Halverwege het etentje in de vrije natuur werden de argeloze deelnemers overvallen door een groepje hooglanders die weleens iets anders wilden eten dan gras. Het werd machteloos toekijken hoe de beesten zich te goed deden aan allerlei lekkers en ook plastic verpakkingsmateriaal verslonden.

Een noodnummer van het Goois Natuurreservaat werd gebeld en dat leverde het advies op om veel lawaai te maken om de hooglanders te verjagen. Dat lukte en de beesten trokken zich langzaam terug. Moedige mannen namen het op zich om daarna de spullen van de verstoorde picnic op te ruimen en mee te nemen.

Het verzetje op de Bussumerheide krijgt vast een vervolg, maar wel op een meer uitgekiende plaats.

 

Zondag 1 juli maakte een groep van ongeveer vijftig leden van de Hilversumse Historische Vereniging Albertus Perk een "bunkerwandeling" in en rond het terrein van de Franse Kamp. Dit bij een zomerse temperatuur van 28 graden Celsius. De wandeling werd begeleid door drie gidsen van de Historische Kring Bussum.

Op de foto staan de drie gidsen, met links Pieter Hoogenraad die voor Albertus Perk excursies organiseert.

Bekijk HIER het verslag op de website van Albertus Perk

 

 

Op zondag 24 juni namen ongeveer 20 mensen deel aan de eerste Spiegelwandeling van deze zomer. Startpunt was de Kom van Biegel, en de wandeling werd begeleid door gidsen van de Historische Kring Bussum. De tochten zijn uitgezet in het kader van het Erfgoedfestival - Groen in Gooi en Vecht. De komende wandelingen zijn op 22 juli en 26 augustus, ook met als startpunt de Kom van Biegel, t.h.v Beerensteinerlaan 59. (foto's Jaap van Hassel)

Iets anders: aan de hand van het boekje 'Bussums Bijzondere Bomen' kan worden gewandeld door het Mouwtje en het Brediuskwartier. Het boekje is gratis te verkrijgen bij: de Historische Kring Bussum- in de lage rechtervleugel van station N-B-, bij de Bibliotheek Gooi en Meer in Bussum en op het Gemeentehuis van Gooise Meren in Bussum.

 

 

Op de Huizerweg was het zaterdag 2 juni een gezellige en feestelijke boel. Voor veel winkels stonden kramen en er was van alles te doen, vooral voor kinderen. Zo was het plein bij het voormalige Postkantoor omgedoopt in Legoplein. De eigenaar van de Legowinkel in de Poststraat toonde de Bussumse watertoren in aanbouw, vervaardigd uit lego-steentjes.

Alles stond in het teken van grootse plannen met de Huizerweg. De straat moet leuker, groener en veiliger worden.Leerlingen van het Goois Lyceum gaven het startschot voor een actieplan voor meer groen en veiligheid, dat werd gepresenteerd aan burgemeester Han ter Heegde.(foto Jaap van Hassel)

Voor een filmverslag van Jaap van Hassel gaat u naar Gooise Meren TV

 

Gidsen van de Historische Kring vertelden zaterdag 2 juni bezoekers van de Algemene begraafplaats aan de Nieuwe Hilversumseweg over grafmonumenten daar.

Het was één van de activiteiten in de 'Week van de Begraafplaats'. Vooral op het oudste gedeelte van de Algemene begraafplaats met graven van rond 1900, waar de foto genomen is, bevinden zich de bijzondere monumenten. Op de begraafplaats zijn maar liefst vier monumenten van Bussumse burgemeesters: Van Suchtelen van de Haare, De Bordes, Fernhout en Haspels. (foto Jaap van Hassel)

 

 

                                                                           foto Jaap van Hassel

 

In het kader van de Week van de Begraafplaats zijn er zaterdag 2 juni rondleidingen op de begraafplaatsen in Gooise Meren. Tijdens deze Open Dag kunt u ook terecht op de begraafplaatsen in Bussum. Dat is met medewerking van vrijwilligers van de Historische Kring Bussum.

De rondleidingen zijn van 11.00 tot 14.30 uur.
Adres: Nieuwe Hilversumse Weg, niet ver van station Bussum Zuid.

Op 31 mei houdt Leon Bok daar een lezing "Symboliek op de begraafplaats" van 19.00 tot 21.00 uur.

 

Aan de hand van het boekje ‘Bussums Bijzondere Bomen’ kan men wandelen door het Park het Mouwtje met Bilderdijkplantsoen en het Brediuskwartier. Het Brediuskwartier in Bussum is een aantrekkelijke wijk uit de jaren ’20 en ‘30, waarbij bij het inrichten gebruik is gemaakt van de hoogteverschillen en van de vaarten die bij de zandafgravingen zijn ontstaan. Ook aan de variatie in villabouw werden eisen gesteld. Sinds 2007 is de wijk een beschermd dorpsgezicht.

De wandelroute door het park en de wijk, die in dit boekje beschreven is, voert langs tientallen bomen, struiken en planten die met kennis van zaken beschreven zijn. Voor bezoekers met wandelwagen en voor minder validen zijn op een plattegrond alternatieven aangegeven. De wandeling kan gemakkelijk ingekort of onderbroken worden en kan op diverse plaatsen op de route begonnen of beëindigd worden. De Historische Kring Bussum en Tussen Vecht en Eem actualiseerden het boekje.  

Het boekje is gratis verkrijgbaar bij: Historische Kring Bussum in de lage rechtervleugel station N-B, bij de Bibliotheek Gooi en Meer in Bussum en op het Gemeentehuis van Gooise Meren in Bussum.

 

Bij het Naardermeer ter hoogte van de Karnemelksloot wordt gewerkt aan de "Voormeerpassage". Dat is een voetgangers-en fietserstunnel die doodlopende wegen bij het spoor verbindt. Fietsers en wandelaars hoeven dan niet meer door een woonwijk, maar kunnen zonder oponthoud op een prettige manier een rondje Naardermeer maken.

Voor de tunnel wordt aangelegd moet eerst het riool worden omgelegd. Op de foto van Jaap van Hassel is het begin van deze werkzaamheden te zien.

In het Naardermeergebied komen onder het spoor ook enkele fauna-passages. Hieronder een artist-impression van de Voormeerpassage.

 

Bussum is een bijzonder boekje rijker. Het bevat een wandelroute door het Brediuskwartier en het Willem Bilderdijkpark. De wandeling gaat langs bomen, struiken en planten die in het boekje worden beschreven. Een voorbeeld is de Metasequoia glyptostroboides, ofwel een watercypres, in het Bilderdijkpark. Andere aansprekende namen die u tegenkomt zijn "doodsbeenderenboom" en "venijnboom".

De eerste exemplaren van het bomenboekje zijn donderdag 24 mei in het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum gepresenteerd door Anneke van de Koppel en Klaas Oosterom.

Een wandeling door deze wijk met het boekje als gids is één van de activiteiten van het Erfgoedfestival Groen en Gooi en Vecht 2018. Het boekje is gratis te verkrijgen bij de Historische Kring, bij de gemeente GM en bij de Bibliotheek Gooi en Meer in Bussum. (foto Jaap van Hassel) 

 

Van 31 mei tot en met 9 september kunt u genieten van al het moois dat onze regio te bieden heeft tijdens het eerste Erfgoedfestival ‘Groen in Gooi en Vecht’. Voor meer informatie klik HIER

In het kader van dit festival heeft de Historische Kring Bussum drie wandelingen door het Spiegel uitgezet - met gids. Klik HIER

De Historische Kring beveelt van harte ook nog een wandelroute uit 1929 aan. Die is ook nu nog goed te gebruiken. Klik HIER

Aan de hand van het boekje Bussums Bijzondere Bomen kan worden gewandeld door het Mouwtje en het Brediuskwartier. Klik HIER

 

    

 Op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei verzamelden ruim 30 senioren zich in het documentatiecentrum van de Historische Kring voor een wandeling van zo’n 3 km onder leiding van twee gidsen van de Kring. De tocht voerde vanaf station Naarden Bussum over het spoor door een deel van Het Spiegel. De deelnemers waren verdeeld in twee groepen: één met ca. 20 wandelaars, de andere vooral met mensen met ‘rollend vervoer’, rolstoelen en scootmobiels.

In de wandelgroep was de sfeer uitstekend, de meerderheid bestond uit dames die veel met elkaar te bepraten hadden, en het was ideaal wandelweer. Ook de rollende groep had er zin in, maar was wat moeilijk bij elkaar te houden door de verschillen in tempo. De gids ontbeerde soms een fluitje om de scootmobielen terug te fluiten.
Al waren er nogal wat geboren en getogen Bussumers bij, de gidsen Inge Engelbarts en Margreet de Broekert wisten toch de nodige nieuwe informatie aan te dragen. De tegeltableaus op het Van Houten gebouw, de zeer begaafde jonge architect Wiggers de Vries, een aantal kerken, het bijzondere kruispunt op de Parklaan met op elk van de vier hoeken monumentale villa’s (die behouden zijn!), het verhaal over de aangeklede beelden bij de ingang van Villa Amalia, de Hunkerbunker en nog veel meer passeerden de revue.
Grappig om op te merken dat op de Vlietlaan de dames ongeveer allemaal met hun neus geplakt zaten tegen de etalageruit van de winkel ‘Kopje Zoekt Familie’. Maar men had zeker ook aandacht voor de bijzondere wetenswaardigheden tijdens deze geslaagde wandeltocht.
Eindpunt was de poffertjeskraam, waar men na anderhalf uur lopen onder het genot van de ambachtelijke poffertjes kon bijkomen.

Voor de gidsen was het de vuurdoop, maar beslist voor herhaling vatbaar!
Met dank aan de organisatie van deze Wandelvierdaagse, de verkeersregelaar c.q. EHBO-er en de leuke plant die de gidsen kregen.

Jaap van Hassel maakte de foto's. Voor een uitgebreide reportage klik HIER

 

                                                                                               

 

Op Bevrijdingsdag reed een stoet van oude legervoertuigen door het centrum van Bussum. Jaap van Hassel maakte een foto-reportage voor Gooise Meren TV. Zijn verslag is HIER te zien.

 foto Jaap van Hassel

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen!

Het jongste nummer is grotendeels gewijd aan Bussumse scholen. Het is een mooi overzichtelijk geheel geworden met allerlei boeiende details over het Bussumse schoolverleden. Op de omslag een klassefoto uit de jaren twintig. Het is de klas van juf Tobi op Instituut Juliana. Een lokaal met gaslampen.

De HKB- leden krijgen het blad zoals altijd thuisbezorgd en het is voor €7,50 te koop bij de boekhandels Los en Bruna, en natuurlijk in ons documentatiecentrum. 

 

 

 

De Bussumse natuur is een bijzonder bankje rijker. Het is een "teekbank', een initiatief van Didi Jung in samenwerking met o. a. het Goois Natuurreservaat.

De bank is op de Bussumerheide geplaatst bij de aftrap van de Week van de Teek, en moet mensen bewust maken van de gevaren van tekenbeten. Die kunnen de ziekte van Lyme veroorzaken, met heel nare symptomen.

Didi Jung heeft zelf de ziekte gehad. Er zit een plaatje op de bank met de tekst "Teek your time",en een verwijzing naar www.tekenbeetziekten.nl. De bank is niet ver van Heidezicht te vinden. (foto Jaap van Hassel) 

 

 

Donderdag 29 maart was de eerste van vier volgeboekte rondleidingen op landgoed Oud Bussem en de Hofstede Oud Bussem. Gids was Jan Loggen die eerder een lezing hield op de Jaarvergadering.

Het gezelschap moest een kwartier schuilen in de fietsenstalling bij de Orangerie wegens een forse hagelbui. Fotograaf Jaap van Hassel was er bij. 

 

 

 

 

Inwoners van Gooise Meren hebben foto's gemaakt van bijzondere plaatsen in de gemeente. De foto's zijn geselecteerd door een commissie onder leiding van burgemeester Han ter Heegde. Ze waren al te zien tijdens het openingsfeest in het gerenoveerde gemeentehuis in Bussum. U kunt de foto's nu HIER online bekijken

 

De Algemene Ledenvergadering 2018 stond voor een groot deel in het teken van bestuurswisselingen. Voorzitter Jan Lieste trad terug om gezondheidsredenen. Hij werd benoemd tot Lid van Verdienste. Jan was deze avond vergezeld door zijn vrouw en twee dochters. Hij gaf een korte terugblik op zijn actieve periode bij de Kring, zeker dertien jaar. Over dit nieuwe erelid later meer. 

Klaas Oosterom legde zijn functie van secretaris neer, maar blijft wel bestuurslid. Hij wordt als secretaris opgevolgd door Nol Verhagen. Een nieuw gezicht is Martin Kip. Hij zal in de Kring meelopen en bezien of hij bestuurslid en zo mogelijk voorzitter wil worden. Voorlopig blijft Adriaan Branderhorst waarnemend voorzitter. Gea van der Horst trad terug als bestuurslid wegens persoonlijke omstandigheden.

Het financiële jaarverslag, de balans en de begroting werden op advies van de kascommissie goedgekeurd. Alexander Overdiep blijft lid van de kascommissie en wordt bijgestaan door Cees Bouman die Chris Leenders opvolgt.

 De avond begon met een lezing van Jan Loggen over Oud Bussem. De heer Loggen is ook gids bij excursies op dit landgoed. Vier excursies zijn inmiddels volgeboekt en er komen misschien nieuwe mogelijkheden.

 Met het afscheid van Jan Lieste heeft de Historische Kring Bussum een duizendpoot en teamplayer verloren.Jan was een bestuurder, maar hij stak ook graag letterlijk de handen uit de mouwen. Bij allerhande projecten was hij vaak de man die moeilijke dingen voor elkaar kreeg, zoals bij de opbouw van tentoonstellingen. Vaak verzorgde hij ook vervoer met zijn aanhangwagen. Jan kan met voldoening terugkijken op zijn jaren bij de Kring waar hij voor zijn inzet als bestuurder en allround-vrijwilliger veel waardering genoot. Om een en ander in herinnering te brengen is HIER een foto-impressie, samengesteld door Jaap van Hassel.

Bekijk HIER een foto-verslag van de hele avond van de jaarvergadering

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gemeentelijke details vrijgegeven over de Volkstelling van 1947. Bekijk HIER gegevens over Bussum

 

Mies Bouwman, die 26 februari  2018 op 88-jarige leeftijd overleed, heeft veel voor Bussum betekend. En Bussum betekende ook veel voor haar. In oktober 1951, twee weken na de lancering van de Nederlandse televisie in de Irene-studio in Bussum debuteerde ze als KRO-omroepster. Mies Bouwman was door haar tv-werk jarenlang bijna een inwoner van Bussum. Onder de collage van Jaap van Hassel kunt u, met dank aan de VPRO, een stukje lezen over het tv-debuut van Mies Bouwman.

EERSTE TELEVISIEUITZENDING KRO, VANUIT STUDIO IRENE. KORT GESPREKJE MET MIES BOUWMAN (OMROEPSTER): FRAGMENT TOESPRAAK J.B.KORS (VOORZ. KRO) EN DIVERSE PROGRAMMAFRAGMENTEN. GESPREKJE MET DOOFSTOMME MEISJES, DIE AAN PROGRAMMA MEEWERKTEN. KORTE REPORTAGE UIT ROTTERDAM, WAAR VOORBYGANGERS, OP TV-SCHERMEN IN DE OPEN LUCHT, UITZENDINGEN KONDEN VOLGEN. 

00:00:00 Paul de Waart: "Juffrouw Bouwman, heeft u even tijd?" Mies Bouwman: "Heel even want ik moet zo de lucht in." Paul de Waart: "Met al die kleuren op uw gezicht? Het zal u wel groen en geel voor uw ogen worden." Mies Bouwman: "Nee, blauw." Paul de Waart: "Maar op het scherm geeft het een goed effect - Bent u zenuwachtig?" Mies Bouwman: "Een beetje, maar ze zeggen dat dat nodig is." Paul de Waart: "Moeten we duimen voor u?" Mies Bouwman: "Graag." Geroep "Mevrouw Bouwman, de hoogste tijd." 00:00:35 Paul de Waart: "Er was spanning vanavond in de studio in Bussum, waar het eerste KRO-programma de lucht inging - Camera's rollen af en aan, lampen flitsen aan en uit, decors worden aangesjouwd. Het is de bekende sfeer van televisiestudio's." (bron: VPRO)

Voor meer info over Bussum en de televisie klik HIER

 

                                                                                           foto Jaap van Hassel

 

De officiële opening op 17 februari van het gemeentehuis van Gooise Meren was de directe aanleiding voor het maken van een korte documentaire. Daarin zijn beelden te zien van de twee oudste (verdwenen)raadhuizen van Bussum en van de bouw en opening van het huidige gemeentehuis dat na renovatie nu het gemeentebestuur van Gooise Meren huisvest. Deze co-produktie van Jaap van Hassel en Jan Schippers werd tijdens het openingsfeest doorlopend vertoond. De makers hebben onder meer dankbaar gebruik gemaakt van gegevens in een artikel in het Bussums Historisch Tijdschrift van de hand van Luud Wierenga een Titia van der Zee. Om dit te lezen klik HIER. De film zelf is nu ook door iedereen te bekijken via het Youtube-videokanaal van de Historische Kring Bussum. Een rechtstreekse link is HIER.

                                                                                                            foto's Jaap van Hassel

 

Ze blijven in het nieuws: de Gooise kindermoorden / verdwijningen in de jaren veertig.

RTV-NoordHolland besteedde er opnieuw aandacht aan, weer met een toelichting van Margreet de Broekert van de Historische Kring Bussum. Om dit te bekijken klik HIER

 

 

 

 

 

 

                                                                                             foto Jaap van Hassel

 

Nu de papieren telefoongids na bijna 140 jaar gaat verdwijnen hebben we even gekeken naar de voorraad oude gidsen in het documentatiecenrum van de Historische Kring Bussum. De oudste gids stamt uit uit 1881 met 49 adressen en nummers, maar die konden we niet vinden.

Wel aanwezig is een "naamlijst"uit 1915. In dit ene boek staan nog alle abonnees van Nederland bij elkaar. Het zijn ongeveer 75-duizend aansluitingen, op een inwonertal van zes miljoen. Ook Bussum is uiteraard in de gids opgenomen, met een kleine zeshonderd aansluitingen, waaronder ook die van Naarden. Bijna steeds wordt achter de naam het beroep of bedrijf vermeld. De meeste abonnees hebben een telefoonnummer van twee of drie cijfers. Maar ook zijn er gelukkigen met 1 cijfer, zoals Bensdorp (zie hieronder) Die had ook nog eens het cijfer 1. En kijk, ook is er het nummer van de befaamde architect De Bazel.

Uit naspeuring blijkt dat dit interessante telefoonboek van 754 pagina’s helemaal gedigitaliseerd is. Enkele tientallen vrijwilligers hebben daar enkele jaren aan gewerkt. Het resultaat staat op internet, en is via deze LINK te vinden. Vergeet vooral niet onder Bussum te kijken ! En, er is ook nog een gedigitaliseerd telefoonboek van 1950..

                                                                              foto Jaap van Hassel      (voor meer foto's klik HIER)

 

De Historische Kring Bussum doet pogingen om de rijks-en gemeentemonumenten in Bussum herkenbaar te maken door een speciaal merkteken: een monumentschildje.

Daartoe is een brief gestuurd aan zestig bewoners/eigenaren van Bussumse monumenten.Een deel van hen heeft al positief gereageerd. Helaas lijkt de gemeente niet erg enthousiast over dit initiatief. Maar in diverse Nederlandse steden en dorpen zijn monumentschildjes al lang te vinden.

Op de foto zien we secretaris Klaas Oosterom van de Historische Kring bij het hek van de Tindalvilla aan de 's Gravelandse weg. Hier is zo'n schildje te zien. In dit geval gaat het om het internationale kenteken dat decennia geleden werd aanvaard bij de Haagse Conventie voor de bescherming van cultuurgoederen (in het bijzonder bij gewapende conflicten). De Historische Kring Bussum opteert voor een eigen Bussums monumentschildje.

(foto Jaap van Hassel)

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan.

Het decembernummer is grotendeels gewijd aan beeldend kunstenaars. Op het omslag staan er een paar afgebeeld, onderwie Jan Veth en Peter Pontiac. Boeiende verhalen om van te genieten tijdens de feestdagen.

Leden van de Kring krijgen deze glossy als altijd in de bus, maar het blad is ook voor €7,50 te koop bij de Bussumse boekhandels Los en Bruna. Natuurlijk ook verkrijgbaar in het documentatiecentrum van de HKB in de rechterzijvleugel van station Naarden Bussum.

 

 

 

 

Twee weken na het verschijnen van het boek van  Hans Jonker en Bim Bensdorp over de geschiedenis van Bensdorp is er alweer een boek over een Bussumse familie: de familie Bouvy.

Het verhaal over de familie is nauw verbonden met de villa op Singel 6, die in 1903 door  grootvader Franҫois Bouvy werd gebouwd en die pas 113 jaar later, in 2016, door zijn kleinkinderen uit handen werd gegeven. Nu herinnert alleen nog het bord Bos van Bouvy bij het speeltuintje op de hoek van De Dennen aan de oorspronkelijke bewoners.

De Bouvy’s zaten in het zout: Franҫois (1872-1930) en zijn broer Léon (1874-1969) leidden het familiebedrijf  J.J.Bouvy en zoon Zoutziederij De Pauw, aanvankelijk gevestigd te Amsterdam. In 1914 bouwde het bedrijf een fabriek in Muiden. Toen Bouvy de grond voor zijn villa kocht, lag die aan de rand van de bebouwde kom van Bussum. Bouvy verwierf door verdere aankopen een groot terrein, dat zich uitstrekte van de Singel tot waar nu de Ceintuurbaan loopt, en van de toen al bestaande Brinklaan tot de Laarderweg. 

In 1913 verkocht hij een flink perceel aan de Laarderweg om de bouw van het Sint Josephpark mogelijk te maken, een initiatief van de pas opgerichte R.K. Bouwvereniging Sint Joseph. Pas in de jaren zestig dwong de gemeente Bussum de verdere ontmanteling van het terrein af om er sociale woningbouw te kunnen realiseren. Nadat mevrouw Digna Bouvy in 2006 was overleden hebben de kleinkinderen van Franҫois het laatste deel verkaveld en verkocht. Daarmee kwam een einde aan het Bos van Bouvy, of zoals het in de volksmond heette, het Boeviebos, met de klemtoon op de eerste lettergreep.

Het boek Singel 6 & Bouvy, een band van 113 jaar is geschreven door kleindochter Hortense (geboren 1947) en haar broer Arthur (geboren 1950). Zij en haar drie broers waren kinderen van Desiré Bouvy en Digna van Nispen tot Pannerden en groeiden op in de villa aan Singel 6. Desiré was kunsthistoricus en oprichter van het Museum Catharijneconvent in Utrecht.
Het rijk geïllustreerde boek is in de eerste plaats een familiegeschiedenis, maar vertelt ook het verhaal van de villa en van de inrichting daarvan. Het is in een zeer beperkte oplage van 75 exemplaren uitgegeven door Tijmen Pers te Nieuwegein. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst in het huis van makelaar Peter Heyen, die de verkoop van het laatste deel van het Bos van Bouvy begeleidde, kreeg Klaas Oosterom van de Historische Kring Bussum van de schrijfster Hortense Bouvy een presentexemplaar aangeboden. Het boek is niet in de boekhandel te koop!  Het is verkrijgbaar door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De prijs is € 50 + verzendkosten. T.z.t. komt er ook een digitale versie uit.

Eerder dit jaar verscheen er een ander mooi boek waarin de villa van Bouvy ook al een rol speelt: Het Gooi, Interieurportretten van villa’s en landhuizen 1875-1945, onder redactie van Barbara Laan. 

 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwijnen in het Gooi in betrekkelijk korte tijd enkele kinderen. Een van hen wordt later vermoord teruggevonden, maar van de anderen ontbreekt elk spoor. De zaak is nooit opgelost maar er is nu opnieuw aandacht voor. De Hilversumse schrijver Robert Vreugdenhil is al jaren bezig met een onderzoek. Ook Margreet de Broekert van de Historische Kring Bussum verdiept zich in deze zaak in de hoop de nabestaanden te voorzien van nieuwe informatie.

Op 17 november vertelde zij er over in het tv-programma Hallo Nederland van omroep MAX. Lees hier meer over deze zaak. Om het programma terug te zien klik HIER

 

ProRail heeft dinsdag 14 november in hotel Jan Tabak de meer uitgewerkte plannen gepresenteerd voor een grote aanpak van het spoor in Bussum. Veel was al bekend, maar er waren er toch wel nieuwe bijzonderheden te vernemen. Zoals bekend blijven er straks van de vijf sporen nog maar twee over. Het nu nog in gebruik zijnde perron 3 van station Naarden Bussum vervalt. Alleen aan perron 1 en 2  stoppen en vertrekken dan nog treinen.

Aan de achterzijde (Slochterenlaan) komt een nieuwe ingang met een fietsenstalling. De huidige fietsenstalling verdwijnt en het perron 1 daar wordt verlengd en verruimd richting Comeniuslaan.  Het seinwachtershuisje wordt gesloopt. De in-en uitgang aan de generaal de la Reylaan gaat dicht. Aan het stationsgebouw verandert niets.

Na meer dan drie jaar speuren, schiften en schrijven door Bim Bensdorp en Hans Jonker kon op 11 november het kloeke boek 'Bensdorp, Bussum, Bovenaan!' gepresenteerd worden. Ondertitel: De geschiedenis van het cacao- en chocoladebedrijf Bensdorp. Het boek bevat vele illustraties uit de rijke historie van het bedrijf. Onder de vele genodigden waren vele oud-werknemers, waarvan er sommigen een halve eeuw bij het bedrijf gewerkt hebben. In een uur vertelden beide auteurs aan de hand van afbeeldingen wat zij zoal gevonden hadden.
Bensdorp Bussum is lange tijd een begrip geweest, ook voor de vele treinreizigers die uit het raam keken. Minder bekend is dat er ook fabrieken in Duitsland, Oostenrijk en Zuid Afrika zijn geweest. De laatste Bensdorp-directeur, Louis Bensdorp, overhandigde daarna het eerste exemplaar aan de wethouder Cultuur van Gooise Meren, mevrouw Miriam van Meerten. Alinda Boeve Van Noordersluis
 Bouwgroep vertelde aan de hand van afbeeldingen hoe het nieuwe Bensdorp er als woon- en werkplek gaat uitzien.

 

Burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren heeft op donderdag 9 november in Bussum de derde Bukbieb geopend. Die staat op het plein voor station Naarden Bussum. Het is een in het oog springende cabine waarin iedereen boeken kan plaatsen die vervolgens ter plekke door wie maar wil  kunnen worden gelezen. De bukbiebs, een initiatief van de Stichting Pro Bussum, worden goed ontvangen. Er staat er ook een op het Julianaplein. Die bij Heidezicht is tijdelijk verwijderd voor onderhoud. Volgens Pieter Schut van Pro Bussum is voor dit initiatief gekozen vanuit een historisch perspectief: “met de slogan Bussum Letterrijk, aangebracht op de zijkant van de Bukbieb, willen wij de herinnering levend houden van Bussum als een plek van schrijvers, uitgevers, lettermakers, journalisten….en natuurlijk ook van lezers!” 

 

Willem van der Schoot, de huidige bewoner van Huize Boschrand op de Brediusweg en Chris Leenders van de Historische Kring Bussum hebben samen een boek geschreven over de geschiedenis van Huize Boschrand en de directe omgeving

Aan bod komt niet alleen de historie van de villa, maar ook de ontwikkeling van het Brediuskwartier. Verder zijn er hoofdstukken gewijd aan Hotel Jan Tabak door de eeuwen heen, Hotel Bosch van Bredius en de zo gevreesde Gooische Stoomtram. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de architect K.P.C. de Bazel, de familie Bredius, De Tweede Wereldoorlog en het Brediuskwartier na 1945. Er valt volop te genieten van oude foto’s en tekeningen.

Het boek is gedrukt in een beperkte oplage en is verkrijgbaar bij Boekhandel Los voor € 14.95.

 

 

Op vrijdag 15 september is in Museum Hofland de expositie "Gevonden Voorwerpen" geopend.  Het is een tijdelijke tentoonstelling van gevonden voorwerpen in met name het Gooi. Het betreft een samenwerking van Museum Hofland en de archeologische vereniging Naerdincklant.

De openingshandeling werd verricht door de Larense wethouder Tijmen Smit. Hij moest de ceremoniële sleutel vinden met een metaaldetector. Veel Gooise (cultuur)historische verenigingen, waaronder de Historische Kring Bussum, waren als genodigden daarbij aanwezig. Na de openingshandeling werd een rondleiding verzorgd door initiatiefnemer Sander Koopman, lid van Naerdincklant. Hij vindt dat het hoog tijd werd om Gooise voorwerpen in samenhang bijeen te brengen, om daarmee een overzicht te geven van het leven in het Gooi door alle eeuwen heen. 

Er zijn voorwerpen bijeengebracht vanuit het Provinciaal archeologisch depot in Castricum, het Rijksmuseum voor oudheden in Leiden, Stichting Loosdrechts Porcelein en ook van particuliere verzamelaars. Zo zijn er uit vroege tijden vuistbijlen en speerpunten te zien, een prachtige bronzen bijl en Romeinse munten. Ook uit latere tijden worden wapens en voorwerpen  getoond, zo ook vanuit de Franse Kamp in Bussum. 

'Gevonden Voorwerpen' worden getoond tot december 2018, naast de vaste collectie van (Geologisch) Museum Hofland. Het museum bij Sint Jans kerkhof in Laren is geopend van dinsdag tot en met zondag van 13.00 tot 16.30 uur. Meer informatie leest u op www.geologischmuseumhofland.nl.

                                                               Wethouder Smit op zoek naar de sleutel

 

Bussum heeft een museum ! Het Nationaal Brilmuseum. Tot voor kort was dit in Amsterdam gevestigd in een pand in de buurt van de Dam. Maar de kosten van belastingen en vergunningen werden te hoog, en daarom besloot conservator Mijke Teunissen met haar museum(winkel)naar Bussum te verhuizen. Het museumpje is te vinden in een pand aan de Nassaulaan 25, onder de naam De Paradijsvooghel. Het werd zaterdag 9 september feestelijk geopend

        
     

De inwoners van het Spiegel krijgen weer een exemplaar van het Spiegelschrift in de bus. Het jongste nummer werd vrijdag 15 september gepresenteerd in de Gooilandschool. De Historische Kring Bussum was daarbij.

De keuze van deze locatie had te maken met het thema van het septembernummer: onderwijs in het Spiegel. Vier schoolhoofden in het Spiegel namen een eerste exemplaar in ontvangst: Petra Laseur (Vitus), Philip Wind (Willem de Zwijger), Marjolein van Gelsdorp (Brandsmaschool) en Anne Floor Vigeveno (Gooilandschool).

In deze uitgave een uitgebreid interview met hen. Verder o.a. een artikel over muziekonderwijs, het nieuwe boek over Bensdorp en klustips voor villabezittters.

Losse nummers zijn voor € 3,95 te koop bij Boekhandel Los, Tadorna Media (Brinklaan 75a) en Bas de Goede (Winkelcentrum Hilversumse Meent).

 

Of u nu wel of niet de Open Monumentendagen in Bussum heeft bezocht, 

HIER is een videofilm te zien met een kort overzicht van de activiteiten tijdens dit geslaagde weekend.

De vrijwilligers van de Historische Kring Bussum hebben deze dagen met veel plezier georganiseerd.

   

                                                                     

 

 

Het Open Monumenten-weekend was in Bussum weer een plezierig evenement. De zaterdag speelde zich voornamelijk af in en bij het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum aan het Stationsplein. Daar konden informatieborden en een videopresentatie over de Erfgooiers worden bekeken. Er kwamen ruim honderd mensen op af.

 Naar schatting een zelfde aantal mensen bekeek de film op zondag in de kantine van camping De Fransche Kamp. Daar was ook een fototentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het terrein en de camping. Buiten waren ook weer informatieborden over de Erfgooiers te zien, en de kinderen konden een ritje maken in een heuse zweefmolen.

Een muzikale bijdrage werd geleverd door Fredie Kuiper met accordeon.

De bezoekers op de Fransche Kamp konden ook een bunkerwandeling maken. Van die mogelijkheid maakten eveneens ruim honderd mensen gebruik, onderwie ook nogal wat kinderen. Landelijk gezien waren er 950-duizend bezoekers op Open Monumentendag. Dat is iets minder dan verleden jaar, waarschijnlijk door de minder gunstige weersomstandigheden. In Bussum was het weer verrassend goed en de inzet van de vrijwilligers was ook dit keer indrukwekkend.Om de videopresentatie over de Erfgooiers nog eens te bekijken klik HIER

Dan was er ook nog een fotowedstrijd georganiseerd. De prijs ging naar Myrthe Klein van de Brandsmaschool, groep 8. Zie hieronder de prijsuitreiking en de winnende foto.

Ruim honderd bezoekers waren er op de eerste Open Monumentendag voor de videopresentatie over de Erfgooiers. De film en een reeks informatieborden konden worden bekeken in en bij het HKB-documentatiecentrum aan het Stationsplein. Over het weer viel niet veel te klagen; er was alleen een flinke bui halverweg de middag.

De presentatie over de Erfgooiers was de opmaat voor het programma van morgen met veel (buiten)activiteiten rond camping De Fransche Kamp. Ook daar is de erfgooiersfilm weer te zien. Maar er is veel en veel meer te beleven. Zie hieronder het gevarieerde OMD-programma.

(foto's Jaap van Hassel)

 

Om de Open Monumentendagen van het komende weekeinde te promoten stond HKB-secretaris Klaas Oosterom donderdagochtend op het Julianaplein flyers uit te delen. Wat ook hier weer opvalt is hoe groen Bussum is !

 Op zondag 10 september staat de Fransche Kamp en bewoners in het middelpunt. Iedereen is van 12.00 tot 16.00 uur welkom. In dit prachtige natuurgebied is het ontvangstcentrum van de seizoenscamping het begin- en eindpunt van diverse activiteiten voor jong en oud: de geschiedenis van de erfgooiers wordt hoorbaar en zichtbaar gemaakt; een expositie, wandelingen naar de bunkers uit 1918, een zweefmolen, een pierenbadje, muziek en zang door Fredie Kuiper en je kunt op de foto gezet worden.

Tevens dagen we iedereen uit om bijzondere foto’s te maken met een smartphone. Onder de 3 winnaars verdelen we meerdere prijzen, voucher diner Fransche Kamp €30, selfiestick, Party Props en Magnetische Fotolijstjes!

Meedoen is simpel: Maak een leuke, kunstzinnige of spannende foto op De Fransche Kamp met je smartphone .
En dan: Plaats de foto op Instagram met hashtag #openmonumentendagbussum. Let op! Werkt alleen met een openbaar account!
Wie worden de 3 winnaars?
Bij de beoordeling van de foto’s wordt gekeken naar originaliteit en het aantal likes op Instagram, dus vraag vrienden jouw foto te liken op Instagram.

Op zondag 10 september kunnen hier alle deelnemende foto’s worden bekeken: https://www.instagram.com/explore/tags/openmonumentendagbussum/
Klik HIER voor het wedstrijdreglement

 

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt er weer aan!

Zoals meestal is het septembernummer grotendeels gewijd aan Open Monumentendag.

Hier alvast een blik op de omslag. 

 

 

 

 

 

 

Alweer is de Historische Kring Bussum verrast met een filmvondst. En wat voor één! Dit keer geen familie-film maar een bedrijfsfilm. De beelden dateren uit de jaren 1919 - 1938.

De zwart-wit film van een half uur begint met buitenopnamen en straatbeelden van Naarden en Bussum. Zo passeren de Naardense wallen (inclusief de verdwenen Kippenbrug) de revue en zijn er onder meer beelden van oude Bussumse villa’s en winkels aan de Brinklaan en op de Kop van de Nassaulaan. Tenslotte een kijkje in Jager’s bankierskantoor aan de Brinklaan 32. We zien de leidinggevenden en het personeel bezig met drukke werkzaamheden terwijl er stevig wordt gerookt.

Hartelijk dank aan de familie Deelman die deze boeiende film aanleverde. Klik HIER

Onze vereniging wordt met enige regelmaat verrast met vondsten die Bussumers hebben gedaan bij verbouwingen, renovaties en opruimwerkzaamheden. Er komen vaak interessante spullen te voorschijn uit plafonds, van vlieringen, uit wanden, vloeren en kruipruimten. Soms zijn die daar in het verleden door bewoners expres verborgen, b.v in de Tweede Wereldoorlog. Vaker zijn ze per ongeluk op “geheime”plaatsen terecht gekomen. Als ze dan ineens na vele jaren voor nieuwe bewoners opduiken is het een feest! Onlangs kwam er weer iemand in het documentatiecentrum met een boeiende verzameling:

 Prentbriefkaarten, kaarten van een kaartspel, kaarten van een kwartetspel, een popje, twee haaknaalden, sleutels, twee dekseltjes van blikjes schoensmeer, merk ERA, een tinnen soldaatje, een balpen, twee musketonhaken, een fietsslot, twee schaatsen, een Friese doorloper en een kinderschaats met dubbel ijzer, een trapper van een fiets, lipstick, een kinderketting met bommetjes, fotootjes, reclame van een verzekeringsmaatschappij, een dart-pijltje, een shell-vlaggetje, een batterij, diverse muntjes, centen, dubbeltjes, een enveloppe, schakeltjes, een dekseltje van een doosje pastillen, een bladzij uit een kinderprentenboek en nog zo wat meer.

Het is de kunst om de voorwerpen zo goed mogelijk te dateren en vroegere bewoners te achterhalen aan de hand van adressenlijsten. Zo kan een verhaal van een huis ontstaan en daarmee een reis door de tijd. De Kring is altijd geïnteresseerd in dergelijke vondsten, en wil  graag met de gelukkige vinders meewerken aan het zorgvuldig bekijken van deze historische schatten. Kom maar op met die spullen ! (foto Luud Wierenga)

 

Eindelijk konden o.a.vrijwilligers van de Historische Kring Bussum wat nader kennis maken met burgemeester Han ter Heegde van Gooise Meren.

Op vrijdag 14 april werd tussen de buien door samen gefietst langs historisch interessante plaatsen in Muiderberg en Naarden.

Nol Verhagen bood de burgemeester de kroniek Bye Bye Bussum aan. (foto Jaap van Hassel) 

 

 

 

Het is dit jaar 200 jaar geleden dat Bussum zich afscheidde van Naarden en een zelfstandige gemeente werd. Net voor dit tweede eeuwfeest werd de fusie met Naarden en Muiden beklonken en ging Bussum op in de gemeente Gooise Meren. Ter gelegenheid hier van verscheen verleden jaar de kroniek Bye Bye Bussum, een prachtig boek met veel afbeeldingen dat steeds te koop is.

 Dit is de eerste bladzij van een artikel in het blad "Buiten" uit 1917. Helaas is er geen ruimte voor het volledige artikel

 

Prorail is begonnen met de voorbereidingen voor het verleggen van het spoor tussen de Cort van der Lindenlaan en de Karnemelksloot.

                                                                                         foto's Jaap van Hassel

 

De fraaie glas in loodramen van het station Naarden Bussum zijn weer in volle glorie te zien. Onbekenden hadden onlangs een deel van de ramen vernield, en ook een van de stationsklokken moest het ontgelden. De firma Selbach ging op vrijdag 9 juni aan de slag en het resultaat mag er zijn. (foto's Jaap van Hassel)

 

 

 

 

Open Monumentendag 2017 in teken van Boeren, burgers en buitenlui

 De 31ste landelijke BankGiro Loterij Open Monumentendag op 9 en 10 september 2017 staat in het teken van “Boeren, burgers en buitenlui”. Een historische kreet waarmee stadsomroepers destijds de aandacht van het publiek trokken. Het thema benadrukt de relatie tussen stad en land en bijbehorende monumenten.

Economische en maatschappelijke verbondenheid
“Boeren, burgers en buitenlui” zijn stads- en plattelandsbewoners én mensen met een rondtrekkend bestaan. Het landelijk gekozen thema raakt hun onderlinge relaties; voedsel, grondstoffen, handel, vervoer, communicatie, markten, kermissen en volksvermaak. Een groot aantal monumenten opent op 9 en 10 september de deuren voor publiek en biedt de bezoekers een unieke beleving van deze economische en maatschappelijke verbondenheid. Te denken valt aan boerderijen, melkfabrieken, werkplaatsen, tolhuizen, tuinderscomplexen, molens, markten, waaggebouwen, pakhuizen, als ook winkels, buitenplaatsen, waterstaatcomplexen en bierbrouwerijen. Het is een thema met talloze aanknopingspunten en een rijk assortiment aan bijzondere monumenten en verhalen.

European Heritage Days
De BankGiro Loterij Open Monumentendag is onderdeel van het Europese evenement European Heritage Days waaraan 50 landen deelnemen. Het Europese thema is “Discover Nature Together”; de aanleiding om in Nederland met het thema Boeren, burgers en buitenlui de nadruk te leggen op de agrarische geschiedenis en de relatie tussen de stad en het buitengebied.

Donderdag 7 september: Landelijke opening in Westerveld
De landelijke opening van de Open Monumentendag 2017 vindt plaats in de Drentse gemeente Westerveld, op Landgoed Overcinge te Havelte. Het agrarische en landelijke karakter van deze idyllische plek past buitengewoon goed bij het thema van Open Monumentendag. De opening is traditiegetrouw op de donderdag voor het weekend van Open Monumentendag, op 7 september 2017. De Gemeente Westerveld is in 2011 uitgeroepen tot beste erfgoedgemeente van Nederland vanwege de duidelijke relatie tussen haar erfgoedbeleid en het gemeentelijke beleid van landschap, cultuur en natuur.

Vrijdag 8 september: Open Monumenten Klassendag
Op de vrijdag voor de Open Monumentendag, op 8 september, is er ook in 2017 de Open Monumenten Klassendag, waarbij leerlingen uit de groepen 7/8 van basisscholen in het hele land monumenten bezoeken.

 

Op 25 april hield de Kring haar jaarvergadering. Maar vanwege twee onderwerpen moest er een extra vergadering plaatsvinden om geldige besluiten te kunnen nemen. Zo kwamen er op 30 mei twaalf leden bijeen in het Documentatiecentrum van de HKB. Daar presenteerde de op 25 april benoemde kascontrolecommissie haar verslag en dechargeerde de bestuursleden van het door hen gevoerde financiële beleid over 2016. Vervolgens werden de statuten op een detail aangepast om te voldoen aan de ANBI-eisen. Dat wil zeggen dat daarmee giften aan de vereniging voor de belasting aftrekbaar zijn. -  Klaas Oosterom, secretaris

Lees de Concept-notulen van de EXTRA ALV 2017

foto's Jaap van Hassel

  

Het blijft boeiend wat er allemaal op het Bensdorp-complex gebeurt. Jaap van Hassel heeft weer nieuwe plaatjes geschoten.Tussen de ruïnes maakte hij onder andere dit mooie vergezicht.

 Bron: "Koor en Kunstleven" uitgeverij Harmonia- Hilversum

Op Zondag 7 mei beleefde Bussum een bijzondere combinatie: een koopzondag met een optocht van militaire voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De voertuigen gingen dwars door het centrum, soms verbaasd gadegeslagen door het publiek. (foto's Jaap van Hassel)

Het bestuur van de Historische Kring Bussum heeft versterking gekregen! De Algemene Ledenvergadering ging op dinsdagavond 25 april akkoord met het voorstel om oud-wethouder Adriana van den Berg te benoemen tot bestuurslid. Voorzitter Jan Lieste en secretaris Klaas Oosterom gaan door. Zij hadden zich herkiesbaar gesteld en de ALV stemde in met de continuering van hun bestuurstaken. Klaas Oosterom gaf een toelichting op het jaarverslag.

 
 
voorzitter Jan Lieste met het nieuwe bestuurslid
Adriana van den Berg

 De zeer goed bezochte jaarvergadering stond evenals de vorige ALV verder vooral in het teken van de financiële verslaglegging en de begroting. Voor het boekjaar 2016 is een nieuwe kascommissie benoemd, bestaande uit Chris Leenders en Alexander Overdiep. Zij zullen verslag doen op de Extra Algemene Ledenvergadering op 30 mei in het documentatiecentrum van de HKB. Dan wordt de leden gevraagd om het bestuur décharge te verlenen.Ook ligt er dan een statutenwijziging ter goedkeuring voor. Die aanpassing is nodig om aan de ANBI-voorwaarden te voldoen.

    
Maarten Bertrams gaf een vrolijke film-introductie
 

Vóór het financiële gedeelte van de jaarvergadering op 25 april kon worden genoten van een boeiende film over de grote welgestelde Bussumse familie Lucassen. Het oudste kleinkind, Maarten Bertrams, gaf een sprankelende toelichting en beantwoordde vragen. Om de film nog weer te bekijken klik hier

Foto's zijn van Jaap van Hassel. Nog meer van hem is HIER te vinden.

Lees de Concept-notulen van deze Algemene Ledenvergadering

           

 

                                                

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen!

Het extra dikke nummer is bijna helemaal gewijd aan de geschiedenis van het Bussumse amateurtoneel. Ook is er nog een boeiend artikel over een boerderij die op de Lange Heul heeft gestaan in de richting van Hilversum.

De leden van de Kring krijgen het blad zoals altijd in de bus. Zij betalen jaarlijks €15,- en krijgen daarvoor twee tot drie tijdschriften per jaar. In het documentatiecentrum van de Kring en bij de Bussumse boekhandels LOS en BRUNA is het blad los te verkrijgen voor €7,50. Oudere nummers zijn voor een groot deel nog te koop bij de Kring en ook is er de mogelijkheid om veel bladen online in te zien..

 

 

 

Verkiezingsborden zijn altijd al doelwit geweest van politieke activisten en vandalen. Affiches worden afgescheurd, beschadigd, bijgewerkt of overgeplakt. Op de hoek van de Ceintuurbaan en de Lorenzweg in Bussum werd in de aanloop van de verkiezingen op 15 maart dit bord aangetroffen. Helemaal overgeplakt en voorzien van een sticker met de tekst: #politiekiseenkunst

 

 

 

                                                                                                  toekomst-blik

In betrekkelijk kleine kring is op dinsdag 28 maart het officiële startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe Bensdorp. Een mooi moment nu de gedeeltelijke afbraak van de oude chocoladefabriek een flink eind gevorderd is. HKB-fotograaf Jaap van Hassel woonde de plechtigheid bij, die werd vooraf gegaan door een bijeenkomst met genodigden in het "Bros"- gebouw. Aanwezig waren onder anderen vertegenwoordigers van het bouwbedrijf Noordersluis, afgevaardigden van de gemeente, de pers, directe omwonenden en lid van de familie Bensdorp. De bezoekers kregen twee brosrepen en een pen van Noordersluis. Die zaten in een blik (zie boven) waarop het toekomstige complex is afgebeeld. Het startsein voor de bouw werd op een klassieke manier met linten gegeven, waarbij ballonnen (in de Bros-kleuren bruin, blauw en wit) het Bussumse luchtruim ingingen. Inmiddels is begonnen met het verwijderen van asbest. Zie de foto van mannen in witte pakken.

 

Bekijk hier een foto-documentaire over Bensdorp van Jaap van Hassel.

 

                                                                        

 Over de vernielingen aan de klok van het station Naarden Bussum:

              

Naast de grote glas-in-lood-ramen hebben vandalen ook een van de twee monumentale klokken van station Naarden-Bussum vernield. De kapotte klok kwam naar voren toen medewerkers van de spoorbeheerder de afgelopen week de vernielde ramen bekeken. "We kunnen nu wel concluderen dat het het werk van vandalen was", vertelt een woordvoerder van Pro Rail. "We hadden nog het vermoeden dat de ramen kapot hadden kunnen gaan van de storm van afgelopen week, maar we weten nu helaas beter. Het maakt het allemaal heel vervelend. We vragen ons ook echt af wat het mensen bezielt om zo te gaan slopen." ProRail heeft aangifte gedaan. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het voorval, maar of de daders ook echt opgespoord kunnen worden is maar de vraag. "We hebben helaas geen camerabeelden van het voorval. We hebben nu aangifte gedaan van de vernieling. We hopen dat er mensen zijn die wat gezien hebben van het voorval en zich melden bij de politie." 
Pro Rail heeft laten weten dat alles zo spoedig mogelijk wordt gerestaureerd.

(foto's Jaap van Hassel)

 

                                                                             foto's Jaap van Hassel

Opening laatste verkoopexpositie Trappenberg

HUIZEN - George Calis en Ben Koning zijn de laatste exposanten van Kunstroute Trappenberg. Zondag 5 maart is de opening van de laatste verkoopexpositie op het terrein van het revalidatiecentrum. 
Willem Meijer opent deze expositie rond 17.30 uur in de ruimte aan de Crailoseweg 116. Vanaf dat moment zijn de schilderijen van Calis en de beelden van Koning te zien en te koop in Kunstroute Louette Fontein. De opening zal muzikaal worden omlijst door het Trio Gentle Rain  (Ludo Mees, drum -Jan Frans de Groot, bas   en Ben de Veth, piano)
Belangstellenden hebben tot woensdag 12 april de tijd om langs te gaan bij de laatste verkoopexpositie. De openingstijden zijn maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, zaterdag gesloten en zondag van 17.00 tot 20.00 uur.

Onlangs maakte de kunstcommissie van het revalidatiehuis bekend dat er na zo’n dertig jaar een einde komt aan de kunstexposities. Dat heeft alles te maken met de naderende verhuizing naar Hilversum. De Monnikenberg in Hilversum wordt het nieuwe onderkomen.

         

Het bestuur van de Historische Kring Bussum heeft het verdrietige bericht ontvangen dat erelid Herman Bierman is overleden. Hij was 90 jaar. Herman was de oudste vrijwilliger en een harde werker. Hij begon als eerste met het digitaliseren van foto's en documenten.

Meer over Hermans leven leest u HIER.

 

 

 

 Het houten herdenkingskruis op de Bussummerheide is voor veel mensen een soort vraagteken. Weinigen hebben weet van de achtergronden. Is het misschien een fusilladeplaats? Kinderen die het kruis zien vragen zich vaak af of er misschien mensen begraven liggen.

Hierbij een link naar een aktueel artikel van Henk Bouma voor Oneindig Noord Holland. Het is onderdeel van een serie verhalen van ONH over het thema Vrijheid in Noord Holland. Bouma ging te rade bij onder andere de Historische Kring Bussum, en onder zijn bronnen is een onderzoeksverslag van Linda Theebe uit Bussum. Die had zich enkele jaren geleden in het kader van haar opleiding Algemene Cultuurwetenschappen in het onderwerp verdiept. Haar verslag werd gepubliceerd op de website van GooienVechtHistorisch en is daar nog steeds te lezen. Voor belangstellenden plaatsen wij hier beide internetlinks. Dat maakt het mogelijk om te vergelijken hoe met dit historisch materiaal wordt omgegaan.

Klik HIER voor Oneindig Noord Holland  en HIER voor GooienVechtHistorisch

 

“Ex-politici zouden zich nergens mee moeten bemoeien. Vaak gaat het om mensen die tijdens hun politieke loopbaan niet uitblonken door daadkracht. Daarna gaan ze fanatiek actie voeren. Ze weten meer dan de gemiddelde burger hoe de lijnen lopen, hoe ambtenaren werken.Daar zit iets oneerlijks in”.

Dit citaat komt uit het boekje ‘Het laatste jaar’ dat Nen van Ramshorst in december 2016 heeft gepubliceerd. Het bevat herinneringen aan haar werk als wethouder in de gemeente Bussum, dat zij heeft beëindigd bij het ontstaan van gemeente Gooise Meren. Het verschijnen van een boekje is normaliter geen aanleiding voor het bestuur van de HKB om daarover op de website een vermelding te doen. Dat wij nu daarop een uitzondering maken komt omdat Van Ramshorst, die bovengenoemd citaat bepaald niet op zichzelf betrekt, zich permitteert om in diverse passages van haar boekje op ongepaste wijze te schrijven over de HKB, over onze werkzaamheden en over de grote inzet van onze vrijwilligers.

‘Daarna gaan ze fanatiek actie voeren’.

Acties kunnen ook bestaan uit het opschrijven van herinneringen. Het stelt de HKB teleur om te constateren dat een oud-wethouder op een achteloze en denigrerende wijze ‘herinneringen’ beschrijft aan de werkzaamheden van de HKB en aan ontmoetingen met onze vrijwilligers, die naar eer en geweten op allerlei manieren werken aan kennis over en  behoud van de Bussumse historie.

`Ze weten meer dan de gemiddelde burger hoe de lijnen lopen, hoe ambtenaren werken`

Dat dit voor Van Ramshorst in mindere mate geldt, blijkt uit een passage over de Hut van Van Eeden. Deze beschrijving getuigt van een gebrek aan dossier- en feitenkennis bij Van Ramshorst over de initiërende en coördinerende rol van de HKB, alsmede de latere betrokkenheid van het gemeentelijk bestuur en de ambtelijke dienst. De HKB heeft flinke sponsorgelden bijeen weten te krijgen en ook de gemeente verstrekte een budget. Toen de renovatiegelden er waren heeft het lang geduurd voordat met de bewoonster (in wier tuin de Hut staat) overeenstemming ontstond over de werkelijke renovatie van de Hut. Als de HKB dit dossier niet had opgepakt, was er niets verbeterd.

‘Daar zit iets oneerlijks in’.

Het zou ook voor deze oud-wethouder passend zijn geweest om na beëindiging van het ambt voorzichtig te zijn in het beschrijven van situaties en het geven van kwalificaties. Want inderdaad, er zit iets oneerlijks in, om na beëindiging van de bestuurlijke werkzaamheden suggestieve en negatieve oordelen over personen op te schrijven zonder dat daarbij de situaties, achtergronden en feiten worden onderzocht en betrokken.

Het bestuur van de HKB herkent zich niet in hetgeen is geschreven door Van Ramshorst. Wij nemen afstand van haar publicatie en de daarin geuite kwalificaties over de mensen en werkzaamheden van de HKB.
 
Het bestuur van de Historische Kring Bussum

 

"Het voelt gewoon allemaal goed", zo eindigde Han ter Heegde zijn toespraak na zijn installatie als eerste "echte" burgemeester van Gooise Meren. Hij sprak op een Buitengewone Raadsvergadering op 18 januari in de Grote Kerk van Naarden. Waarnemend burgemeester Albertine van Vliet deed het welkomstwoord. Na het voorlezen van het koninklijk benoemingsbesluit door de raadsgriffier mevrouw Minke Knibbe volgde een toespraak van Commissaris van de Koning Johan Remkes. Hij beëdigde daarna de nieuwe burgemeester, die vervolgens de ambtsketen kreeg omgehangen. Daarna waren er nog toespraken van Alexander Luijten, de voorzitter van de vertrouwenscommissie en burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. Tenslotte was er de installatierede van Han ter Heegde.

Op de drukke receptie in de Grote Kerk kon een delegatie van de Historische Kring Bussum hem de hand drukken en een paar woorden met hem wisselen. De burgemeester beloofde zeker op bezoek te komen bij de Kring waar hij al met plezier over had gelezen.

Zie hier een kort videofragment van de installatie.

                                                                                                      foto's Jaap van Hassel

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen !

Het decembernummer is echt om van te smullen. De meeste artikelen zijn gewijd aan mensen en bedrijven die zorgen voor de Bussumse inwendige mens. De redactie kwam op het idee door het recente eeuwfeest van slagerij Verkleij aan de Huizerweg. Daarnaast komen een melkboer, een bakker, een vishandel en een groothandel aan de orde. Ook wordt de geschiedenis beschreven van het etablissement op de hoek van de Brinklaan en de Brediusweg, nu restaurant Archibald. Verder nog een afrondend artikel over de betekenis van boekweit in het Gooi en een relaas over de familie Kruyt die rond 1900 in Bussum woonde. Hugo Kruyt was een bekende van Albert Einstein en was een van de oprichters van TNO.

De leden van de Kring krijgen het blad gratis thuisbezorgd en losse nummers kosten €7,50. Te koop bij de boekhandels LOS en BRUNA en in het HKB-documentatiecentrum bij station Naarden Bussum. Klik HIER om alvast de complete inhoudsopgave te bekijken.

 

 

 

De Historische Kring Bussum was eind vorige maand gastheer voor het "Spiegeldebat" dat regelmatig wordt gehouden door de Vrienden van Het Spiegel. De uitkomst is te lezen in het tijdschrift ‘Spiegelschrift’ dat nog deze maand uitkomt.

Het onderwerp was ‘woon-werkverkeer’. Daarbij sloot de HKB-locatie op het station Naarden-Bussum mooi aan. Eerdere spiegeldebatten gingen over verkeersproblematiek en de veiligheid in de wijk.

 

 

 

 

Gooise Meren wil mogelijk toch niet af van de stedenband van Bussum met de Tsjechische plaats Valasske Mezirici. Volgens Bussums Nieuws worden plannen om het contact op te zeggen nader bekeken.

De stedenband bestaat sinds 1989 en is de laatste jaren wat verwaterd. Vooral in het begin heeft Bussum de bewoners op allerlei manieren geholpen met de opbouw van de plaats. Dat was belangrijk na het wegvallen van het IJzeren Gordijn. In 1997 was er in Bussum een inzamelingsactie voor noodhulp in  verband met overstromingen in en rond de zustergemeente. Er werd meer dan honderdduizend gulden gedoneerd. Over en weer werden bezoeken afgelegd, o.a door burgemeester Schoenmnaker.

In 1998 ging een delegatie van de Historische Kring naar Valasske Mezirici met een tentoonstelling over Bussum. Het jaar daarop was er een toonstelling van de Tsjechen in Bussum. HKB-erelid Herman Bierman, die naar Tsjechië meeging, spreekt van een avontuurlijke reis waarbij veel moest worden geimproviseerd.

Lees HIER meer over de jongste ontwikkelingen inzake de stedenband in een artikel van Bussums Nieuws.

Terwijl het nog steeds wachten is op het definitieve gemeentewapen van Gooise Meren hebben leerlingen van het Goois Lyceum een kunstschild ontworpen. Daar is samen met kunstenaar Erwin Blaas en het initiatieventeam aan gewerkt.

Om ideeën op te doen werd er door de gemeente getoerd. Het begon allemaal op Open Monumentendag met het thema Iconen en Symbolen. Op diverse plaatsen in Bussum werd kennis over Kunst & Geschiedenis gedeeld met de leerlingen en dat is terug te zien in het kunstschild.

Er werd samengewerkt met de Historische Kring Bussum, beeldend kunstenaar Jan Samsom (Empty Eye), Peter Korver (Majellakapel) en "vlogger" Mitchel Drop. Het eindproduct is tenslotte gepresenteerd aan wethouder Gerben Struik van Gooise Meren.

Klik HIER om een idee te krijgen van hoe het project is verlopen.

 

De Historische Kring Bussum mag zich gelukkig prijzen. Opnieuw heeft de vereniging de beschikking gekregen over een familiefilm.

Het zijn amateurbeelden in zwart-wit en kleur van de familie Lucassen die een villa bewoonde tegenover het station Naarden Bussum. Om precies te zijn: Prins Hendriklaan 1. De villa bestaat niet meer; er is nu een appartementengebouw. De film biedt een boeiend kijkje in het leven van een zeer groot en welgesteld Bussums gezin.

De kwaliteit van de amateurbeelden is goed te noemen, en ze zijn voorzien van een plezierig en heel precies commentaar van een van de gezinsleden. Ga er rustig voor zitten en geniet ervan.

Klik HIER om terug te gaan naar het vooroorlogse Bussum !

Een andere familiefilm kunt u HIER vinden.

 

In het weekend van 29 en 30 oktober is in Ankeveen gratis een tentoonstelling te bezoeken over ambachten en beroepen die vroeger, maar ook nu nog in de regio worden beoefend.Het gaat om foto’s en documenten,en ook om gereedschap dat werd gebruikt, en in sommige gevallen nog steeds gebruikt wordt.

De tentoonstelling is een initiatief van “In de Gloriosa”, de Historische Kring van Ankeveen, ’s Graveland en Kortenhoef. Locatie is Hotel en Partycentrum “De Drie Dorpen”, Cannenburgerweg  51 Ankeveen. De expositie wordt geopend  op zaterdag 29 oktober om 11.00 uur.  Er is dan een boekje van Jan Hendriks te koop over de verschillende smeden die in de dorpen hebben gewerkt. De tentoonstelling kan op beide dagen tussen 11.00 en 17.00 uur worden bezocht.

 

 De jongste bunkerwandeling, georganiseerd door de Historische Kring Bussum, trok ook nu weer belangstelling van jong en oud.

Ongeveer honderd-dertig mensen kwamen er zondag 9 oktober op af. Ze werden in zes groepen door gidsen van de HKB rondgeleid door de fraaie natuur op en nabij de Fransche Kamp. Het werden plezierige herfstwandelingen met goed weer. Daarbij werd niet alleen aandacht besteed aan de bunkers uit de Eerste Wereldoorlog, maar ook aan de Franse militaire aanwezigheid op het terrein in 1809. Naar schatting vierduizend soldaten hebben er toen geslapen, gegeten, gelopen en paardgereden.

Grootste attractie van de bunkerwandeling was als altijd het betreden van de bunker die door de Historische Kring Bussum enkele jaren geleden toegankelijk is gemaakt.

(foto's Jaap van Hassel) Hier is meer te zien

Het kan weer: een fijne bunkerwandeling maken bij en op het terrein van de Fransche Kamp.

Komende zondagmiddag staan er weer gidsen van de Historische Kring Bussum klaar om het gebied samen met belangstellenden te verkennen. Er liggen zestig betonnen schuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog verscholen en één daarvan is door de HKB toegankelijk gemaakt.

Voor de agenda: om 13.00, 14.00 en 15.00 beginnen er wandelingen die ongeveer een uur duren. Iedereen kan zo (gratis) meelopen: aanmelden is niet nodig. Kinderen zijn ook welkom, maar wel onder geleide. Het vertrekpunt  is het parkeerterrein in het bos bij camping De Fransche Kamp.Tot ziens op 9 oktober !

 

 

 Op 2 oktober 1951, 65 jaar geleden, ging de Nederlandse televisie van start. Dat gebeurde met een uitzending vanuit studio Irene in Bussum.

Meer daarover kunt u hier lezen, evenals over de grote tentoonstelling van de HKB in 2008 onder de titel "Bussum en de Televisie". Hier kunt u nog eens de fotocollages van deze expositie bekijken.

 

 

 

We hebben interessante informatie gevonden voor (aanstaande) eigenaren van gemeentelijke monumenten die op het punt staan zelf hun monumentale pand te verbouwen of te restaureren. HIER kunt u meer te weten komen over:

  • Voordelige regelingen die bestaan speciaal voor onderhoud en/of verbouwing van monumentale woningen
  • Voorwaarden en voorbeelden onderhouds,- en verbouwingskosten als aftrekpost belasting
  • Gebruik maken van regeling 'Voorfinanciering Belastingteruggave'

 

De Historische Kring Bussum kan weer wat melden ! Na een langdurige technische storing lijkt het ergste leed nu  geleden. Jammer genoeg kon tijdens de Open Monumentendagen niet via deze website verslag worden gedaan. Maar gelukkig was daar nog Facebook, waarmee Margreet de Broekert tijdens de OMD heel actief is geweest (en nog steeds is.)

Een videoverslag van de Open Monumentendagen kunt u HIER zien.

Bekijk HIER de diapresentatie over Gevelstenen en meer die tijdens de Open Monumentendagen te zien was..

 

 

 

 

Over enkele weken is er weer de jaarlijkse Open Monumentendag met dit jaar het thema: “Iconen en symbolen”

In Bussum zijn diverse grote en kleine objecten, gebouwen, geveltekens, wapens, straatmeubilair en kunstwerken te vinden die meestal bijna onopgemerkt onderdeel zijn van onze dagelijkse wereld. Denk daarbij aan de ” Van Houten”- winkel op de hoek van de Generaal De La Reijlaan en de Stationsweg en de Wilhelminafontein met zijn wapens. De betekenis ervan is lang niet altijd bekend of vergeten. Ga je ernaar op zoek dan blijkt Bussum rijk te zijn aan die bijzondere elementen. De Historische Kring heeft heel wat speurwerk verricht voor een aantrekkelijk programma:

Ontdekkingstocht van Goois Lyceum op vrijdag 9 september

Voorafgaand aan het weekeinde is er op vrijdag een ontdekkingstocht door Bussum uitgezet voor scholieren van het Goois Lyceum. Deze gaan aan de hand van hun eigen indrukken, in de week eropvolgend op school een wapen ontwerpen voor de nieuwe Gemeente Gooise Meren. Vertrek vanaf de Wilhelminafontein a/d Havenstraat om 13.30 u

Video “Gevelstenen van Bussum en Meer”
Het speurwerk vindt zijn directe neerslag in een bijzonder boeiende en gevarieerde video met beelden van o.a. wapenschilden, gevelstenen , namen op huizen, kunstwerken en straat meubilair.

Zaterdag 10 september Op Bussum Cultureel
Omdat Open Monumentendag samenvalt met Bussum Cultureel wordt de video op zaterdag vertoond in een tent naast de stand van de Historische Kring. Vanaf 11.00 uur tot 16.00 uur. In de stand zijn nog meer attracties, zoals echt boekweit om zelf te zaaien en bierviltjes met iconen. Liefhebbers wees er snel bij! 

Zondag 11 september Documentatie Centrum en Prins Hendrik Park
Op zondag wordt de video in het Documentatie Centrum van de Historische Kring vertoond op groot doek. Vanaf 11.30 uur tot 16.00 uur. Naar believen ervoor of erna wordt onder begeleiding van een gids gewandeld door het Prins Hendrik Park, langs bijzondere voorbeelden. In de route zijn o.a. opgenomen bezoeken aan de Doopsgezinde kerk, de Lutherse Kerk en de Synagoge. Vertrek elk half uur bij het Documentatiecentrum vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur.

 beweeg de cursor over het bierviltje

 

 

 

Met de komst van de fusiegemeente Gooise Meren zijn veel dingen in Bussum gewijzigd: borden, opschriften en logo's. De naam Bussum wordt zo op veel fronten uitgewist. Maar heel snel zal het niet gaan met de putdeksels. Daar zal de naam van de verdwenen gemeente Bussum nog jarenlang op prijken.

 

 

 

 

 

 Na een lange periode van leegstand lijkt er toch nieuw leven te komen in de voormalige huishoudschool aan de Huizerweg 54.

Uit betrouwbare bron is vernomen dat het gebouw gedeeltelijk zal worden verhuurd aan een Yogacentrum. Het pand herbergde de laatste jaren diverse instellingen en bedrijfjes zoals de Historische Kring Bussum en drukkerij Walden.

Zoals te zien op de foto is er al wat activiteit waarneembaar wegens verbouwingswerkzaamheden. (foto Jaap van Hassel)

 

 

 

Op 5 juli was er in Jan Tabak een informatieve inloopavond over de aanpassing van het spoor in Bussum en Naarden. Ja, ook daar gaat de aandacht van de Historische Kring Bussum naar uit. Voor meer bijzonderheden klik hier

 

 ProRail heeft op 5 juli in Jan Tabak plannen gepresenteerd voor aanpassingen van het spoor in Naarden en Bussum.

Het was een informatieve inloopavond waar Jaap van Hassel voor de Historische Kring Bussum foto's nam. Veel aandacht trok het weghalen van sporen, het geluid van de treinen en het ontwerp voor een nieuwe spoorbrug over de Karnemelksloot in Naarden. Daar is voor wandelaars, fietsen en dieren een onderdoorgang voorzien. Op bijgaande kaart van ProRail zijn alle komende veranderingen aangegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HKB-erelid Herman Bierman heeft zich voor zijn negentigste verjaardag laten fêteren op de Kring. In het documentatiecentrum werd hij toegezongen door een groep vaste vrijwilligers. Herman was tot voor kort nog actief als vrijwilliger; door zijn lange staat van dienst kan hij gerust een HKB-veteraan genoemd worden. De jarige haalde tijdens het nuttigen van gebak weer wat herinneringen op en vertelde nog maar eens met trots dat hij de eerste computergebruiker bij de Kring was.

Op de foto: voorzitter Jan Lieste zet Herman Bierman in de bloemetjes.

 

 

Eindelijk is het zover. Het heeft even geduurd, maar Bye Bye Bussum, een gedrukt saluut bij het afscheid van Bussum als zelfstandige gemeente, is officieel gepresenteerd. Het boek kan nu dan ook door iedereen worden gekocht, gelezen en/of aan anderen cadeau gedaan.

Het "eerste" exemnplaar werd maandag 13 juni in boekhandel Los in ontvangst genomen door wethouder Gerben Struik van de fusiegemeente Gooise Meren.

Het werd in een kring van genodigden overhandigd door de samensteller van het boek, Nol Verhagen. Hij was bij de redactie bijgestaan door een keur van vrijwilligers van de Historische Kring Bussum. De voorzitter van de HKB, Jan Lieste, keek bij de overhandiging toe.

Uitgever van het boek is Entermedia, bekend van o.a Bussums Nieuws. Het boek kost €19,95 en is te koop bij de boekhandels Los en Bruna in Bussum.(Foto Jaap van Hassel)

September 1973 was er een feestweek ter gelegenheid van Naarden 300 jaar Oranjevesting.

Jerry Hendriksen maakte een filmverslag van de activiteiten in die week. Is nu ineens opgedoken !

 

 

 

 

 

 De Historische Kring Bussum krijgt vaak allerlei aardige geschenken. Meestal zijn dat documenten, foto’s, boeken of “parafernalia”. Soms wordt de HKB verblijd met filmmateriaal.

De heer H.J. Hendriksen stuurde een bewerking op van films die zijn vader in de jaren vijftig en zeventig in Bussum en omstreken heeft gemaakt. Als goede zoon heeft er zelf vrolijk en deskundig commentaar bij geleverd. Het is daarmee erg levendig geworden en een feest om te bekijken. Zo goed mogelijk heeft de heer Hendriksen de locaties van de filmbeelden van zijn vader weten te achterhalen. We kunnen genieten van soms unieke fragmenten in kleur en zwart-wit. Soms is de beeldkwaliteit niet geweldig, maar dat maakt het boeiende  geheel er niet minder om. De maker zelf, die leraar Engels was aan de Huishoudschool in Bussum, is ook even te zien. (zie foto)

De film wordt uiteraard opgenomen in de database van de Historische Kring Bussum, en is voor iedereen te bekijken via het videokanaal van de HKB.  Een rechtstreekse link is HIER.

Bekijk HIER een film van Jerry Hendriksen over Naarden 300 jaar Oranjevesting. Een impressie van een feestweek in september 1973.

 

Binnenkort verschijnt onder deze titel een boek dat terugblikt op (bijna) 200 jaar Bussum als zelfstandige gemeente: van 1 januari 1817 tot 1 januari 2016. In die tijd veranderde Bussum van een armoedig boerendorp in een welvarende forensenplaats, met  de Spoorwegen in de rol van de prins die in 1874 de schone slaapster wakker kuste.

Dit boek doet in een vijftigtal korte artikelen en heel veel illustraties verslag van dit sprookje. Van de ruzie met Naarden aan het begin van de negentiende eeuw en het Koninklijk Besluit waarbij Bussum zelfstandig werd tot de eerste televisie-uitzending vanuit Bussum in 1951 en het rumoer rond het Centrumplan in de jaren 70 van de vorige eeuw. Bussum maakt nu deel uit van Gooise Meren, maar het sprookje leeft in onze herinnering voort.

Het boek is een initiatief van Entermedia, uitgeefster van onder andere Bussums Nieuws. Voor de inhoud tekent Nol Verhagen, redacteur van het Bussums Historisch Tijdschrift, bijgestaan door een team van de Historische Kring Bussum.

 

Af en toe een bui. Dat mocht de belangstellenden voor wandelingen over Kamp 1809 in het gebied van de Franse Kamp niet hinderen. Bijna 50 mensen namen op 23 april deel aan drie excursies onder leiding van de HKB-gidsen Luud Wierenga en Klaas Oosterom.

De tochten van een uur voerden over het terrein waar in de zomer van 1809 een Frans leger van zo'n 4000 (Hollandse) soldaten vertoefde. Van deze militaire aanwezigheid zijn tal van sporen te vinden, o.a kookkuilen en de resten van een vestingwerkje ofwel een lunet, ook wel "garde de camp"genoemd.

 

 

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen!

De HKB-glossy is dit keer gewijd aan de plaatsen  die samen met Bussum de gloednieuwe gemeente Gooise Meren vormen. De omslag is een topografische kaart van omstreeks 1850 waarop Muiden, Muiderberg en delen van Naarden en Bussum zijn afgebeeld. Het blad bevat weer veel moois, zoals artikelen over het Tol-oproer in Muiden in 1928, de geschiedenis van de Kruitfabriek, begraafplaatsen als Nieuw Valkeveen, en over de jong-overleden musicus Johan Schoonderbeek. Die richtte in 1921 de Nederlandsche Bachvereeniging op en leidde in 1922 voor de eerste keer de Matthäuspassion in de Groote Kerk van Naarden.

Het Bussums Historisch Tijdschrift komt gratis op de mat bij de leden en is voor € 7,50 te koop bij de HK Bussum, HK Stad Muiden, en de boekhandels  Los en Bruna. 

 

 

 

 

De Vrienden van het Spiegel hebben weer een nieuwe glossy uitgebracht. Het jongste nummer van Spiegelschrift werd dinsdag 19 april door voorzitter Philip Tulleken uitgereikt aan wethouder Miriam van Meerten. Plaats van handeling was het vernieuwde restaurant ‘de Spiegelkamer’ in de Spiegelstraat.

Het blad staat deze keer grotendeels in het teken van de veiligheid in de wijk.

Ook wordt ondermeer aandacht besteed aan het huis in het Nassaupark van voorzitter Jan Lieste van de Historische Kring Bussum. Hij uit zich met veel liefde over zijn oude Spiegelwoning. 

 

 

De Historische Kring Bussum heeft het droeve bericht gekregen dat Wieger van Setten op 75-jarige leeftijd is overleden.

Wieger behoorde tot de vrijwilligers met de langste staat van dienst en heeft bij de HKB zeer veel werk verricht: of het nu ging om tentoonstellingen, affiches, het bewerken en documenteren van foto’s of het meewerken bij de organisatie van Open Monumentendagen, hij deed wat  in zijn vermogen lag. Een beroep op hem was doorgaans niet vergeefs.

Vooral Wiegers grafische kennis, opgedaan in zijn werkzame leven, kwam  bijzonder goed van pas. Bovenal liet hij zich bij de Kring kennen als een beminnelijk mens die velen tot vriend wilden hebben.

Wieger is op 13 april naar zijn laatste rustplaats gebracht.

 
 

 

Op zaterdag 23 april zijn er onder auspiciën van de Historische Kring Bussum wandelingen naar het ‘Kamp 1809 in het bos". Om 13.00, 14.00 en 15.00 uur begint er een wandeling met een gids van de HKB. De tochten duren een uur over twee kilometer vanaf het parkeerterrein bij seizoenskampeerterrein De Fransche Kamp, Franse Kampweg 5. Aanmelden is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden. Kinderen mogen onder geleide mee. 

De archeoloog Jos Bazelmans heeft aangetoond dat de naam De Fransche Kamp slaat op een militair kamp dat hier in de zomer van 1809 ten tijde van konimg Lodewijk Napoleon is geweest. Bijna 4000 Hollamdse soldaten hebben er geslapen, gegeten, gelopen en paard gereden. In het huidige bosgebied, dat in 1809 nog deel was van uitgestrekte heidevelden, zijn nog restanten van het kamp te vinden. De gidsen vertellen daar over en wandelen met u langs kookkuilen en naar het nog goed te herkennen ‘garde de camp’ wat nu, na ruim 200 jaar, verscholen in het bos ligt.

 

Ruim driehonderd mensen namen op zondag 3 april deel aan de GooiseMerenLoop, georganiseerd door AV Tempo. Het parcours begon in het Muiderslot en eindigde op Sportpark Zuid in Bussum. Het weer was de enthousiaste lopers heel gunstig gezind. Jaap van Hassel ging kijken en maakte foto's in Naarden en bij de finish op Sportpark Zuid in Bussum.

Lees hier meer

 

 

 

 

 

 

De fiets- en wandelroute langs bijzondere (historische) plekken in Gooise Meren trekt veel belangstelling. De papieren versie is gratis verkrijgbaar bij de bibliotheken van Muiden en Bussum, bij de vestigingen van de gemeente in Bussum en Naarden en in het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum. De route kan ook worden gedownload.

 

Zaterdag twaalf maart reed er weer een touringcar langs historisch interessante plaatsen in de gemeente Gooise Meren. De bus zat met vijftig mensen vol, en onder de deelnemers was er veel enthousiasme over deze door de gemeente gesponsorde rit. Een van de gidsen was Klaas Oosterom van de Historische Kring

Bussum. HIER is meer over deze bustocht te lezen en te bekijken.

 

 

 

 

 In Utrecht dreigt een kunstwerk van emailleplaten van de firma Langcat te verdwijnen. Klik HIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een kunstwerk in Utrecht, opgebouwd uit emailleplaten van de firma Langcat uit Bussum/Naarden dreigt te verdwijnen. Het siert nu nog de gevel van een voormalig Dixons-pand bij Hoog Catharijne.

Lees hier meer over dit bijzondere kunstwerk dat stamt uit de jaren zeventig van de vorige eeuw.

 

 

 

 

Het verschijnsel gevelstenen is een van de onderwerpen van de Open Monumentendagen, komend najaar. Het past bij het thema van dit jaar: iconen en symbolen.

Vrijwilligers van de Historische Kring Bussum zijn nu al druk met de voorbereidingen bezig. Een van hen is Luud Wierenga. Hij laat in het TV-magazine van GooiTV zijn licht schijnen over gevelstenen. Het interview is o.a via Youtube te bekijken. Het is het eerste item dat aan de orde komt. Klik HIER

 

De Algemene Ledenvergadering van de HKB op dinsdagavond 8 maart stond vooral in het teken van de financiële verslaglegging. Maar voor de financiën in het officiële gedeelte aan de orde kwamen was er een boeiend exposé van Sibylle Gielen over de geschiedenis van het ambachtelijk werken met glas. 

Jan Lieste verwelkomde de ereleden Herman Bierman en Nel Krijnen. Hij zei dat het bestuur in onderling overleg heeft besloten dat hij als voorzitter gaat optreden, na een flinke periode waarin hij fungeerde als waarnemend voorzitter. Er werd afscheid genomen van Frank de Groot die zijn bestuursfunctie niet kan combineren met zijn nieuwe baan bij de gemeente Gooise Meren. Er wordt nog gezocht naar een nieuw bestuurslid.   Secretaris Klaas Oosterom gaf een levendige toelichting op het jaarverslag van de vereniging. Er werd hem de suggestie gedaan om de (concept) notulen veel eerder dan anders op de website te zetten.

Penningmeester Gerard Bon kwam met een noviteit: een powerpoint-presentatie van het financiële verslag en de begroting. Hij zei volgend jaar met een verslag te komen waarbij rekening wordt gehouden met aanbevelingen van de kascommissie. Bon sprak van een “groeidocument”. De kascommissie, die de ALV voorstelde om het bestuur decharge te verlenen, wees er op dat het hele bestuur verantwoordelijk is voor het financiële verslag en niet alleen de penningmeester. - Het project “Zicht op Mariënburg” heeft een batig saldo opgeleverd van €500,- In overleg zal worden bepaald wat de bestemming van dat bedrag zal zijn. - De overgrote meerderheid van de aanwezige leden stemde tegen het bestuursvoorstel voor een mogelijke verhoging van de contributie. (foto's Jaap van Hassel)

Lees HIER een toelichting op de jaarcijfers 2015  En reeds nu de concept-notulen van de Jaarvergadering 2016

Op 22 maart houdt HKB-secretaris Klaas Oosterom een voordracht in de bibliotheek Gooi en meer in Bussum.

De presentatie betreft bijzondere (historische) plekken in de gemeente Gooise Meren.

Belangstellenden wordt aangeraden zich op tijd  bij de bibliotheek aan te melden. Klik HIER

 

 

 

 

 

 

 De geheimzinnige stenen bouwsels op de hoek van de Havenstraat en het Achterom zijn markeringen van waterputten uit de 17e of 18e eeuw. Ze zijn aangebracht in de jaren 80 van de vorige eeuw als herinnering aan het verleden.

Dat zegt Piet Vermeulen, een oud-medewerker van de gemeente Bussum. Hij meldde zich na een oproep van BussumsNieuws. De gemeente Gooise Meren had de Historische Kring Bussum benaderd met de vraag of die iets over de gemetselde bouwsels wist. Maar de Kring kon er niets over in het archief vinden.

Het deel van de Havenstraat tussen Wilhelmina-plantsoen en de Brinklaan gaat dezer dagen op de schop en wordt nieuw ingericht.

(foto's Jaap van Hassel)

 

Kunsthistoricus Norman Vervat van Stadsgids.org organiseert op zondag 6 maart een Dudokwandeling in Hilversum Zuid.

Willem Marinus Dudok (1884-1974) heeft in de eerste helft van de twintigste eeuw zijn unieke stempel op Hilversum gedrukt. Als architect en stedenbouwkundige ontwerpt hij in de periode 1915-1940 bijzondere uitbreidingswijken, diverse schoolgebouwen, begraafplaatsen en uiteraard het wereldberoemde raadhuis.

Hilversum Zuid is sinds enige tijd een beschermd stadsgezicht. Binnen dit gebied zijn veel belangrijke ontwerpen van Dudok te vinden. Tijdens de rondleiding ziet u enkele bijzondere woningbouw complexen, een aantal scholen, een badhuis en een begraafplaats van de hand van Dudok. U hoort meer over het leven en werk van Dudok en zijn bijzondere visie op de ontwikkeling van Hilversum.

Start: 14.00u voor de aula van de Algemene Begraafplaats,  Bosdrift 12 te Hilversum.
Duur: 2 uur. Kosten 6 euro p.p., contant te betalen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Norman Vervat via 06-18181207

 

 

Dinsdagmiddag 9 februari trotseerde een voorhoede van de Historische Kring Bussum de regen om het terrein van de Franse Kamp te verkennen.

Op initiatief van secretaris Klaas Oosterom werd een wandeling van een kleine kilometer gemaakt in het gebied dat in hernieuwde belangstelling is komen te staan door veld- en archiefonderzoek.

Volgens Jos Bazelmans van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed was er in 1809 – in de tijd van koning Lodewijk Napoleon - een groot legerkamp. In de zomer van dat jaar zouden er ongeveer vierduizend soldaten verbleven hebben. Bazelmans vond concrete aanwijzingen in de bodem zoals kookkuilen en tentplatforms. Hij stelde aan de HKB een powerpoint-presentatie beschikbaar. Daarop nodigde Klaas Oosterom geïnteresseerde HKB-ers uit voor een presentatie en een proefwandeling.

Het is de bedoeling om later belangstellend publiek rond te leiden als een mooie aanvulling op de al langer bestaande “bunkerwandelingen”. (foto Gerrit de Leeuw)

 

Het oorlogsmonument aan de Frederik van Eedenweg in Bussum ziet er plotseling een beetje anders uit na het defilé rond de Dodenherdenking op de vierde mei.

Er liggen sinds het weekend verscheidene boeketten van verse bloemen. Onduidelijk is wie die daar heeft neergelegd en wat daarvan de bedoeling is. Mogelijk zijn de boeketten neergelegd na een uitvaart.

Bij navraag zeiden ooggetuigen dat zaterdag rond 13.00 u. vijf auto's kwamen aanrijden. Mensen legden bloemen neer, bleven stilstaan en waren binnen vijf minuten weer weg. De boeketten zijn niet voorzien van linten met  tekst, en ook zijn geen kaartjes te vinden waarmee het raadsel kan worden opgelost.

(foto Jaap van Hassel)

 

 

De eerste nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente Gooise Meren werd gedomineerd door de Vestingnarren. Door de aanwezigheid van al die Naardense Carnavallers was het voor HKB-fotograaf Jaap van Hassel wat moeilijk een foto te maken van waarnemend burgemeester Albertine van Vliet.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Klik hier voor Souvenir de Bussum

 

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                     foto Jaap van Hassel

 

Een receptie toen Bussum zich in 1817 afscheidde van Naarden? Die paar honderd Bussumers van toen hadden het gewoon veel te druk met hun dagelijks leven. En de Naarders dachten er ook niet over om de Bussumers feestelijk uit te zwaaien. Maar in een of meer van de kroegen zullen er mogelijk wel glazen zijn geheven.

Per 1 januari 2016 komt er na bijna tweehonderd jaar een einde aan de zelfstandige gemeente Bussum. De Bussumers besloten zich op de valreep maar zelf uit te zwaaien. Dat gebeurde op 17 december 2015 op een afscheidsreceptie na een laatste bijeenkomst van de Bussumse gemeenteraad.

Oud-burgemeester Milo Schoenmaker (zie foto) was van de partij, en het is daarbij aardig om te bedenken dat de gemeente Bussum in haar bestaan ruim twintig burgemeesters heeft versleten.

Gaston Bannier droeg in zijn hoedanigheid van dorpsdichter nog twee laatste gedichten voor. Verder was er een voordracht van de Bussumse historicus Herman Pleij en zong het shantykoor Het Ruime Sop het aloude lied "Ode aan Bussum".

(foto's Jaap van Hassel)

 

 

Waar zo’n gemeentelijke herindeling al niet toe kan leiden: uit de kelder van het Bussumse gemeentehuis zijn oude glas-in-loodramen opgediept die er al vele jaren lagen. De herkomst is nog onbekend. Ze komen vermoedelijk uit twee gesloopte panden.

De ramen doken op bij de voorbereidingen voor de aanpassing van het gebouw dat moet gaan dienen als centraal gemeentehuis van de fusiegemeente Gooise Meren.

De Historische Kring Bussum was uitgenodigd om te kijken of er iets interessants voor het archief zou zijn te vinden. De kelder was helaas door zomers noodweer ondergelopen, en ook de ramen waren daar niet ongeschonden van afgekomen. De HKB maakte een klein deel weer wat toonbaar en zegde toe over een bestemming na te denken. Van diverse kanten is al belangstelling getoond.

Op dinsdag 15 december zijn de ramen officieel aan de Kring overgedragen. Een overeenkomst werd ondertekend door loco-burgemeester Adriana van den Berg, onder toeziend oog van wethouder Nen van Ramshorst. Namens de HKB tekende vice-voorzitter Jan Lieste. (foto Jaap van Hassel)

Juist dit jaar was Glas-in-Lood het thema van Open Monumentendag, en de Historische Kring heeft toen enkele ramen tentoongesteld. Voor herplaatsing in bijvoorbeeld een woonhuis zullen ze wel gerestaureerd moeten worden. De HKB zal aanvragen beoordelen en advies geven over de plaatsing.

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen !

Het decembernummer van 2015 is grotendeels gewijd aan Bussumse familiebedrijven. Boeiend leesvoer voor de komende feestdagen..

HKB-leden krijgen het blad zoals altijd thuisbezorgd en ook is het blad voor €7,50 te koop bij de boekhandels Bruna en Los in Bussum. Natuurlijk is het Bussums Historisch Tijdschrift ook af te halen in het documentatiecentrum van de HKB aan het Stationsplein. Daar zijn ook oudere nummers verkrijgbaar.

 

 

 

 

 

 

Een historische avond: de uitslagen van de verkiezingen voor de gemeenteraad van de fusiegemeente Gooise Meren. Het is een opmaat voor het afscheid van de gemeente Bussum per 1 januari a.s. Op de bijzondere foto van Jaap van Hassel is van het uitslagenscherm de achterkant te zien, dus het spiegelbeeld 

Ruim veertig mensen hadden zich ingeschreven voor een eerste bustocht langs historische plaatsen in de nieuw te vormen gemeente Gooise Meren. Een bus met al deze belangstellenden en drie HKB-vrijwiligers aan boord vertrok vrijdagmiddag 30 oktober bij het Toeristische Opstappunt bij Sportcentrum De Zandzee aan de Struikheiweg.

Tijdens de drie uur durende tocht, waarvoor 5 euro per persoon was gevraagd, waren er korte rondwandelingen met plaatselijke gidsen.

Na afloop toonden de deelnemers zich zeer enthousiast. Mogelijk komt er dit jaar bij voldoende belangstelling nog een vervolg.

De bustocht was een initiatief van de werkgroep Ken Uw nieuwe buren van erfgoedorganisaties uit de fusiegemeenten Bussum, Naarden en Muiden. De drie fusiepartners hebben dit kennismakingsproject gesubsidieerd. Ook na 1 januari a. s wanneer de gemeente Gooise Meren een feit is zullen er mogelijk opnieuw bussen gaan rijden om de lokale historie te verkennen. (foto's Jan Schippers)

De promotie van Bussum neemt steeds opmerkelijker vormen aan. Nog niet zo lang geleden werden er Bussumse watertorentjes (chocolade) geproduceerd en nu is plotseling een aantal Bussumse likeuren te koop: Bussums Fonteinwater, Bussumse Heideslok, Bussemse stroopwafellikeur en koffielikeur.

Eerder al kwam er Gooisch bier op de markt en andere streekprodukten als Gooise mosterd en Gooische mayonaise, een Gooische dropdoos en Erfgooier kruidenbitter. Bij Jan Tabak is een lunchhap als "Gooise kliek"te bestellen, en ooit verkocht een slager "Bussums gehakt". 

Wat zit er nog in het vat ? Echte Bussumse Hondebrokken? Bussumse Boerenprak? En dan te bedenken dat we het jarenlang alleen moesten doen met Gooische of Bussumse moppen en Bussumertjes van de banketbakker. Of de likeuren echt Bussums zijn valt sterk te betwijfelen. Waarschijnlijk gebeurt  de produktie buiten Bussum en is het enige Bussumse er aan dat de drank in Bussum wordt verkocht. Maar dan is alles wat in Bussum wordt verkocht "Bussums"! Marketing-specialisten hebben ons met deze zogenaamde streekprodukten de zoveelste streek geleverd..

 

 

Bussum, Muiden en Naarden vormen in 2016 de gemeente Gooise Meren. Met het oog daarop hebben erfgoedorganisaties in deze gemeenten bustochten uitgezet die langs de historische plaatsen in Gooise Meren leiden. Behalve de vestingen Naarden en Muiden komen ook villawijken, buitengebieden, verdedigingswerken, parken en meren voorbij. Gidsen vertellen erover tijdens de rit en tijdens twee wandelingen. In de komende periode zullen ook tochten vanuit Naarden en Muiden plaatsvinden.

Bussum heeft de primeur. Op vrijdag, 30 oktober om 13.30 uur, start de eerste bustocht vanaf Sportcentrum De Zandzee, Struikheiweg 14. De tocht duurt ongeveer drie uur. Geef u op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na ontvangst van een bevestigingsmail betaalt u een bijdrage van €5 per persoon. Halverwege de tocht is er een koffie/thee stop. De tochten zijn mogelijk gemaakt dankzij subsidie van de gemeente Gooise Meren in oprichting.    

Meer informatie: Klaas Oosterom, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel 035 6914336.

Klik HIER om een folder over een en ander te kunnen lezen.

 

 Plezierig en ontspannen. Dat zijn woorden waarmee de Historische Kring Bussum kan terugkijken op een geslaagd Open Monumentenweekend 2015. Mede dankzij het rustige nazomerweer was de belangstelling goed. Naar schatting duizend mensen kwamen op één of meer programma-onderdelen af.

Het OMD-weekend begon al op vrijdag met een "Instawalk" voor scholieren. 28 leerlingen van 3 VWO en Havo van het Goois Lyceum namen foto's in het kader van het school project "Verken je eigen stadscentrum". Twee wethouders waren aanwezig en daarmee werd OMD 2015 feitelijk geopend (foto Auke Zwaagstra) 

Om foto's van scholieren op Instagram te bekijken klik HIER

Op zaterdag werd vanaf het middaguur begonnen met het eigenlijke programma voor iedereen. In de Kapelstraat begonnen demonstraties van het ambachtelijk werken met glas-in- lood en er gingen begeleide wandelingen van start langs panden met glas-in-lood.

Ook vanaf twaalf uur begonnen klassieke autobussen af en aan te rijden tussen Bussum, Naarden en Muiden. Het waren gratis rondritten en daarmee was dit de grote publiekstrekker.

De drie gemeenten die binnenkort Gooise Meren gaan vormen waren bij de organisatie betrokken. Op zondag lag de nadruk op fietstochten langs panden met glas-in-lood. De HKB-gidsen signaleerden zonder uitzondering groot enthousiasme van de deelnemers. Bijzonder was dat bij deze fietstochten ook woonhuizen konden worden betreden.

In het documentatiecentrum werd de videopresentatie over mooie ramen goed bekeken.

(foto's Jaap van Hassel) Voor een filmverslag klik HIER            

foto Virginia Pinto Masis     

 

De Historische Kring Bussum was ook dit jaar weer actief op de Culturele markt in het kader van de manifestatie Bussum Cultureel. 

De HKB was nu zelfs op twee plaatsen te vinden: in de Havenstraat met een kraam als vanouds en op de Nieuwe Brink met een presentatie over Vincent van Gogh.

De belangstelling was flink en er werden twaalf nieuwe leden ingeschreven.
Het gloednieuwe boek "Zicht op Mariënburg" werd goed verkocht, en de folders over Open Monumentendag kregen ruime verspreiding.

foto's Jaap van Hassel.

 

 Het Bussums  Historisch Tijdschrift is weer verschenen !

De leden kregen het zoals altijd thuisbezorgd of toegezonden, en voor de overige belangstellenden is het blad weer te koop bij de boekhandels Los en Bruna voor €7,50. Voor dezelfde prijs is het ook verkrijgbaar in het documentatiecentrum van de Kring (de rechter zijvleugel van station Naarden-Bussum)

Het jongste BHT-nummer is gewijd aan Open Monumentendag op 12 en 13 september. In het kader van het thema  “Kunst en Ambacht” is er veel aandacht voor de toepassing van glas-in-lood, met mooie en interessante illustraties. Ook is er een plezierige wandel- en een fietsroute uitgestippeld langs panden met glas-in-lood. Verder het eerste deel van de connectie van Bussum met het werk van Vincent van Gogh.

 

 

 

 

Zicht op Mariënburg” is nu dan toch “echt” verschenen.

Het boek is officieel gepresenteerd op donderdag  3 september in de RK-fröbelschool aan de Herenstraat in Bussum, onderdeel van het Mariënburg-complex. Het HKB-bestuurslid Gea van der Horst hield een toespraak en overhandigde het “eerste” exemplaar aan de overste van de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, zuster Beatrix  Woertman. Er was een woord van dank aan het adres van de sponsors en de medewerkers van de Historische Kring Bussum die het fraaie boekwerk in nauwe samenwerking met de congregatie hebben gemaakt. De prijswinnaars van de quiz over Mariënburg kregen hun boek uitgereikt.

“Zicht op Mariënburg” is nu voor iedereen vrij verkrijgbaar bij de boekhandels Los en Bruna voor €18,50. Ook zal het boek te koop zijn op de Culturele Markt in Bussum, op zaterdag 5 september. Het ligt dan in de stand van de Historische Kring in de Havenstraat, ter hoogte van de Feestwinkel. Uiteraard kan het boek ook worden verkregen in het documentatiecentrum van de HKB,Stationsplein 3.

Het boek over het klooster, pensionaat en verzorginghuis aan de Brinklaan telt 84 pagina’s .

De directe aanleiding om met dit boek te komen is het vertrek van de zusters uit het centrum van Bussum. Er komen veel zusters aan het woord met mooie verhalen en er valt te genieten van tal van boeiende historische foto’s.

Jaap van Hassel maakte de foto's tijdens de presentatie.

 

 Op zaterdag 12 en zondag 13 september a.s. van 12.00-16.00 uur is de jaarlijkse Open Monumentendag met als thema:“Glas-in-lood in Bussum”

Bussum heeft een rijke schat aan glas-in-lood-ramen, niet alleen in kerken maar ook in woonhuizen, winkels en horeca. Door samenwerking met bewoners, eigenaren en ondernemers is het mogelijk een belangrijk deel van dat glas-in-lood aan de binnenzijde te bewonderen. Voor zaterdag 12 en zondag 13 september is een afzonderlijk programma opgesteld. 

Op zaterdag ligt het accent op een vrije wandeling door het centrum langs talrijke bovenramen van winkels. Aan de hand van een kaart kunnen belangstellenden vanuit de binnenzijde van diverse panden een blik werpen op de fraaie glas-in-lood ramen. 
Fernando Codinha zal zaterdag vertellen over zijn vak van glazenier, daarbij worden ook de antieke glazen uit de kelder van de gemeente, de “schat van Bussum” getoond. Op een groot LED-scherm op straat wordt een grote verzameling Bussumse ramen getoond. 
Zondag wordt er gefietst langs 15 villa’s en kerken met bijzondere ramen, vanaf het docucentrum van de HKB naast het station Naarden-Bussum, met een deskundige gids. 
Zondag in het documentatiecentrum is de grote videopresentatie te zien onder ideale (binnen)omstandigheden. Zo veel en zo kleurrijk glas-in-lood heeft u vast nog niet eerder gezien. Laat deze kans niet voorbij gaan! 
Op beide dagen rijdt een klassieke bus de rondrit Bussum-Naarden-Muiden-Bussum.

 
     

Neem die gratis bus, met wat geluk pak je de “Koninklijke bus”, uit de tijd van Koningin Juliana en Prins Bernhard. Zie Open Monumentendag bij de buren. Opstap/uitstap bij Station Naarden-Bussum, bij de Wibra (Brinklaan) en bij de Oude Begraafplaats Naarden aan de Straatweg.                

 

Het programma samengevat:

 Zaterdag 12 sept. van 12.00-16.00 uur, Eerste Bussumse Glashandel, Kapelstraat 4 

·         Uitleg en demonstratie glas-in-lood door Fernando Codinha

·         Vrije wandeling met routekaart door centrum van Bussum,

bezoek aan interieurs, start Eerste Bussumse Glashandel, Kapelstraat 4

elk uur een wandeling met gids

·         Videopresentatie buiten op groot LED-scherm

·         de Koepelkerk, met prachtig glas-in-lood, is tot 15.00 uur geopend voor bezoekers.

 

Zondag 13 sept. van 12.00-16.00 uur, Docucentrum HKB naast station Naarden-Bussum 

·         Fietsroute met gids langs villa’s en kerken van Pr. Hendrik Kwartier en Spiegel bezoek aan interieurs, vertrek  docucentrum HKB naast station;

·         Videopresentatie in het docucentrum HKB;

·         Spiegelkerk en de Majellakapel in het Spiegel zijn opgenomen in de fietsroute, maar kunnen ook afzonderlijk worden bezocht.

 

Za 12 en Zo 13 sept. van 12.30-16.00 uur Op/af bij de Wibra en bij station Naarden-Bussum 

·         Bustour Gooise Meren Bussum-Naarden-Muiden-Bussum met antieke bus

·         met bezoek aan Open Monumentendag in elke kern.

·         Opstap/uitstap Station Naarden-Bussum, bij de Wibra (Brinklaan) en bij Oude Begraafplaats Naarden

 

Alsof ze nooit zijn weggeweest: de koeien in  het weiland bij het Mouwtje. Toch lijkt `t of de dames zich nog niet helemaal durven laten zien. Begrijpelijk natuurlijk, gezien de lachwekkende discussie over hun komst.

Koeien liepen al zo lang rond in het gebied van het Mouwtje, ze waren eigenlijk maar even weg. Nu is het Mouwtje dan toch weer zoals t moet zijn: een prachtige Bussumse oase. Jaap van Hassel, die de koeien op de foto vastlegde, haalde ook een foto uit het archief van de Historische Kring Bussum. De koeien zijn te zien tegen de achtergrond van t zwembad dat daar toen was, en de leerfabriek Koelit.

 

Talloze Bussumers hebben talloze keren gebruik gemaakt van de loopbrug van station Bussum Zuid. Voor vooral ouderen was het zeulen met koffers er minstens zo zwaar als in de spoortunnel  van station  Naarden  Bussum.

Maar nu hoeft het niet meer, en kan het ook niet meer.. De oude loopbrug  is zaterdag 11 juli verwijderd. De brug dateerde uit mei 1966, toen Bussum Zuid  - het eerste Parkeer & Reis station van Nederland - werd geopend. Onlangs werd een nieuwe traverse –met liften- in gebruik gesteld en was de brug overbodig geworden.
Door het weghalen is het treinverkeer het hele weekend stil komen te liggen wegens aanpassingen van de electrische bovenleiding.  De NS zette stopbussen in tussen Naarden Bussum en Hilversum.

Oud-spoorwegman Jaap van Hassel volgde de sloop op de voet en legde het gebeuren met zijn fotocamera vast voor de Historische Kring Bussum. Hij diepte ook een oude foto op uit het archief. En HIER is een filmverslag te zien.

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de KERKENNACHT op vrijdag 19 juni ging ‘De Kerk Binnenste Buiten’ met een programma voor jong en oud in de Bussumse Koepelkerk en een torenbeklimming in de Wilhelminakerk.

Net als tijdens de Museumnacht waren bezoekers welkom vanaf het begin van de avond tot in de late uren. Bussumse geloofsgemeenschappen boden een gevarieerd programma, met ondermeer pannenkoeken, een engelenspeurtocht voor de kinderen, een spirituele wandeling door de omgeving, Cartoons & Koffie, en sprekers van o.a. de plaatselijke synagoge en de Voedselbank. Ook de Historische Kring Bussum was present, met een doorlopende diavertoning “Sporen van religie in Bussum en Naarden.

Foto Jaap van Hassel

 

 

De nieuwe voorzieningen op Station Bussum Zuid zijn in gebruik gesteld. Het gaat om een nieuwe loopbrug en twee liften, waardoor de toegankelijkheid van het station sterk is verbeterd.

Vrijdagochtend 19 juni was er voor genodigden een ontvangst in de vernieuwde stationskiosk met o.a regio- vertegenwoordigers van NS en Pro Rail en de Bussumse wethouder Van Ramshorst. Een promoteam deelde attenties uit aan de aanwezige reizigers.

De oude loopbrug  van Bussum Zuid die vele jaren heeft dienst gedaan wordt later dit jaar weggehaald. Het treinverkeer moet dan worden stilgelegd. Foto's Jaap van Hassel

Concordia, ooit theater, bioscoop en studio, was weer eens het bruisend middelpunt van allerhande activiteiten.

Het vermaarde gebouw aan de Graaf Wichmanlaan huisvestte op  zaterdag 6 juni  het Low Budget Festival, gericht op slim leven met een (beperkt) budget. Voor inwoners van Bussum, Naarden en Muiden was er van alles te doen: workshops, een modeshow, diverse optredens, stalletjes, coaches met adviezen over ondernemen en loopbaan, omgaan met een budget en (energie)bezuinigingen, positief denken, kinderactiviteiten, een informatiemarkt ,een “ruilhoek” en een loterij. Al met al een inspirerend geheel.

Jaap van Hassel ,die eerst had gefotografeerd tijdens de Open Dag Begraafplaatsen, liet het vrolijke samenzijn op zich inwerken en maakte ook hier een paar foto’s.

 

 

Genietend van fraai zomerweer konden belangstellenden zich zaterdagmiddag  6 juni  laten rondleiden op twee Bussumse begraafplaatsen, de Algemene Begraafplaats en de Oude Rooms-Katholieke begraafplaats, nabij station Bussum Zuid.

Bij de rondleidingen waren twee HKB-vrijwilligers betrokken: Guusje Hent en Klaas Oosterom. Wethouder Nen van Ramshorst opende op de Algemene begraafplaats een nieuwe urnentuin.

De Open Dag werd gehouden in de (Europese) Week van de Begraafplaats.

Foto's Jaap van Hassel

 

 

 ‘Ik vergeet je niet’ is het thema dit jaar van de Week van de begraafplaats.

Op zaterdag 6 juni kunt u Bussumse begraafplaatsen bezoeken. ’s Middags worden er rondleidingen gegeven.
Vanaf 13.00 uur is de start in de aula van de Algemene begraafplaats aan de Nieuwe Hilversumseweg. 
Meer over het programma vindt u hier , en, over dat in Naarden, hier.
Bij de rondleidingen in Bussum zijn twee HKB-vrijwilligers betrokken.

 

 

 

 

 

 

 In het restaurant van het woonzorgcentrum voor ouderen Godelinde aan de Huizerweg hangen sinds maandag 1 juni enkele oude foto’s, geleverd door de Historische Kring Bussum.

Ze werden onthuld door Els Evers-Heine van Vivium-activiteiten. Auke Zwaagstra van de HKB gaf een toelichting op de vijf foto’s die door het zorgcentrum zelf zijn uitgezocht. Het was een feest van herkenning daar in de Godelinde.

.Foto Jaap van Hassel

 

 

 

 Een lang gekoesterde wens van de HKB is in vervulling gegaan: het online bereikbaar maken van de schat aan historische tijdschriften die de vereniging in de loop der jaren heeft uitgebracht. In april konden de eerste nummers geheel of gedeeltelijk via de website worden bekeken en daarna is het snel gegaan. Alle artikelen van de dertig jaargangen staan nu vermeld (titel, auteur, nummer, paginering), maar er moet nog heel veel werk worden verricht om ook de artikelen zelf toe te voegen.

De motor van het digitaliseringsproject is Paul Klein, die ook het initiatief heeft genomen om het blad beter bekend te maken via onze website. Hij heeft veel ervaring met dit soort werk. Niet alleen het Bussums Historisch Tijdschrift is online te bekijken, maar ook de voorloper, het “Contactblad”. Wie wil weten hoe de stand van zaken op dit moment is, gaat HIER in de nieuwe rubriek op onderzoek. Uiteraard zijn oude bladen ook gewoon in het documentatiecentrum te koop of in te zien, en verschijnen nieuwe nummers als altijd bij de boekhandels Bruna en Los.

 

Op dinsdag 26 mei 2015 ging de Eerste Kamer akkoord met de fusie van Bussum, Naarden en Muiden onder de naam Gooise Meren

 

 

 

Op zondag 3 mei waren tal van oude - authentieke - legervoertuigen te zien in het centrum van Bussum. Dat was in het kader van het evenement  “Het Gooi Bevrijd! van 2 tm 5 mei”, waarbij alle Gooise gemeenten worden aangedaan.

Er waren zondag diverse stopplaatsen in Bussum waar de voertuigen konden worden bewonderd. Zo stonden ze 's ochtends ruim een uur in de Kapelstraat. 

Jaap van Hassel fotografeerde en filmde de colonne natuurlijk. In zijn filmverslag is ook een heel bijzonder moment te zien: een oorlogsveteraan zingt... En bekijk hier meer foto's.

 

lintje 02a KopieTer gelegenheid van Koningsdag 2015 zijn ook in Bussum enkele inwoners koninklijk onderscheiden. Acht mensen kregen een lintje. Onder hen is Nel Krijnen van Gog.

Zij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Bij de uitreiking van de onderscheiding gaf burgemeester Heijman een exposé van haar activiteiten, zoals haar betrokkenheid bij de Historische Kring Bussum en de Nederlandse Genealogische Vereniging. Hij wees ook op de vele artikelen van haar hand in o.a het Bussums Historisch Tijdschrift en het blad van de stichting Tussen Vecht en Eem. Verder maakte de burgemeester  melding van haar veelvuldige bezoeken aan het Stads-en streekarchief in Naarden en haar activiteiten voor de Vereniging Buurtbeheergroep Koopweg/Bijlstraat.

Nel Krijnen werd onlangs nog benoemd tot Lid van Verdienste van de Historische Kring Bussum. Bekijk HIER een filmverslag van Jaap van Hassel. 

                                                                                  

 De Historische Kring Bussum (HKB) heeft op de Touchtable, een reuzentablet van de Centrale Bibliotheek Bussum, naast de verhalen over onder meer Frederik van Eeden en de watertoren een nieuw verhaal toegevoegd en wel over de Bevrijding in Bussum. Uit de omvangrijke verzameling van de HKB maakten vrijwilligers van de Historische Kring een boeiende selectie van brieven, artikelen, documenten, foto’s en zelfs een filmpje.

Tijdens de openingstijden van de centrale bibliotheek kan de mega-tablet door iedere bezoeker gebruikt worden.

 

 

 

 

 Wat moet er gebeuren met het weiland bij ’t Mouwtje in Bussum?  Deze oase midden in Bussum is een beetje saai geworden sinds de koeien daar zijn verdwenen. Stichting De Gooise Ark, die o.a de kinderboerderij bij t Mouwtje beheert, ziet dat al lang met lede ogen aan. De stichting belegde een informatiebijeenkomst om ideeën over het beheer van het weiland te presenteren. (foto Jaap van Hassel)

  
 
 het weiland met zwembad en op de achtergrond de leerfabriek Koelit    

De bijeenkomst op donderdag 16 april werd geopend door wethouder Lia de Ridder. Er kwamen enkele tientallen mensen op af, onder wie veel omwonenden. De Gooise Ark ziet het liefst weer koeien en daarnaast schapen grazen en wil ook wel de verzorging van de dieren en de aanwezige flora op zich nemen. Voorzitter Calis zei ook dat er een goede afrastering moet komen. Hij wees er verder op dat de stichting drie medewerkers in vaste dienst heeft die 24 uur per dag oproepbaar zijn. De heer Calis toonde ook enkele foto's afkomstig van de Historische Kring Bussum.

De belangstellenden konden hun mening over de plannen geven en tevens een enquêteformulier invullen. Bij deze eerste uitwisseling van ideeën ontstond een levendige discussie over de toekomst van de Bussumse oase. De meeste omwonenden leken zich wel te kunnen vinden in de plannen, maar er waren er ook een paar die er moeite mee hadden. Wordt vervolgd..

 Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer uitgekomen.

De leden hebben het gratis thuisbezorgd gekregen en het blad is natuurlijk ook te koop. Het is te vinden bij de boekhandels Los en Bruna en kost €7,50.

Het eerste nummer van dit jaar is grotendeels gewijd aan de Bevrijding van Nederland, zeventig jaar geleden. Er is veel aandacht voor persoonlijke oorlogsherinneringen. Indrukwekkend zijn de dagboeknotities van de Bussumse huisschilder Piet Bierman, de vader van het HKB-erelid Herman Bierman. Verder ondermeer een artikel over het dagblad de Gooi en Eemlander dat toegaf aan de eisen van de Duitse bezetter en dat na de oorlog moest bekopen met een  verschijningsverbod.

 

 

 

 

 De Vrienden van het Spiegel hebben weer een nieuw nummer van Spiegelschrift uitgebracht.; het eerste van 2015.

De presentatie was op zaterdagmiddag 11 april in het jongerencafé De Koperen Kraan. De keuze van deze locatie was ingegeven door het thema van dit nummer : “Jong in het Spiegel”. De jongste aanwezigen mochten het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Er ontstond een discussie waarin werd vastgesteld dat er in het Spiegel een grote kloof tussen jong en oud bestaat. Naast het hoofdthema zijn in het mooi vormgegeven tijdschrift nog andere interessante onderwerpen te vinden.

foto Jan Lieste

 

 

Het is zover. De Tweede Kamer is akkoord gegaan met  de fusie tussen Naarden, Bussum en Muiden. Lees eens het Voorstel van Wet dat op dinsdagniddag 7 april is aangenomen.

 

 Ook zo trots op uw glas-in-lood ramen? De Historische Kring Bussum (HKB) wil op Open Monumentendag, 12 en 13 september a.s. de spotlight richten op de rijke schat aan glas-in-lood-ramen in Bussumse gebouwen.

Glas-en-lood komt traditioneel veel voor in kerkramen (m.n. gebrandschilderd glas). Minder opvallend maar minstens zo talrijk is de toepassing in woonhuizen en winkels. Vanaf ca. 1850 tot aan de oorlog is (gekleurd) glas-in-lood vrij algemeen toegepast in bovenramen, portieken, serres en suitedeuren, in een grote variatie aan patronen en kleuren. Veel eigenaren en bewoners zijn trots op hún glas-in-lood. Dankzij hun enthousiasme is ook veel bewaard gebleven en gerestaureerd.

De Historische Kring denkt dat diverse eigenaren en gebruikers hun glas-in-lood aan liefhebbers willen tonen. Dat kan in de vorm van een uitgebreide presentatie van door eigenaren en liefhebbers gemaakte digitale foto’s en het organiseren van een fiets-of wandeltocht door Bussum langs toepassingen. Denkbaar is ook het glas bij avondlicht te tonen, eventueel door het speciaal te verlichten.

De HKB roept eigenaren en liefhebbers op om een reactie te sturen aan: - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of - een Tweet te sturen aan: @histkringbussum Vermeldt ook: - wat voor glas-en-lood je hebt, kleuren, patroon, afmetingen e.d. - stuur één of meer foto’s - ben je bereid bezoekers toe te laten?

 

Op de eerste lentedag - 21 maart - was er van alles te doen in het centrum van Bussum.

Zo was er een Lentemarkt, en het winkelcentrum De Nieuwe Brink werd na een opknapbeurt heropend door twee wethouders. De meeste aandacht trok de onthulling van nieuwe kunstwerken. Op "De Ontmoeting" hebben de wethouders even zitting genomen.

Ondanks het begin van de Lente was het koud, maar fotograaf en cineast Jaap van Hassel liet zich warm spelen door de aanwezige blaaskapel. Voor een videoverslag klik HIER

 

 

     

De Historische Kring Bussum heeft weer een compleet bestuur. De Algemene Ledenvergadering ging op 17 maart akkoord met de vervulling van twee vacatures. De nieuwe bestuursleden zijn Gea van der Horst en Gerard Bon. Ze werden bij acclamatie benoemd. Gea van der Horst (33) is beoogd voorzitter. De bedoeling is dat zij na een inwerkperiode het voorzitterschap overneemt van vice-voorzitter Jan Lieste, die sinds eind vorig jaar tijdelijk aan het roer staat. Gerard Bon (63) is aangetrokken om binnen het bestuur penningmeester te worden. Meer informatie over de twee nieuwe bestuursleden staat in het jongste bulletin van het Kringnieuws.   

Erelid Herman Bierman (88) werd op de Jaarvergadering uitgewuifd als actief vrijwilliger. Hij heeft veel werk voor de HKB verzet en kreeg daarvoor bloemen en een oorkonde voor 25 jaar trouwe dienst. Herman stelt zich voor om regelmatig als “gewoon” HKB-lid het documentatiecentrum te bezoeken. Maar hij is en blijft natuurlijk erelid.. Er werd ook nog een korte film van Jaap van Hassel over leven en werk van Herman vertoond.  

   

De bijeenkomst in de zijzaal van de Wilhelminakerk begon met een presentatie van secretaris Klaas Oosterom. Onderwerp was de voorgenomen gemeentelijke fusie van Bussum met Naarden en Muiden per 1 januari 2016.

Het ontstaan van de fusie- gemeente Gooise Meren is vermoedelijk ook van invloed op de statuur en het functioneren van de Historische Kring Bussum. Klaas Oosterom beproefde op speelse wijze de aanwezige kennis omtrent mooie en historische plekken binnen het grondgebied van de beoogde nieuwe gemeente.

  Aan het eind van de vergadering was er nog een verrassing:

Nel Krijnen werd benoemd tot Lid van Verdienste. Zij heeft veel artikelen geschreven voor het Bussums Historisch Tijdschrift en Nel is al jaren lang een belangrijke vraagbaak voor wat betreft de toegang tot het papieren archief van de HKB. (foto's Jaap van Hassel)

 

 

 

 

HKB-huisfotograaf Jaap van Hassel bracht weer eens een bezoek aan de Bussumse watertoren. Met het stralende weer en een heldere hemel op donderdag 12 maart kon hij prachtige plaatjes schieten. Het eerste wat hem opviel was de chaotische situatie bij station Bussum Zuid, waar hard wordt gewerkt aan de nieuwe spoortraverse. Ook de oude vertrouwde brug is te zien, die uiteindelijk het veld zal moeten ruimen. Voor meer foto's vanaf de watertoren klik HIER

 

 Het multimediale project Verhaal Lokaal is in Bussum met een simpel handgebaar van start gegaan. Het gaat om een initiatief van de bibliotheek en de Historische Kring Bussum, waarbij gebruik wordt gemaakt van een groot kantelbaar aanraakscherm, een “touchtable”..

   
 
Chris Leenders van de HKB geeft de wethouder uitleg over
het onderwerp Bussum en de Televisie

Vrijdag 20 februari stelde wethouder Nen van Ramshorst het nieuwe fenomeen officieel in werking. Ze opende op het scherm een verhaal over de  Bussumse schrijver, dichter en arts Frederik van Eeden. Het is een van eerste vijf onderwerpen die door vrijwilligers van de Historische Kring voor de touchtable zijn uitgewerkt. Andere lokale verhalen behelsen de geschiedenis van de watertoren en de pioniersjaren van de Nederlandse televisie in Bussum

Het ambitieuze project is tot stand gekomen met een subsidie van het Rabofonds. De touchtable staat nu op een prominente plaats in de bibliotheek en is bedoeld voor zowel jeugdige als volwassen bezoekers. Door aanraking van het scherm kunnen de gebruikers de inhoud op diverse manieren tot zich laten komen: teksten, foto’s, video’s, plattegronden enz. Mooi is ook dat de touchtable door meer mensen tegelijk kan worden bediend.

VerhaalLokaal is ontwikkeld door Doklab uit Delft dat is voortgekomen uit de bibliotheek daar. Inmiddels wordt er ook op enkele andere plaatsen in Nederland mee gewerkt. Het systeem is nog volop in ontwikkeling. Lees hier een bericht van de bibliotheek (foto's Jaap van Hassel)

Mariënburg kon zich vrijdag 13 februari verheugen in heel veel belangstelling. Het was Open Dag en het publiek stroomde toe om een kijkje in het bijzondere gebouw aan de Brinklaan te nemen.

Er was van alles tentoongesteld en bezoekers konden als ze dat wilden met de bewoonsters praten. De nonnen gaan de komende maanden verhuizen. Het klooster komt dan leeg te staan.

De toekomst van Mariënburg is nog ongewis ondanks allerlei plannen die zijn en worden gemaakt.

Later dit jaar verschijnt er een boek over Mariënburg waaraan de Historische Kring Bussum volop heeft meegewerkt. (foto's Jaap van Hassel)

 

Het was een feestelijke bijeenkomst op 16 januari, de opening van het nieuwe documentatiecentrum van de HKB in het station Naarden Bussum. Voor een videoverslag klik HIER

 

Achttien mensen namen op 21 januari deel aan een HKB-excursie in het beroemde Hilversumse raadhuis van Dudok.

Norman Vervat, kunsthistoricus, was voor de Kring de rondleider. Willem Marius Dudok (1884-1974) was een internationaal vermaarde architect. Hij trad in 1915 aan als directeur Publieke Werken van Hilversum en werd in 1928 gemeentearchitect. Hij heeft niet alleen in Hilversum, maar ook elders woningen en gebouwen ontworpen, waaronder in Naarden en Bussum. Zo ontwierp hij in 1921 de houten villa’s aan de Godelindeweg in Naarden. In Bussum maakte Dudok tekeningen voor de parkflats aan het Oranjepark en de flats langs de Kom van Biegel en de winkels (Hema) en flats aan het Julianaplein.

 

Voor de liefhebbers is er nog een extra excursie in Hilversum op woensdag 28 januari,om 13.30 uur. Deelname van HKB-leden (met partner) is gratis. Niet-leden kunnen deelnemen als ze lid worden voor € 15 per jaar, of ter plaatse € 8 per persoon betalen. Van te voren opgeven is noodzakelijk. Geef aan of u lid bent of wilt worden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt een bevestigingsmail. (foto's Jaap van Hassel)

                                                                  

De vrijwilligers van de Historische Kring Bussum waren al helemaal thuis in het mooie nieuwe documentatiecentrum in het station Naarden Bussum. Het wachten was alleen op een mooi moment om de geslaagde verhuizing vanaf de Huizerweg te vieren. Vrijdagmiddag 16 januari was het zover. Vrijwilligers, vrienden, sponsors en vertegenwoordigers van de gemeente bezochten de receptie in de zijvleugel van het monumentale stationsgebouw. 

Waarnemend voorzitter Jan Lieste bedankte in zijn welkomstwoord NS-stations voor het genereuze aanbod van deze prachtige locatie dat meteen unaniem door de vrijwilligers was omarmd. Een harde kern van de medewerkers was onvermoeibaar met de verhuizing aan de slag gegaan.

Burgemeester Heijmans zei dat hij Huizerweg 54 eigenlijk niet zonder de Historische Kring  kon voorstellen. Maar hij begreep dat de gedwongen verhuizing iets goeds had voortgebracht: qua behuizing een flinke vooruitgang waar iedereen blij mee is.

Ter gelegenheid van de opening werd een geschenk onthuld van de vroegere stationschef  Smink: een afbeelding van het traject van de Gooische Moordenaar dat al eerder op twee verschillende plaatsen in het station had gehangen. Nu dan een definitieve bestemming en een onthulling door de schenker zelf.

Toen was het hoog tijd voor de genodigden om in groepjes het eigenlijke documentatiecentrum te bewonderen. De nieuwe HKB-stek is vanaf nu ook opengesteld voor het publiek. Gasten kunnen in een uiterst plezierige en lichte omgeving worden ontvangen. De HKB was toch wat weggestopt aan de achterkant van het grote pand aan de Huizerweg. Nu is de Kring op een druk stationsplein duidelijk zichtbaar voor iedereen!  De openingstijden zijn daarom ook meteen maar uitgebreid. foto's Jaap van Hassel

 

De tradionele nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Bussum had een verrassing voor HKB-vrijwilliger Frans Verwij. Burgemeester Heijman reikte de Kleine Johannes uit, de erkentelijkheidsonderscheiding va n de gemeente Bussum, en het beeldje was voor Frans !

De burgemeester prees zijn activiteiten voor de atletiekvereniging Tempo, Jongens en meisjes-stad en zijn grote betrokkenheid bij de Historische Kring Bussum.

De onderscheiding was een absolute verrassing voor Frans. Hij was door Jaap van Hassel naar de nieuwjaarsrececeptie gelokt met het verzoek om daar foto’s  te maken. Plotseling stond hij met zijn kleine Johannes in het middelpunt van de belangstelling en maakte Jaap die ineens opdook een reeks foto’s van hem.

 

 

Een groepje vrijwilligers van de Historische Kring Bussum woonde vrijdag 19 december in de bibliotheek een instructiebijeenkomst bij voor een nieuw fenomeen: een “touchtable”, een groot scherm waarop allerlei interessante thema’s als verhalen kunnen worden gepresenteerd. De multitouch-technologie maakt het mogelijk dat de gebruikers  door aanraking van het scherm de inhoud op diverse manieren tot zich laten komen. Dat kunnen teksten zijn, foto’s, video’s , plattegronden , etc.

Het gebruik in Bussum is een gezamenlijk project van de HKB en de bibliotheek, met een subsidie van het Rabofonds. Het is ontwikkeld door Doklab uit Delft, dat is voortgekomen uit de bibliotheek daar. Inmiddels wordt al op enkele plaatsen in Nederland met zo’n touchtable gewerkt.

De HKB gaat in januari  met  (lokale) multimediale verhalen aan de slag en kan zich ook best nog een pionier noemen. Het systeem is immers nog volop in ontwikkeling. Voor het gebruik zijn geen grote technische vaardigheden nodig. Het aanraakscherm, dat door meer mensen tegelijk kan worden bediend, komt in de bibliotheek en is bedoeld voor zowel jeugdige als volwassen bezoekers.

                                                                                      foto Jaap van Hassel

 

Spiegelschrift is weer verschenen. Het decembernummer is zaterdag 13 december gepresenteerd door Bart Neervoort, voorzitter van de Vrienden van het Spiegel.

Hij overhandigde het eerste exemplaar aan wethouder Lia de Ridder in het Hoofdkantoor aan de Herenstraat  24. Het nieuwe pand staat op de hoek van de Spiegelstraat waar vroeger de rijwielhandel van Peters was te vinden.

Het Hoofdkantoor is een “ conceptstore”, een winkel met design-artikelen, een coffee-corner, flexwerkplekken en ruimten voor vergaderingen en presentaties. Spiegelschrift is nu grotendeels gewijd aan de vroegere cacao-en chocoladefabriek Bensdorp. Er is aandacht voor de nieuwste plannen met het complex, waar zowel de gemeente als de omwonenden positief tegenover staan. (foto Jan Lieste)

 

 

 Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer uitgekomen. Het jongste nummer is een fraaie eindejaarsglossy die grotendeels is gewijd aan het honderdjarig jubileum van de Openbare Bibliotheek Naarden Bussum. Tegelijk met het dit blad is bij de leden ook het jongste Kringnieuws bezorgd. U kunt dit ook HIER lezen.

      
       

De leden van de Kring krijgen het BHT gratis, en losse nummers kosten € 7,50. Verkrijgbaar bij de boekhandels Los aan de Nassaulaan en Bruna aan het Veerplein. Gratis af te halen in het documentatiecentrum van de HKB als u lid wordt voor €15,- per jaar.

 Op de nieuwe HKB-locatie aan de Stationsweg 3 worden de bladen verzendklaar gemaakt (foto Jaap van Hassel)

 

 

 

 

 

Boekenbehoefte.
Stapels boeken op het toilet. Dat zie je wel vaker. Maar de Historische Kring Bussum maakt het in de nieuwe locatie aan de Stationsweg wel erg bont. Er staan honderden boeken op rij in een toiletruimte: een intieme en knusse plek voor een boekenschat. Het is ook heel uitnodigend om in die boeken te neuzen. Maar er kan “niet meer datgene worden verricht waartoe die inrichting kennelijk bestemd is”. De verhuiscommissie van de kring zocht naar een geschikte plaats voor de bibliotheek en was er snel uit. De aanwezige toiletvoorzieningen bleken zeer royaal bemeten. Het kon wel wat  minder, zonder dat vrijwilligers of bezoekers in hoge nood komen te verkeren. Een van de maar liefst twee toiletruimten werd snel omgetoverd tot bibliotheek. Een genot om te zien en om langdurig te vertoeven. Vooral is het ook heerlijk om die boeken te ruiken pal naast het overgebleven dames-en herentoilet.

Bijgaand foto’s van Jaap van Hassel van de situatie voor en na de verhuizing.

 

 

Niet minder dan elf koudebestendige gemeenteraadsleden reden zaterdagmiddag 29 november mee met een fietstocht door Bussum langs beeldbepalende panden en plekken, die monumentwaardig zijn en waarvan de cultuurwaarde soms al jaren geleden is vastgesteld.

Norman Vervat van het Cuypers Genootschap en de Historische Kring Bussum gaf een toelichting, bijgestaan door HKB-ers Guusje Hent en Klaas Oosterom. De deelnemers kregen goed onderbouwd te horen en te zien waarom het belangrijk is om die huizen, kerken en begraafplaatsen te beschermen.

Op de foto is de groep te zien bij villa Nieuw Cruysbergen aan de Franse Kampweg.

 

 

 

De HKB-vrijwilligers die de verhuizing  van het documentatiecentrum aan het voor bereiden waren troffen wat onaangename zaken onder de vloer van de nieuwe locatie aan. In de kruipruimte aan de Stationsweg  bleken onder meer  oude vochtige en stinkende plafondplaten te liggen. Die moesten natuurlijk zo snel mogelijk worden verwijderd. Een volgeladen aanhanger werd  daarna naar de vuilstort gereden.

De HKB is niet van plan om de kruipruimte zelf voor afval te gebruiken. Daarom werd het luik weer dichtgemaakt en goed afgekit om vieze luchtjes tegen te gaan.

 

De Historische Kring Bussum heeft zijn nieuwe thuisbasis: het monumentale station Naarden Bussum.

Op woensdag 26 november was het zover. De verhuizing,  die nauwgezet door een hecht team vrijwilligers was voorbereid, kon beginnen. In alle vroegte arriveerden de verhuizers van Banis bij Huizerweg 54. Maar liefst vier wagens waren betrokken bij het overbrengen van de omvangrijke en gevarieerde boedel van de HKB naar stationsweg 3.

Voor een deel zitten de spullen nu nog  in een tijdelijke opslagruimte in het stationsgebouw. De werk- en omvangstruimte werd provisorisch ingericht en dankzij de keuken kregen de aanwezige HKB-ers  al snel een thuisgevoel. Alles op orde brengen duurt nog wel even. Op z’n vroegst begin januari kan de Kring weer bezoekers ontvangen. Het ligt in de bedoeling om dan ook een gecombineerde officiële opening en nieuwjaarsreceptie te houden.

 
     
 

 Huizerweg 54 was de afgelopen jaren een prettig onderkomen voor de HKB en de vrijwilligers zagen er dan ook erg tegenop om ergens anders heen te moeten. Gelukkig was er een geweldig alternatief: het station! Op de foto’s hieronder  is te zien hoe Frans Verwij het laatste HKB-stof opveegt en hoe het Hoofd Facilitaire Dienst Jaap van Hassel alvast oefent  om plechtig als laatste het licht uit te doen. (foto's Jan Schippers)

 

De Historische Kring Bussum is nu officieel de nieuwe huurder van de rechterzijvleugel van station Naarden Bussum. Het huurcontract met NS-Stations werd onder toeziend oog van Jaap van Hassel ondertekend door Jan Lieste, voorzitter ad interim van de HKB, en namens de NS door Bastiaan Cuijpers. Dat gebeurde vrijdag 14 november in de nieuwe locatie van de Kring, Stationsweg 3. 

De voorbereidingen voor de verhuizing, eind deze maand zijn al in volle gang. Als eerste is begonnen met het inpakken van het omvangrijke papieren archief. Daarnaast wordt gewerkt aan de aanpassing van de nieuwe ruimte. De feitelijke verhuizing is woensdag 26 november. (foto's Jan Schippers)

 

De vrijwilligers van de Historische Kring Bussum zijn even niet gastvrij. Ze zijn druk bezig met de verhuizing van het documentatiecentrum  van Huizerweg 54 naar het station Naarden Bussum. Bezoekers met specifieke vragen kunnen daarom helaas even niet worden geholpen. Zij zullen geduld moeten hebben tot de vrijwiligers de zaken weer helemaal op orde hebben. Dat is uiterlijk begin januari. In het nieuwe jaar kan de HKB iedereen weer te woord staan in de mooie nieuwe stationslocatie.
Het online-archief via deze website is gewoon beschikbaar, en vragen kunnen ook altijd per mail worden gesteld. Wel is voor de beantwoording vaak het papieren archief nodig, en dat is even niet beschikbaar.  (foto's Chris Leenders)

 

 

De Historische Kring Bussum gaat eind november verhuizen. Het documentatiecentrum komt in de rechterzijvleugel van station Naarden Bussum. Nadat een alternatief plan om het pand Huizerweg 54 een goede bestemming te geven door de gemeente was afgekeurd, is de huur van de door de HKB gebruikte ruimtes (evenals die van alle andere huurders) per 15 december 2014 opgezegd. 

De HKB-vrijwilligers zijn heel tevreden met deze nieuwe archief-, werk- en ontvangstruimte. Ze kennen de locatie al goed. Rond het Open Monumentenweekend in september was er een tentoonstelling over de geschiedenis van het spoor en het stationsgebouw.

De Historische Kring Bussum wordt gerund door enkele tientallen vaste vrijwilligers en heeft rond de duizend leden. (foto Jaap van Hassel)

Woensdagavond 5 november is Dorothée Luykx afgetreden als voorzitter/bestuurslid. Zij heeft er onvoldoende vertrouwen in dat zij als voorzitter van de vereniging kan functioneren. Ook Jan de Vries, penningmeester, is afgetreden. Hij zal de lopende zaken dit jaar afhandelen. Beiden verdienen veel waardering voor wat zij hebben gedaan voor de vereniging. Het bestuur wil de vacatures zo spoedig mogelijk opvullen. Klaas Oosterom, secretaris.

 

Het bestuur van de Historische Kring Bussum heeft woensdagavond definitief gekozen voor de Openbare Bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen als nieuwe plaats voor het HKB-documentatiecentrum. Dat omstreden besluit gaat in tegen de wens van het merendeel van de vaste vrijwilligers om te verhuizen naar de rechterzijvleugel van het station Naarden Bussum. De Kring is nu nog gevestigd aan Huizerweg 54, maar moet dat pand op last van de gemeente voor het einde van het jaar verlaten. Wat de gevolgen zijn van het bestuursbesluit is nog ongewis, maar een aantal vrijwilligers heeft op voorhand al laten weten de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen.

 

Op zondagmiddag 19 oktober is onder leiding van gidsen van de Historische Kring Bussum weer gewandeld op en bij de Fransche Kamp. Met aandacht voor de omringende natuur werden de betonnen schuilplaatsen uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog bekeken, en één bunker die door de HKB toegankelijk is gemaakt kon van binnen worden gezien.

Het weer was niet zo fraai als was voorzien, maar toch was de belangstelling goed te noemen. Er vertrokken die middag vijf groepen met elk zo’n tien mensen. Onder de bunkerwandelaars waren ongeveer tien kinderen.

 

 

 

Op zondag 19 oktober kan het weer: een bunkerwandeling maken onder leiding van een gids van de Historische Kring Bussum. Zo’n excursie op en bij De Fransche Kamp, voert langs betonnen schuilplaatsen uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Er is daarbij ook veel aandacht voor de natuur, en één bunker die door de HKB toegankelijk is gemaakt kan van binnen worden gezien.


Om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur begint  er een wandeling van een uur. Het vertrek is op het parkeerterrein in het bos bij het kampeerterrein De Fransche Kamp. Er zijn geen kosten aan verbonden en van te voren opgeven is niet nodig. Kinderen kunnen ook meewandelen, maar wel onder geleide.

Bij het begin-en eindpunt zijn oude boeken te koop over de periode 1914-1918 en de tijd tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog.

 

De Eerste Wereldoorlog stond zaterdag 4 oktober centraal tijdens de Open Dag van Tussen Vecht en Eem. In de Vernissage bij Fort Werk IV in Bussum werd de dag geopend door burgemeester Heijman. ‘s Ochtends waren er twee lezingen waarbij de sprekers o.a hun visie gaven op de Nederlandse neutraliteit tijdens deze oorlog. Marcus van der Heide hield een lezing over de Belgische vluchtelingen in Bussum. De ochtend eindigde met een rondleiding in Fort Werk IV. In de middag kon er deelgenomen worden aan  excursies naar ondermeer het Vestingmuseum in Naarden met rondwandeling en vaartocht en een bezoek aan Fort Ronduit. Er kon ook worden gekozen voor een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog in Museum  Doorn. En dan was er nog de Martin Heyne Fietstocht met gids van de Historische Kring Bussum langs verdedigingswerken en houten huizen in Naarden en Bussum. foto Jan Lieste

                                                                                     

De Spoor-tentoonstelling  van de HKB is een succes geworden. Zondagmiddag  21 september werden na  twaalf openingsdagen de laatste bezoekers toegelaten. Bij elkaar kwamen in die periode zo’n tweeduizend mensen kijken. Dat is inclusief de bezoekers tijdens het Open Monumenten-weekend.
Vooral ook de drie kwartier durende film trok veel belangstelling. Veel mensen wilden ‘m  helemaal uitkijken en kwamen daarvoor soms zelfs nog een keer terug.  De filmzaal zat dan ook bijna steeds vol. Dertien mensen lieten zich inschrijven als nieuw HKB-lid.


Hoofdsamensteller Jaap van Hassel kijkt samen met teamgenoot Chris Leenders tevreden terug. Zo’n mooi bezoekersaantal is plezierig als je zoveel werk hebt verricht. Ze kregen gelukkig ondersteuning van andere vrijwilligers van de Historische kring. Bijgaand is Jaap van Hassel te zien met aan zijn zijde de eveneens onvermoeibare Chris Leenders. Zij sloten met een drankje en hapje de geslaagde tentoonstelling af.

 
   
 

Ook kinderen hebben genoten van de HKB-spoortentoonstelling in het station Naarden Bussum.
Dat was al zo op de Open Monumentendagen, maar ook daarna kwamen ze kijken.

Woensdagochtend  17 september waren er 55 leerlingen van de Julianaschool op bezoek. Gesplitst in twee groepen werden ze rondgeleid 

foto's Jaap van Hassel

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog even nagenieten van het Open Monumenten-weekend op 13 en 14 september ? Een film-impressie vind je HIER

 

Bussum beleefde 13 en 14 september een sprankelend Open Monumenten Weekend 2014. Er was dit keer maar één lokatie; en wat voor één ! De Historische Kring Bussum had alle activiteiten geconcentreerd in en rondom het station Naarden Bussum – een van de ruim vierduizend open monumenten in Nederland.  

Het stationsplein, altijd al een levendige plek, bood nu een extra dynamische aanblik: er was muziek van een band, er traden twee koren op en oude bussen reden gratis af en aan ” van Bussum naar Naarden”.

Belangstellenden liepen in en uit de tentoonstellingsruimten of ze lieten zich in het station rondleiden. De filmzaal zat vrijwel voortdurend vol.

Er was ook nog eens extra drukte rondom het station. Dat kwam door (luidruchtige) werkzaamheden aan de perrons waardoor er geen treinen tussen Hilversum en Weesp konden rijden. Dat zorgde voor een stroom van NS-bussen die het stationsplein aandeden - een onverwachte aanvulling op de uitwerking van het thema “Op reis”. Maar dat betekende ook dat de rondleidingen maar gedeeltelijk konden worden gedaan.

Het OMD-weekend was in tegenstelling tot verleden jaar ook nog eens begunstigd door prettig weer. Dat was plezierig werken voor de enthousiaste HKB-vrijwilligers die mede dankzij de gedegen voorbereidingen de Open Monumenten Dagen 2014 tot een succes maakten. Deze 28-ste editie van het OMD-weekend trok in Bussum ruim duizend bezoekers 

(foto's: Jan Schippers,Auke Zwaagstra en Klaas Oosterom))

 

Bussum beleefde zaterdag een sprankelende eerste Open Monumenten Dag. Er is dit keer één lokatie. De Historische Kring Bussum heeft alle activiteiten geconcentreerd in en rondom het station Naarden Bussum – een van de ruim vierduizend open monumenten in Nederland. 
Het stationsplein, altijd al een levendige plek, bood nu een extra dynamische aanblik: er was muziek van een band, er trad een koor op en een open bus reed gratis af en aan ”van Bussum naar Naarden”. De spoor-expositie, die dinsdag al was geopend trok veel belangstelling. Zaterdag waren er zo’n driehonderd bezoekers. Het filmzaaltje zat voortdurend vol.

Rondleidingen in het station konden maar voor een deel worden uitgevoerd. Dat kwam door (luidruchtige) werkzaamheden aan de perrons. Er konden daardoor ook geen treinen tussen Hilversum en Weesp rijden. Dat zorgde voor een aanhoudende stroom van volle NS-bussen die het stationsplein aandeden - een onverwachte aanvulling op de uitwerking van het thema “Op reis”. ( foto Jaap van Hassel )

 

      

Niet minder dan vier sprekers waren op dinsdag 9 september betrokken bij de opening van de HKB-tentoonstelling “Bussum op reis”, in station Naarden Bussum.

Voorzitter Dorothée Luykx introduceerde na een welkomstwoord  achtereenvolgens Luud Wierenga, ten nauwste betrokken bij de organisatie van Open Monumenten Dag 2014, Jaap van Hassel, hoofdsamensteller en drijvende kracht van de expositie, en tenslotte Aldo Markus van de reizigersvereniging ROVER.

Hij hield een boeiend betoog met leuke historische informatie en een blik op de toekomst. Daarna verrichte hij de officiële opening met conducteursuitrusting. De aanwezige belangstellenden werden verrast door een veelzijdige tentoonstelling, gewijd aan 140 jaar Oosterspoorlijn, het nog maar net afgeronde liftenproject, de Gooische Stoomtram en het regionale busvervoer.

De tentoonstelling in de rechterzijvleugel van het station is van 10 tot en met 21 september voor het publiek open van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens Open Monumentendag, het komende weekeinde, van 11 tot 17.00 uur.

(foto's Klaas Oosterom en Auke Zwaagstra) Bekijk HIER een korte film over de opening van de tentoonstelling.

 
     

Tijdens  het weekeinde van 6 en 7 september was er van alles te doen in het centrum van Bussum. De drukte werd teweeg gebracht door de manifestatie Bussum Cultureel. 

Wat betreft de HKB: die stond zaterdag met een heuse santekraam op het Wilhelminaplantsoen.

Huisfotograaf Jaap van Hassel ging er  beide dagen met zijn camera af en toe op uit om in het gewoel een en ander vast te leggen. Zo dwaalde hij even in de Kapelstraat, woonde hij een Bruggenconcert bij het raadhuis bij en zag hij hoe er een einde kwam aan het kunstproject Cel 9. Wethouder Nen van Ramhorst pleegde ter afsluiting het laatste telefoontje. Drie foto's om een indruk te geven.

 

Zoals elk jaar was de Historische Kring Bussum weer vertegenwoordigd op de manifestatie Bussum Cultureel.

Op het Wilhelminaplantsoen was dit keer voor de HKB-kraam een wat rustiger plekje gevonden. De muziek kwam nu van verder weg zodat er leuke gesprekken met belangstellenden konden worden gevoerd. Het was op deze vrijwel droge zaterdag  6 september een gezellige drukte op de culturele markt.

De HKB kon 11 nieuwe leden bijschrijven en de aanwezige vrijwilligers vroegen met flyers vooral aandacht voor het komende Open Monumentenweekend.

 foto Jaap van Hassel

 

 

Het Bussum Historisch Tijdschrift is er weer!

Op 1 september is een gloednieuw nummer verschenen. Dat staat bijna helemaal in het teken van Open Monumentendag 2014. (13 en 14 september)  Het OMD-thema dit jaar is “Op reis”. Dat heeft geleid tot artikelen over de geschiedenis van het station Naarden-Bussum inclusief het moeizaam verlopen liftenproject, een rondleiding door het station, Bussum als forensenstad, de Gooische Stoomtram (ofwel de Gooische Moordenaar), de VVV Naarden-Bussum, een fietstocht langs de route van de Gooische Stoomtram en een ANWB-wandeling uit 1929. Ook nu weer een mooi bewaarnummer.

Losse nummers kosten €7,50. Leden van de Historische Kring Bussum krijgen voor €15,--contributie per jaar  alle nummers in de bus. 

 

 

De Historische Kring Bussum heeft dezer dagen het bericht ontvangen dat Netty  Langemeijer op 3 augustus in Bussum is overleden. Zij was 91 jaar.

Netty Langemeijer stond via haar man Gerard in kontakt met de Kring. Samen met Gerard, die tien jaar geleden overleed, heeft ze gezorgd voor een schat aan historische gegevens die vooral het Spiegel betreffen. Dit archief Langemeijer is verleden jaar overgedragen aan het streekarchief in Naarden. De Historische Kring Bussum gaat delen van deze collectie voor een breder publiek toegankelijk maken. Netty Langemeijer was het met deze plannen van harte eens. Hier een foto van de officiële overdracht in Naarden.

                                                                                          foto Jan Lieste 

 

 

Deze maand is het vijftig jaar geleden dat de Amerikaanse zwarte dominee Martin Luther King een bezoek bracht aan Nederland. Hij had een jaar eerder – 1963 - grote indruk gemaakt met zijn “I have a dream”- toespraak tijdens een grote manifestatie in Washington van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.

Voor zijn niet aflatende pleidooi voor een geweldloos verzet tegen de rassenscheiding in de Verenigde Staten werd hij in 1964 onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede.

In dat zelfde jaar kwam hij naar Nederland voor een congres van de Europese Baptisten Federatie in de Rai in Amsterdam. Op Schiphol gaf hij een persconferentie, maar hij kwam ook nog even  naar Bussum voor een interview in tv-studio Irene. Dat was op zaterdag 16 augustus 1964. Het was een gesprek met Niek Heizenberg van het actualiteitenprogramma  “Hier en Nu” van de NCRV-televisie. Zie bovenstaande foto van het ANP. Het interview is helaas niet terug te zien.

Niek Heizenberg haalde de dominee met een taxi  op uit het American Hotel in Amsterdam. Ze hadden toen ruim de tijd om het vraaggesprek in Bussum voor te bereiden. Heizenberg zat vlak achter Luther King in de auto, en die herinnering kwam met kracht terug toen hij enkele jaren later hoorde dat de dominee was vermoord.. Martin Luther King werd in april 1968 op 39-jarige leeftijd in Memphis doodgeschoten.

Eindelijk komt t er dan toch van: een nieuwe bestemming voor het voormalige bordeel op de hoek van de Torenlaan en de Prinsenstraat. Het pand, gebouwd in Zwitserse renaissancestijl, werd in de wandeling ook wel Villa Wellust genoemd.

Het wordt nu omgetoverd in een complex met starterswoningen. Het plan van architectenburo Vocus lag er lang, maar het heeft geruime tijd geduurd voor t kon worden uitgevoerd. Er werd zelfs gedacht aan sloop, maar daar kwamen omwonenden tegen in opstand. Nu wordt het pand - althans wat de buitenkant betreft - in oude luister hersteld.

Torenlaan 1, tegenover het benzinestation aan de Prinsenstraat, vormt één geheel met Prinsenstraat 14, waar jarenlang de GG en GD in heeft gezeten, met o.a een kinderarts en een schooltandarts. Later werden kamers aan jongeren verhuurd. Nu wordt dus het hele pand bestemd voor starters op de woningmarkt. (foto Jaap van Hassel)

 

Een nieuwe uitgave van Spiegelschrift heeft het licht gezien. Dit keer een kerks nummer met o.a. een gesprek met de predikanten/voorganger van de drie nog in gebruik zijnde kerken in de het Spiegel: Greteke de Vries, predikant van de Remonstrantse gemeente, Stephan de Jong, predikant van de Spieghelkerk en Peter Korver, voorganger van de Majellakapel, voorheen NPB kerk. 

Zij kregen in het kerkgebouw van de Remonstrantse gemeente aan de Koningslaan het eerste nummer uit handen van Bart Neervoort, voorzitter van de Vrienden van het Spiegel.

Verder in het blad ondermeer  informatie  over de nieuwste plannen met het Bensdorp complex, de thuiszorg in de wijk, en de plannen om de burgemeestersbank van het Lomanplein naar de begraafplaats te verhuizen.

foto Jan Lieste

 

Een gezamenlijk project van de Bibliotheek Naarden Bussum en de Historische Kring Bussum heeft een donatie van 10-duizend euro gekregen van het Coöperatiefonds van Rabobank Noord Gooiland. Dat bedrag was ook gevraagd. Het project was genomineerd en is nu dus uitverkoren.

Het gaat om de realisatie van een Digitaal Historisch Informatiepunt. Dat betekent de plaatsing van een “Touchtable” (een grote iPad) waarop bezoekers en evt op scholen informatie kunnen  opvragen. De HKB gaat die informatie, zoals historische foto's en documenten leveren.  Op bijgaande foto is HKB-secretaris Klaas Oosterom te zien met een symbolische cheque.

                                                                                      foto Menno Ringnalda

 

 

 

Het station Naarden Bussum heeft na een langdurig proces tot opluchting van velen eindelijk zijn liften gekregen. Het was een bijzonder project dat veel uithoudingsvermogen, geduld en inventiviteit heeft gevergd en daardoor ook veel meer heeft gekost dan was begroot. Belangrijkste tegenstander van de bouwers was het steeds weer opdringende water.

Bij de officiële opening op 20 juni was Wim Wijt aanwezig, die al in 1965 vond dat er beslist liften moesten komen – ten behoeve van zijn moeder. Hij zette met de ouderenbonden de zaak in gang. Toch duurde het nog tot 2009 voor de eigenlijke werkzaamheden begonnen. Toen werd ook vrij snel duidelijk dat het geen eenvoudige klus zou worden. Maar dankzij jarenlange volharding heeft ProRail dan toch zijn zin gekregen: comfortabele liften in een monumentaal station.
Naast de onvolprezen Wim Wijt waren bij de opening twee wethouders aanwezig. Bussum werd vertegenwoordigd door Nen van Ramshorst en Naarden door Miriam van Meerten-Kok. Namens ProRail woonde regiodirecteur Cees de Vries de plechtigheid bij.  (foto Gerrit de Leeuw)

Jaap van Hassel van de Historische Kring Bussum was er ook. Hij volgde als oud-spoorwegman de bouw op de voet en legde zo veel mogelijk vast op foto en video. Daar was al wat van te zien bij de opening, maar veel meer is te bekijken op een tentoonstelling in het stationsgebouw tijdens en rond de Open Monumenten Dagen in september. Op de foto van Auke Zwaagstra is te zien dat hij alvast DVD’s uitdeelt aan de direct betrokkenen.

Lees HIER het verhaal over de liften van ProRail   Voor een videoverslag van de HKB klik HIER

 

Zondag 15 juni zijn er weer bunkerwandelingen op de Fransche Kamp, georganiseerd door de Historische Kring Bussum. Deze natuurwandelingen gaan ondermeer langs de betonnen schuilplaatsen die dateren uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Er kan er ook een van binnen worden bekeken. Vanaf 13 uur begint  elk half uur een wandeling. De laatste gaat om 16 uur van start. De excursies duren een uur en beginnen op het parkeerterrein in het bos bij de Fransche Kamp. Deelname kost niks en van tevoren opgeven is niet nodig. Kinderen wel onder geleide.

 

 

 

Op 20 mei 2014 overleed Jaap van Welsen. Herman Jacob van Welsen werd 11 februari 1928 in Dordrecht geboren. Hij was dus 86 jaar. Hij werd getroffen door een herseninfarct en werd opgenomen in Naarderheem, waar hij is overleden.

Jaap van Welsen is lange tijd vrijwilliger van de Historische Kring Bussum geweest. Ondanks dat zijn carrière niets met de krijgsmacht te maken had en hij zelfs niet in militaire dienst is geweest, was zijn specialiteit: militaire geschiedenis. Hij schreef voor het Bussums Historisch Tijdschrift en het blad van Tussen Vecht en Eem vele artikelen over regionale militaire geschiedenis en was vraagbaak als er vragen over dit soort onderwerpen binnenkwamen.

Hij is enige jaren secretaris van de HKB geweest tot hij van mening was dat hij hiervoor te oud werd en de kans dat hij fouten of vergissingen maakte zou toenemen. Het tekent de zorgvuldigheid en nauwkeurigheid waarmee hij wilde werken.

Ook buiten de vereniging was hij met de historie bezig. Zo was hij betrokken bij de restauratie van het rijksmonument Fort Werk IV in Bussum. Vele jaren was hij werkzaam in het documentatiecentrum van de Stichting Menno van Coehoorn, die zich inzet voor het behoud van voormalige verdedigingswerken. Hij is secretaris van deze stichting geweest, maakte deel uit van de studiecommissie en schreef artikelen.

Wij verliezen aan hem een integere, loyale en deskundige collega. Wij wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte om dit verlies te dragen. Namens het bestuur van de Historische Kring Bussum, Klaas Oosterom, secretaris

 

Op station Naarden Bussum is van de bouw van de liften het einde in zicht. Alle zeilen worden bijgezet om de zaak eind volgende maand op te kunnen leveren.

Jaap van Hassel laat ons hier zien hoe in de hal een glaswand rond de lift wordt aangebracht. Inmiddels is ook de opbouw van de lift op het middenperron in volle gang.

 

 

 

 

 

 

 

In maart 1914 werd in Baarn de Vereniging voor aanleg en onderhoud van wielerpaden in Gooi en Eemland opgericht. Dit in samenwerking met de nog jonge ANWB. Het eerste fietspad was dat van Baarn via t Bluk naar Naarden. In die tijd werden ook de eerste ANWB-paddestoelen geplaatst. De naamgeving van de vereniging veranderde later in Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland.

Sinds 2004 is het Goois Natuurreservaat verantwoordelijk voor het onderhoud van de fietspaden. Op 24 mei a.s. wordt het honderdjarig bestaan gevierd.

Meer over de geschiedenis van de Gooise fietspaden is HIER te vinden. En ook HIER

 

 

 

Geniet van beelden uit een recent opgedoken familiefilmpje uit 1924. Te zien is hoe in Bussum de 70-ste verjaardag van V&D-oprichter Anton Dreesmann wordt gevierd. Klik HIER

Historicus Paul Schneiders is een van de vijf Bussumers die op de dag voor Koningsdag een lintje kregen. Hij werd ridder in de Orde van Oranje Nassau. Paul Schneiders is erelid van de Vrienden van het Spiegel.

Over de andere Bussumers die werden gedecoreerd kunt u hier lezen in een artikel van Bussums Nieuws.

 

 

 

 

 

 

Een bont gezelschap verzamelde zich woensdagmiddag 23 april voor de openstelling van het Gijzenveen. De officiële opening van het natuurgebied werd verricht door de Noordhollandse Gedeputeerde Jaap Bond. Hij deed dat heel voorzichtig met een "fluisterkanon".

Gijzenveen ligt tussen het Spiegel en de Hilversumse Meent. De weilanden daar zijn de afgelopen winter afgegraven tot op de oorspronkelijke onbemeste grondslag. Verwacht wordt dat het een gebied wordt waar het voor planten en dieren die houden van vochtige en voedselarme grond, goed toeven is.

Tijdens het ontwikkelen van de plannen werd duidelijk dat in het terrein een fort uit 1875, Werk I “Aan de Koedijk”, heeft gelegen. Dit is het eerste van vijf werken rondom Bussum die samen “het Offensief voor Naarden” vormden. Dit fort is omstreeks 1928, na het opheffen van de defensieve functie (en de Kringenwet),geëgaliseerd. Door historisch onderzoek waaraan de Historische Kring Bussum heeft meegewerkt kon de vorm en plaats van het Werk vrij nauwkeurig worden gereconstrueerd. Op basis hiervan is in opdracht van het Goois Natuurreservaat (GNR) een plan gemaakt om de hoofdvorm van Werk I weer terug te brengen in het terrein.

Door het terrein is een wandelpad aangelegd. Via het pad kan ook over de wallen van het fort worden gelopen. Zo is er een bijzondere mix van natuur en cultuur gerealiseerd. foto Jaap van Hassel. Bekijk de opening ook op video. En HIER is een verslag van GNR.

 

Een gezamenlijk project van de Bibliotheek Naarden Bussum en de Historische Kring Bussum is genomineerd voor een donatie van het Coöperatiefonds van Rabobank Noord Gooiland. Het gaat om de realisatie van een Digitaal Historisch Informatiepunt. Kosten: een bedrag van bij elkaar 14-duizend euro. De HKB kan er 1500 euro aan bijdragen, terwijl het Rabofonds om 10-duizend euro steun wordt gevraagd. De leden van Rabobank Noord Gooiland beslissen de komende maanden over de keuze van de projecten en over de hoogte van de donaties. Uiteindelijk worden op 2 juli symbolische cheques aan de uitverkoren organisaties uitgereikt. Ten behoeve van de stemmingen komt op de website van de Bibliotheek Naarden Bussum een omschrijving van het voorgedragen project te staan.

 

De afgelopen winter zijn de weilanden langs de Meentweg, tussen de Hilversumse Meent en het Spiegel in Bussum afgegraven tot op de oorspronkelijke onbemeste grondslag. De komende jaren zal het Gijzenveen zich ontwikkelen tot een gebied waar het voor planten en dieren die houden van vochtige en voedselarme grond, goed toeven is..

Tijdens het ontwikkelen van de plannen werd duidelijk dat in het terrein een fort uit 1875, Werk I “Aan de Koedijk”, heeft gelegen. Dit is het eerste van vijf werken rondom Bussum die samen “het Offensief voor Naarden” vormden. Dit fort is omstreeks 1928, na het opheffen van de defensieve functie (en de Kringenwet),geëgaliseerd. Door historisch onderzoek waaraan de Historische Kring Bussum heeft meegewerkt kon de vorm en plaats van het Werk vrij nauwkeurig worden gereconstrueerd. Op basis hiervan is in opdracht van het Goois Natuurreservaat een plan gemaakt om de hoofdvorm van Werk I weer terug te brengen in het terrein. Door het terrein is een wandelpad aangelegd. Via het pad kan ook over de wallen van het fort worden gelopen. Op deze wijze is er een bijzondere mix van natuur en cultuur gerealiseerd

Woensdag 23 april vanaf half vier wordt het Gijzenveen feestelijk geopend. Namens de HKB is in ieder geval Luud Wierenga aanwezig. Volgens hem mogen we in deze tijd van bezuinigingen best tevreden zijn dat het uitdagende plan is gerealiseerd. Hij wenst GNR veel succes met de ontwikkelingen van het terrein in de komende jaren.

 

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer uitgekomen.

Een gloednieuwe glossy is van de persen gerold. De opzet van het blad is gewijzigd om te proberen het leesplezier verder te verhogen: een thematische aanpak en korte(re) artikelen die zoveel mogelijk aansluiten bij de actualiteit. Dat zou de verkoop van losse nummers moeten stimuleren en de ledenaanwas bevorderen.

De leden van de Kring krijgen het BHT gratis, en losse nummers kosten €7,50. Verkrijgbaar bij de boekhandels Los aan de Nassaulaan en Bruna aan het Veerplein. Ook af te halen in het documentatiecentrum van de HKB, Huizerweg 54. U kunt het daar gratis meekrijgen als u lid wordt voor €15,- per jaar.

 

 

 

 

Koffie drinken en ondertussen plaatjes kijken. Niet doelloos bladeren in modetijdschriften, maar je laten betoveren door oude foto’s. In het Bussumse filiaal van het damesmodebedrijf College Style is dat sinds kort mogelijk. In de coffee-corner van de winkel is een complete wand met fotomateriaal van de Historische Kring Bussum te bewonderen. Het lijkt allereerst een plezierige afleiding voor mannen die geduldig of ongeduldig wachten tot hun vrouw zich een mooie outfit heeft laten aanmeten. Maar natuurlijk is de fotogalerij beslist ook bedoeld voor de modebewuste vrouwelijke cliëntele. De winkel aan Nassaulaan 14 is één van de 15 filialen van College Style. Welk bedrijf in Bussum met historisch besef en goede smaak zal dit mooie voorbeeld volgen?

                                                                                   foto Jaap van Hassel

Op station Naarden Bussum is steeds duidelijker te zien dat het opschiet met de liften. Jaap van Hassel kon opnieuw een foto van een liftkooi in aanbouw maken. De felbegeerde liften zullen in de loop van juni voor het eerst te gebruiken zijn. Dus nog even geduld..

 

 

 

 

 

 

Sinds zaterdag 29 maart is er een groot spandoek te zien op het gebouw De Vonk aan de Nassaulaan. Het is een initiatief van de stichting Pro Bussum. Het megaspandoek werd met medewerking van de brandweer onthuld door burgemeester Heijman. Wethouder Barneveld had ook mee omhoog gewild, maar het werd te zwaar met ook nog een brandweerman erbij. HKB-huisfotograaf Jaap van Hassel kon later ook nog vanuit de hoogte foto's maken. De benedenverdieping van het leegstaande pand wordt al enkele jaren gebruikt voor raam-exposities van de HKB.

Bekijk de onthulling ook op video.

Het gebouw De Vonk aan de Nassaulaan wordt sinds 26 maart gesierd door een nieuwe raamexpositie van de Historische Kring Bussum. Onderwerp: 100 jaar leesplezier.

Het is honderd jaar geleden dat de Openbare Leeszaal en Bibliotheek Naarden Bussum werd geopend. Dat was op 21 april 1914, kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De bibliotheek werd gevestigd aan de Generaal de la Reijlaan 12, in een gebouw dat daarvoor speciaal was ontworpen door de architecten Jacob van der Goot en Cornelis Kruisweg. In 1986 verhuisde de bibliotheek naar het huidige gebouw aan het Wilhelminaplantsoen.

In de oude vestiging, een rijksmonument, kwamen een apotheek en een huisartsenpraktijk. De voorgevel werd iets aangepast. Zo kwamen er ramen op de plaats van de twee stenen mededelingenborden. Het meest in het oog springt nog altijd de mooie achthoekige lichtkoepel. Honderd jaar bibliotheek is een gedenkwaardig jubileum in een tijd dat de ontlezing toeneemt en het lezen vanaf papier afneemt door ondermeer de opkomst van de e-reader. Voor de bibliotheek zijn dat nieuwe uitdagingen.

Lees HIER een boeiend artikel uit 1914 van de Gooi en Eemlander.

De Algemene Leden Vergadering van de HKB op 11 maart heeft een nieuwe voorzitter opgeleverd: mevrouw Dorothée Luykx. Ze is lerares geschiedenis geweest, o.a. op het Vituscollege en is nu verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht, ondermeer als studieadviseur. Ze is ook een aantal jaren voorzitter geweest van de Vrienden van het Spiegel.

Haar aandacht gaat voorlopig vooral uit naar de interne en externe communicatie van de HKB. Dorothée Luykx volgt Adriaan Branderhorst op die in de jaarvergadering werd uitgezwaaid. Dat gebeurde met boekgeschenken en warme woorden van de nieuwe voorzitter en secretaris Klaas Oosterom. Adriaan is acht jaar voorzitter geweest.

De ledenvergadering begon met een presentatie over Mariënburg. Aan het woord kwamen Jacqueline van Breemen - zuster en archivaris van de Congregatie van Onze Lieve vrouw van Amersfoort, en Ineke Hooft - al jaren leidster van één van de communiteiten in huis. Voor een aandachtig gehoor vertelden zij met een diashow over leven en werken als religieuze en met religieuzen.

Na deze presentatie was er de eigenlijke jaarvergadering met de eerder genoemde bestuursverkiezing. Verder kwamen gebruikelijke onderwerpen aan de orde: zoals notulen, jaarverslag, financiële zaken, verslag van de kascommissie en benoeming van een nieuwe kascommissie. De nieuwe voorzitter leidde het slot van de bijeenkomst.

Aan het begin van de vergadering werd een minuut stilte in acht genomen in verband met het recentelijk overlijden van erelid Kinnie Offringa en vrijwilliger Dick van den Bosch. De bijeenkomst werd goed bezocht, door naar schatting honderd mensen. foto's Jaap van Hassel

 

 

 

 

Er wordt hard gewerkt aan de liften op station Naarden Bussum. Het afwerken van de liftschachten gaat snel. Deze zomer moeten de liften in bedrijf kunnen worden genomen, en  het ziet er naar uit dat dit gaat lukken. Jaap van Hassel nam weer een kijkje bij de bouwwerkzaamheden. Bijgaand een foto van hem van de schacht in de stationshal.

 

 

Dinsdag 11 maart wordt de jaarvergadering van de Historische Kring gehouden: vanaf 20.00.uur in het bijgebouw van de Wilhelminakerk in Bussum. De agenda, notulen en financiële stukken kunt u vinden onder Agenda.

De vergadering begint met een presentatie over Mariënburg. De zusters die nu in het klooster/kloosterverzorgingshuis Mariënburg wonen gaan in 2015 verhuizen naar het Moederhuis in Amersfoort. In een periode van ruim 130 jaar hebben zusters in Bussum geleefd, gewoond en gewerkt. Uit gesprekken met buitenstaanders blijkt dat het klooster, en het leven van religieuzen, iets geheimzinnigs heeft. Mensen buiten het klooster bedenken van alles wat zich binnen die kloostermuren zou afspelen.

Omdat er niets geheimzinnigs aan is, maar het wel gaat over mensen met een bijzondere roeping, komen zuster Jacqueline van Breemen, als zuster van Onze Lieve Vrouw en tevens archivaris van de Congregatie, en Ineke Hooft, leidster van één van de communiteiten in huis, vertellen over leven en werken als religieuze en met religieuzen.

                                                                                                                               

Kinnie Offringa: onder deze naam kenden velen Everdina Wilhelmina Offringa-Oosterlaar. Zij overleed 16 januari 2014 in de leeftijd van 83 jaar.

Kinnie was lange tijd vrijwilliger bij de Historische Kring en een fijne collega voor allen die met haar samenwerkten. Enige jaren geleden moest zij met dit werk stoppen. In 2009 was zij op de jaarvergadering van de kring tot Lid van Verdienste benoemd.

Namens het bestuur, Klaas Oosterom (secretaris)

 

De Vrienden van het Spiegel beleefden zaterdag 22 februari weer een mooi moment: de presentatie van het voorjaarsnummer van het Spiegelschrift , dit keer vrijwel helemaal in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Thema: “Bussumse dorpspolitiek is niet saai”.

Henk Heijman “de laatste burgemeester van Bussum”, kreeg het eerste exemplaar uit handen van Bart Neervoort, voorzitter van de Vrienden van het Spiegel. De burgemeester sprak van een mooi tijdschrift en noemde het Spiegel de enige wijk in Nederland met een eigen glossy.

De presentatie van het blad was in de voormalige kapel van het Olavshuis aan de Parklaan 35. Tussen de vele gasten bevond zich ook het voltallige college van B&W. Zou dat met de komende verkiezingen te maken hebben?

 

Voor de liefhebbers hier wat videofilmpjes waarin Bussum figureert.

Spiegel-drone1

Spiegel-drone2

Heilighart-sloop

Bussum-random

Straaljager-palmkazerne

Graag besteden we aandacht aan een presentatie van Klaas Oosterom van de Historische Kring Bussum, die de invloed van water, vroeger en nu, toelicht met oude ansichten, foto’s en kaartjes.

De relatie Naarden en water is duidelijk. De vesting is omringd door twee grachtengordels en wallen, waardoor eeuwenlang bescherming tegen de vijand werd verkregen. Naarden speelde ook een belangrijke rol in de Hollandse Waterlinie, een gebied dat onder water gezet kon worden als Nederland aangevallen zou worden. Verder is het Naardermeer één van de beroemdste natuurgebieden van Nederland.

Voor Bussum was en is water ook belangrijk. De Bussumervaart eindigde vroeger waar nu de Havenstraat is. Vele goederen werden via het water aangevoerd. De vele andere wateren in Bussum zijn de sloten, waardoor het afgegraven zand in schuiten werd afgevoerd. Inmiddels zijn deze sloten in parkachtige wijken opgenomen en kunnen we genieten van het Bilderdijkpark en het Mouwtje.

Oosterom vertelt ook de geschiedenis van de Bussumse waterleiding. In het Spiegel zijn nog steeds de vijvers te zien, die deel uitmaakten van luxe villa’s van rond 1900. Water is dus niet alleen van levensbelang, maar maakt onze levensomgeving ook een stuk aangenamer. De lezing is op dinsdag 18 februari 2014 om 14.30 uur in Spieghelwijk in zorgcentrum De Zandzee Bussum en op woensdag 19 februari 2014 om 14.00 uur in Bellefleur, Mackaylaan Naarden. Foto: De haven van Bussum rond 1900

 

De aanleg van de liften in station Naarden Bussum heeft nog niet zo lang geleden een keerpunt bereikt. De weg omhoog werd toen ingeslagen! Dat is dinsdagmiddag 11 februari gevierd in aanwezigheid van onder anderen vertegenwoordigers van ProRail, de bouwers en de Bussumse wethouder Van Ramshorst. Zij knipte bij het diepste punt een lint door.

De bouwers hebben te maken gehad met veel tegenslagen - vooral door steeds weer opdringend water. Maar na al die vertraging kwam er gelukkig dan toch een gunstige wending. Om de liftschachten droog te krijgen én te houden waren kikvorsmannen nodig en werd een (diep)vriesmethode gebruikt. Dat leverde afgelopen november uiteindelijk succes op. De feitelijke opbouw van de liften kon daarmee beginnen. Na alle kritiek die ProRail heeft moeten verduren was het tijd voor een bescheiden feestje. De bouw zit nu echt in de lift en komende zomer wordt de oplevering verwacht. Met de aanleg was in 2010 begonnen.

In het najaar begint ProRail met de bouw van een loopbrug en liften op station Bussum-Zuid. Dat werk moet halverwege volgend jaar klaar zijn.

foto's Jaap van Hassel

Breng op 15 of 16 februari 2014 een bezoek aan het Lloyd Hotel in Amsterdam, tegenwoordig tevens Culturele Ambassade. Het is deze februari Open Monument van de Maand. Het Open Monument van de Maand wordt georganiseerd in aanloop naar Open Monumentendag 2014, met als thema ‘Op reis’. De Zuid-Amerika Lijn gaat zich, aan het begin van de twintigste eeuw, toeleggen op het passagiersvervoer. Hiertoe richtten zij de Koninklijke Hollandsche Lloyd (KHL) op. Tussen 1918 – 1921 liet de KHL het Lloyd Hotel bouwen om passagiers te verleiden tot een reis over de Atlantische Oceaan. Landverhuizershotel Emigranten verbleven in het Lloyd Hotel in afwachting van de afvaart, eens in de drie weken vertrok een schip naar Zuid-Amerika. Evert Breman ontwierp het gebouw in een eclectische stijl, met invloeden van de Amsterdamse School. In 1936 ging de KHL failliet, het Lloyd Hotel werd via de gemeente Amsterdam overgedragen aan de Nederlandse Staat. Die gebruikten het vanaf 1938 als opvang voor joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland. Van gevangenis tot atelier In WOII deed het hotel dienst als Huis van Bewaring, tot 1989 heeft het nog als gevangenis gefunctioneerd. Daarna is het ingericht als atelierruimte voor kunstenaars. In 1996 schreef de gemeente Amsterdam een wedstrijd uit voor de herbestemming van het pand. Het Lloyd hotel werd gerestaureerd en in 2004 opgeleverd als hotel annex culturele ambassade. Meer informatie over het monument: www.lloydhotel.com Programma Op 15 en 16 februari 2014 van 12:00 – 17:00 uur is het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade in Amsterdam toegankelijk voor publiek. Het pand is op eigen gelegenheid te bezoeken en ieder heel uur - om 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur - worden er gratis rondleidingen gegeven. De rondleidingen vertrekken vanaf de ingang van het hotel. Adres: Oostelijke Handelskade 34, 1019 BN Amsterdam.

 

 Het is een vroeg voorschot op Open Monumentendag 2014: op de ramen van een zijvleugel van het stationsgebouw Naarden Bussum heeft de Historische Kring een mini-tentoonstelling geopend.

De OMD heeft dit jaar het thema "op reis". Dat biedt tal van mogelijkheden, en nu al staat vast dat bij de activiteiten in september het monumentale station centraal staat. Binnen in het gebouw is rond die tijd dan ook een volwaardige tentoonstelling te bezoeken met veel historisch materiaal. De spoorlijn waaraan Naarden Bussum ligt bestaat nu 140 jaar.

De OMD-werkgroep van de Kring is al enige tijd geleden enthousiast met verkennende voorbereidingen begonnen. Zoals het er nu naar uit ziet wordt het een dynamisch geheel zoals bij dit jaarthema mag worden verwacht. Daarbij gaat het uiteraard niet alleen om het spoor. Mogelijk valt Open Monumentendag ongeveer samen met de ingebruikstelling van de stationsliften waarop al zo lang wordt gewacht. Via dit kanaal houden wij u van alle ontwikkelingen op de hoogte. (foto Jaap van Hassel)

 

Zaterdag 11 januari 2014 werden 4 groepen van ruim 20 personen, allen lid of lid geworden van de Historische Kring Bussum, rondgeleid door enthousiaste vrijwilligers die de geschiedenis van het gebouw op een leuke manier vertelden, maar ook veel bouwkundige details onder de aandacht brachten. Als 'toetje" gaf de Bussumse architect Maarten Fritz een zeer interessante uitleg over de omvangrijke restauratie van de "Schatkamer", de oude kluisruimte in de kelder, die door zijn bureau in 2007/2008 werd uitgevoerd. 

11012014901verkl   11012014907verkl
     
11012014908verkl   11012014903verkl

De HKB-bunker in het natuurgebied  De Fransche Kamp was op zaterdagmiddag 28 december het decor voor de opnamen van een videoclip. Er was een filmploeg actief van het opleidingsinstituut Mediacollege Amsterdam.

Bij stralend weer werd in en rond de toegankelijk gemaakte betonnen groepsschuilplaats gefilmd. Het ging om een videoclip voor “Dark sky –Reflex”. De bunker, het bos en knuffelbeesten spelen in deze productie een belangrijke rol. (foto Klaas Oosterom)

 

 

 

 

Jaap van Hassel heeft weer oude filmbeelden opgediept, bewerkt en zo goed mogelijk opgeknapt. Het zijn o.a gevarieerde beelden uit een winters Brediuskwartier, een verslag van een zomers fietstochtje richting Hilversum en flarden van het bevrijdingsfeest in Bussum 1945. Geniet van drie filmpjes van een (helaas nog) onbekende familie: Brediuskwartier , Winter in Bussum  en Bevrijding

     
 

  

 

 

 

 

 

Eindelijk is succes geboekt bij de bouw van de liften in het station Naarden Bussum. De strijd tegen het opdringende water in de liftschachten is beslecht. De steeds terugkerende wateroverlast is bedwongen en er wordt nu in hoog tempo gebouwd. 

Jaap van Hassel legde met zijn videocamera tal van moeilijke momenten vast. Op het middenperron duurde de strijd tegen het water het langst, met o.a de inzet van een kikvorsman, maar uiteindelijk kwam ook daar de bouwput droog te staan.

Bekijk de filmbeelden HIER

 

 

Niemand minder dan Minister Plasterk van het Departement van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opende op zondag 15 december om twaalf uur de Kerstmarkt in de Bussumse Spiegelstraat.

Zijn overvolle agenda ten spijt aanvaardde de minister de gewichtige en eervolle taak om deze kerstmarkt met zijn excellente aanwezigheid op te luisteren.De bewindsman is een ingezetene van Bussum; om precies te zijn een inwoner van de villawijk het Spiegel.

Het was als vanouds een gezellige boel in de Spiegelstraat, evenals elders in het centrum van Bussum. Op deze Koopzondag kon ook een kerstmarkt in de Kapelstraat worden bezocht.(foto's Jaap van Hassel)

 

NassaustraatZang Zaterdagmiddag 14 december stond in een drukke en koude Nassaustraat een kraam van de Historische Kring Bussum. Als altijd was dit bedoeld om nieuwe leden te werven en HKB-publicaties aan de man te brengen. Ook deze keer was er genoeg belangstelling en meldden zich ruim 20 nieuwe leden aan. De eerste die zich bij Jan Lieste opgaf was Dave Wiegert van Restaurant Stokjes en Lepel uit de Nassaustraat. Een lokkertje was (en is) een gratis excursie naar het monumentale gebouw De Bazel in Amsterdam van de Bussumse architect de K.P.C de Bazel. 

De Historische Kring stond niet alleen met een kraam in het gezellige winkelstraatje; er waren er meer, neergezet vóór een leegstaand winkelpand. Het was een idee van de winkeliersvereniging: uiteraard om klanten te trekken, maar vooral ook om de aandacht te vestigen op de toenemende leegstand in het winkelhart, een gevolg van de economische crisis en het steeds intensiever online-winkelen.Het publiek kon op gezette tijden genieten van koorzang. Natuurlijk stonden er kerstliederen op het repertoire. (foto's Jaap van Hassel)

De vrijwilligers van de Historische Kring Bussum hebben tijdens de traditionele Eindejaars bijeenkomst kunnen kennismaken met de beoogde nieuwe voorzitter Dorothée Luyckx. Zij zal op de komende jaarvergadering in februari of maart als bestuurslid worden voorgedragen. Aftredend voorzitter Adriaan Branderhorst stelde haar op donderdagavond 12 december aan de genodigden voor. Hij zwaait af na twee termijnen van vier jaar, een periode van grote bloei van de vereniging met veel bijzondere evenementen. (foto Jaap van Hassel)

 

 

 

 

 

 Mariënburg was op dinsdag 10 december de voor de hand liggende plaats om met de pers te praten over de uitgave van een boekwerk over dit beeldbepalende Bussumse kloostercomplex.

Momenteel is het project nog in een voorbereidend stadium. Het komend jaar moet er flink aan worden getrokken, want begin 2015 sluit Mariënburg na bijna 135 jaar de deuren.

De Historische Kring Bussum voert over het boekproject intensief overleg met het bestuur van de Congregatie van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Zo zijn vraaggesprekken met de zusters voorbereid en wordt er beeldmateriaal verzameld en bekeken. Voor het project met de voorlopige werktitel “Adieu Mariënburg” moeten daarnaast nog sponsors worden gevonden. (foto’s Jaap van Hassel) 

                                    vlnr. HKB-secretaris  Klaas Oosterom, voorzitter Adriaan Branderhorst en directeur Mariënburg Ruud Werrie

 

Op station Naarden Bussum vordert het bouwen van de liften nu snel. De lifschacht in de hal is opengebroken om een in-en uitgang te maken.

Jaap van Hassel was met zijn camera getuige van deze "doorbraak" Klik HIER

 

 

 

 

 

 

De plotseling opgelaaide internationale en landelijke ZwartePieten-discussie heeft onverwachte gevolgen gehad voor de Sinterklaasoptocht in Bussum.

Voor het eerst vertoonde een Zwarte Piet zich in een gewaagde vrouwelijke outfit! Dat was op 17 november in de Bussumse Kalverstraat, de Nassaulaan. Bij de entourage van de Sint is er dus in ieder geval sprake van feministische emancipatie. Witte of gekleurde Pieten lieten zich helaas niet zien, ofschoon ze natuurlijk wel bestaan. En het Paard van Sinterklaas bleef een echte schimmel, ook al was over diens blanke uiterlijk ook al een fikse discussie ontstaan.

Al met al was de intocht 2013 weer een mooi stout stukje onder de bezielende leiding van organisator en discussieleider Cees Bouman. (foto Jaap van Hassel) Bekijk ook zijn filmverslag

 

 

 

 

De Historische Kring Bussum is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een plan om zijn thuisbasis in het gebouw aan Huizerweg 54 te behouden.

Zoals misschien bekend moeten de huidige huurders, waaronder de HKB, het pand op korte termijn verlaten. Dat is op last van de eigenaar, de gemeente Bussum. Om uitzetting te voorkomen hebben een bouwkundige en een architect  op verzoek van de huurders een plan gemaakt voor een mooie toekomst van het pand. Dat gaat uit van handhaving van het gebruik van de begane grond en de onderverdieping door de huidige huurders. Daarnaast voorziet het in koopwoningen voor starters.

Het is te hopen dat de gemeente, die Huizerweg 54 van de hand wil doen, akkoord gaat. 

 

 

 

 

 

 

 

Deskundigen van de UNESCO hebben Fort Werk IV in Bussum bezocht. 

Lees meer HIER

 

 

 

 

De Historische Kring heeft met de database een mijlpaal bereikt: de grens van 15.000 objecten  is overschreden.

Het is een prestatie om trots op te zijn: vijftienduizend objecten met beschrijving en afbeelding of Pdf, die allemaal gescand moesten worden. Dankzij dit monnikenwerk van diverse vrijwilligers is in betrekkelijk korte tijd een belangrijk stuk geschiedenis van Bussum via internet toegankelijk gemaakt.

 

 

 

 

 

 

 In de film "De Overval"uit 1962 figureert o.a Gerard Reeskamp, de verzetsman aan wie Ad van Liempt zijn nieuwe boek "De drogist"heeft gewijd. De film is helemaal te bekijken via een pagina van Historiek. Klik HIER

 

 

 

 

 

 

 De Historische Kring heeft weer een filmpje uit de oude doos verworven. Ditmaal gaat t over de sloop van de eerste Nederlandse tv-studio.

In oktober 1951 kwam uit studio Irene de eerste landelijke uitzending. In 1992 werd het befaamde witte kerkje op de hoek van de Kerkstraat en de Kapelstraat gesloopt, ondanks alle pogingen om het te behouden.

Bekijk HIER beklemmende beelden van de ruïne na het eerste sloopwerk.

 

 

 

Het gebouw De Vonk op de kop van de Nassaulaan herbergt een nieuwe expositie van de Historische Kring Bussum. Nieuw is in dit geval betrekkelijk, want het getoonde was kort geleden te bewonderen in het gemeentehuis.

Het betreft de geschiedenis van de diverse gemeentehuizen van Bussum. Een en ander was te zien tijdens de Open Monumentendag van 14 en 15 september.

 

 

 

 

 

 Spiegelschrift nr 5 is uitgekomen. 

Musicus Ton Koopman en burgemeester Henk Heijman kregen de eerste exemplaren overhandigd. Bij de presentatie in de mooie Tindal-villa werd met enige trots gesproken over de enige villawijk in Nederland met een glossy tijdschrift.

Het is dan ook een fraai blad met interessante artikelen over het Spiegel. De bijeenkomst op zaterdag 28 september werd mede door het mooie weer door veel spiegelvrienden bezocht.

foto Jan Lieste

         

                                                                                

 Voor het Gemeentehuis is een stenen bankje geplaatst, en onthuld door burgemeester Heijman en wethouder Van Ramshorst.

Het biedt plaats aan drie mensen en staat onder de vier koningslinden. Die bomen zijn geplant zijn ter gelegenheid van het koningschap van Beatrix en dit voorjaar toen Willem-Alexander koning werd. Het bankje is een geschenk van de tegenoverliggende Rabobank. (foto Jaap van Hassel)

 

 

 

 

 

 RondleidingTwee mooie dagen, dat Open Monumenten-weekend, ook al was de eerste dag wat nat. Ondanks de regen stroomden mensen naar de vier OMD-lokaties toe. De rondleidingen in de open lucht op het terrein van de Palmkazerne waren het meest kwetsbaar, maar ook op de zaterdag was er een ruime belangstelling. Uiteindelijk bleek de Palmkazerne de grootste trekpleister met bij elkaar zo'n vijfhonderd bezoekers, waaronder nogal wat gezinnen met kinderen. Voor de kids was de stormbaan een echte attractie.

Ook veel belangstelling was er voor de andere lokaties: het Gemeentehuis, de Verlosserk en de Koepel-of Mariakerk. Er was dit jaar een gevarieerd programma waarbij vrijelijk werd omgegaan met het dit jaar voor Bussum wat moeilijke thema "Macht en Pracht". Het totale bezoekers-aantal is ongeveer 1200 geworden. In het hele land waren er zo'n 900-duizend bezoekers.

De OMD2013 werd zaterdag om twaalf uur bij het gemeentehuis geopend door burgemeester Heijman. Binnen was er een mooie tentoonstelling en jonge Bussumers konden als "kinderburgemeester" hun verlangens kenbaar maken. In de kerken was ook van alles te zien en te doen, en er waren muzikale momenten. Al met al kan de Historische Kring Bussum terugkijken op een geslaagd weekend. Dat kon er komen dankzij de onvermoeibare inzet van de HKB-vrijwilligers en de nieuwsgierigheid van het Bussumse publiek. (foto's Jaap van Hassel)

 

 

 

 Bij het Gemeentehuis heeft burgemeester Henk Heijman zaterdag om 12.00 uur de Open Monumentendagen 2013 in Bussum geopend.

Het gemeentehuis is één van de vier OMD-lokaties. Er is een mooie tentoonstelling en er zijn ondermeer trouwjurken te zien.

In de raadszaal waren diverse kinderen eventjes "Kinderburgemeester". Zo werd door een meisje gepleit voor meer hockey-faciliteiten.

De andere OMD lokaties zijn de Verlosserkerk, de Koepel-of Mariakerk en de Palmkazerne. Ook zondag kunt u daar terecht.

 Het weer werkte op zaterdag niet echt mee, voor de zondag zijn de weersvooruitzichten gelukkig beter. Voor de rondleidingen in de open lucht op het Palmkazerne-terrein was er ondanks de regen ruime belangstelling. De eerste rondleiding begon al voor twaalven.(foto's Jaap van Hassel)

 

 Spiegelbewoners rond het P.J.Lomanplein zijn verontwaardigd en verontrust over het verdwijnen van een oude lantaarnpaal. Die werd meer dan honderd jaar geleden geplaatst als cadeau aan burgemeester Van Suchtelen van de Haare. Onderdeel van het geschenk was ook een stenen bankje. Dat staat er nog.

Naar verluidt heeft de gemeente de historische lantaarn laten weghalen wegens herhaalde vernielingen. Er zou nu worden gezocht naar een veiliger plek. Inmiddels staat er een modern exemplaar.

Eerder werd aan het pleintje al een beeldbepalend pand gesloopt, de voormalige villa van tv-maker Wim de Bie. Foto's Jaap van Hassel

 

 De manifestatie Bussum Cultureel op zaterdag 7 september is voor de Historische Kring Bussum en andere standhouders op het Wilheminaplantsoen op een teleurstelling uitgelopen.

Vijf meter van de HKB-kraam stond een podium van de Muziekschool, en daar traden allerlei bands op. Het geluid stond naar de marktkramen toe gericht , en daarom konden er geen normale gesprekken worden gevoerd. 

Uiteindelijk werd besloten om 's middags maar eerder weg te gaan, net als andere standhouders. Ook een kindervoorstelling was door de geluidsoverlast nauwelijks te volgen. Jammer! Zo'n culturele markt kan best beter worden georganiseerd om dit soort ergenissen voor deelnemers en bezoekers te voorkomen. T

och werden enkele nieuwe HKB-leden ingeschreven. foto Jaap van Hassel

Het Bussum Historisch Tijdschrif is weer uitgekomen.

Het gloednieuwe nummer staat bijna helemaal in het teken van Open Monumentendag 2013.
Een uitgave om goed te bewaren.

 

 

 

 

 

 

Dinsdagavond 27 augustus werd in het documentatiecentrum van de HKB een bijeenkomst gehouden van historische kringen die zijn aangesloten bij de TVE.

Onderwerp: digitalisering en archivering. Onder leiding van gastheer Jan Lieste werden ervaringen uitgewisseld over ondermeer het gebruik van een database. Een bijzonder nuttige en levendige avond.

foto Jaap van Hassel

 

 

 

 

Als opgroeiend kind in de jaren vijftig van de vorige eeuw maakte ik op diverse manieren kennis met muziek. Thuis werd door iedereen muziek beoefend, maar dat was voor mij heel gewoon. Echt indruk maakten de muzikanten die ons huis aandeden. Soms werd er aangebeld, en er stond dan een man op de stoep met overgave viool te spelen. Fascinerend. Ook draaiorgels gingen door de Bussumse straten, voortgetrokken door paard of pony.

Heel bijzonder in onze buurt was “de zingende postbode”. Huis aan huis liep hij luid zingend door de tuinen om de post in de  brievenbussen te stoppen. Wat hij precies zong kan ik me niet meer herinneren. Aan deze muzikale rondes kwam plotseling een eind. Naar verluidt hadden buurtbewoners bij de PTT over de man geklaagd. Ze vonden hem kennelijk te vrijpostig met zijn gezang.

De postbode liet zich niet zomaar  het zwijgen opleggen; hij stapte over op het keihard fluiten van liederen tijdens zijn bezorgdiensten. Hoe lang hij dat heeft gedaan en of daarover ook is geklaagd is mij niet bekend. Mogelijk is dat wel gebeurd en heeft de man tot aan zijn pensioen zijn werk in stilte en met een gekweld gemoed verricht. Helaas nog onbevestigd is het verhaal dat de zingende postbode later door een verkeersongeluk om het leven is gekomen. Hij zou zijn doodgereden--JanS

 

Burgemeester Henk Heijman is in hoog tempo bezig zich in te burgeren in Bussum. Sinds zijn aantreden begin juli doet hij dat op alle mogelijke manieren. Zo is hij te gast bij Bussumers die hem hebben uitgenodigd voor een etentje thuis. Klassieke kennismakingsbezoeken brengt hij natuurlijk ook.

De Historische Kring Bussum stelt het bijzonder op prijs dat hij al zo snel een kijkje kwam nemen in het documentatiecentrum van de vereniging. Maandag 26 augustus werd hij daar rondgeleid en werd hen een exposé gegeven van de uiteenlopende activiteiten van de HKB. Het werd eigenlijk meteen een werkbezoek. Burgemeester Heijman kreeg ook van alles te horen over de Open Monumenten Dag van 14 en 15 september. Hij zal OMD 2013 openen op één van de OMD-lokaties, het Gemeentehuis.

 

 

Het welbekende Peters-pandje op de hoek van de Herenstraat en de Spiegelstraat is gesloopt om plaats te maken voor vergelijkbare nieuwbouw. Hierbij een foto van het pand zoals het ooit was. Meer oude foto's zijn te vinden op Facebook onder Herenstraat 24

 

 

 

 

 

Burgemeester Henk Heijman is in hoog tempo bezig zich in te burgeren in Bussum. Sinds zijn aantreden begin juli doet hij dat op alle mogelijke manieren. Zo is hij te gast bij Bussumers die hem hebben uitgenodigd voor een etentje thuis. In die - wat hij noemt - "culinaire tour" is hij nu ongeveer op de helft. Klassieke kennismakingsbezoeken brengt hij natuurlijk ook.

De Historische Kring Bussum stelt het bijzonder op prijs dat hij betrekkelijk snel een kijkje kwam nemen in het documentatiecentrum van de vereniging. Maandag 7 oktober werd hij daar rondgeleid en kreeg hij een exposé over de uiteenlopende activiteiten van de HKB. Het werd eigenlijk meteen een werkbezoek. De burgemeester toonde zich zeer geïnteresseerd en voerde met diverse vrijwilligers geanimeerde gesprekken. Zo vertelde hij dat hij in zijn jeugd regelmatig Bussum had bezocht.

 foto;s  Jack Molenaar em Jaap van Hassel

                                                                                                  

 

 

 

Binnenkort start de bouw van een tweede Wilhelminakerk aan het Wilhelminaplantsoen. Dit werd ons voorgespiegeld op reclameborden in Bussum.

Het bleek al snel een "ludieke" campagne van het kabelbedrijf Ziggo. De Protestantse Kerk in Bussum is er boos over, en Ziggo zou al spijt hebben betuigd. In deze komkommertijd levert 't hoe dan ook een leuk plaatje op. Meer over de omstreden campagne weten? Klik HIER

 

 

De HKB-bunker op de Fransche Kamp is niet alleen voor volwassenen interessant, ook kinderen zijn er door gefascineerd.

Dinsdagochtend 16 juli gaf Klaas Oosterom van de kring een rondleiding voor vakantievierende kinderen die deelnemen aan het Kinderfestival. Er werden veel vragen op hem afgevuurd.

(foto's Jaap van Hassel)

 

 

 

Er is al veel verontwaardiging over. In het Spiegel maakt weer een villa plaats voor nieuwbouw.

De villa aan het Lomanplein 8 dateert uit 1901 en werd als laatste bewoond door Wim de Bie, vooral bekend van de VPRO-televisie-uitzendingen met Kees van Kooten. Hier werd letterlijk tv-geschiedenis geschreven. Denk bv aan Walter de Rochebrune die in het tuinhuis vertoefde.

De sloop was kennelijk niet tegen te houden. Jaap van Hassel ging er snel met zijn camera naar toe en kon niets anders dan  nog wat resten vastleggen. Maar het befaamde tuinhuis stond er nog in volle glorie!

Tijdens een ontspannen bijeenkomst in de mooie entourage van Fort werk VI heeft de Bussumse bevolking kennis kunnen maken met de nieuwe burgemeester Henk Heijman.

Onder de paar honderd mensen die acte de présence gaven was ook vice-voorzitter Jan Lieste van de Historische Kring Bussum. Het handen schudden ging een beetje anders dan verwacht. Er waren namelijk geen rijen wachtenden. Bij binnenkomst kreeg iedereen een button op en de burgemeester ging zelf door het publiek. Na de kennismaking kon je de button afdoen. Dit was een sympathieke actie waardoor de mensen niet op hun beurt hoefden te wachten.

Zo werd ’t die 3-de juli al met al een gezellige informele avond. (foto's Jan Lieste en Pieter Schut)

De HKB heeft weer een oud filmpje opgediept. Hier zijn beelden van “de boerderij van Fokker” aan de Huizerweg-hoek Beatrixplantsoen.

De "bunkerwandelingen" op de Fransche Kamp trekken steeds meer belangstelling. Zondagmiddag 30 juni stonden de gidsen van de Historische Kring Bussum weer klaar voor een ontdekkingstocht over het terrein met aandacht voor historie en natuur.

Er waren zeven wandelingen met bij elkaar ruim honderd deelnemers. De grote attractie was natuurlijk de verleden jaar geopende bunker, een van  de rond zestig groepsschuilplaatsen op de Fransche Kamp.

Op 9 en 16 juli zijn er al weer bunkerwandelingen, speciaal voor de vakantievierende jeugd. Dan worden de deelnemers aan het Kinderfestival rondgeleid. Zo langzamerhand tel je niet meer echt mee als je niet op de Watertoren bent geweest en niet hebt rondgekeken in de HKB-bunker. (foto Jaap van Hassel)

 

 De bouw van de liften in station Naarden Bussum is alweer een nieuwe fase ingegaan. Na veel tegenslag lijkt het werk nu dan toch echt te gaan vlotten. De vrieslansen in de bouwkuip hebben uiteindelijk voor een doorbraak gezorgd: de bouwkuip lekt niet meer. Het laatste grondwater  is er uitgepompt en  de bodem is drooggevallen. Dat was het startsein voor  het verder uitgraven van de toekomstige liftschacht.

Jaap van Hassel was er natuurlijk weer bij en legde de graafwerkzaamheden op foto vast.

 

 

 

 

 De Bussumse Prins Maurits Band heeft z’n 65-jarig bestaan gevierd. Dat gebeurde zondag 16 juni op Fort Werk IV. 

De muziekvereniging  werd in 1948 opgericht als tamboer- en pijperkorps en bestaat nu uit  een drumband en een harmonie- orkest. Er zijn zo’n  vijftig actieve leden.

Tijdens het jubileumfeest was niet alleen de Prins Mauritsband te horen, er waren ook gastoptredens van muziekverenigingen uit Bussum, Muiderberg en Soest.

Op de foto's van Jaap van Hassel  en Evert Balfoort zijn twee belangrijke leden te zien: links de heer Van Dijk, één van de oprichters, en rechts de tachtigjarige Wil Rieken die jarenlang de jeugdopleiding heeft gedaan. Zij draagt een uniform van vroeger.

Zie HIER een filmpje van de Band uit 1959.

 

 Zondag 30 juni kan het weer: een bezoek brengen aan een van de ongeveer zestig “bunkers” op de Fransche Kamp. Bent u in de gelegenheid grijp dan uw kans en geniet van een wandeling door het gebied. De  gidsen van de Historische Kring Bussum hebben veel aandacht voor de historie en de natuur, en zij laten u een kijkje nemen in een vorig jaar geopende betonnen groepsschuilplaats. Kinderen zijn ook welkom, onder geleide.

Vanaf 13.00 uur begint elk half uur een wandeling. De laatste start om 16.00 uur. De wandelingen duren ongeveer een uur en beginnen op het parkeerterrein in het bos bij De Fransche Kamp. Deelname is gratis, en van te voren opgeven is niet nodig.

 

 

Het vriesproject in station NaardenBussum is mislukt.

Sinds half mei werd geprobeerd om met vrieslansen een hardnekkige lekkage te verhelpen in de bouwkuip voor de stationsliften. Maar ProRail heeft nu laten weten dat dit niet goed werkt. Het grondwater blijft in de schacht toestromen. Dit betekent dat weer naar een andere oplossing moet worden gezocht. De bouw van de liften heeft al grote vertraging opgelopen en de vraag is nu wat deze nieuwe tegenslag voor de oplevering van de liften betekent. Dit voorjaar werd nog uitgegaan van ongeveer een jaar. --

Sinds kort kunnen treinreigers als ze dat willen een kijkje nemen achter de schotten rond de bouwput. In de omheining zijn een paar kleine vensters aangebracht. (foto Jaap van Hassel)

 

 

 De onthulling van een duurzame bus, een historische modeshow, live muziek, luisteren naar een verhaal, biologische lekkernijen proeven, en nog veel meer. Dat was op vrijdagavond 31 mei te beleven op het terrein van Fort Werk IV in Bussum.

De avond was onderdeel van “het weekend van de duurzaamheid” in Bussum. Veel aandacht trok de onthulling van de duurzame bus, een voormalige SRV-winkelwagen die z’n energie krijgt van tien zonnepanelen op het dak. De zeer kalm rijdende bus wordt gebruikt voor manifestaties, voorlichtingsprojecten e.d. op het gebied van duurzaamheid.

Op de foto is het voertuig te zien samen met het Bussumse duo La Primavera. (foto's Jaap van Hassel)

 

In het Spiegel in Bussum is een monumentale heg te vinden. Misschien wel de hoogste van Nederland? En wat is het verhaal achter dit hoogstandje? Hoe oud is deze heg en hoe wordt ie geknipt en geschoren? Wie de heg in het echt wil bewonderen gaat naar de hoek van de Iepenlaan en de Nieuwe Hilversumse weg. Of is het toch deze: aan de Nieuwe 's Gravelandse weg naast de Spieghelkerk. (Met dank aan de Spiegelvrienden).

    foto Jaap van Hassel

 

 

Het historisch archief van Gerard en Netty Langemeijer is op donderdag 30 mei overgedragen aan het Stad-en Streekarchief in Naarden. De 90-jarige Netty Langemeijer deed officieel afstand van het archief dat ze met haar man had opgebouwd. Dat gebeurde in aanwezigheid van de burgemeesters van Bussum en Naarden. Vier van de vijf kinderen Langemeijer waren bij de ondertekening aanwezig. De Historische Kring Bussum was vertegenwoordigd door vice-voorzitter Jan Lieste, en de vereniging Vrienden van het Spiegel door voorzitter Bart Neervoort. Het uitgebreide archief omvat voornamelijk de villawijk het Spiegel. Er zal nog veel werk moeten worden verricht voordat het digitaal beschikbaar zal zijn. Voor een verslag op Facebook klik HIER.

                                                                            foto Jan Lieste 

 

Het historisch archief van de vorige maand overleden Martin Heyne is voor een deel toevertrouwd aan  de Historische Kring Bussum. Dochter Anne Heyne  heeft in het documentatiecentrum van de HKB enkele dozen met  archiefmateriaal  overgedragen. Het zijn voornamelijk boeken en jaargangen van tijdschriften. Het merendeel van de collectie Heyne is nagelaten aan het Streekarchief Hilversum. Martin Heyne overleed op 2 april jl op 77-jarige leeftijd. Hij was één van de grondleggers van de Historische Kring Bussum in 1983, 30 jaar geleden. Ook al voor die tijd was hij druk bezig om de geschiedenis van Bussum in woord en beeld vast te leggen. Hij leverde ook diverse bijdragen aan de wekelijkse rubriek in BussumsNieuws  “uit de Bussumse Historie”. Martin Heyne was erelid van de kring.

 

Samen lekker begeleid wandelen door de natuur rondom Bussum. In het kader van “Bussum Natuurlijk” kon dat met diverse gidsen op zondagmiddag 26 mei.

Voor deze “natuurbelevingstocht” hadden zich geveer zestig volwassenen en kinderen aangemeld. Er kon onder andere een bezoek worden gebracht aan de Watertoren en de Natuurbrug, en tijdens een wandeling door het Spanderswoud kon de vorig jaar geopende bunker worden betreden.

De verzamelplaats was op het parkeerterrein van station Bussum Zuid. Het weer werkte gelukkig mee en het werd voor de deelnemers een plezierige middag. De kinderen die meegekomen waren toonden veel belangstelling. (foto's Jaap van Hassel)

 Een kunstproject met telefooncellen is vrijdag 24 mei onder grote belangstelling geopend door wethouder Van Ramhorst. Het project Cel9 komt voort uit de Bussumse kunstkring Artes. De telefooncellen staan bij het gemeentehuis. Om meer over het project te lezen te lezen klik HIER  (foto Jan Lieste)

 

 

 

 

 

 

Een stoet senioren geniet van een heidewandeling. De meer dan dertig wandelaars namen deel aan de SeniorenVierdaagse in Bussum en omgeving.

Op dinsdag 14 mei ging de tocht over de Fransche Kampheide en de Fransche Kamp seizoenscamping.

Onderweg gaf Klaas Oosterom van de Historische Kring uitleg over het verleden en het heden. Zo werd er stilgestaan bij de bunkers in het bosgebied. Door het mooie weer kon er die dag extra worden genoten van de lentetooi van de natuur.

 

 

 

 

 Op station NaardenBussum vriest het! 

Dat heeft te maken met een nieuwe fase in de bouw van de liften. De afgelopen periode werd met waterglasinjecties geprobeerd om de bouwkuip waterdicht te krijgen. Dit is voor een groot deel gelukt. De laatste twee procent wordt nu aangepakt door de nog bestaande lekkages te bevriezen. In de stationshal zijn daarvoor acht vrieslansen aangebracht. Op 13 mei is het werk daar begonnen. 

Op de foto van Jaap van Hassel kijken werknemers tevreden naar witbevroren buizen. Het “opvriezen” neemt zo'n vier weken in beslag, daarna moet  het nog ongeveer vijf weken doorgaan onder het niveau van het grondwater. Het werk wordt uitgevoerd door de duitse firma MAX BöGL (Bron: ProRail)

 

 

Op een extra HKB-ledenvergadering op 22 april is de statutenwijziging definitief goedgekeurd. De belangrijkste aanpassing betreft de doelstelling van de HKB. Die luidt nu als volgt:“Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving, en zich in te zetten voor het belang en het behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar”. Hoe de formulering eerder was is HIER te lezen. Verder zijn de statuten gewijzigd om gebruik te kunnen maken van aftrek van giften op basis van de zogenoemde Anbi-regeling. De aanpassingen waren op de Algemene Ledenvergadering op 9 april al goedgekeurd, maar ze konden pas hun beslag krijgen in een extra ledenvergadering.

 

 De presentatie door Ton Heijdra op de jaarvergadering van 9 april over de Amsterdamse School heeft een mooi vervolg gekregen: een excursie georganiseerd door de HKB. Die was op 20 april in de Spaarndammerbuurt en betrof de architectuur van Michel de Klerk.

De rondleiding werd verzorgd door museum Het Schip. Prachtig om het verhaal te horen en het resultaat te zien:  in de jaren 10 en 20 van de 20e eeuw bouwde men deze arbeiderspaleizen en probeerde men de arbeiders te emanciperen, niet alleen door de bouw en inrichting van de toen supermoderne woningen, maar ook door speciale regels.

Zo moesten mannen in hun vrije tijd figuurzagen om ze uit de kroeg te houden, en werd de PTT overgehaald om een postkantoor in de wijk te openen, waar de arbeiders hun loon konden ophalen en deels meteen op een spaarbankboekje konden storten.

Speciaal voor de Bussumers werd ook een woonblok van de Bussumse architect De Bazel bekeken; goedkoper uitgevoerd,want hier was de gemeente opdrachtgever. Een zeer geslaagde schoolreis! (foto Klaas Oosterom)

 

De Historische Kring Bussum krijgt naast allerlei foto’s en paperassen ook van tijd tot tijd interessante voorwerpen cadeau. Die schenkingen worden zeer gewaardeerd; ze krijgen een mooie plaats in de HKB-vitrines met diverse Bussumse “parafernalia”. Speelgoed komt niet zo vaak voor, maar hieronder is een aardig voorbeeld, een bestelautootje van de speelgoedzaak van Den Uyl aan de Nassaulaan. Het is geschonken door mevrouw Westdorp uit Nederhorst Den Berg. Jaap van Hassel legde het meteen op foto vast.

                                                             

 

 De troonswisseling en de viering van 200 jaar Koninkrijk hebben de Historische Kring Bussum er toe gebracht om bijzondere foto's van vroeger op te diepen.

De beelden van "OUD-ORANJE" zijn met  zorg  op onderwerp uitgezocht en aangebracht achter de ramen van het gebouw De Vonk op de Kop van de Nassaulaan. De foto's geven een gevarieerd beeld van inhuldigingen, vieringen en activiteiten van de "Oranjes" door de jaren heen. Zij deden op z’n tijd natuurlijk ook Bussum aan, en uiteraard zijn daar ook hun namen gebruikt voor diverse scholen, een plein, en enkele plantsoenen.

Goed  te zien is hoe uitbundig de Oranjefeesten vroeger waren. Anders dan nu. Vooral de details zijn de moeite waard om te bekijken. Zo kleurt de kijker zelf de oude zwart-witfoto’s in! (foto Jaap van Hassel)

 

 

De jaarvergadering zit er weer op. Zo’n bijeenkomst is een wettelijke  verplichting, maar ook nu weer was het voor de leden van de Historische Kring Bussum allerminst een verloren avond.

Als altijd was er een aantrekkelijk voorprogramma. De avond van 9 april in het Trefpunt begon met een wel zeer boeiende lezing. Het bestuur had Ton Heijdra van museum Het Schip weten te  strikken. Hij gaf  op een bevlogen manier en voorzien van een grote hoeveelheid beeldmateriaal een uiteenzetting over de architectuurbeweging De Amsterdamse School, waarvan de invloed ook in Bussum is aan te wijzen. Dankzij de hulp en informatie van Guusje Hent en Gijs Vorstman besteedde Heijdra dan ook ruim aandacht aan “het Bussumse”.  

De avond was begonnen met aandacht voor het overlijden van erelid Martin Heyne. Voorzitter Adriaan Branderhorst schetste Martins verdiensten en Hans Jonker kwam met enkele persoonlijk getinte herinneringen. Daarna volgde nog een minuut stilte uit respect voor de overledene.

De verplichte kost was dit keer boeiender dan anders. Dat kwam door een levendige discussie over een voorgestelde statutenwijziging. Die betreft een aanpassing van de doelstelling van de vereniging. De nieuwe formulering die tenslotte met overgrote meerderheid werd aangenomen luidt: “Het doel van de vereniging is de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Bussum en omgeving en het zich inzetten voor het belang en het behoud van het cultureel en historisch erfgoed aldaar”. Verder zijn de statuten gewijzigd om gebruik te kunnen maken van aftrek van giften op basis van de zogenoemde Anbi-regeling. De aanpassingen krijgen pas hun beslag in een speciale ledenvergadering die is uitgeschreven voor maandag 22 april a.s om 12.00 uur in het documentatiecentrum van de HKB.
Tenslotte werd de financiële verslaglegging door de kascommissie goedgekeurd en werden secretaris Klaas Oosterom en algemeen bestuurslid Frank de Groot herbenoemd. De avond eindigde met een compliment van een van de leden voor de grote inzet van bestuur en vrijwilligers van de HKB.  (foto's Jaap van Hassel)

 

 Martinus Jacobus Maria (Martin) Heyne is overleden op 2 april 2013 op de leeftijd van 77 jaar.

Hij was één van de grondleggers van de Historische Kring Bussum in 1983, 30 jaar geleden. Ook al voor die tijd was hij intensief bezig om de geschiedenis van Bussum in tekst en foto’s vast te leggen. Voor het Contactblad van de Kring, nu Bussums Historisch Tijdschrift, schreef hij vele artikelen. Namens de Kring of op persoonlijke titel had hij een groot aandeel in boeken en andere publicaties over de Bussumse en Gooise historie en maakte hij deel uit van commissies die het behoud van erfgoed ten doel hadden, waaronder de gemeentelijke monumenten commissie. Zijn historische en bouwkundige kennis stelde hij ook in dienst van de restauratie van Fort Werk IV.  Bij de heropening van Fort Werk IV ontving Martin de zilveren legpenning van de Provincie Noord-Holland.

Voor zijn inzet op al deze terreinen kreeg hij De Kleine Johannes, een Bussumse onderscheiding die uitgereikt wordt aan burgers die zich bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben op voornamelijk maatschappelijk terrein. Enige jaren geleden werd hij Lid van Verdienste/Erelid van de HKB.
Ondanks zijn afnemende gezondheid volgde hij met interesse diverse projecten zoals de opening van de bunker op de Franse Kamp en de plannen voor Werk I in de Hilversumse Meent. Er kon steeds een beroep op hem worden gedaan voor informatie. Hij schreef de laatste jaren nog enkele artikelen en leverde bijdragen aan de krantenrubriek "Uit de Bussumse Historie".

    

Een Australische telg van de Van Oeveren-familie heeft op een ijskoude zondag in maart in Bussum de voormalige Van Oeveren-gronden bezocht. Chris van Oeveren, huisarts in Australië, wilde graag in Nederland zijn “roots” aanschouwen. Op 24 maart werd hij rondgeleid door Chris Leenders, HKB-specialist op onder meer de televisiegeschiedenis in Bussum. Jaap van Hassel was er met zijn camera bij.

Overgrootvader Van Oeveren beschikte over veel geld dankzij succesvolle investeringen van zijn familie in pakhuizen en loodsen in de Amsterdamse haven. Die werden verkocht aan de latere Steenkolen Handels Vereniging (SHV).

Met een deel van de opbrengst werd in de jaren twintig in Bussum o.a. een stuk grond gekocht langs de Huizerweg tussen de  St. Janslaan en de Nieuwstraat. Daar was al wat bebouwing, maar de Van Oeverens lieten bijbouwen, bijv. de winkels die nog te vinden zijn tussen de benzinepomp en de St. Janslaan. Ze bouwden ook wat daar nu achter als showrooms zit, en het deel wat je ziet  als je de Van Oeverenstraat ingaat.

Eind jaren twintig was de gietijzeren ombouw van de  tribune van de voormalige Draf- en Renbaan Cruysbergen naar de gronden toegebracht. Er werden  verder bedrijfspanden neergezet en er kwamen autoboxen die voor particulieren te huur waren. Ook vestigden zich er vanaf  de jaren vijftig enkele autodealers, bv van Simca.

Een hoogtepunt in de bedrijvigheid werd veroorzaakt door de start van de Nederlandse Televisie in Bussum.  De snelle groei van het nieuwe medium leverde veel geld op. Zo werden de grote grijze televisie-reportagewagens  gestald achter Studio Eltheto.

Ook werd geld verdiend aan de vele televisiekabels door en onder het van Oeveren-domein. Maar in 1961 werd volgens de NTS een veel te hoog  bedrag gevraagd voor het recht om een nieuw soort televisiekabel  in te graven. Het was de eerste Coaxkabel die van de nieuwe televisietoren in Hilversum kwam en via de Nieuwstraat naar Studio Eltheto moest lopen. De NTS besloot toen om die kabel op 10 meter hoogte in de lucht te hangen om zo kosten te besparen.

Een nieuwe generatie Van Oeveren nam halverwege de jaren zeventig het stokje over, o.a de vader van de bezoekende huisarts,die naar Nieuw Zeeland was geëmigreerd. Uiteindelijk werden de voorvaderlijke gronden verkocht.

Vader Chris was door zijn leeftijd helaas niet in staat om zijn zoon Chris op de reis naar het verre Bussum te vergezellen.

Op wat eens de Van Oeverengronden waren is in de loop der jaren veel gesloopt, en er is zelfs al enkele jaren een keurige woonwijk: de Vredehof.

Bron: Chris Leenders en Philippe Scheltema

 

Een definitieve aanpak van de bouw van de felbegeerde liften op station Naarden Bussum laat nog  steeds op zich wachten. Maar ProRail heeft toch wel een nieuwe opleveringsdatum voor ogen: het eerste kwartaal volgend jaar.

Na veel tegenslag hebben teams van deskundigen diverse scenario’s besproken om de problemen stapsgewijs op te lossen. Ook zijn weer duikers ingeschakeld om waarnemingen te doen.

Over de voortgang  heeft project-manager Martin Brinkhuis van ProRail  woensdag tekst en uitleg gegeven tijdens een vergadering van de Commissie Ruimte van de Bussumse gemeenteraad. Door het hoge grondwaterpeil wil het maar niet lukken om de bouwkuip lekvrij te krijgen. Daarom is nu gekozen voor het plaatselijk bevriezen van grond om de toestroom van het grondwater te stoppen. Daarmee wordt in mei begonnen aan de kant van de stationshal. Afhankelijk van de resultaten zal voor het middenperron worden gekozen voor dezelfde methode of voor het plaatsen van een pre-fabconstructie. Brinkhuis sprak van een complexe situatie, iets van de buitencategorie. Toch zullen de liften er komen! hield hij de raadsleden voor.

Er waren nogal wat kritische vragen, onder meer over de communicatie met de treinreizigers, die maar niet snappen waarom de bouw zo lang moet duren. Hier een recent gemaakt filmpje van Prorail over de bouwlokatie Naarden Bussum. Kikvorsmannen aan t werk!

                                                                              foto's Jaap van Hassel

 

Over de bestemming van Huizerweg 54 was er eerder gedoe. In augustus 1992 werd door omwonenden geprotesteerd tegen de komst van diverse sociaal-culturele instellingen. Er werd allerlei overlast gevreesd.

Lees  hier  een boeiend krantenverslag over de onrust van toen.

 

 

Bussum haalde in de jaren 30 de landelijke pers door rellen in het centrum van het dorp. Het Sint Vitus-gebouw, de latere Vitus-studio, was het toneel van vechtpartijen die zich naar buiten verplaatsten. Zelfs de Marechaussee greep in. Hier een knipsel uit het sociaal-democratische dagblad "Het Volk", waarschijnlijk uit 1934 of 1935.

                                                                                 

Vrijdag 15 maart was het gezellig druk op Huizerweg 54. Veel Bussumers namen de kans waar om een kijkje te nemen in de werkruimten van de diverse huurders van het bijzondere pand.

Het Open Huis was georganiseerd om de Bussumse gemeenschap te laten zien hoe belangrijk dit onderkomen is. De openstelling was vooral ook bedoeld als een signaal naar B&W van Bussum om het pand z’n huidige maatschappelijke functie te laten behouden.

Tussen de bezoekers werden verscheidene raadsleden gesignaleerd, terwijl eerder op de dag ook leden van het college opdoken. Hier is te zien hoe geanimeerd het toeging in het documentiecentrum van de Historische Kring Bussum.

                                                                                      foto's Jaap van Hassel

 Intussen zijn er interessante ontwikkelingen in de Bussumse gemeenteraad te melden:

 

In 1992 was er ook al gedoe over de bestemming van Huizerweg 54.
 Lees HIER over de onrust van toen onder buurtbewoners.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Een plaquette die een verloren gegane  gedenksteen vervangt.  Dat is bijzonder. Donderdag 7 maart is aan de Slochterenlaan in Bussum een bronzen gedenkteken onthuld door burgemeester Kruisinga.  Dat gebeurde op de plaats van de gesloopte Bussumse gasfabriek waar het oorspronkelijke gedenkteken was te vinden. Nu dus -in aanwezigheid van een zoon en een dochter en een aantal veteranen - de onthulling van een hernieuwd eerbetoon aan Bernardus Gerardus Mulder. Hij was in de oorlog bankwerker bij het gasbedrijf. Mulder, geboren  in 1916, werd in 1943 op de Waalsdorpervlakte in Scheveningen door de Duitsers gefusilleerd. Hij was enkele maanden eerder gearresteerd, vermoedelijk na verraad, op verdenking van illegale activiteiten en sabotage. Mulder was communist en naast zijn normale werk ook medewerker van de verzetskrant “De Waarheid”. Hij was één van de vele communisten die door de Duitsers in de oorlog zijn opgepakt en ter dood gebracht. Zijn graf is te vinden op het Nederlands Ereveld Loenen aan de Groenendaalse weg in Apeldoorn.

     

                                                                   foto's Jaap van Hassel

 

 

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer van de pers gerold.Het is het eerste nummer van dit jubileumjaar.

Ja, de Historische kring bestaat in juni 30 jaar! Het blad is wat betreft opzet en uiterlijk weer wat veranderd; de redactie is benieuwd naar de mening van de lezers. 

Alle leden krijgen het goednieuwe blad dezer dagen in de bus. Losse nummers zijn voor € 7,50 te koop in het HKB-documentatiecentrum, Huizerweg  54, en bij boekhandel Los in de Nassaulaan. Voor  de niet-leden is het goed om te weten dat een jaarlijkse contributie van slechts € 15,- recht geeft op alle nummers in een jaar.

Voor een aanvulling op het artikel "Moord in Bussum" klik HIER.  (De tekst kan naar believen worden vergroot)

 

 

Drie Bussumers kregen op zaterdag 23 februari een “Groen Lintje” uit handen van de Bussumse GroenLinks-fractievoorzitter Stef Braamhaar.

Het lintje is een blijk van waardering voor de belangeloze inzet van deze mensen voor de Bussumse bevolking.

De onderscheiding ging naar Richard Rigter, Corina van de Water, en Trudy Nederend. Ook GroenLinks-wethouder Nen van Ramshorst sprak prijzende woorden.

Dat gebeurde allemaal in paviljoen Heidezicht, waarvan de gemeente Bussum de “huisbaas” is. (foto Jaap van Hassel)

 

Bussum beschikt over een plaats in de openbare ruimte waar roulerende kunstwerken zijn te bewondereen. Die is sinds 2007  te vinden op het Veerplein. Het is een sokkel waar een sculptuur niet langer dan twee tot drie jaar op mag staan. Vrijdag 15 februari was het weer tijd voor een wissel. De gemeentelijke adviescommissie Beeldende Kunst heeft uit alle aanmeldingen gekozen voor een werk van Tine Rinds uit Groningen. Wethouder Nen van Ramshorst onthulde het beeld “Mamadonna” samen met de kunstenares, die spreekt van een "oermoeder en vruchtbaarheidsgodin". Mamadonna heeft al op zeven andere plaatsen in Europa gestaan, o.a in Florence en Denemarken. Wethouder van Ramshorst zei trots te zijn dat ze nu een poos in Bussum is zien.

                                                                            foto's Jaap van Hassel

 

 

Wordt gastschrijver voor Uit de Bussumse Historie

Je kent waarschijnlijk deze wekelijkse rubriek in BussumsNieuws. De Historische Kring Bussum nodigt je uit om in het kader van NL Doet 2013 een bijdrage te maken. Het gaat om een paar honderd woorden (een half A4-tje) en een enkele bijpassende afbeelding.

NL Doet vindt plaats op vrijdagmorgen 15 maart. Je geeft je individueel of samen met een collega op vóór 4 februari. Vervolgens denk je ruim voor die datum na over een onderwerp: Over of in Bussum vóór 1970 (een persoon, gebouw, straat, buurt, een groep, gebeurtenis) waar je wat van weet en/of waarover je iets gaat opzoeken of vragen. Geen plagiaat; een bestaand verhaal herschrijven kan wel.

De Historische Kring kan al vóór 15 maart de helpende hand bieden, maar het is natuurlijk ook mogelijk dat familie of vrienden gegevens of spullen hebben die je kunt gebruiken. De HKB zelf heeft duizenden historische foto's, documenten, boeken over tal van onderwerpen die Bussum en Bussumers betreffen. Die kun je op maandagmorgen, donderdagmorgen of vrijdagmiddag op Huizerweg 54 inzien. Kijk vooraf eens op deze website en dan vooral op ZOEK in ARCHIEF. Daar vindt je foto's, afbeeldingen, artikelen en korte beschrijvingen van documenten en boeken die je bij de kring kan inzien. Eerdere afleveringen 'Uit de Bussumse Historie kun je vinden door BK-2006 of een later jaar in het zoekvenster in tetikken. Je krijgt dan alvast een indruk.

Mocht je een keuze gemaakt hebben, bereid het dan zoveel mogelijk al vóór 15 maart voor. Op vrijdagmorgen 15 maart staan vrijwilligers van de kring klaar om samen met je het artikel rond te krijgen. Zij zoeken boeken of documenten op; zij zorgen voor foto's etc. Die morgen of wat later lever je je bijdrage in. De kring zorgt dat het op een later moment in BussumsNieuws komt.
Voor meer informatie: 035 6914336.

 

 HKB-erelid Herman Bierman heeft onlangs zijn Indië-dagboek aan het Veteraneninstituut geschonken.

Herman was indertijd als dienstplichtig militair betrokken bij de zogenoemde “politionele acties” in het toenmalige Nederlands-Indië.

Een bericht over de overhandiging staat op de website van het Veteraneninstituut. U kunt het HIER lezen. 

(foto Jaap van Hassel)

 

 

 

 

Cees Bouman is dit jaar onderscheiden met de Bussumse erkentelijkheidsprijs, de Kleine Johannes.

Die werd op donderdagavond 10 januari op de nieuwjaarsreceptie uitgereikt door interim-burgemeester Rinske Kruisinga. Cees Bouman is onder andere voorzitter van de Stichting Sinterklaasoptocht Bussum, en al jaren actief voor de Historische Kring Bussum, ondermeer wat betreft de organisatie van de Open Monumentendagen.

(foto Klaas Oosterom)

 

 

 

 

 

Donderdagmiddag 13 december was ’t even feest op de Ceintuurbaan. Deze belangrijke verkeersader van Bussum was op 23 november, na een renovatieperiode van negen maanden, weer helemaal open gegaan. Dit moest natuurlijk wel gevierd worden, en wethouder van Ramshorst verrichtte de officiële heropening.

Ze maakte een ritje met een prachtige stoomwals. Het feestje was op de parallelweg tegenover de nieuwe rotonde bij de Dr A.Kuyperlaan. Belangrijke gasten waren natuurlijk de vertegenwoordigers van de VBOC, de Vereniging Belangengroep Omwonenden Ceintuurbaan, onder wie penningmeester Herman Bierman, al jaren erelid van de Historische Kring Bussum. De vereniging, die acht jaar geleden begon als een actiegroep, heeft een heel belangrijke rol gespeeld in het proces rond de vernieuwing van de Ceintuurbaan.

foto's Jaap van Hassel

Bussum heeft afscheid genomen van burgemeester Milo Schoenmaker. Dat gebeurde de afgelopen weken al op diverse manieren. Op donderdag 6 december  waren er  tenslotte nog  de officiële plechtigheden. De gemeenteraad  en het college zwaaiden de burgemeester in een speciale bijeenkomst uit. Daarbij waren ook diverse genodigden, onder wie oud-wethouder Adriaan Branderhorst, de voorzitter van de Historische Kring Bussum.

Op de afscheidsreceptie voor de Bussumse bevolking, ’s avonds, drukte de vice-voorzitter van de HKB, Jan Lieste, nog eens de hand van de burgemeester. Hij overhandigde een oorkonde als dankbetuiging. De burgemeester had altijd veel interesse voor HKB-activiteiten, en was vaak aanwezig bij presentaties en evenementen van de Kring. De vereniging wenst Milo Schoenmaker en zijn gezin mooie jaren toe in de nieuwe gemeente Gouda.(foto Jaap van Hassel)

Het gebouw De Vonk op de kop van de Nassaulaan heeft een vrolijker gezicht gekregen. Dat komt door een nieuwe mini-expositie van de Historische Kring Bussum. Op de ramen zijn nu oude posters te bewonderen met als thema “feest”. Hopelijk brengen ze de komende feestmaand het winkelend publiek in een extra feestelijke stemming.

Feestavonden getuigen van een bloeiend verenigingsleven. Vroeger meer dan nu. Ook Bussum blies volop zijn partijtje mee. Door de jaren heen waren er talloze feestavonden, maar van de bijbehorende posters zijn er helaas weinig bewaard gebleven. Toch heeft de Historische Kring Bussum  een aantrekkelijke keus kunnen maken. De oude aanplakbiljetten geven een idee van de sfeer van weleer. Vooral de details maken het bekijken van de posters - voor jong en oud – tot een feest!

DENK MEE MET DE HKB
Van lang niet alle getoonde posters is bekend uit welk jaar ze dateren, of mist er andere informatie. Weet u meer? Of heeft u foto’s?  De Historische Kring Bussum hoort het graag van u.

 

Na maandenlange voorpubliciteit is het dan gepresenteerd:  “Onvergetelijke Bussumers” van historicus Paul Schneiders.  Minister Plasterk -die  in Bussum woont – kreeg als een der eersten  een exemplaar uit handen van Pieter Schut van uitgeverij Tadorna media.

Woensdagavond 14 november was er ook nog een feestelijke presentatie bij boekhandel Bruna  aan het Veerplein. Het was een geanimeerde bijeenkomst met o.a aftredend burgemeester Schoenmaker en oud-burgemeester Holthuizen, de nieuwe voorzitter van 50Plus. (foto Jaap van Hassel)

Paul Schneiders hield een mooie conference en wethouder Nen van Ramshorst  kreeg ook een exemplaar. “Onvergetelijke Bussumers” is een biografisch woordenboek met portretten van 150 bekende Bussumers.  Het boek is vanaf 15 november te koop. Klik hier voor een website over het boek waar alle namen meteen zijn te vinden.

 

 Dinsdag 13 november 2012 was ’t even flink druk in de bocht van de Ceintuurbaan voor het verzorgingshuis Patria. Wegenbouwers gaven met hun bonte verzameling van machines op het kruispunt een mooie show weg. Een dans van mensen en machines.

Het is de eindfase van de renovatie van de Ceintuurbaan.  Als alles in november is afgerond heeft Bussum na vele maanden werk een belangrijke verkeersader terug die voor de aanwonenden hopelijk minder geluidsoverlast geeft.

Voor bewegende beelden klik HIER

 

 

 

Bij opknapwerkzaamheden aan de Kapelstraat 29 zijn interessante muurschilderingen ontdekt. 

Het gaat om drie schilderingen met afbeeldingen van een boerderij, een molen en een waterpartij met boten en een molen. De eigenaar van het pand meent dat de schilderingen dateren van vóór 1900. Hij wijst erop dat één afbeelding achter de meterkast doorloopt  en hem is verteld dat het pand met de eeuwwisseling op het electriciteitsnet werd aangesloten. De beschadigde schilderingen zullen hoe dan ook in tact worden gelaten. Er zal omheen wordt gestuct. De Historische Kring Bussum zal proberen meer te weten te komen over achtergrond van de schilderingen. Via deze website houden we u op de hoogte. (foto’s Jaap van Hassel)

   
         

            

Het hoe, wat, waar en wanneer van de OMD 2012 in Bussum

Brediuskwartier en Bilderdijkpark
Hoe oud kan die boom worden? Hoe oud is dat park eigenlijk? Is het ‘zomaar’ aangelegd of was er een ontwerp? Was die brug er altijd al? Kom het ontdekken in het Bilderdijkpark! We vertellen het allemaal. Geniet van een picknick met heerlijke groene hapjes en drankjes van Alegria. Voor kids van 3-10 jaar is er een speurtocht met hun ouders, en er zijn wandelingen uitgezet met een echte kenner.
De Historische Kring Bussum presenteert voor deze gelegenheid de heruitgave van het routeboekje met een groene wandeling in het park en in het Brediuskwartier, en er is een expositie in een tent. Waar: Bilderdijkpark, ingang Bilderdijklaan. Wanneer: Zaterdag 8 en zondag 9 september van 12-16u.

Heidezicht
Het Hobbeltjespad aan de rand van de hei bij de Groene Long heeft een spannende geschiedenis, met loopgraven. Hobbel mee met onze deskundige die er alles kan over vertellen. Paviljoen Heidezicht herbergt de presentatie “200 jaar Oostereng in kaart”. De jeugd kan zich uitleven in de speeltuin en de toegang voor alles is gratis. Waar: Randweg 203.  Wanneer: Zaterdag 8 en zondag 9 september van 12-16u.

Het Spiegel
Waar in deze villawijk staat de enige echte monumentale boom van Bussum met een stamomvang van 7.10 m? Wat was de functie van de Kom van Biegel? Waar woonde Krasnapolsky? Kom het allemaal te weten. Pak de fiets en dwaal met onze gids lekker een uurtje door het Spiegel. Waar: NPB-kerk, Nieuwe Hilversumseweg 22 hoek Iepenlaan. Wanneer: Zaterdag 8 september en zondag 9 september van 12 tot 16 uur. Start route elk half en heel uur.

 De Historische Kring Bussum kijkt uit naar uw komst ! Tot dan!

 

 Kinderen die deelnamen aan het Zomerfestival in Bussum waren de eersten die de net geopende bunker op de Fransche Kamp hebben bezocht.

Op woensdag 1 augustus werd het jonge volkje in het natuurgebied rondgeleid door HKB-secretaris Klaas Oosterom, de initiator van het Open Bunker-project. Alle kinderen wilden de bunker van binnen zien, en dat mocht.. De leiding van het kinderfestival boekte wegens de goede ontvangst meteen nog een rondleiding.

                                                                               foto's Jaap van Hassel

De Ceintuurbaan is voor even een oase van rust.

Op maandag 30 juli is opnieuw een groot deel van deze verkeerader van Bussum voor langere tijd afgesloten. In afwachting van diverse werkzaamheden hebben spelende kinderen (en hun ouders) zich meteen van het wegdek meester gemaakt. Het roept onmiddellijk herinneringen op aan  de autoloze zondagen tijdens de oliecrisis van bijna veertig jaar geleden. Er wachten hopelijk nog lange straatspeeldagen.

 

 

 

 Een aardige ontdekking op de grens van Bussum en Naarden: een oude grenspaal. Het bestaan van het ding  kwam aan het licht na de sloop van een voormalig pand van het tuinbedrijf Mauritz, op het punt waar de Brinklaan overgaat in de Lambertus Hortensiuslaan. Jaap van Hassel had daar onlangs tijdens de sloop al een foto genomen, onwetend van de aanwezigheid van de grenspaal.

Omdat er er niets meer op te lezen valt buigen specialisten van de HKB zich nu ondermeer  over de precieze datering van de oude grensmarkering, die in de loop van de tijd onderdeel was geworden van een muur. Intussen is om de paal heen een stuk uit de nuur gehakt zodat de ontdekking nu wat beter te zien is.

Het bos van de Fransche Kamp, op de grenslijn van Bussum en Hilversum, was vrijdagmiddag 13 juli het toneel van een bijzonder treffen van de burgemeesters Schoenmaker en Broertjes. Op verzoek van de Historische Kring Bussum verrichtten ze daar samen de officiële opening van de bunker die op initiatief van de HKB toegankelijk is gemaakt – een project in samenwerking met het Goois Natuurreservaat.

De luisterrijke ceremonie in het bos trok veel belangstelling. Een bezoek aan de bunker (één van de tientallen in het gebied) kan nu worden opgenomen in de historische (natuur)wandelingen die de Kring al enkele jaren organiseert. De groepsschuilplaatsen uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog  zijn in latere jaren allemaal volgegooid met zand en dichtgemetseld. Het was een hele klus om er één in de oude toestand te herstellen en te voorzien van een duurzame entree, een soort loopgraaf. De bunker heeft een afsluitbare stalen deur gekregen en kan eigenlijk alleen worden betreden tijdens wandelingen onder auspiciën van de HKB. Zie hier een verslag over de opening in het weekoverzicht van RTI Hilversum. Bekijk hier een videoverslag van de HKB-zelf.

Het Open Bunker-project is financieel mogelijk gemaakt door de provincie, het Coöperatiefonds Rabobank Noord Gooiland en Rotary Bussum. De uitvoering, onder verantwoordelijkheid van GNR en HKB, was in handen van de firma’s Teeuwissen en Van Leeuwen Metaal, en de Stichting Herstelling die ook sponsors waren. Bijna al het buitenwerk is gedaan door HKB-vrijwilligers.

 Net nu het begint op te zomeren heeft Bussum er en fijne attractie bij. Of liever: terug! De oude speeltuin van Van Rosmalen aan de rand van de Bussumse hei is vervangen door een moderne variant. Het heeft wel enkele jaren geduurd en de speeltuin staat niet helemaal op de oude plaats. Door een verschuiving in de richting van de Lorentzweg en de bouw van een kloek horeca-paviljoen werd het een omstreden project. Maar nu is het complex dan toch op 11 juli door wethouder Boekhoff geopend. De Historische Kring Bussum had bij de voorbereidingen voor de Open Monumenten Dagen van dit jaar al eerder het oog op Heidezicht laten vallen. De speeltuin zit nu in het programma van 8 en 9 september. In het kader van het thema “Groen” presenteert de HKB in het paviljoen dan foto’s, landkaarten en documenten en komen er activiteiten voor kinderen. foto's: studio Van Hassel

Op station Naarden-Bussum gaat het dagelijkse leven in de diepte door. Ondanks tegenslagen als steeds weer terugkerend water vordert  langzaam maar zeker de bouw van de liften.

VJaap van Hassel besloot weer eens poolshoogte in de diepte te nemen, dit keer vanaf perron 2. Ook nu mocht hij gewapend met zijn camera een kijkje nemen achter de grote zeilen die het werk voor het publiek afschermen.

Te zien is dat er nu veel materiaal uit de grote bouwput wordt afgevoerd om de plaatsing van een damwand mogelijk te maken. Een opleveringsdatum is er helaas nog niet.

 

 De Historische Kring Bussum is een mooi stel ramen kwijt. De mini-expositie over de kinderjaren van de tv in Bussum is na een jaar vrij plotseling opgedoekt. Het pand op de hoek van de Kerkstraat,de Kapelstraat en de Schoolstraat krijgt een andere bestemming.Het uitzendbureau Manpower dat de ramen welwillend ter beschikking stelde heeft besloten het pand definitief te verlaten en het te gaan verhuren.

De raam-expositie was voor de HKB een buitenkans omdat het gebouw staat op de plaats van de vroegere studio Irene. Daaraan herinnert ook een blijvende plaquette op de gevel. De tentoonstelling kon ook nog eens worden gerealiseerd in het jaar dat werd herdacht dat de Nederlandse tv zestig jaar geleden in Bussum begon.

Natuurlijk blijft de plaats van studio Irene het begin van de speciale wandelroute  van de HKB door het oude tv-dorp. Het boekje is nog steeds voor maar twee euro te koop. Sla ook eens een blik in ons web-archief

 De burgemeesters van Bussum en Hilversum wagen zich op vrijdag 13 juli in een bosrijk buitengebied. Om precies te zijn: ze maken dan hun opwachting op de Fransche Kamp, op de grens van de twee buurgemeenten. Daar verrichten ze samen de officiële opening van een bunker uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog die op initiatief van de Historische Kring Bussum weer toegankelijk is gemaakt. (voor kenners: een groepsschuilplaats type 1918 II)

Het wordt de voltooiing en de bekroning van het Open Bunker-project, waarmee het vorige najaar in samenwerking met het Goois Natuurreservaat is begonnen. Toen werd de dichtgemetselde toegang opengebroken, al het zand uit de bunker verwijderd en een zware plaatstalen deur geplaatst. Onlangs nog werd een simpele oplossing gevonden voor steeds terugkerend water: een flink gat in de bodem bleek afdoende. Daarna werd een min of meer duurzame entree gerealiseerd, een stukje loopgraaf.

Het kunnen betreden van het betonnen onderkomen, een van de tientallen bunkers in het gebied, wordt een extra attractie tijdens de historische (natuur)wandelingen van de Historische Kring Bussum bij en over de Fransche Kamp. Wat betreft de eerste “nieuwe” wandeling langs de opengestelde bunker houden we u op de hoogte! 

Het project is financieel mogelijk gemaakt door de provincie, het Coöperatiefonds Rabobank Noord Gooiland en Rotary Bussum. De uitvoering, onder verantwoordelijkheid van GNR en HKB, was in handen van de firma’s Teeuwissen en Van Leeuwen Metaal, en de Stichting Herstelling die het project ook gesponsord hebben. Onder andere het buitenwerk is gedaan door vrijwilligers van de HKB.

 

 Ruim 25 ambtenaren van de gemeente Bussum maakten vrijdag 8 juni een wandeling door het Spiegel onder leiding van HKB-gids Klaas Oosterom.

Ze hadden een sportmiddag, maar konden ook voor deze wandeling kiezen. Zij kwamen op plaatsen waar je normaal niet zoveel komt zoals in het Majellapark, op het erf van de NPB-kerk, in de Dwarslaan, aan de waterrand van de Kom van Biegel en bij het plasje dat van de Zandzee nog is overgebleven. Ze hoorden van de geschiedenis en zagen hoe villa's en groene bomen nu de prachtwijk Het Spiegel vormen.

Tijdens een korte, maar hevige regenbui werden ze liefderijk opgevangen door wethouder Nen van Ramshorst, die haar huis openstelde.

 

 

 

 Als HKB-secretaris Klaas Oosterom ergens boeken kan verkopen aarzelt hij niet.

Zo was hij al eens met een kraampje op de Fransche Kamp te vinden. De bruisende Indische markt Pasar Patria op zaterdag 9 juni was heel andere koek; natuurlijk een uitgelezen moment om boeken te verkopen die op de een of andere manier met Indië te maken hebben. De opbrengst van enkele tientallen boeken gaat naar een scholenproject op Flores in Indonesië. 

Er lag ook een stapel nieuwe boeken van de Historische Kring Bussum: “Bamboe en Bussum” een keuze uit de gedichten van schrijver/ dichter/journalist Willem Brandt. Deze bundel werd afgelopen november door de HKB gepresenteerd en heeft al veel lezers gevonden. Natuurlijk ook nog steeds verkrijgbaar in het HKB-documentatiecentrum, Huizerweg 54.

 Waar de Historische Kring Bussum zich al niet mee bezighoudt.. De vereniging heeft de draad weer opgepakt in het Open Bunker-project op de Fransche Kamp. Op vrijdagochtend 1 juni was er ineens weer volop activiteit in het bos. De firma Thomassen boorde in de 55 cm dikke bodem van de verleden jaar toegankelijk gemaakte bunker een flink gat van 13 cm rond. Hierdoor kan het water weglopen dat zich in de bunker verzamelt.

Afgelopen najaar werd er voor ’t laatst aan het project gewerkt. De firma Teeuwissen en de Stichting Herstelling haalden toen al het zand uit de bunker. De aanvankelijk dichtgemetselde opening werd daarna afgesloten met een zware plaatstalen deur. Nu moet er nog een soort loopgraaf worden gemaakt om de verdiept liggende opening makkelijk te kunnen bereiken. Het betreden van een betonnen onderkomen uit de Eerste Wereldoorlog wordt een bijzondere attractie tijdens de “bunkerwandelingen” die de Kring al een poos organiseert. Op de Fransche Kamp zijn indertijd tientallen van die onderkomens gebouwd. Voor bijzondere belangstellenden is hier een tekening van Domeinen met de afmetingen.

  foto's Jan Lieste

 De striid tegen ’t water beheerst nog steeds de aanleg van de liften in het station Naarden-Bussum. Pro Rail heeft van alles is in de strijd gegooid, vooral de speciale grond-injecties om de ondergrond te stabiliseren. Maar steeds weer kwam het water opzetten.

Ook nu weer, nu het werk leek te vlotten, en de liften er op afzienbare termijn leken te komen. Tegenslag op tegenslag, Maar ’t is dan ook een bijzondere plek om zo’n project te doen welslagen. Toch zullen de felgebeerde liften er komen!

Jaap van Hassel sloeg alles met bewondering gade en legde ’t voor ’t nageslacht vast. Ook op video . Hieronder foto's van werkzaamheden op Naarden-Bussum in 1916. (collectie Chris Leenders)

Bussum promotie anno 1925.  Dat is het onderwerp van de nieuwste raam-expositie van de Historische Kring Bussum in gebouw De Vonk aan de Nassaulaan. 

De toenmalige burgemeester De Bordes ziet veel in de mogelijkheid van reclame om de vestiging in Bussum te stimuleren. In de landelijke dagbladen wordt geadverteerd met Bussum als plaats voor gezond wonen. Goed bereikbaar en met uitnemend onderwijs.

In 1925 bied de KLM een kans om Bussum ook met luchtfoto’s aan te prijzen als een aantrekkelijke woonplaats met ruim gelegen bouwpercelen.  De fotodienst van de  luchtvaartmaatschappij produceert een duur “koffietafel-boek” waarin met name fabrikanten een pagina kunnen kopen. Het hypermoderne fotovliegtuig van de KLM komt dan overvliegen.  Ook enkele gemeenten maken gebruik van dat aanbod, waaronder Bussum.

Door dit moderne denken van burgemeester De Bordes en zijn ambtenaren beschikt de gemeente nu over een serie foto’s van het dorp zoals dat er in 1925 vanuit de lucht uitziet: nog volop ruimte, zowel binnen de bestaande  villawijken als op de Ooster- en Westereng. 
De samensteller van de HKB-tentoonstelling, Hans Jonker, laat vier van de luchtfoto’s uit 1925 op groot formaat zien. Daarnaast toont een vijfde luchtfoto uit 1938 hoe het tij dan is gekeerd. Er is geen markt meer voor villa’s. Nu gaat het vooral om de bouw van huurwoningen door de woningcorporaties en van forensenwoningen. 

Op de expositie is ook het fotoboek te zien waarmee het begon. De tentoonstelling biedt een unieke gelegenheid om de eigen wijk of straat op te zoeken en deze tot in detail te bekijken. Anno 1925.

 

 Sloopwerk op de grens van Naarden en Bussum.

Een perceel van de welbekende tuinfirma Mauritz aan de Brinklaan gaat tegen de grond.

Arie Mauritz, die er is geboren, heeft het pand twee jaar geleden verkocht. In tegenstelling tot wat het bord doet vermoeden is 't Naardens grondgebied. Er komt nieuwbouw waarin een “praktijk” zal worden gevestigd, zo kwam HKB-verkenner en fotograaf Jaap van Hassel ter ore. (zie hiernaast de oude toestand)

 

 

In ongeveer anderhalf jaar zijn aan deze website honderd-duizend bezoeken gebracht. De teller werd op 1 november 2010 aan de site toegevoegd en het resultaat stemt tot vreugde. Het grote aantal bezoeken lijkt misschien wat overtrokken, maar we kunnen er niet onder uit dat onder andere de nieuwe database met foto’s en documenten veelvuldig wordt geraadpleegd. Gebleken is ook dat de website in meer dan twintig landen wordt bekeken. Dus gepaste trots gepaard aan valse bescheidenheid over deze mijlpaal is op z’n plaats. Op naar de twee-honderdduizend!

 

 

Bussum was op zaterdag 19 mei weer het toneel van militair vertoon. Dit ter herdenking van de Bevrijding in 1945. Zoals elk jaar werd met oude legervoertuigen weer een Bridgehead Vrijheidstocht gehouden. Jaap van Hassel was er bij en legde een paar momenten met zijn camera vast.

 

 

 

 

 

 

 

 Het voormalige bordeel op de hoek van de Torenlaan en de Prinsenstraat blijft in het nieuws.

Volgens de Gooi en Eemlander heeft de gemeente Bussum een kwart miljoen euro beschikbaar gesteld voor de renovatie van dit “beeldbepalende” pand. Dudok Wonen gaat  het nu zo duurzaam mogelijk opknappen en geschikt maken voor jongerenhuisvesting.

”Villa Wellust” zou aanvankelijk gesloopt worden, maar buurtbewoners kwamen hiertegen met succes in opstand. Het “pikante” pand wordt nu zoveel mogelijk in oude luister hersteld op basis van plannen van het Bussumse architectenbureau Vocus en meet-en tekenwerk van PelserHartman. De villa is rond 1900 gebouwd.

De ramen van gebouw De Vonk aan de Nassaulaan hebben een ander gezicht. De Historische Kring Bussum heeft er een nieuwe mini-tentoonstelling ingericht in het kader van de herdenking van de Bevrijding van Nederland in 1945.

Prominent zichtbaar zijn de posters, die direct na de bevrijding in mei 1945 in het hele land werden opgeplakt: de veelkleurige molen waarop de bondgenoten worden verwelkomd. Dat waren in Bussum de Canadezen. Dan de poster met de Dagorder van Prins Bernhard aan de Binnenlandse Strijdkrachten. Tenslotte een grote kaart van Europa, Noord-Afrika en het Nabije Oosten waarop de oorlogsbewegingen in woorden en pijlen staan aangegeven. De posters komen van de familie Mann uit Bussum.

Verder is de originele tekst te zien van het pamflet waarin een Duitse militair in april 1945 zijn kameraden oproept om niet tegen de Canadezen te vechten als die Bussum en Naarden bereiken.

Tenslotte nog drie foto’s met het schilderij van koningin Wilhelmina uit 1938 toen zij haar 40-jarig jubileum vierde. Één keer in 1938 met de kunstschilder; op 6 mei 1945 toen het schilderij tevoorschijn gehaald was en weer in de raadszaal werd opgehangen, en een foto met burgemeester Schoenmaker voor het schilderij, dat nu in zijn werkkamer hangt.  foto Klaas Oosterom

Het Open Forten-seizoen is veelbelovend begonnen. Althans in Bussum is Fort Werk IV in het weekend van 21 en 22 april redelijk goed bezocht.

Volgens rondleider Luud Wierenga viel de belangstelling mee ondanks het onbestendige weer.

Vooral voor gezinnen was aardig wat te beleven: een musical, een kindervoorstelling, een marionetten-theater en een kleurwedstrijd. Ook zochten kinderen in het complex drifig naar een "Gouden Vleermuis" en die werd natuurlijk gevonden.

 Het is afgelopen met de “kunst”-kraaien op de rotonde op de hoek van Brinklaan en de Nieuwe Raadhuisstraat. Het meisje van het idyllische kunstwerk van Herman Lamers is nu ook beroofd van haar laatste lievelingen. Ze staat er een beetje zielig bij.

Eerst waren de vogels op de grond een makkelijke prooi voor uitgaanders op zaterdagvond, later moeten onverlaten het kunstwerk hebben beklommen om een kraai te kunnen bemachtigen.

De gemeente liet eerder weten wat kraaien achter de hand te hebben. Maar misschien zijn ze inmiddels op. Herman Lamers noemde zijn schepping, die in november werd onthuld, “Wrong place, right time”. Was deze kunstroof misschien zijn bedoeling?

 

 

 

Een bijzonder leuke website over de kruidenierwinkels van De Gruyter. Met ook aandacht voor Bussum.

 

 Op zek'ren zondag morgen die het noodlot extra schikte
Geviel het dat ook Ma haar meer dan ongewone dikte
Etapsgewijze, deel na deel in 't wrak vehikel wrikte
Om met haar man en kroost een dag naar Bussum toe te gaan
Pa trachtte met den slinger 's monsters ingewand te zoeken
Maar 't reageerde niet, het kraakte slechts in alle hoeken
En pa gaf de premiere van twee splinternieuwe vloeken
Omdat ma lijzig vroeg of ie mischien niet aan wou slaan
De buren gluurden door de ruit, van nijd waren ze groen
En zeien: "Ja zo gaat het als de mensen dik gaan doen"

 

Op zaterdag 21 en zondag 22 april is de start van het fortenseizoen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Forten,kastelen en vestingsteden van de waterlinie gaan open voor het publiek,en er worden allerlei activiteiten georganiseerd. Het gaat om de volgende linielocaties:

• Het Vestingmuseum in Naarden
Fort Werk IV in Bussum
• Fort Ruigenhoek in De Bilt
• Fort aan de Klop in Utrecht
• Werk aan het Spoel in Culemborg
• Fort Altena in Werkendam
• Slot Loevestein in Zaltbommel

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een verdedigingslinie die is aangelegd tussen 1815 en 1940 en die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit ruim vijftig forten en zes vestingsteden en wordt verbonden door ruim duizend militaire en waterbouwkundige objecten en het omliggende open landschap. De NHW is een Nationaal Landschap, aangewezen als grootste Rijksmonument van Nederland en staat op de voorlopige lijst van UNESCO Werelderfgoed.

Lees HIER meer over de rol van HKB-er Martin Heijne bij de restauratie van Fort Werk IV in Bussum.

 

 De plannen met betrekking tot het Bensdorp-terrein worden niet uitgevoerd. Ze zijn ingetrokken.

Lees HIER meer

 

 

 

Op station Naarden-Bussum wordt na een flinke tegenslag weer volop aan de liften gewerkt. In de liftput was een lekkage ontstaan en kwam het werk stil te liggen. Na het wegpompen van het grondwater werd, om herhaling te voorkomen, ondermeer begonnen met het aanbrengen van een stalen constructie. Oud-spoorwegman Jaap van Hassel mocht met speciale toestemming de vorderingen aanschouwen. Wanneer het werk nu klaar kan zijn is nog niet duidelijk. Vooral oudere Bussumers wachten met smart op de liften. Dan is het gezeul over steile trappen eindelijk voorbij.

 De Historische Kring Bussum hield op dinsdagavond 20 maart een als altijd geanimeerde jaarvergadering. Speciale gast was wethouder Paul Barneveld die vertelde over zijn portefeuilles en speerpunten als de leegstand. Ook zette hij uiteen hoe hij aankijkt tegen onderwerpen die de HKB belangrijk vindt.

Natuurlijk kwam de HKB-lijst met 200 beeldbepalende panden aan de orde, die een rol speelt in de gespreksrondes over de Gebiedsvisie voor het centrum van Bussum. Barneveld maakte bekend dat er nog een vierde avond komt. Hij prees het werk van Guusje Hent en Hendrien Landeweer wat betreft de lijst. In antwoord op een vraag over de toekomst van de oude Bensdorp-fabriek zei hij goede hoop te hebben dat daarover op niet al te lange termijn duidelijkheid komt. De wethouder bood voorzitter Adriaan Branderhorst een cadeau aan: een map met documenten die een prachtig beeld geven van de Taptoe in Bussum, tussen 1958 en 1961.

Secretaris Klaas Oosterom nam in vogelvlucht nog eens het door hem geschreven jaarverslag door, en de financiële verslaglegging werd door de kascommissie goedgekeurd. Er zal worden bekeken of de contributie en de verkoopprijs van het tijdschrift niet toe zijn aan een verhoging. Verder werden ondermeer vragen gesteld over de huidige vermelding van het copyright op foto’s in de HKB-database, en over een mogelijke aanpassing van de statuten van de vereniging in een volgende ledenvergadering. Vice-voorzitter Jan Lieste werd benoemd voor een nieuwe termijn.

Secretaris Klaas Oosterom van de Historische Kring Bussum kreeg van mevrouw Siddré documenten die op de vliering van Ruthardlaan 15 in Bussum lagen en die bij een verbouwing van het huis aan haar zijn gegeven. Het zijn kranten, kaarten en andere papieren van haar vader, de heer Siddré, uit de oorlogsjaren. Hij woonde hier in de oorlog met zijn gezin. Zijn dochter Anneke was aan het eind van de oorlog een kleuter. De ouders zijn inmiddels overleden. 

Bij de papieren waren 16 exemplaren van een pamflet met een oproep om de strijd te staken. Mevrouw Siddré herinnert zich dat tegen het einde van de oorlog er iemand in een kleine kamer boven in het huis woonde. Later werd haar verteld dat het een gedeserteerde Duitse militair was geweest. Het pamflet, dat rond 17 april 1945 gemaakt moet zijn, lijkt afkomstig van een Duitse militair. Zo’n oproep verspreiden was toen levensgevaarlijk. Daarom staat er ook geen naam onder.

Was die militair in Naarden-Bussum gelegerd geweest, gedeserteerd en ondergedoken? Heeft hij hulp van de heer Siddré of anderen gehad om dit pamflet te maken en te laten vermenigvuldigen? En zou het verspreid zijn onder Duitse militairen? En hoe? Het feit dat er in dit huis een stapeltje van deze oproep lag, roept vele vragen op. Wie heeft hier meer informatie over? De Historische Kring Bussum wil dat graag weten om over dit aspect van de oorlog meer duidelijkheid te krijgen. (Reacties graag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

De Canadezen bevrijdden Apeldoorn 17 April 1945 en gelukkig is er in Bussum niet meer gevochten. Toen de Canadezen op 9 mei 1945 Bussum binnenkwamen waren de Duitsers al aan het vertrekken. Hieronder vindt u een uitsnede en een vertaling van het pamflet. En ook een eerste reactie. 

 Kameraden van het garnizoen Bussum-Naarden!

Gepantserde Canadese strijdkrachten zijn Apeldoorn binnengevallen en staan op nog maar circa 70 km van onze stad verwijderd. Over enkele dagen moeten wij Bussum-Naarden tegen hen verdedigen zonder zware wapens, slechts uitgerust met lichte infanteriewapens en middelen om op korte afstand tegen gepantserde voertuigen te vechten.Kameraden, willen wij echt aan deze waanzin meedoen en een paar minuten voor 12 volkomen zin- en nutteloos ons leven riskeren? Met dappere heldenmoed zullen wij niet opgewassen zijn tegen de overmacht aan manschappen en materieel van de tegenstander, die desnoods bommentapijten zal laten leggen. De oorlog is allang verloren, de Engelsen, de Amerikanen en de Russen zijn niet ver van elkaar verwijderd. Denken jullie aan Duitsland: ons vaderland, dat wij door ons doorvechten niet helpen, maar schaden.Denk aan jullie vrouwen, jullie kinderen, jullie moeders, jullie vaders, die zich juist nu grote zorgen om ons maken. Zij hebben ons na de oorlog nodig.Wij willen niet uit lafheid stoppen, want dat de Duitse soldaat weet te vechten, heeft hij de afgelopen jaren genoegzaam bewezen. Wij gaan ons echter niet zinloos opofferen, enkel en alleen omdat een bankroete leiding te laf is om haar bankroet toe te geven. Om ons te bemoedigen gaat zij op dit ogenblik weer eens geruchten verspreiden dat het inzetten van geheime wapens ophanden is. Al te veel domme mensen zullen echter niet meer in deze leugen trappen. Als de leiding, die geen enkel verantwoordelijkheidsbesef heeft, toch wil verder vechten, moet ze dat zelf doen, maar zonder ons!

Een eerste reactie is al binnen:

 Het artikel in de G&E van donderdag 22 maart over een Duits pamflet op een Bussumse vliering bracht onmiddellijk een herinnering bij me boven. Ik ken dat pamflet. Kort na de bevrijding heb ik dat in of bij de Gooilandschool aan de Meentweg gevonden direct na het vertrek van de Duitsers die daar gelegerd waren geweest. Het was getikt en zag er uit als een stencil. Ik was toen 13 jaar, woonde in de Prins Bernhardlaan (heette toen Nieuwelaan) en zat op het Lyceum (het latere Willem de Zwijger). Samen met mijn boezemvriend Hans Drost heb ik toen in de Gooilandschool ingebroken wat natuurlijk allemaal geweldig spannend was en heb ik dat pamflet meegenomen. Ook een paar wandkaarten die de bezetters daar gewoon hadden laten hangen. Mijn vader heeft me die wandkaarten laten terugbrengen maar dat pamflet gehouden. Helaas heb ik hem nooit gevraagd wat hij er mee gedaan heeft. Als Nederlands officier had hij met zijn vrienden uit dienst tijdens de oorlog illegaal werk gedaan. Het was niet de bedoeling dat je daar als kind naar vroeg, eigenlijk ook later niet.Ik herinner me bijna letterlijk de zin ‘… der zu feige ist seinen Bankrott zu bekennen…’  want dat woord ‘feige’ had ik nog niet gehad en moest ik opzoeken. Graag zou ik een kopie van het pamflet ontvangen, want zoals u merkt brengt het spontaan herinneringen boven. Ook ben ik geïnteresseerd in andere reacties die u krijgt naar aanleiding van het artikel in de krant.

Met vriendelijke groet , Bram van der Schuyt, Boomberglaan 591217 RP Hilversum Telefoon 035 6217123

 

Ook de Historische Kring Bussum was dit jaar weer betrokken bij NL-Doet,de vrijwilligersactie van het OranjeFonds.

Op vrijdagochtend 16 maart gingen acht Bussumse gemeente-ambtenaren onder de hoede van de HKB aan de slag rond de Walden-hut van de schrijver/dichter/ psychiater Frederik van Eeden. Daarnaast was het boomverzorgingsbedrijf Bleekemolen uit Eemnes zo vriendelijk om noodzakelijk werk te verrichten.

Voordat de ambtenaren naar Walden vertrokken werden ze op het gemeentehuis bijgepraat door HKB-secretaris Klaas Oosterom en Gijs Vorstman: een korte uiteenzetting in woord en beeld.

De hut zelf moet hoognodig worden opgeknapt. Voor een professionele aanpak is door de HKB al geld ingezameld, maar nog niet genoeg. Het NL Doet-vrijwilligerswerk rond de hut was een eerste begin van de uitvoering van een hoogst noodzakelijk maar ook boeiend project. foto's Jaap van Hasselg

 

 De Historische Kring Bussum is onderhand wel wat gewend. Veel publiciteit en veel positieve reacties. Daar zijn de enthousiaste HKB-vrijwilligers natuurlijk blij mee. Ze keken verrast op toen er zelfs lof werd uitgesproken in de Tweede Kamer. Dat was tijdens het debat over de Gooise herindeling bij monde van het VVD-kamerlid Van Beek. Luister

 

 

 

 

 

Nu het kamerdebat over de Gooise herindeling nog geen besluit heeft opgeleverd zullen de gemeenteraden, colleges en de provincie opnieuw worden geraadpleegd. Minister Spies van binnenlandse zaken wil op korte termijn van ze weten of ze kiezen voor een G4- of een G3-fusie (zonder Weesp). De coalitiepartijen in Bussum willen nu de inwoners gaan raadplegen. Daarover kunt u hier meer lezen.

 

 

 

 

 

Er zijn vergevordere plannen voor een reünie i.v.m de vliegramp van 14 november 1957 in de Palmkazerne in Bussum. Dat heeft een van de direct betrokkenen bekend gemaakt in een programma van RTV NoordHolland. Hij had een oproep gedaan in het KRO-programma Adres Onbekend. Lees hier meer over de vliegramp op die dag.

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Een penning om te gedenken dat Bussum in 1817 een zelfstandige gemeente werd; los van Naarden. De kunstenaar Toon Smit heeft zo’n gedenkpenning gemaakt, want het was volgens hem een moedig besluit van de Bussumers. Ze wilden niet langer worden uitgebuit door het rijkere Naarden. Hij wijst op een gezegde uit die tijd: Naarder kraaien pikken Bussumer erwten.
Juist nu zijn alle ogen gericht op de Tweede Kamer die binnenkort zal besluiten over een Gooise herindeling. Daarbij zal Bussum waarschijnlijk moeten fuseren met een of meer andere gemeenten. Na een kleine tweehonderd jaar komt dan een einde aan een souverein Bussum. Hoog tijd voor een gedenkpenning. Toon Smit besloot een exemplaar te schenken aan de Historische Kring Bussum die hem aan informatie had geholpen. De penning werd door hem ontworpen voor het omvangrijke kunstboek  “De Bussumse kant” van de stichting Artes dat afgelopen november werd gepresenteerd. Op de website http://www.toonsmit.nl zijn nog meer penningen en andere kunstuitingen te bewonderen.

 

           

Omstreden. Dat mag je toch wel zeggen van dit in aanbouw zijnde paviljoen/theehuis. Het moet deel gaan uitmaken van een nieuw speeltuin-complex aan het einde van de "Groene Long" in Bussum tussen H.A. Lorentzweg en Randweg. Het gaat om een vervanging van de speeltuin "Heidezicht" van de familie van Rosmalen waar vele generaties Bussumers genoeglijke uurtjes beleefden. Na jaren van verkommering en leegstand besloot de gemeente het complex nieuw leven in te blazen. Alleen is de plaats uiteindelijk iets verschoven richting Amaliagaarde en de bewoners daar kwamen er tegen in opstand. Dit uit vrees voor allerlei overlast. Procedures volgden en die namen veel tijd in beslag. Maar nu vordert de bouw gestaag en wordt het kinderparadijs waarschijnlijk nog voor de zomer geopend.  Lees HIER een bericht van BussumsNieuws. 

 

 In centrum Uit-Wijk in Bussum is tot en met 31 maart de reizende tentoonstelling "Gevraagd en Gebleven" te zien.

In beeld gebracht wordt het dagelijks leven van buitenlandse werknemers in het Gooi en de Vecht- en Eemstreek in de periode van 1960 tot 1980. Donderdagmiddag 23 februari was de officiële opening door burgemeester Schoenmaker. De expositie was eerder te zien in Hilversum, Huizen, Naarden en Weesp. Na Bussum reist deze tentoonstelling nog langs twee andere gemeenten in de regio. De expositie is gebaseerd op het boek onder dezelfde titel "Gevraagd en gebleven", samengesteld door antropologe-journaliste Sofie Coronel en historicus en TVE-bestuurslid Hans Mous. Daarnaast is www.tussenvechteneem.nl/gevraagd een internetpodium voor eigen verhalen en ervaringen. Adres Uit-Wijk: Dr Schaepmanlaan 10 1402 BT Bussum  (foto Jaap van Hassel)

 

Een select gezelschap woonde op woensdagochtend 22 februari een lezing bij in de aula van de Algemene Begraafplaats in Bussum. Spreker was Leon Bok, funerair deskundige, die de oude Katholieke begraafplaats en het oude deel van de Algemene begraafplaats heeft  beschreven t.b.v. plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.Ook heeft hij een advies geschreven voor restauratie van enkele monumentale graven.

De heer Bok had een breed verhaal met veel aandacht voor onderhoud en reparatie van graven en het beheer van begraafplaatsen. Daarna volgde een rondleiding. Onder de ruim twintig toehoorders in de aula waren gemeente-ambtenaren en twee wethouders, en maar liefst zes vertegenwoordigers van de Historische Kring Bussum.

 

 

Lees hieronder de stemverklaringen van bezoekers van deze website die vonden dat Geschiedenis Online Prijs 2011 naar de HKB-site zou moeten gaan. De publieksprijs ging uiteindelijk naar de heemkundige website Deurnewiki.nl  Er werden via internet bijna 21-duizend stemmen uitgebracht. Daarnaast bepaalde een vakjury dat velehanden.nl van het Stadsarchief Amsterdam de beste geschiedenis-website van het afgelopen jaar is.

Goed verzorgde, informatieve site die de Bussumer enthousiast(er) zal maken,en de niet-Bussumer minstens nieuwsgierig---Erg interessante weetjes over Bussum. En altijd erg up to date. ---Actueel, goed verzorgd en informatief---Geweldig!ik ben trots !---Uitstekende en informatieve website gedaan door zeer enthousiaste mensen.---Keurig verzorgd; goed en prettig leesbaar en zonder "bla,bla,bla".Houden zo !---Uitstekend en zeer informatief!!!---Gerund door vrijwilligers en dat op een zeer professionele wijze. Ik heb alle krantenknipsels bewaard maar dat hoeft nu niet meer want op de iPad ziet het er allemaal veel mooier uit!---Fantastisch werk door vrijwilligers, ik hoop dat de web site nog meer oude foto's plaats van hoe mooi Bussum was! En wat er jammer genoeg niet meer is! Denk hierbij aan ons mooie gemeentehuis wat men in '61 zo nodig moest slopen.---Het is geweldig leuk, hoe goed HKBussum, met enorm veel enthousiasme oude en nieuwe Bussumse zaken in kaart brengt.---Het laatste nummer staat helemaal vol met interviews van bekende Bussummers! ---Accuraat, historisch juist, met grote voortgang digitaliserend. Geeft een fantastisch beeld van Bussum zo als het was.---Veel foto's en interessante informatie!---Steeds weer verrassend! ---Duidelijk en overzichtelijk.---Fantastische inkijk voor ieder die in Bussum's verleden is geinteresseerd. ---Uiterst informatieve site over de plaatselijke Bussumse history.---Hij is gewoon geweldig ---Een geweldige en actieve vereniging die jaarlijks een groot aantal activiteiten organiseert en publicaties verzorgt.---Een leuke en gezellige vereniging, waar ik in 't verleden lid van ben geweest. ---Vaak heel verrassende artikelen---Deze website is aktueel en heeft historische waarde. ---Is actueel en veelzijdig ---Mooie web-site---Boeiende informatie voor een ieder die is geïnteresseerd in de historie van Bussum. Overzichtelijke site. steeds up to date!---Boeiend en prikkelend door de diversiteit van de artikelen

Iedereen die voor deze website gestemd heeft: hartelijk dank! Wij gaan extra gemotiveerd door!

 

Nu de sneeuw snel is weggesmolten is het meteen tijd voor een terugblik. Bekijk een winters BussumZuid in een sfeervol filmpje van KGMakelaars. Klik HIER

 

In het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is altijd wel weer iets nieuws te zien. Zo hangt er sinds kort een geschilderd portret van een Bussumse straatveger.

Het gaat om Dirk de Geus, geboren in 1889. In 1918 kwam hij bij de gemeente in dienst. Door zijn buitenwerkzaamheden werd hij een bekende figuur. De Bussumse kinderen noemden hem EUSIE, en ze riepen hem na met: “Eusie, stukkie uit je neusie!, of “Eusie, druppel aan je neusie”. Voor de kinderen was hij een belangrijk man. Hij had namelijk ook tot taak de putjes in de straten schoon te maken. En als de kinderen na schooltijd knikkerden gebeurde het nogal eens dat knikkers in de goot terechtkwamen en in een putje rolden. Dan was het wachten tot de dag dat Eusie het putje weer kwam schoonmaken. In dichte groepen stonden ze om hem heen en keken met spanning toe hoeveel knikkers hij naar boven wist te halen.1955 ging Dirk de Geus met pensioen, en hij heeft daarna voor zijn verzorging op kamers in Bussum gewoond.

Eusie is met zijn verschraalde “buiten”-gezicht en eeuwig druppelende neus prachtig geportretteerd door W. Brands. Het olieverfschilderij uit 1956 zat in de collectie Jan Verhoeven en kwam via HKB-oprichter Martin Heijne in het bezit van de Historische Kring Bussum. (info met dank aan o.a wijlen Ina de Beer)

 

Bussum heeft met een Tindal-concert op 25 februari de aandacht weten te trekken van muziekliefhebbers uit heel Nederland. Nog nooit kochten zoveel mensen van buiten de regio kaarten voor een concert in de Tindal-villa. Ze kwamen af op de naam van de internationaal vermaarde sopraan Emma Kirkby en het ensemble London Baroque. Kirkby geeft elders in Nederland ook concerten, maar een optreden in zo’n kleine kring is natuurlijk bijzonder. Artistiek leider Hans Roelofsen zag zich door de grote toeloop genoodzaakt het concert te verplaatsen naar het NPB-gebouw aan de Iepenlaan. Dat is natuurlijk ook geschikt. Nu alleen nog maar wat nachtjes slapen..


 

In de serie “Iconen van Dudok Wonen” is het op een-na-laatste filmpje uitgebracht. Het gaat over de Vredekerk in Bussum. De kerk uit 1914 werd in 2005 een wooncomplex. In het filmpje wordt namens de Historische Kring Bussum commentaar gegeven door vice-voorzitter Jan Lieste. klik HIER

 

 

 

 

 

 Het HKB-erelid Herman Bierman was weer even terug op zijn oude kleuterschool: de RK-Fröbelschool aan de Herenstraat in Bussum. Kortgeleden was hij daar ook al op bezoek voor filmopnamen over zijn leven. Dit in het kader van een Oral-history-project van de Historische Kring Bussum. Herman keek er toen voor het eerst na tachtig jaar weer rond.

Nu is die oude kleuterschool, die deel uitmaakte van het Mariënburg-kloostercomplex, in het bezit van de kinderopvang-organisatie SKBN. Directeur Ruth de Waal kreeg uit handen van Herman Bierman drie oude foto’s overhandigd. Hieronder ziet u de klas van de toen vijfjarige Herman in de zandbak.

 

Tachtig jaar geleden opende Koningin Wilhelmina in gezelschap van o.a prinses Juliana het Blindeninstituut aan de Rijksweg in Bussum.

Het complex is in de loop van de jaren sterk veranderd en herbergt nu het hoofdkantoor van Koninklijke Visio in Huizen. Het Polygoon-bioscoop-journaal wijdde een item aan de opening van het Bussumse blindeninstituut dat u in een aangepaste versie HIER kunt zien.- 13 september 1932

De Bussumse schrijver/dichter/psychiater Frederik van Eeden en zijn sociale experiment “Walden” staan weer volop in de belangstelling. Dat heeft ondermeer te maken met de campagne van de Historische Kring Bussum om de in verval geraakte hut van Van Eeden van de ondergang te redden. De journalist Jaap Timmers ging voor de Gooi en Eemlander op ontdekkingstocht in de contreien van Walden. Zijn verslag staat in de Oud-en Nieuw-bijlage.

Donaties zijn welkom op bankrekening 04616807 tnv Historische Kring Bussum o.v.v. Hut van Van Eeden   

Heel boeiend om te zien zijn bewegende beelden van Van Eeden. Het zijn er maar weinig en ze zijn van ongeveer twee jaar voor zijn dood in 1932.

Klik HIER voor zijn zeventigste verjaardag. Voor een ander filmpje uit
die tijd klik HIER. Oneindig Noord-Holland heeft onlangs ook aandacht besteed
aan Walden. Dat verslag, uitgezonden door RTV-Noord-Holland kunt u HIER zien.

 Boeiend, de ontwikkelingen rond de bestemming van "het bordeel" aan de Torenlaan. De oorspronkelijke plannen liggen nu weer op tafel. Bijgaand een knipsel uit de jongste nieuwsbrief van het Bussumse architectenbureau Vocus.

 

 

 

 

 

Op station Naarden-Bussum is altijd weer weer wat nieuws te zien. De werkers aan de lift zijn een poosje afwezig in verband met de feestdagen. Hun werkplek is nu afgeschermd met een groot zeil met een overduidelijke tekst. 

De oude stationsrestauratie op het midden-perron  (spoor 2-3) is intussen verbouwd tot een modern “meeting-center”. Er zijn nu vergaderruimten in combinatie met horeca, waar je tijdens het wachten op je trein ook nog eens kunt internetten met je laptop. Het is een vestiging van Seats2meet geworden, ook een plek om te werken.

(foto's Jaap van Hassel)

Wonderen bestaan echt en Kerstwonderen zeker!

Wie het niet gelooft moet maar eens kijken op de drukke rotonde op de hoek van de Brinklaan en de Nieuwe Raadhuisstraat. Het kunstwerk daar van Herman Lamers, dat nog maar kortgeleden werd geplaatst, werd al binnen een week beroofd van één van de bijbehorende kraaien, een kwetsbaar onderdeel van de sculptuur. Daarna verdwenen nog meer kraaien.

En nu is er plotseling één terug, op een hand van het rotonde-meisje. Wie daar de hand in heeft gehad, de gemeente of een berouwvolle dief, dat laten we maar in het midden. De terugkeer van een kraai is hoe dan ook een mooie kerstgedachte. En die moeten we koesteren..

                                                                               foto Jaap van Hassel

In deze donkere dagen valt bij de leden en vrijwilligers van de Historische Kring Bussum weer een hoogst interessant nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift op de mat.

Het blad staat dit keer in het teken van het thema “wereldberoemd in Bussum”, portretten van bijzondere Bussummers.

Geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de HKB kunnen een los nummer voor €7,50 kopen in het documentatiecentrum van de HKB aan Huizerweg 54 of bij boekhandel Los aan de Nassaulaan.

Het is misschien goed om te weten dat de jaarcontributie van de Historische Kring Bussum maar €15, -bedraagt. Het blad wordt de leden aan huis bezorgd. Een leuk cadeau misschien?

 

 

De welbekende Bussumse feestartikelen-winkel van Piet van Det is omgetoverd in een Hongaarse wijnwinkel. De zaak met de naam Óriás Bor Ház is half december geopend.

Het pandje aan de Gildestraat bevindt zich schuin tegenover het geboortehuis van Herman Bierman, erelid van de Historische Kring Bussum. Er is met veel liefde voor detail verbouwd. Zo zijn de twee etalages volledig in tact gebleven: achterdeurtjes met glas in lood. Waar vroeger feestartikelen waren uitgestald staan nu flessen Hongaarse wijn.

Piet van Det’s winkeltje, Gildestraat 4, genoot niet alleen grote bekendheid onder de Bussumers maar tot ver buiten de gemeentegrenzen, net als bijvoorbeeld Radio Velt aan de Huizerweg. Uit de wijde omtrek kwamen mensen er voor maskers, feestneuzen, feestslingers, materiaal om vliegers te maken, “fop”-artikelen, jeuk- en niespoeder, stinkbommetjes  en.. vuurwerk. Het verhaal gaat dat in de jaren vijftig ook de prinsesjes vanuit Soestdijk naar Piet van Det kwamen om spulletjes van hun gading te kopen.

De zaak werd na een bloeitijd van vele tientallen jaren begin 2002 gesloten. Nu een nieuw begin daar : Proost!

       foto's Jaap van Hassel

Het gebouw “De Vonk”, op de kop van de Nassaulaan, blijft een belangrijk platform voor presentaties van de Historische Kring Bussum. Sinds donderdag 8 december is een nieuw “venster op het verleden” te zien: over de geschiedenis van de Nassaulaan.

Het is de vijfde raam-expositie daar in iets meer dan een jaar tijd. 17 november vorig jaar opende burgemeester Schoenmaker de eerste tentoonstelling, over de geschiedenis van De Vonk zelf. Daarna volgden “Bevrijd Bussum” over de bevrijding in 1945, een expositie over Joolen/Filmhuis aan de Brediusweg, en een presentatie van foto’s die gemeente-ambtenaren maakten in het kader van NL-Doet. 

Het winkelende publiek kan nu in deze donkere dagen foto’s zien die licht werpen op het boeiende verleden van de Nassaulaan.

(foto Jaap van Hassel)

Op 24 november jl. is Jacques Poissonnier, medewerker van de Historische Kring op 66- jarige leeftijd overleden. Jacques Poissonnier, geboren 15 november 1945 in Schoondijke in West Zeeuws-Vlaanderen, studeerde economie in Rotterdam, volgde een vakopleiding beleggingskunde en was werkzaam op het gebied van “ïnvestment management”. Daarnaast beoefende hij de geschiedenis en heemkunde van zijn geboortestreek uit liefhebberij. Hij was actief lid van de Heemkundige Kring West Zeeuws-Vlaanderen. en heeft diverse publicaties op zijn naam staan.

Sinds begin 2009 was hij ook actief lid van de Historische Kring Bussum. Hij heeft diverse bijdragen geleverd voor de rubriek “Uit de Bussumse Historie”, die wekelijks verschijnt in de Bussumse Krant, en in het Bussums Historisch Tijdschrift. Hij heeft ondermeer ook het muziekstuk “Souvenir de Bussum” opgespoord. Deze feestmars was in 1904 gecomponeerd door de dirigent van Crescendo, D.J.N. Gunters, voor het 12.5 jaar bestaan van het muziekgezelschap en was decennia lang onvindbaar.  De Gooi en Eemlander bracht op 15 mei 2009 een artikel met foto waarop te zien is hoe Jacques de gevonden feestmars op de piano presenteert.  Ondanks zijn ziekte heeft hij in het voorjaar nog het jubileumconcert van Crescendo in Spant! kunnen bijwonen  De mars, in gearrangeerde versie, stond prominent op het programma.

De Historische Kring Bussum verliest in Jacques Poissonnier een professioneel amateur-historicus.  Adriaan Branderhorst (voorzitter)

De uitvaart heeft plaatsgevonden op vrijdag 2 december. Correspondentie adres: Albert Neuhuijslaan 17, 1401 BW  Bussum.

 

Het loopt uit de hand met de “kunst”kraaien op de rotonde op de hoek van Brinklaan en de Nieuwe Raadhuisstraat. Er zijn er nu nog maar drie over.

Eerst waren de vogels op de grond een makkelijke prooi voor uitgaanders op zaterdagvond, nu moet iemand het kunstwerk hebben beklommen om een kraai te kunnen bemachtigen.

Het schijnt dat de gemeente Bussum nog wat kraaien achter de hand heeft. Vooruitziende blik.. Ook van maker Herman Lamers?  Hij noemde zijn schepping “Wrong place, right time” (foto's Jaap van Hassel)

 

Aandacht voor een nieuw boek met literaire wandel/fietstochten door het Gooi.

De tochten die worden beschreven in deze literaire reisgids voeren langs de kolonie Walden van Frederik van Eeden in Bussum, en in Hilversum langs locaties uit de jeugd van Lodewyk Van Deyssel. In Baarn loopt de route langs het monumentale huis dat Van Deyssel cadeau kreeg van zijn vrienden, maar waar hij diep ongelukkig was. Onderweg ontmoeten we volop andere schrijvers en dichters. Louis Couperus, Willem Kloos, Herman Gorter en Carry van Bruggen, maar ook tijdgenoten met een vergeten oeuvre.

"Het beste mijner paradijzen" , van Ronny Boogaart en Eric de Rooij, biedt aan de hand van dagboeken, brieven, romanfragmenten en poëzie een (hernieuwde) kennismaking met de Nederlandse literatuur aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Meer informatie klik HIER

 

In de synagoge aan de Kromme Englaan in Bussum is tussen zondag 27 november en woensdag 28 december de tentoonstelling “100 jaar Joods leven in Bussum” te bezoeken.

U kunt er elke zondag en woensdag tussen 12.00 en 16.00 terecht. Er zijn dan ook rondleidingen. Meer informatie is te vinden op de website Honderd Jaar Joods Bussum

 

 

 

 

 Op station Naarden-Bussum vordert het werk aan de liften gestaag. Jaap van Hassel ging als oud-spoorwegman weer eens op verkenning – natuurlijk met camera.  Hij kreeg te horen dat het werk mei volgend jaar kan worden opgeleverd, tenminste als er geen onverwachte tegenslagen zijn. De strijd tegen terugkerend water zal spoedig zijn gewonnen, zo is de verwachting.

Intussen wordt ook nog op andere fronten gewerkt. De stationsrestauratie wordt aangepakt en krijgt een Italiaanse uitstraling met de verkoop van ondermeer pasta’s, ciabatta en italiaanse koffie. Eind december moet de zaak (Julia’s) opengaan, en dan wordt er ook  nog een speciale ruimte geopend voor internet-activiteiten. De overlast op station Naarden-Bussum zal nog wel wat toenemen, want over veertien dagen wordt op de perrons 2 en 3 begonnen met het vervangen van sterk verouderde riool-en regenafvoerbuizen. Maar mei volgend jaar wordt het hopelijk feest!

 

Tentoonstelling over Erfgooiers trekt langs Gooise gemeenten
Gewestvoorzitter Pieter Broertjes heeft 17 november de reizende tentoonstelling Erfgooiersvereniging Stad en Lande geopend. Deze bestaat uit zes panelen van 900 tot 1979. De tentoonstelling herinnert de Gooise bevolking aan de unieke geschiedenis van de Erfgooiers. De tentoonstelling is gemaakt door historicus en kenner bij uitstek van de geschiedenis van de Erfgooiers, dr. Anton Kos uit Huizen.
Nadat de tentoonstelling enige tijd in de hal van het nieuwe gewestkantoor in Bussum heeft gestaan, gaan de panelen reizen langs de zes Gooise gemeentehuizen, bibliotheken en historische verenigingen. (bron: radio 6FM)


 

 De Bussumse kraaien van het kunstwerk op de rotonde bij het raadhuis beginnen de moed te verliezen. Nu is nummer twee gevlucht!

De eerste was kennelijk bang voor vandalisme, de tweede kon kennelijk niet tegen de drukte rond de intocht van de Sint. Jammer, maar misschien was het juist de bedoeling van kunstenaar Herman Lamers om een idyllisch maar zeer kwetsbaar kunstwerk op zo’n drukke rotonde neer te zetten: “wrong place, right time”. Heeft de gemeente Bussum genoeg reserve- kraaien om de wacht over te laten nemen? 

Jaap van Hassel legde het kraaiendrama annex sinterklaasgewoel met z'n camera vast. HIER

Geniet nu van Souvenir de Bussum!

Het is het muziekstuk dat in 1904 speciaal werd geschreven voor het 12,5-jarig bestaan van de Bussumse harmonie Crescendo. Het was jarenlang onvindbaar, maar werd opgespoord door Jacques Poissonnier. Op 14 mei 2009 presenteerde hij het stuk, en overhandigde het aan Crescendo. Een artikel hierover van deze website kunt u HIER lezen.

Wat Jacques Poissonnier vond was een piano-partituur die later werd bewerkt voor orkest. Het resultaat, eerder dit jaar gespeeld 't Spant, is nu te beluisteren en te bekijken op het videokanaal van Crescendo. Klik daarvoor HIER.

 

 

Een delegatie van de Historische Kring Bussum bezocht dinsdagavond 8 november de collega’s van “In de Gloriosa”, de historische vereniging van Ankeveen,'s-Graveland en Kortenhoef.

Afgevaardigden van deze kring waren eerder in Bussum op bezoek geweest. Het was daarom een geanimeerd weerzien. “In de gloriosa” leidde de de acht leden van de Bussumse delegatie met trots rond in het fraaie verenigingsgebouw in Kortenhoef, een voormalige brandweerkazerne. Daar wordt een grote verzameling van allerlei interessante dingen beheerd. De vereniging wil graag meer weten over de manier waarop de HKB bezig is met de digitalisering van bestanden. Zie hier een beeld van de zolder van het Gloriosa-gebouw in Kortenhoef. (foto's Jaap van Hassel)

 Onder grote belangstelling is zondagmiddag 6 november de bundel “Bamboe en Bussum” gepresenteerd, een keuze uit de gedichten van schrijver/journalist Willem Brandt (1905-1981) Plaats van handeling was het kerkgebouw van de Remonstrantse gemeente aan de Koningslaan. Het eerste exemplaar werd door de zoon van Willem Brandt, Prof. Dr. Wim Klooster, aangeboden aan burgemeester Schoenmaker van Bussum.  Kleindochter Frédérique Klooster, sopraan, vertolkte prachtig muziek van Mozart, en Donald de Marcas las op onnavolgbare wijze een aantal gedichten uit de bundel voor. Bovendien was er een kleine expositie over Willem Brandt. Na afloop was er een massale bloemenhulde en werd er door de aanwezigen nog lang nagepraat. “Bamboe en Bussum” ging die mooie middag grif van de hand.  De bundel is ook nu nog te koop: €13,50 - in documentatiecentrum. Ook te bestellen door overmaking van € 15,- (inclusief verzendkosten) op rekening nr 52 73 66 366  t n v Historische Kring Bussum. Verzendprijs leden € 11,50..Graag vermelding van "Bussum en Bamboe"

  

Donald de Marcas                                       Frédérique Klooster                                Wim Klooster                                 Milo Schoenmaker

"Alles van waarde is weerloos" Deze vaststelling van Lucebert kunnen we ook nu delen. Het kunstwerk van Herman Lamers dat afgelopen woensdag werd onthuld is nu al beschadigd. Een van de kraaien die onderdeel van het werk vormen is er afgerukt en meegenomen. Alleen de kraaiepoten zijn nog aanwezig.

Dat zoiets met het kwetsbare kunstwerk zou gebeuren viel te verwachten, maar zo snel al...   Misschien heeft de gemeente Bussum nog wat kraaien achter de hand ?

 

Bussum is verrijkt met een nieuwe sculptuur. 

Die is geplaatst op de rotonde op de hoek van de Brinklaan en de Nieuwe Raadhuisstraat.

Het idyllische kunstwerk van Herman Lamers is woensdagmiddag 2 november door wethouder Nen van Ramshorst in het bijzijn van de maker onthuld. Jaap van Hassel was er met z'n camera natuurlijk bij.

 

 

Wim Klooster en Klaas Oosterom poseren met de viool van de dichter/journalist Willem Brandt. Zij waren in de zomer druk bezig met een bloemlezing uit de gedichten van Willem Brandt, onder de titel "Bamboe en Bussum". Presentatie van de bundel was op 6 november. Foto: Eise Eisma, 6 sep 2011.

 Het werk in het kader van het Open Bunker-project op de Fransche Kamp is voorlopig afgerond. De werkzaamheden begonnen op 19 september en het belangrijkste doel is nu bereikt: de bunker is open en leeg. Al het zand dat er vele jaren geleden in was gestort is eindelijk weg. Het meeste werd weggezogen door de firma Teeuwissen en het nog aanzienlijk grote restant is er daarna met de hand uitgehaald door een ploeg jonge werklozen onder leiding van de Stichting Herstelling. Die ging op 17 oktober aan de slag met emmers, scheppen en kruiwagens. Op dinsdagmiddag 25 oktober kon het werk worden opgeleverd. Dat werd gevierd met HKB-bier !

 De bunker is nu volledig toegankelijk en kan worden betreden na het openen van een zware plaatstalen deur. Die afsluitbare toegangsdeur werd meteen al geplaatst na het weghalen van de muur waarmee de opening was dichtgemetseld. Nu moet nog een soort loopgraaf worden gemaakt om de verdiept liggende opening makkelijk te kunnen bereiken. Daartoe zullen o.a schotten worden geplaatst.

Het betreden van het betonnen onderkomen moet een extra attractie worden tijdens de “bunkerwandelingen” die de Historische Kring Bussum al een poos organiseert. Voor de realisering van het project wordt samengewerkt met het Goois Natuurreservaat

Bekijk hier de video's van Jaap van Hassel over de werkzaam heden. Eerste Deel  Tweede deel


Op de Fransche Kamp is weer volop activiteit rond de bunker die de Historische Kring Bussum toegankelijk wil maken. Het werk lag enige tijd stil nadat de firma Teeuwissen het leeuwendeel had verricht: uitgraven en openmaken van de bunker. Teeuwissen kon ’t zich niet veroorloven langer door te gaan met ‘t wegzuigen van de grote hoeveelheid zand uit deze “groepsschuilplaats” uit de Eerste Wereldoorlog.

Het werk is nu overgenomen door de stichting Herstelling, die jonge werklozen werkervaring biedt. De stichting richt zich speciaal op projecten die te maken hebben met cultureel erfgoed als forten, vestingwerken en dergelijke.

Maandagochtend 17 oktober werd het startsein gegeven voor echt handwerk, met emmers, scheppen en kruiwagens. Dit neemt naar verwachting zeker enkele dagen in beslag. Een extra moeilijkheid is nog dat er ook water in de bunker staat, vermoedelijk grondwater. Er zal iets op moeten gevonden om dat er blijvend uit te houden.

Jaap van Welsen leidde het werk op de Fransche Kamp in door een en ander over de achtergrond van de bunkers te vertellen. Jan Lieste hield zich met van alles bezig en ook de initiator van het project, Klaas Oosterom, kwam kijken. Jaap van Hassel fotografeerde en filmde natuurlijk. Kijk maar HIER

Zeven foto’s van villa Amalia, de Vredekerk en Apotheek Koning & Mooy sieren sinds 13 oktober de ramen van De Vonk. Het zijn de mooiste foto’s die ambtenaren van de gemeente Bussum in maart jl. maakten in het kader van NL Doet.

De Historische Kring Bussum gaf de ambtenaren opdracht om binnen een uur een spannende en originele foto van één van de gebouwen in te leveren. Oude gebouwen die een nieuwe functie hebben gekregen, het thema van Open Monumentendag 2011.

Het resultaat is nu te zien op een mooie tentoonstelling achter de ramen van De Vonk aan de kop van de Nassaulaan. De expositie duurt tot december 2011. Het is de vierde raamexpositie die de Historische Kring Bussum dit jaar op die plaats presenteert. Eerder waren er exposities over het gebouw De Vonk, over de bevrijding in 1945 en over Joolen/Filmhuis Brediusweg. En dan is er  nog de aparte expositie op de locatie van de vroegere Irene-studio, hoek Kerkstraat/Kapelstraat.

Het jubileum Zestig Jaar Nederlandse Televisie wordt nog steeds gevierd. In Museum Hilversum aan de Kerkbrink zijn op dinsdagmiddag  11 oktober in hun onderlinge samenhang twee nieuwe QR-routes van het digitale verhalenplatform Oneindig Noord Holland gelanceerd. Het gaat om de route door het oude tv-dorp Bussum en een tocht langs de omroepgebouwen in Hilversum. De Bussumse route is gebaseerd op het tv-wandelboekje van de Historische Kring Bussum dat al op 1 oktober werd gepresenteerd.

Voorzitter Jan Vollers van de stichting Tussen Vecht en Eem presenteerde de Canon van het Gooi en de Vechtstreek, vervat in een aantrekkelijk boek. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan de journalist en programmamaker Ad van Liempt, de man achter ondermeer “Andere Tijden". Van Liempt kwam met een boeiend verhaal over de informatieve programma’s in zestig jaar televisie. Hij presenteerde zijn eigen canon van belangrijke momenten in de opkomst en ontwikkeling van nieuws- en actualiteitenprogramma’s.

De Historische Kring Bussum was op de bijeenkomst in Hilversum goed vertegenwoordigd met voorzitter Adriaan Branderhorst en de drie leden van de werkgroep Bussum en de Televisie. Klik HIER voor een bericht van de Gooi en Eemlander. 

 

Op zondagmiddag 6 november is er op initiatief van de Historische Kring Bussum een Openbare Bijeenkomst, gewijd aan dichter/journalist Willem Brandt  (1905-1981).

U bent vanaf 14.30 uur welkom in het kerkgebouw van de Remonstrantse gemeente Naarden-Bussum, Koningslaan 2b.

Centraal staat de presentatie van de bundel “Bamboe en Bussum”, een keuze uit de gedichten van Willem Brandt. Het eerste exemplaar wordt door de zoon van Willem Brandt, Prof. Dr. Wim Klooster aangeboden aan burgemeester Schoenmaker van Bussum. Donald de Marcas leest een aantal gedichten uit de bundel voor, en er is een optreden van kleindochter Frédérique Klooster, sopraan.  Er is ook nog een kleine expositie over Willem Brandt.

Het programma begint om 15.00 uur, en de entreeprijs is €5,- inclusief consumptie.

“Bamboe en Bussum” is die middag te koop voor €10-,nadien voor €13,50. Lees over leven en werk van Willem Brandt HIER

Op zaterdagochtend 1 oktober was er van alles te doen in en rond de  Bussumse watertoren  De Historische Kring Bussum en het Bussums Watertoren Collectief hadden de handen ineengeslagen voor een spectaculaire presentatie van een paar nieuwe activiteiten. Een stuntman ging van de toren abseilen en stelde daarmee officieel twee live webcams in gebruik. Jan Schippers overhandigde in verband met dit heuglijke feit een “plankje” met een toepasselijke tekst aan het Watertorencollectief en kreeg daarvoor een (kinder)camera terug!

In aanwezigheid van een deel van B&W van Bussum werd verder het duizendste lid van de kring in de bloemetjes gezet: de heer Ton Fokker van de lokale partij BussumsBloei. Dan was er de presentatie van de nieuwe tv-wandel/fietsgids van de HKB. Jaap van Hassel overhandigde het eerste exemplaar aan Jan Schimmel, tv-medewerker van het eerste uur.

Margriet van Seumeren van het digitale verhalenplatform Oneindig Noord Holland kreeg uit handen van HKB-voorzitter Adriaan Branderhorst een foto van een zogeheten QR-bordje. Daarmee werd de QR-route door het oude tv-dorp officieel gepresenteerd. Margriet kwam vervolgens nog met een korte uitleg over dit moderne fenomeen. Daarna sloot de HKB-voorzitter de bijeenkomst af met o.a een woord van dank aan allen die deze multi-presentatie hebben mogelijk gemaakt. Hij wees ook nog even op de aandacht van RTV-Noord-Holland aan Bussum als bakermat van de Nederlandse televisie.

De leden van de werkgroep Bussum en de Televisie, Jaap van Hassel, Jan Schippers  en Chris Leenders, verkochten in het weekend op de plaats van de verdwenen Irene-studio de eerste tv-wandelgidsen aan het Bussumse publiek. De belangstelling was door alle media-aandacht boven verwachting. 

Bekijk HIER  een filmproductie van Jaap van Hassel om een impressie te krijgen van de gebeurtenissen op 1 oktober.

  

foto's Auke Zwaagstra

                                                                                               

Burgemeester Schoenmaker heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen van 't nieuwe Spiegelschrift. Dat gebeurde in villa Amalia aan de Meerweg.

Voor meer info klik HIER 

Voor de website van Vrienden van het Spiegel klik HIER

 

 

 

 Zaterdag 1 oktober zijn twee live-webcams van de Bussumse watertoren officieel in gebruik gesteld.

Dat deed een stuntman, die door de Historische Kring Bussum was gevraagd te abseilen van de toren. De webcams geven iedereen met een internetverbinding een mooi uitzicht.

Het idee om ze te plaatsen kwam voort uit de goede kontakten tussen de Historische Kring Bussum en het Bussums Watertoren Collectief.  Zo maakte de kring verleden jaar voor de opening van de toren een grote tentoonstelling. Lees HIER online een artikel van de Gooi en Eemlander over de webcams. Om een kijkje uit de hoogte te nemen klik HIER

 

BUSSUM, bakermat van de Nederlandse televisie. 

Eindelijk is ie er dan ! De nieuwe wandel/fietsgids van de Historische Kring Bussum.

Het boekje is sinds de officiële presentatie op 1 oktober voor maar 2 euro te koop. Het is een nostalgische tocht door het oude tv-dorp Bussum. De route voert langs de (deels verdwenen) gebouwen die werden gebruikt in de eerste jaren van de Nederlandse televisie.

Op zondag 2 oktober was het precies zestig jaar geleden dat vanuit de Bussumse studio Irene de eerste landelijke uitzending kwam. Op die plaats staat nu een ander gebouw, waar ter gelegenheid van dit jubileum een raam-expositie van de Historische Kring Bussum is te zien. Dit is ook het startpunt van de wandel/fietsroute.

Het rijk geïllustreerde gidsje is vanaf 4 okt te verkrijgen bij de Bibliotheek en in het documentatie centrum van de Historische Kring Bussum, geopend maandag- en donderdagmorgen 9.00uur- 12.00 uur en vrijdagmiddag 13.30 uur - 16.00 uur - Huizerweg 54.  Vanaf 11 oktober ook bij "Allegria", Kapelstraat 21c.

 

Het toegankelijk maken van een van de zestig "bunkers"op de Fransche Kamp is grotendeels voltooid, maar helaas nog niet afgerond. Op 19 september werd door de firma Teeuwissen met de klus begonnen.

Na voorbereidende werkzaamheden van een graafmachine kon een eerste gat worden gemaakt in de twee-en een halfsteens dikke muur waarmee de ingang was dichtgemetseld. Daarna werd het hele muurtje gesloopt. Er werd een houten schot geplaatst dat later is vervangen door een plaatstalen deur.

Teeuwissen is lang bezig geweest met het wegzuigen van de vele tonnen zand waarmee het betonnen onderkomen uit de Eerste Wereldoorlog jaren geleden is volgegooid. Het meeste is nu weg, maar er ligt nog zo'n 10 kubieke meter zand, dat ook nog eens erg nat is. Teeuwissen heeft zijn uiterste best gedaan, maar kon tenslotte niet veel anders dan vertrekken. Daarom komen de laatste loodjes voor rekening van vrijwilligers! Er zal moeten worden gewerkt op basis van een goed uitgedacht plan. Het moge duidelijk zijn dat de officiële opening nog wel even op zich laat wachten. Wordt vervolgd !

   

Het betreden van zo'n "groepsschuilplaats" moet een extra attractie worden tijdens de “bunkerwandelingen” die de Historische Kring Bussum  al enige tijd met enige regelmaat organiseert. Voor de realisering van het project wordt samengewerkt met het Goois Natuurreservaat. Lees HIER een G&E-artikel - met een toelichting van HKB-initiatief-nemer Klaas Oosterom. Bekijk HIER een film van Jaap van Hassel over de werkzaamheden tot nu toe

                                                                                                                     

foto's Jaap van Hassel

 

 

Bussum wil dorpshart "optillen". Dat staat in de nota  "Gebiedsvisie Centrum" van Burgemeester en Wethouders. In een artikel op de website van de Gooi en Eembode wordt gesproken van een ambitieus en idealistisch plan, dat ondermeer uitgaat van een verzonken spoorlijn en een veel fraaier aanzicht van het winkelgebied. In het artikel staat ook dat binnenkort  een lijst  wordt gepubliceerd van circa tweehonderd waardevolle panden, die behouden zullen blijven. Aan dit overzicht heeft de Historische Kring Bussum meegewerkt. Lees het hele artikel HIER

 

In de bibliotheek in Hilversum is op 7 september een tentoonstelling geopend en een boek gepresenteerd over het dagelijks leven van buitenlandse werknemers tussen 1960 en 1980.

De expositie “Gevraagd en Gebleven” werd geopend door burgemeester Pieter Broertjes. Hij nam ook het boek met dezelfde titel in ontvangst. Het is geschreven door antropologe-journaliste Sofie Coronel en historicus en bestuurslid Hans Mous van de stichting Tussen Vecht en Eem. Het boek bevat een uitvoerige inleiding en levensverhalen van veertien “gastarbeiders” in het TVE-gebied. De tentoonstelling gaat reizen en is tot augustus volgend jaar te zien in zeven gemeenten, waaronder ook Bussum. Daar is de expositie te bezoeken in “Uit-wijk”, tussen 21 februari en 31 maart. Meer informatie is te vinden op de website www.tussenvechteneem.nl   (Foto;s Jaap van Hassel) 

De Open Monumenten Dagen 2011 zijn voorbij gevlogen. Na de eerste dag kon ’t weekend van 10 en 11 september eigenlijk al niet meer stuk. De belangstelling was overal goed te noemen. Het lekkere weer heeft daar zeker een belangrijke rol bij gespeeld. Dit was dan ook een verademing in deze vroeg aangebroken herfsttij. Op de afsluitende zondag was het weer minder fraai, maar het werd gelukkig geen regendag. Ook toen kon worden gesproken van een flinke drukte. Uitschieter wat belangstelling betreft was op beide dagen het kerkje aan de Iepenlaan, waarvan een woonhuis is gemaakt. Er kwamen veel mensen op af, waaronder nogal vroeger kerkvolk. De monumenten trokken bij elkaar zo'n 3500 bezoekers!

De OMD vragen altijd veel van de inzet van de vrijwilligers van de Historische Kring Bussum. Na intensieve voorbereidingen zijn er de gezamenlijke inspanningen voor een zo vlekkeloos mogelijke gang van zaken op de dagen zelf. Dit jaar viel het evenement bovendien ook nog eens samen met de manifestatie Bussum Cultureel, waarvoor op de markt een stand moest worden geleverd en bemand. De Kring kan gelukkig met veel voldoening op alles terugkijken. En nieuwe leden? Er zijn er tijdens de OMD 26 bij gekomen. (foto's Jaap van Hassel)

  Rondleiding  Atakwa moskee         Vredekerk Beerenstein

     

Fort Werk 4    met voldoening terugblikken op twee mooie Openmonumentendagen

                                                         

 Op de Burgemeester ‘s Jacoblaan in Bussum zijn op dinsdag 26 juli twee “stolpersteine” ofwel struikelstenen geplaatst. Ze hebben een plaats gekregen in het trottoir voor het pand met nummer 56, waar in de Tweede Wereldoorlog twee Joodse bewoners werden opgepakt en afgevoerd.

Het gaat om Abraham Verduin en zijn dochter Wanda. Zij kwamen om in Auschwitz. Moeder Verduin en een ander kind hebben de oorlog overleefd.

Door heel Nederland zijn of worden zulke “stenen des aanstoots” geplaatst, ter herinnering aan Joodse bewoners die door de Nazi’s  zijn weggevoerd en vermoord. Voor meer info over struikelstenen klik HIER  (foto's Jaap van Hassel)

 Op zaterdag 9 juli was ‘t een drukte van belang bij de net geopende HKB-raamexpositie over “Bussum en de Televisie”. De toestroom van mensen werd veroorzaakt door het optreden van shantykoor “Het Ruime Sop”. Dat was in het kader van een shanty-festival, georganiseerd door winkeliers uit de Kapelstraat en naaste omgeving.

De Historische Kring Bussum pikte van de belangstelling een graantje mee!  De foto-collages over de Irene-studio bleken ook een attractie. Natuurlijk zwierf Jaap van Hassel met zijn camera door het zaterdagse zomergewoel. (tip: beweeg de cursor over de foto van rechts naar links)

 

 

Een raam-expositie op een historische plek in Bussum ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum van de Nederlandse televisie: het is een nieuw initiatief van  de Historische Kring Bussum.

De vereniging kreeg een echte buitenkans: precies op de plaats waar de televisie zestig jaar geleden begon kan gebruik worden gemaakt van de ruiten van een leegstaande bedrijfsruimte.

Vanaf deze plaats, uit de in 1992 gesloopte studio Irene, kwam op 2 oktober 1951 de eerste landelijke televisie-uitzending.

Voor de mini-expositie is gebruik gemaakt van de foto- collages  van de succesvolle tentoonstelling “Bussum en de televisie” in 2008. Uiteraard worden nu vooral beelden getoond van de activiteiten in en  rond studio Irene, het indertijd alom bekende witte kerkje. Lokatie: Kapelstraat 33. 

 (Tip: Beweeg de cursor van rechts naar llinks over de foto's).

Om een kort nieuwsitem van RTV-NoordHolland te beluisteren klik HIER

 

 

 

 

 

Bezoekers van het wijkontmoetingscentrum De Palmpit aan de Koekoeklaan konden zondagmiddag 3 juli genieten van een film uit 1977 over het station Naarden Bussum. Het betrof een verslag van  de Bussumse smalfilmclub over de aktiviteiten rond “Het Station van de Week” in dat jaar. Huisfotograaf en cineast Jaap van Hassel van de HKB had de voorstelling mogelijk gemaakt: de filmbeelden, gekregen van Luc Smink, overzetten naar DVD en van het oorsponkelijke geluid voorzien. Zo’n zestig palmpitters genoten van deze terugblik, evenals van een fotoreportage over het station.

                                         

Een nieuwe raam-expositie van de Historische Kring Bussum is in voorbereiding. Op de ruiten van “De vonk” aan de Nassaulaan wordt al geruime tijd geëxposeerd, maar er komt elders in het centrum van Bussum nog een mini-tentoonstelling. Ter gelegenheid van Zestig Jaar Nederlandse Televisie wordt opnieuw aandacht besteed aan de beginjaren van de tv in Bussum. Uitgerekend in dit jubileumjaar kan de HKB beschikken over de ramen van een leegstaande bedrijfsruimte op een historische plek: de befaamde Irene-studio, die in 1992 helaas werd gesloopt. De werkgroep “Bussum en de Televisie” heeft samen met Wieger van Setten een bewerking gemaakt van de fotocollages van de succesvolle tentoonstelling in 2008. Jaap van Hassel en Jan Schippers begonnen op 1 juli met ’t \schoonmaken van de ramen van het verlaten pand van uitzendbureau Manpower, Kapelstraat 33. Nog in de eerste week van juli is alles klaar, voor zeker een half jaar. Voor meer info over Bussum en  de televisie klik HIER

                                                                                                                   foto auke zwaagstra

De toekomst van de Walden-hut van Frederik van Eeden ziet er wat beter uit. De Historische Kring Bussum heeft €4000,- toegezegd gekregen van het coöperatiefonds van Rabobank Noord-Gooiland. Het geld is bedoeld voor een opknapbeurt van de vervallen schrijvershut, en voor het vinden van een manier om verdere achteruitgang van dit rijksmonument te voorkomen. De Kring is erg blij met de donatie, hoewel die nog maar een deel van de geschatte kosten voor het behoud van de hut dekt. 27 juni was HKB vice-voorzitter Jan Lieste bij de officiële toekenning van de jaarlijkse Rabofonds-donaties aanwezig, en hij nam daarbij een symbolische cheque in ontvangst.

Van links naar rechts:: De heer A. Kluck,Laetare Jozefkoor; De heren R. van der Woude en J. de Lange, De Plankeniers; De heer J. Lieste, Historische Kring Bussum; De heer Guido Coopmans, adjunct-directeur Bedrijven van Rabobank Noord Gooiland; Mevrouw S. Zebel, Dierenasiel Crailo; De heer J. van der Linde, Comenius Museum; De heer P. Brekelmans, Amaris de Veste; De heer Toon van Dijk, voorzitter ledenadviesraad Coöperatie van Rabobank Noord Gooiland; De heer S. Kreuger, Nederlands Vestingmuseum; Mevrouw van Hees,Toonkunst Bussum; Mevrouw de Groot, Wijkcentrum SCAN; Mevrouw S.Koning, Stichting Jonge Helden; De heer Migchel Dirksen, directievoorzitter van Rabobank Noord Gooiland; De heer T. Smits,Sint Vitusschool; De heer Sikking,Vivium Zorggroep - Naarderheem.  (foto's Jaap van Hassel)

                                                                                             

 De Historische Kring Bussum is attent gemaakt op een voor de vereniging nog onbekend stukje Joodse geschiedenis in Bussum. Het blijkt dat er na de oorlog op Eslaan 12 een Joods weeshuis is geweest, compleet met synagoge.

De familie Birnbaum, die de holocaust had overleefd, opende kort na de oorlog hun villa “Insulinde” voor tientallen soms zeer jonge wezen die zij vonden. Later vertrok de familie met een schare weeskinderen per schip naar Israel.

De heer George Rädecker bezorgde de HKB een opname van een televisie- programma dat op 2 mei door de Israelische televisie is uitgezonden. Kinderen van toen uit het weeshuis vertellen over hun ervaringen, afgewisseld met fragmenten uit een 8mm-film die in 1946 aan de Eslaan in Bussum is opgenomen. De televisie- opname is gemaakt in het herdenkingscentrum Yad Va Sjem in Jeruzalem, waar ook de film is terechtgekomen.

De heer Rädecker wist ons ook nog te vertellen dat de Joodse arts Elsa Pereira d’Oliveira over de gezondheid van de kinderen waakte. Zij werd later landelijk bekend door haar boeken en andere medische publikaties. De villa “Insulinde” aan de Eslaan, waarvan hierbij een foto, is later afgebroken en er staat nu een appartementencomplex. Klik HIER om de tv- en filmbeelden te zien. Voor aanvullende informatie op internet klik HIER

 

 De Historische Kring Bussum weet niet van ophouden. Woensdag 8 juni  is op de grote ruiten van "De Vonk", Nassaulaan 43, een nieuwe tentoonstelling geopend. De expositie, samengesteld door Hans Jonker, belicht het bijzondere verleden van het opvallende pand Brediusweg 1.

Dat werd in 1926 gebouwd in opdracht van de Larense aannemer en huizenbezitter Daub, naar een ontwerp van de Blaricumse architect Sijmons. Van 1939 tot 1960  was het een “comestibles en delicatessen”-winkel.

Tijdens  de Tweede Wereldoorlog werd de toren door de Duitsers gevorderd om te dienen als radiopost. In jaren zestig en zeventig werd het pand gebruikt voor huisvesting van probleemgezinnen en ook werd ’t nog een tijd illegaal bewoond. Nog later vestigde zich er een jongerencentrum onder de namen ‘t Krogt, Opsessie en Cameleon. Nu herbergt Brediusweg 1 het Filmhuis Bussum na een opmerkelijke zwerftocht van dit succesvolle theater.

Het is alweer de derde raam-expositie van de HKB op een inmiddels vertrouwde plaats. De eerste betrof de geschiedenis  van “De Vonk” zelf, en daarna volgde: Bevrijding in Bussum, 1945. Nu dan het bijzondere torengebouw aan de Brediusweg.foto's Jaap van Hassel 

   

                                                                      

Bij alle beschouwingen en commentaren naar aanleiding van het overlijden van Willem Duys sprak ook de Historische Kring Bussum een woordje op televisie mee. Chris Leenders werd in het gebouw van Beeld en Geluid ondervraagd over de befaamde vissenkom.

In het RTL-programma Editie NL herinnerde Chris onder andere aan de “ramp” met het aquarium dat in het programma “Voor de vuist weg” in de plaats was gekomen voor de vissenkom  Dat was na vele brieven van kijkers. Maar met dat enorme aquarium ging het kort na de uitzending, augustus 1966, helemaal mis… zodat de vissenkom weer terugkwam.

Dit was een van de anekdotes die Chris schreef voor het Bussums Historisch Tijdschrift en ook is opgenomen in de bundel “Bussum en de Televisie”. Voor wie de RTL-uitzending wil terugzien: klik HIER

 

Een bijzondere Bussumer is overleden. Het is de 101-jarige schrijver en psychiater Hans Keilson

Hij kreeg verleden jaar plotseling wereldroem nadat een boek van hem," In de ban van de tegenstander", uit 1959 onder de aandacht kwam door een artikel in de New York Times. Dit leidde tot een herdruk van de titel in Nederland.

Andere boeken van hem  zijn "Het leven gaat verder", "Daar staat mijn huis" en "Komedie in mineur".  Op zijn honderdste verjaardag werd hij benoemd tot officier in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem opgesteld door burgemeester Milo Schoenmaker, in aanwezigheid van CDA-oprichter Piet Steenkamp en econoom Arnold Heertje.

Psychiater Keilson, geboren in Duitsland, heeft zich vanaf 1945 ingezet voor getraumatiseerde joodse oorlogsslachtoffers, vooral kinderen. Tot zijn honderdste was hij nog actief als psychater, en afgelopen maart bezocht hij nog het Boekenbal.

De werkzaamheden aan de Rozenboom naderen hun voltooiing. Een deel van de zijvleugel is afgebroken en nu wordt de laatste hand gelegd aan een groot terras. Volgens de eigenaar gaat een gedeelte van het pand op 6 juni open als Franse brasserie. Klik HIER voor een oproep die de HKB eerder op deze website deed.

foto's Jaap van Hassel

 

 

 

 

Twee heren voor een gehoor van voornamelijk vrouwen.

Chris Leenders en Jaap van Hassel gingen weer eens voor de Historische Kring Bussum op pad. Dit keer betrof hun optreden nu eens niet Bussum en de Televisie, maar de geschiedenis van de Bussumse Waterleiding Maatschappij en de watertoren.

Ze waren te gast op dinsdag 17 mei op een gespreksmiddag annex themabijeenkomst voor ouderen in de Antonius Hof, aan de Lange Heul. De ongeveer 50 belangstellenden, konden ook delen zien uit de HKB-documentaire “Wel en wee van een watertoren”. Er was veel interesse voor het onderwerp, gezien het grote aantal vragen dat werd gesteld.

 

“Je kunt er altijd iets van opsteken”. Dat was over het algemeen de instelling van de tientallen mensen die op maandagavond 16 mei een HKB-studiebijeenkomst bezochten in een van de zalen van de Wilhelminakerk.

De belangstellenden waren leden van de Historische Kring Bussum en van historische verenigingen uit de nabije omgeving. Natuurlijk ging het over geschiedenis; in het bijzonder over de rol en betekenis van historische kringen, en over Oral History, ofwel “verteld verleden”.

Er werd welwillend maar ook kritisch geluisterd naar bijdragen van Jenika van der Torren, historisch geograaf en kartograaf, en de jonge historici Tico Koopman en Gerhard van den Berg. Jenika legde veel nadruk op het belang van standaardisering bij het vastleggen van informatie. De heren historici kwamen met veel informatie en aanbevelingen over Oral History en hun ervaringen daarmee. foto's Jaap van Hassel

  

 

Piet Bierman (1899) was een Bussumse huisschilder en vader van negen kinderen.

Tussen 1944 en 1963 hield hij -met onderbrekingen - een dagboek bij. Hij maakte zijn aantekeningen op kalenderblaadjes en kassa-rollen. Pas na zijn dood in 1987 werden die door zijn kinderen ontdekt. Hij had er bij leven nooit iets over gezegd. Zijn zoon Herman Bierman nam het op zich om alles minutieus over te tikken, een soort eerbetoon. Aan publicatie dacht hij nooit. Dit jaar werd het anders. 

Het programma Plein5 van de NCRV zocht voor de Bevrijdingsdag-uitzending op radio 5 dagboekfragmenten over 5 mei 1945. Herman Bierman wilde wel een bijdrage leveren en die werd meteen geaccepteerd. Rond kwart voor vijf op 5 mei 2011 klonk in de ether de stem van voormalig nieuwslezeres Henny Stoel met een tekst van de hand van Hermans vader.

Bekijk hier een deel van de bewuste aantekening.

Om het hele fragment te horen  klik  HIER

 

 

Bijgaande foto werd op 7 april genomen na de officiële onthulling van het befaamde plankje in de Bussumse watertoren.

Ten behoeve van de nogal druk bezette fotograaf werd de onthulling nog eventjes overgedaan. Adriaan Branderhorst was al weg, dus fungeerde Jaap van Hassel als stand-in. De Gooi en Eemlander publiceerde de volgende dag een foto met alleen MTH-topman Sjoerd Riedstra. Op 27 april staat in de Woonbode alsnog een artikel over de onthulling, met een kiek van Sjoerd en Jaap ! Lees het foto-bijschrift:

De onthulling door Adriaan Branderhorst, Historische Kring Bussum, en Sjoerd Riedstra van Meeuwen Ten  Hoopen, eigenaar van het watertoren-complex. (Foto: Studio Kastermans)

 

 Even een kijkje nemen in een bunker op de Fransche Kamp lijkt nu snel realiteit te  kunnen worden. Het voor het publiek toegankelijk maken van een van de zestig betonnen onderkomens uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog wordt definitief mogelijk door een subsidie van € 4000,-van de provincie Noord-Holland. Dat geld komt bovenop een eerdere substantiële bijdrage van het Coöperatief Fonds Rabobank. Kortgeleden kwam er ook nog een bijdrage van € 500,- van Rotary-Bussum.

Het open-bunker-project, in gang gezet door HKB-secretaris Klaas Oosterom, zal, als alles mee zit, nog dit jaar worden gerealiseerd. Dat gebeurt dan in samenwerking met het Goois Natuurreservaat, de eigenaar van het terrein. Het is de bedoeling om een daarvoor geschikte bunker uit te graven en leeg te zuigen, en te voorzien van een stalen toegangsdeur. Het betreden van zo’n onderkomen wordt dan een bijzondere extra attractie tijdens de populaire HKB-excursies op het terrein. De belangstelling voor die “bunkerwandelingen” was vanaf het begin al groot, en zal nu verder groeien.

 De Historische Kring Bussum pakt uit met een nieuwe raam-expositie. Dit keer met foto’s en documenten over de Bevrijding in 1945.

De mini-tentoonstelling is te zien op een inmiddels vertrouwde plaats:  de grote ruiten van het leegstaande pand “De Vonk”, Nassaulaan 43.

Voor wie de bevrijding van Bussum, nu 66 jaar geleden, zelf heeft meegemaakt is het een feest van herkenning. Jongeren zullen zich over de foto’s en teksten verbazen: dat zich dit allemaal echt in Bussum heeft afgespeeld.

De raam-expositie is samengesteld rond de onderwerpen “de aftocht van de bezetter”, “de komst van de bevrijder”, “de binnenlandse strijdkrachten en het militair gezag”, “voedsel”, “feest” en “amusement”, “het verblijf van de Canadezen”. De tentoonstelling is van 7 april tot half mei te bezichtigen.

   

foto's Jaap van Hassel

 

 

 Het plankje uit 1897 met een boodschap van de bouwers van de Bussumse watertoren is weer terug waar het hoort: in de watertoren. Het heeft een ereplaats  gekregen bij de entree.

Een vitrine met het plankje is op 7 april  onthuld door de voorzitter van de Historische Kring Bussum, Adriaan Branderhorst en Mr Sjoerd Riedstra van Meeuwen Ten  Hoopen, de eigenaar van het watertoren-complex. 

Het plankje was afgelopen september al overgedragen. Dat was kort na de officiële opening van het complex en de succesvolle tentoonstelling van de HKB.

Het plankje was in 1967 ontdekt bij het plaatsen van een andere (metalen) kop. Het hing nog enkele jaren in het later gesloopte pompstation van de waterleiding maatschappij, maar daarna was het voor lange tijd “weg”. De Historische Kring Bussum vond het na een speurtocht terug in het depot van het Waterleiding Museum in Utrecht. Dat gaf het voor de tentoonstelling in bruikleen, en stond het later bereidwillig af aan de HKB in de gedeelde overtuiging dat het natuurlijk terug zou moeten naar de toren.

Op het ruwhouten plankje is te lezen: “Toen wij deze tooren bouwden, bij zoomerhitte en winterkoude, vroegen wij vaak vereend van zinnen, wie zal eenmaal zijn sloop beginnen”. Dan vier namen van bouwers en de datum 30 october 1897, met de vermelding “koud weer”.

   

foto's Frans Verwij en Auke Zwaagstra

 

 

Van de mutsen bij de streekdrachten die tussen Eem en Vecht zijn gedragen is die op onderstaande afbeeldingen de oudst bekende. Het is een voorloper van de vierkante muts, gedragen over een breed oorijzer. De voorkant lijkt sprekend op de vierkante muts, maar de achterkant is duidelijk anders. Het kanten achtergedeelte bestaat uit twee uitlopende punten, terwijl bij de vierkante muts de omgevouwen brede onderrand van links naar rechts in één geheel achter het hoofd langs loopt. Valentijn Bing en Jan Braet von Ueberfeldt hebben de oudste muts in het midden van de 19e eeuw zien dragen in het Utrechtse. In het begin van de 20e eeuw droeg een Eemnesser vrouw er nog één. We zouden graag in contact komen met mensen in het gebied van de vierkante muts en daarbuiten, die nog foto’s hebben waar een dergelijke muts op staat. De vierkante muts werd gedragen in Soest, Baarn, Eemnes, Laren, Blaricum, Bussum en Ankeveen. Het zal gaan om foto's van rond en voor 1900. Bij twijfel graag toch contact ! Contact kan worden opgenomen met Livia van Eijle, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Jaap Groeneveld, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (tel. 035-538 1609).

Foto 1: BingenBraetMuts -Utrechtse muts volgens Bing en Braet von Ueberfeldt (Nederlands Openlucht Museum).

Foto 2: Gerritje Scherpenzeel-Hagen, Eemnes 1840-1927.

 
     

     

De befaamde Walden-hut van Frederik van Eeden is ernstig in verval geraakt. Daarom probeert de Historische Kring Bussum geld bij elkaar te krijgen voor een opknapbeurt en voor het vinden van een manier om verdere achteruitgang te voorkomen. Ja, in feite om dit Rijksmonument te behouden!

Aan het Coöperatiefonds van Rabobank Noord-Gooiland is om een bijdrage van €4000,-gevraagd. Dat bedrag is maar een klein deel van de geschatte kosten voor restauratie. Het Rabofonds heeft laten weten dat de aanvraag is geaccepteerd. Leden van de Rabobank kunnen tot 15 juni 2011 hun stem uitbrengen en aangeven welk project hun voorkeur heeft. Op 27 juni wordt de uitslag bekendgemaakt. 

    hut4

 Hierbij enkele foto’s van de hut, waarin Frederik van Eeden ondermeer “Van de koele meren des doods” schreef. 

 

 

 

 

Het is niet iedereen gegund om op een stralende dag de toren van de Sint Vituskerk te beklimmen. Jaap van Hassel en Frans Verwij wel. Ze maakten foto's in het kader van het project Zestig Jaar Nederlandse Televisie. Uitzicht op het vroegere tv-dorp !

Beweeg de cursor over de foto en zie wat zij voor hun lens kregen.

 

          

     

25 maart, twee dagen na Boomfeestdag, zette een delegatie van de HKB de spade in de grond bij Arie Gouka. Er werd een Zakdoekjes-, ook wel Vaantjes-boom geplant. Die was Gouka als cadeau beloofd toen hij op 3 februari op een feestelijke bijeenkomst in ’t Spant afscheid nam van Bussum.

De nog wat iele maar veelbelovende Davidia involucrata staat nu op het landgoed Reigersvoort van de Gouka’s in Toldijk, in de Achterhoek. Het vaardige HKB-boomplant-team werd daar zeer gastvrij door Gouka en zijn vrouw ontvangen en kreeg een lunch en een rondleiding. Arie Gouka was vele jaren wethouder in Bussum en bekleedde ook tal van andere functies, waaronder het voorzitterschap van de Historische Kring Bussum. Hij woont  nu voorgoed in het paradijselijke Toldijk en laat alle bekenden in Bussum hartelijk groeten! foto's Jaap van Hassel

  

      

Het  Bussumse watertoren-complex is weer eens in de prijzen gevallen. Als iemand al zou twijfelen: andermaal is het complex uitgeroepen tot het meest duurzame bedrijfsgebouw van Nederland. Dit keer ging het om een wedstrijd van het radio/tv-programma Vroege Vogels. Dat ging in samenwerking met het Technologie-tijdschrift De Ingenieur op zoek naar “het allergroenste Nederlandse bedrijfsgebouw”. Voor de competitie waren er tientallen aanmeldingen. De Bussumse watertoren stak hier natuurlijk fier boven uit. Op zondagmorgen 20 maart werd in een twee uur durende radio-uitzending de winnaar bekend gemaakt. Ook de HKB kwam aan bod. Jan Schippers werd ondervraagd over de geschiedenis van de toren, en natuurlijk over “het plankje” dat de bouwers in 1897 hadden achtergelaten. Begin april wordt in de watertoren een vitrine met het plankje onthuld. We houden u op de hoogte.! Beluister de uitzending HIER

 

   foto's Jaap van Hassel

 

Ook de Historische Kring Bussum was dit jaar betrokken bij NL-Doet, de landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds. Onder leiding van secretaris Klaas Oosterom werden op  vrijdag 18 maart zeventien ambtenaren van de gemeente Bussum ontvangen. Op verzoek van de HKB maakten ze zo origineel mogelijke foto’s van projecten die een rol spelen bij de Open Monumenten Dagen 2011. Het OMD-thema is dit jaar “Herbesteming”. Na een instructie zwermden de ambtenaren uit, en bij terugkeer in het documentatiecentrum werden de foto’s gezamenlijk beoordeeld. Een deel zal worden gebruikt bij publikaties rond de OMD. Hieronder twee voorbeelden van gemaakte foto’s.

  

• Speciale gast: wethouder Nen van Ramshorst
• Aftreden van penningmeester Peter Heyen
• Benoeming van nieuwe penningmeester Jan de Vries
• Gezocht: tweede lid kascommissie

Op de 28-ste jaarvergadering op 8 maart verwelkomde voorzitter Adriaan Branderhorst de nieuwe wethouder van ondermeer kunst en cultuur Nen van Ramshorst. Ze wist haar gehoor te boeien met een zeer persoonlijk verhaal over haar betrokkenheid bij het cultureel en historisch erfgoed. In een levendig gesprek met de HKB-leden passeerden veel plannen en projecten de revue, waarbij de wethouder toezegde zich sterk te zullen maken voor de inbreng van de Kring. Lars Wieringa wist en passant te melden dat Provinciale Staten akkoord zijn met de komst van de veelbesproken natuurbrug Laarderhoogt.

In het huishoudelijk gedeelte gaf secretaris Klaas Oosterom voor de vuist weg een overzicht van de verenigingsactiviteiten aan de hand van het jaarverslag 2010.

Verder werd afscheid genomen van Peter Heyen als penningmeester. Acht jaar geleden trad hij aan en hij heeft er nu twee perioden op zitten. Voorzitter Branderhorst doorspekte zijn lofrede met diverse anekdotes. Peter Heyen zei in zijn dankwoord onder meer dat zijn huis beschikbaar blijft voor het jaarlijkse vrijwilligersdiner. Jan de Vries werd benoemd tot zijn opvolger. De financiële verslaglegging en de nieuwe begroting werden goedgekeurd. Helaas kon er geen volledige nieuwe kascommissie worden benoemd. Cees Bouman gaat nog weer een jaar door, maar een tweede lid kon nog niet worden gevonden. foto's Jaap van Hassel

scheidend penningmeester Peter Heyen

   

                                                                                                                     het nieuwe bestuur
De Flierefluiiter, op de hoek van de Vlietlaan en de Eslaan, ziet er nog steeds onaangedaan uit. Maar hier heeft hij waarschijnlijk niet van terug: het middelpunt te zijn van een opslagplaats. Tijdelijk, maar toch.
Het geeft in ieder geval een andere- frisse- blik op het kunstwerk van Pieter D`Hondt uit 1982.
Jaap van Hassel stuitte heel toevallig op dit tafereel en legde het meteen vast.
 
 
 
 

 

Dezer dagen ligt bij de HKB-leden weer een uitgave van het Bussums Historisch Tijdschrift in de bus, vergezeld van een exemplaar van Kringnieuws.

Dit keer geen themanummer, maar een verzameling “losse” artikelen. Chris Leenders beschrijft de geschiedenis van “De Vonk” aan de Nassaulaan, en Paul van Straelen vertelt over honderd jaar Gooische HBS/Goois Lyceum. Martin Heyne gaat verder met zijn Geschiedenis van Bussum. Deel acht betreft het culturele leven in Bussum tussen 1874 en 1914. Alexander Overdiep maakt een “typografische wandeling” door de gemeente, met commentaar op de vormgeving van Bussumse huisnummers. Nel Krijnen-van Gog presenteert familiegeschiedenissen in “De Grond van onze straat”, en tenslotte geeft Rudolf Geel zich over aan bespiegelingen aangaande de “historische sensatie”. Hij eindigt met een bijzondere oproep aan de lezers van het Bussums Historisch Tijdschrift.

Dit blad krijgen de HKB-leden gratis in de bus. Het is voor € 7,50 te koop bij boekhandel Los aan de Nassaulaan en in het documentatiecentrum van de HKB, Huizerweg 54.

 

 

 Onze vereniging kreeg maandag 7 februari op de thuisbasis uitleg en nadere informatie over de nieuwe website Oneindig Noord-Holland.

In het HKB-documentatiecentrum werd ’s ochtends Margriet van Seumeren ontvangen, de regiocorrespondent voor het project. Zij is verder onder meer veilingmeester en kunstrecensent. Het werd een geanimeerde bijeenkomst die goed werd bezocht. De website is een initiatief van de provincie, die hierbij samenwerkt met musea, archieven, historici en media.

foto's Jaap van Hassel

 

 

 

 

 

 Bussum heeft Arie Gouka uitgezwaaid. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst op 3 februari in het Spant.

Vertegenwoordigers van de gemeente, bedrijven en verenigingen, waaronder de Historische Kring Bussum, kwamen hem de hand drukken.

Arie Gouka was niet alleen jarenlang wethouder, maar bekleedde tal van andere functies. In het begin van de jaren '90 was Gouka ook voorzitter van de HKB. Daarom kreeg hij een afscheidscadeau, overhandigd door de huidige HKB-voorzitter Adriaan Branderhorst. Onder anderen burgemeester Schoenmaker en de historicus Herman Pleij voerden op de bijeenkomst het woord. Arie Gouka begint nu een nieuw leven in Toldijk, in de Gelderse Achterhoek.

foto's Jaap van Hassel

Er wordt hard gewerkt aan de Heuvellaan 1, op de hoek met de Meentweg: een renovatie als een soort schoonheidsbehandeling.

De in 1916 gebouwde villa Dennenoord werd door buurtbewoners bestempeld als "t lelijkste pand in het Spiegel". Dat kwam door verbouwingen in de jaren zestig en zeventig waarbij ondermeer grote dakkapellen werden geplaatst. De laatste jaren zat er een kamerverhuurbedrijf in. De nieuwe bestemming staat nog niet vast, dat hangt af van de koper. Mogelijk komen er senioren-appartementen in. Het gaat nu eerst vooral om de buitenkant. De gevelsteen komt terug,maar wel op een andere plaats..

   

 

 

 

 

 

 In iets meer dan twee maanden tijd is deze website maar liefst tienduizend keer op de een of andere manier bekeken. Althans: de teller die op 1 november in werking trad geeft het getal van tienduizend aan. Kan natuurlijk wat overtrokken zijn; met internet weet je het maar nooit! Maar dat er veel geïnteresseerden zijn staat wel vast, zeker nu er ook via deze site gezocht kan worden in de gedigitaliseerde collecties van de Historische Kring Bussum.

 

 

 

 De Historische Kring Bussum heeft op passende wijze afscheid genomen van Kinnie Offringa-Oosterlaar. 

Als HKB-lid van het eerste uur heeft ze nu haar taken als vrijwilligster neergelegd. Op de eindejaars bijeenkomst van de vrijwillgers op 17 december sprak voorzitter Adriaan Branderhorst een woord van dank en verraste hij haar met een boeket bloemen. Kinnie is een van de vier ereleden van de kring. (foto Jaap van Hassel)

 

 

 

 

 

Bussum krijgt definitief een college dat bestaat uit VVD, GroenLinks en PvdA. De partijen zijn eruit. "Het is alleen nog een kwestie van wat goedkeuringen links en rechts", zegt fractievoorzitter Jan Zegering Hadders van de VVD. Er komen in het nieuwe college vier wethouders. Dat is een meer dan tijdens de vorige raadsperiode. Wel blijft het aantal uren dat deze wethouders werken gelijk. Lees MEER in een artikel van de Gooi-en Eemlander.

 

Lees eens wat over Bussum in het Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden geschreven door A.J.van der Aa (1839) Klik HIER

Aan de Jan Bottemastraat in Bussum wordt hard gewerkt aan het in oude stijl terugbrengen van 26 zogenoemde Airey-woningen. Dit zijn woningen die na de oorlog tijdens de woningnood snel in elkaar gezet werden dankzij de betonnen prefab-elementen.

De Airey-woningen aan de Jan Bottemastraat zijn de enigen in het Gooi. Dudok Wonen wil “dit bijzondere erfgoed” graag in stand houden. De werkzaamheden bestaan uit het opknappen van de gevels. Zo worden onder andere de kunststof kozijnen vervangen door aluminium kozijnen en worden architectonische kenmerken zoveel mogelijk teruggebracht. De gevels zijn gereinigd en waar nodig worden de voegen hersteld. De ramen worden voorzien van dubbel glas met ventilatierooster. Gelijktijdig worden de betonnen kaders geschilderd. Voor de kerstdagen moet alles klaar zijn.  (bron: webregio)

Voor meer informatie over airey-woningen ga naar: de erfgoedstem

 

 De Bussumse watertoren is genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs 2011.

De nominatie geldt de categorie “Duurzaam integraal ontwerpen,gebruiken en onderhouden”. Mededingers zijn: het renovatieplan voor een complex van acht panden aan de Sleephellingstraat op het Noordereiland in Rotterdam, en het nieuwe hoofdkantoor voor Transavia en Martinair in Schiphol-Oost, genaamd TransPort.

Het watertorenproject is opgezet door Bob Custers (VOCUS) en Michiel Haas (NIBE) en tot stand gebracht met Sjoerd Riedstra en Rutger Kuipers van Meeuwsen Ten Hoopen. Riedstra noemt de nominatie in de Gooi en Eemlander “de slagroom op de taart". Hij denkt dat het complex een goede kans heeft om op 9 februari winnaar te worden. De andere categorieën van de Nederlandse Bouwprijs zijn: Gebouwen, Bouwwerken, Bouwmaterialen &-Systemen, en Talent voor de Toekomst.

 

De collecties van de Historische Kring Bussum worden stapje voor stapje voor iedere geïnteresseerde toegankelijk gemaakt. Er is voorzichtig een eerste begin mee gemaakt. De database, die nog helemaal in de opbouwfase is, kan nu online worden geraadpleegd. De beheerders doen aan iedereen het verzoek om eventuele onjuistheden te melden of met aanvullingen te komen. Ook hulp bij het omvangrijke en tijdrovende werk aan de database wordt bijzonder op prijs gesteld. Ga voor meer informatie en instructie naar de nieuwe rubriek ZOEKinCollecties

 

 Er komen meer en duurdere huizen in het bouwplan Crailo, tussen Bussum en Huizen. De teruggang in de woningmarkt en de economische crisis maken dat de financiële risico's groter zijn. Het is daardoor duurder geworden om het project te financieren.Daarom wil de provincie Noord-Holland extra inkomsten toestaan door meer grond uit te geven. Er komen straks maximaal 244 woningen op de oude legerbasis Crailo te staan. Ook moet het mogelijk zijn om de oude kazernegebouwen te herbouwen in plaats van de renoveren, wat duurder is. (bron RTV-NoordHolland)

 Menig Bussummer vraagt zich dezer dagen af waarom er eigenlijk niet gepeild wordt. We worden immers het hele jaar door geconfronteerd met peilingen over van alles en nog wat. Daarom zou het voor de hand liggen dat er ook flink gepeild wordt in de fusiegemeenten waar de burgers op 24 november alsnog mogen stemmen voor een nieuwe gemeenteraad.

Maar nee hoor, niks! Op de politieke verhoudingen in Bussum en omstreken is daardoor geen peil te trekken..’t Is nu gewoon een kwestie van afwachten hoe de wind zal waaien. "Strategisch" stemmen gaat dus ook niet. Maar daardoor wordt het wel extra spannend!

 

De Historische Kring Bussum heeft de HollandPrijs 2010 aan zich voorbij zien gaan. De HKB was genomineerd, maar werd uiteindelijk geen winnaar. In de categorie van historische verenigingen met meer dan 5-honderd leden ging de Vereniging Oud Hoorn met de eer strijken, en bij de verenigingen met een ledental van minder dan vijfhonderd kreeg de Historische Vereniging Prins Alexander een eervolle onderscheiding. Voor de toekenning van de HollandPrijs werd dit jaar de kwaliteit van de websites beoordeeld. De uitreiking gebeurde vrijdag 19 november tijdens de HollandDag in het Haags Gemeentearchief. De Historische Kring Bussum was daar vertegenwoordigd door vice- voorzitter Jan Lieste, huisfotograaf en cineast Jaap van Hassel en webmaster Jan Schippers. Deze drie zaten na afloop urenlang vast in de sneltrein van Den Haag naar Urecht. De trein bleef steken tussen Woerden en Vleuten als gevolg van een brand in een relais-station van ProRail. De heren hadden genoeg tijd om alle HKB-zaken van belang te kunnen bespreken. Ze werden uiteindelijk in de loop van de avond met de auto in Vleuten opgehaald door Hendrien Landeweer.

 
     
 

  

Een dode hoek in het Bussumse winkelhart is weer wat tot leven gekomen. Op de ramen van het leegstaande pand “De Vonk”, op de kop van de Nassaulaan, is sinds 17 november een mini-expositie van de Historische Kring Bussum te zien. Burgemeester Schoenmaker verrichtte woensdagmiddag 17 november de openingshandeling, samen men Herman Vonk die in 1926 in het pand werd geboren. Enkele tientallen belangstellenden konden luisteren naar toespraken van de twee en als eersten de raam-tentoonstelling bezichtigen. De komende feestweken kunnen winkelende voorbijgangers nu hun licht opsteken over de geschiedenis van deze Bussumse villa, onder andere over de tijd van het kunstcentrum De Vonk

  

 

 

 

 Burgemeester Milo Schoenmaker en Herman Vonk (in 1926 geboren in het pand) openen op woensdag 17 november om 16 uur een kleine expositie van de Historische Kring Bussum. Op de ramen van het leegstaande pand op de kop van de Nassaulaan kan het publiek in de donkere dagen van het jaar “en passant” z’n licht opsteken over de levendige geschiedenis van deze Bussumse villa, onder andere over de roerige tijd van het kunstcentrum De Vonk dat er gevestigd was. De mini-expositie bestaat uit een grote tijdbalk met oude foto’s, documenten en krantenknipsels. 

Het 125 jaar oude pand zou aanvankelijk moeten wijken voor een soepeler verkeersafwikkeling bij de nabijgelegen spoorwegovergang. Het sloopplan leidde tot onrust onder vele Bussummers. Uit nader onderzoek in opdracht van de gemeente bleek dat "De Vonk” wel degelijk een bijzondere cultuurhistorische waarde heeft. Sloop is voorlopig van de baan; de gemeente zoekt een nieuwe bestemming voor het pand. De Historische Kring Bussum heeft met toestemming van de gemeente nu even bezit genomen van de buitenkant.

 

De gemeente Bussum heeft inderhaast de verkiezingsborden laten aanpassen. Het bleek plotseling dat er niet genoeg ruimte was voor de affiches van de zeven lijsten die meedoen aan de gemeenteraads-verkiezingen van 24 november. De Christen Unie, die genoegen moest nemen met een achterkant-positie, kan nu weer eerlijk meedoen. Er is nu ruimte voor nog een partij. Als die er zou komen is het wel even wachten op nieuwe verkiezingen.

 

 

 

  

Historicus Dr Paul Schneiders heeft een nieuw boek van zijn hand ten doop gehouden: “Het Spiegel” -geschiedenis van een villawijk van 1874 -heden". De presentatie gebeurde zondag 7 november op een goed bezochte bijeenkomst in het Bussumse watertorencomplex. Na een inleiding van Mr Riedstra van accountantsbureau Meeuwsen Ten Hoopen over de totstandkoming van het complex begon een bijzondere ledenvergadering van de Vrienden van het Spiegel. Voorzitter Bart Neervoort benoemde Paul Schneiders tot erelid. Daarna werd het eerste exemplaar van het nieuwe boek uitgereikt aan de heer Hamers, het op één na oudste lid van de vereniging. Netty Langemeijer kreeg als erelid het tweede exemplaar. Paul Schneiders zei in zijn toespraak dat dit boek alleen tot stand kon komen dankzij de grote steun die hij kreeg van het Streekarchief in Naarden en de Historische Kring Bussum. Daar is hij vele maanden bezig geweest met het verzamelen van de gegevens en foto’s. De leden van de Vrienden van het Spiegel kregen het boek cadeau; verder is het alleen te koop bij boekhandel LOS. De Historische Kring Bussum was vertegenwoordigd door voorzitter Adriaan Branderhorst en vice-voorzitter Jan Lieste. De laatste maakte ook de foto’s.

 

In de aula van het Goois Lyceum was op vrijdag 5 november een filmpresentatie te zien van leerlingen van het gymnasium-technasium over Zestig Jaar Nederlandse Televisie. Dat jubileum is pas volgend jaar, maar op initiatief van Beeld en Geluid in Hilversum werden leerlingen nu al aan het werk gezet. Ze kregen in het kader van het vak O & O (onderzoeken en ontwerpen) opdracht een filmpje van drie minuten te maken over de beginjaren van de televisie. Bij dit educatieve project werd ook de Historische Kring Bussum betrokken. De leerlingen kregen een informatiepakket over Bussum en de Televisie, en Jaap van Hassel vond oud NTS-medewerker Jan Schimmel bereid om zich te laten interviewen. Schimmel liet zich in het documentatiecentrum ondervragen en filmen door vijf groepen leerlingen. Op 5 november kreeg hij samen met Jan Schippers de resultaten te zien. Beeld en Geluid wil een van de filmpjes gebruiken voor het jubileum-project dat voor volgend jaar op stapel staat.

 

 

 

Niemand weet precies wanneer ie eigenlijk is begonnen: de automarkt voor particulieren op de hoek van de Ceintuurbaan en de H.A. Lorentzweg, tegenover de Verlosserkerk. Vaststaat wel dat deze niet erkende instelling al tientallen jaren floreert. En al die tijd oogluikend toegestaan ofwel “gedoogd”, hoewel de politie na klachten wel van tijd tot tijd ingreep. Volgens ingewijden werden eigenaren van de te koop staande auto’s dan telefonisch gesommeerd hun eigendom onmiddellijk weg te halen. Heel vaak werd ’t een kat- en muisspel. De auto verdween even en stond er korte tijd later weer te koop. De Bussumse automarkt werd in de loop van tijd een succesvol fenomeen en een bron van sterke verhalen en aardige anekdotes, zoals de vrouw die na een geslaagde koop een compleet kattennest in de achterbak aantrof. Ondanks de sterke opkomst van verkoopmogelijkheden via internet is de markt nog steeds in trek en vooral ‘s zomers een levendige handelsplaats.

 

De verkiezingsstrijd is in Bussum in alle hevigheid losgebarsten. Zeven partijen dingen naar de gunst van de kiezer. Soms moeten partijen teleurstellingen verwerken, zoals de Christen Unie. Het affiche van de partij prijkt eenzaam op de achterkant van verkiezingsborden. Tja, met zes partijen is het bord al helemaal vol. De VVD was al wat aan de late kant met haar affiche, maar kon er nog net op. De Christen Unie had het nakijken en moest genoegen nemen met de achterkant. En ja, dan D66. Die verspreidde in Bussum een folder met o.a de tekst: D66 lijst 4. Helaas, lijst 4 is het CDA..

Op 24 november kan er als vanouds worden gestemd voor een onvervalste Bussumse gemeenteraad.
De Bussumers mochten afgelopen maart niet stemmen wegens de beoogde fusie met Naarden, Muiden en Weesp. Dat samengaan werd daarna door de politieke ontwikkelingen in Den Haag op de lange baan geschoven. Het is nog onduidelijk wat de opstelling zal zijn van het nieuwe kabinet en de nieuwe tweede kamer.. Het staat wel vast dat de media  op 24 november zullen proberen de verkiezingsuitslag te zien in het licht van het aantreden van het kabinet Rutte. Zo snel al een politieke graadmeter?

 

 De Historische Kring Bussum behoort tot de genomineerden voor de HollandPrijs 2010. Deze prijs wordt al enkele jaren uitgereikt aan een historische vereniging in Noord- of Zuid-Holland. Het is een van de vele activiteiten van de Historische Vereniging Holland. Dit jaar staan de websites centraal. De prijs gaat naar twee verenigingen die naar het oordeel van een jury de beste websites hebben. Er waren dit jaar ruim dertig inschrijvingen om mee te dingen. De HollandPrijs wordt vrijdag 19 november uitgereikt op de HollandDag in het Haags Gemeentearchief. Bij de opzet en uitvoering  van deze dag zijn betrokken Cultureel Erfgoed Noord-Holland en het Provinciaal Historisch Centrum van het Erfgoedhuis Zuid-Holland. Meer info over de HollandDag en de HollandPrijs staat op de website van de Historische Vereniging Holland. Klik HIER

 

Op 21 en 28 oktober was het feest op de markt in Bussum. Het zestigjarig bestaan van de weekmarkt op het Wilheminaplantsoen werd gevierd met activiteiten als een Rad van Fortuin en een optreden van het Bussumse shanty-koor “Het Ruime Sop”. Ook werd er gratis koffie en thee geschonken en waren deuntjes te horen van een banjoman.

Jaap vanHassel stortte zich met zijn camera in het gewoel en keek ook nog in het HKB-foto-archief.

Zie ook het filmpje dat hij opdiepte. Klik HIER

Juist deze week meldde de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel dat het aantal startende marktkooplieden fors daalt. Dat wordt ondermeer geweten aan het beleid van de gemeenten. Die zouden te hoge kosten doorberekenen voor zowel de marktmeester als voor bepaalde werkzaamheden zoals het schoonmaken van het marktplein. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten liet in een reactie weten zich niet in de kritiek te herkennen. Lees ook het artikel over de geschiedenis van de markt in de Bussumse Krant. Klik HIER

 

         

Op de etalageruiten van voormalig kunstenaarscentrum “De Vonk” aan de Nassaulaan 43 houdt de Historische Kring Bussum binnenkort een mini-expositie over de geschiedenis van het pand. In afwachting van een nieuwe huurder heeft de HKB hiervoor toestemming gekregen van de gemeente.
Voorbijgangers zullen de komende feestweken kunnen genieten van oude foto’s, krantenknipsels en documenten, uiteraard met veel aandacht voor de geschiedenis van het kunstenaarscentrum. In deze dubbele villa werd in 1890 slagerij Keppler gevestigd. Daarna volgden smederij Vonk, haardenwinkel Vonk, kunstcentrum "De Vonk" en aantal  “woonwinkels”. De raam-expositie zal in november worden geopend en te zien zijn tot eind januari. Het pand zou aanvankelijk moeten wijken ten gunste van een soepeler verkeersafwikkeling bij de nabijgelegen spoorwegovergang. Het sloopplan leidde tot onrust in de Bussumse samenleving, waarna uit een nader onderzoek bleek dat De Vonk wel degelijk een bijzondere cultuurhistorische waarde heeft. Sloop is nu voorlopig van de baan, en de gemeente kijkt uit naar een nieuwe huurder.

 

 Voormalig militair terrein Crailo,het terrein van het asielzoekerscentrum en het gebied daartussenin worden de komende jaren ontwikkeld.De plannen bieden mogelijkheden voor wonen en werken, waarbij groen en natuur een belangrijke rol spelen.Nu gaat de tweede fase van de aanbesteding van start. Vijf eerder geselecteerde marktpartijen worden in de gelegenheid gesteld een aanbod te doen om het terrein te mogen ontwikkelen. Dit gebeurt op basis van een Programma van Eisen wat onlangs door de provincie en betrokken gemeenten is vastgesteld. 

Op het Palmkazerneterrein in Bussum komen zo'n 220 woningen. Verder een eigentijds en duurzaam bedrijventerrein op het Hilversumse deel van Crailo en een kleiner gebied met hoogwaardige kantoorgebouwen op het AZC-terrein. Daarnaast uitbreiding van het beschermd natuurmonument Bussumer- en Westerheide met natuurontwikkeling op het terrein van het AZC, langs het Gebed Zonder End, de Bussumerheide en het gebied tussen het bedrijventerrein en de woningen.
Het is de bedoeling dat in 2020 het hele gebied is ontwikkeld en Crailo een nieuwe toekomst tegemoet gaat. (Bron Laarder Courant De Bel)

 

 Het weer zat niet steeds mee tijdens het "bunker-weekend" van 23 en 24 oktober. Op de zaterdag was het nogal regenachtig.Toch maakten de deelnemers aan de bunkerwandelingen er het beste van, en was de sfeer op de Fransche Kamp uitstekend. Tijdens twee wandelingen liepen in totaal 30 mensen mee, onder leiding van Jaap van Welsen en Klaas Oosterom. Zondag waren er veel betere weersomstandigheden: een prettige temperatuur en zelfs een herfstzonnetje. Aan drie wandelingen namen 's middags bij elkaar 50 mensen deel, onder leiding van Frank de Groot, Adriaan Branderhorst en Klaas Oosterom. 

Die zondag deed denken aan het prachtige bunker-weekend van 2009, ook toen georganiseerd door de Historische Kring Bussum. Bij elkaar liepen nu dus 80 mensen mee, tien meer dan verleden jaar. Hopelijk kan een volgende keer ook één van de bunkers worden betreden, tenminste als de uitvoering van het project om dit mogelijk te maken op schema blijft. We houden u op de hoogte!

 

 De Historische Kring Bussum neemt ook dit jaar op bescheiden wijze weer deel aan de Week van de Geschiedenis van 16 t/m 24 oktober.

Het weekend van 23 en 24 oktober staat wat de HKB betreft in het teken van de bunkers in en rond de Fransche Kamp. Deze "geheimzinnige" betonnen onderkomens uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog waren ooit bedoeld als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Op zaterdag en zondag zijn er om 13 en 15 uur rondleidingen van ongeveer negentig minuten, waarbij ook aandacht is voor de natuur.

Geïnteresseerden in deze "mobiele lezingen" moeten zich opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 035 6914336. Wacht niet te lang, want alle eerdere bunkerwandelingen waren snel volgeboekt. Voor meer informatie over de bunkers klik HIER

Tijdens de Week van de Geschiedenis, die begint met de Nationale Archieven Dag, organiseren musea, archieven, historische verenigingen, bibliotheken, theaters, filmhuizen en andere culturele instellingen speciale activiteiten rond een wisselend thema. Dit jaar is het thema "Land en Water" Voor meer informatie daarover klik HIER. Voor de liefhebbers is er ook nog de nachtvandegeschiedenis

 

Het komende jubileum Zestig Jaar Nederlandse Televisie (october 2011) heeft de Historische Kring Bussum nu al aan het werk gezet.

Leerlingen van het Goois Lyceum hebben de opdracht gekregen een filmpje te maken over de beginjaren van de tv; het liefst aan de hand van een gesprek met iemand die een en ander van nabij heeft meegemaakt. De coördinator van de werkgroep "Bussum en de Televisie", Jaap van Hassel, vond oud NTS-medewerker Jan Schimmel bereid om hieraan mee te werken.Schimmel liet zich ook al ondervragen voor de documentaire die de HKB in 2008 maakte ter gelegenheid van de succesvollle tentoonstelling over de tv in Bussum.

Inmiddels zijn al vijf groepen leerlingen bezig, op initiatief van Beeld en Geluid in Hilversum. Jaap van Hassel heeft bij dit educatieve project de begeleiding op zich genomen. Alle groepen krijgen een informatiepakket

 De Historische Kring Bussum legt met enige regelmaat bezoeken af bij andere historische verenigingen, maar krijgt ook bezoek.

Op woensdagavond 28 september was er visite van een afvaardiging van de Historische Kring van Kortenhoef, Ankeveen en 's Graveland - "In de Gloriosa". Een delegatie van niet minder dan negen man werd ontvangen door zes leden van de HKB.

Na een inleiding van vice-voorzitter Jan Lieste ontstond een geanimeerd gesprek over de Bussumse manier van werken. In een kleine twee uur kwam veel aan bod: tentoonstellingen, ledenwerving, publiciteit, het historisch tijdschrift, openingstijden van het documentatiecentrum, kostenplaatjes, de website en de verhoudingen binnen de vereniging. Uiteraard was er ook aandacht voor de ervaringen en de werkwijze van de gasten.

Zo'n gedachtenwisseling is erg nuttig en daarom ook werd het voorstel gedaan om b.v een keer per jaar bij elkaar te komen. Dit "werkbezoek" uit Wijdemeren krijgt waarschijnlijk wel een vervolg..

 

 

Gebouw 'De Vonk' op de kop van de Nassaulaan in Bussum heeft historische waarde. Dat bliijkt uit het advies van bureau RBOI dat op verzoek van de gemeente is uitgebracht. Sloop is daarmee voorlopig van de baan. Er komt een kraakwacht in. Aanvankelijk zou het gebouw moeten wijken ten gunste van een soepeler verkeersafwikkeling bij de spoorwegovergang tussen Meerweg en Vlietlaan. Het sloopplan leidde in april tot onrust in de Bussumse samenleving, waarna de raadscommissie om een 'betere onderbouwing' vroeg. 'Uit het onderzoek blijkt dat het van waarde is als herinnering aan de periode waarin Bussum veranderde van een klein boerendorp naar een geliefde woonplaats voor stedelingen.' Jammer genoeg zijn veel van de kenmerkende detailleringen volgens RBOI in de loop van de tijd verdwenen.. (Bron: Gooi en Eemlander)

 Het ruwhouten plankje dat een groepje bouwers van de watertoren in Bussum in 1897 in de nok had achtergelaten krijgt een ereplaats in het vernieuwde gebouw. Het bijzondere object is woensdagavond 22 september door de Historische Kring Bussum officieel overgedragen.

Jaap van Hassel, de coördinator van de Werkgroep Watertoren,droeg het plankje over tijdens een speciale ontvangst van een flinke groep HKB-vrijwilligers met aanhang. Zo'n 35 mensen konden op een mooie zomeravond genieten van het uitzicht en kregen een rondleiding door het complex. Mr Riedstra van Meeuwsen Ten Hoopen prees evenals Jaap de uitstekende samenwerking bij de activiteiten rond de opening van de toren.

Het plankje was door het publiek al te zien op de tentoonstelling “Wel en Wee van een Watertoren” tijdens de Open Monumenten Dagen. Het was tijdens de plaatsing van de metalen kap in 1967 ontdekt. De bijzondere waarde werd toen al onderkend, maar helaas was het plankje enkele jaren later “verdwenen”. De Historische Kring Bussum wilde het graag exposeren en begon een speurtocht. Het plankje, voorzien van een korte tekst en de namen van vier bouwers,bleek uiteindelijk door een oud-medewerker te zijn overgedragen aan het Waterleiding Museum in Utrecht. Na enig overleg vond het museum net als de kring dat het object blijvend in de toren thuishoort.

Op het plankje is te lezen: “Toen wij deze toren bouwden, bij zoomerhitte en winterkoude, vroegen wij vaak vereend van zinnen, wie zal eenmaal zijn sloop beginnen” .Dan vier namen en de datum 30 october 1897, met de vermelding “koud weer”.

 
     
 

 Oud-honkballer Rob Hoffmann is 17 september op 71-jarige leeftijd overleden.

Hoffman toonde al jong grote aanleg voor balspelen. Schoolkameraden van de lagere school in Bussum herinneren zich zijn fenomenale aangooien bij het slagbal. Op jeugdige leeftijd werd hij lid van de Bussumse honkbalvereniging HCAW en bleef daar tot 1972.Met Hoffman als werper promoveerden de Bussummers naar de hoofdklasse. In 1960 werd hij geselecteerd voor het Nederlands team. Dat was in die tijd uniek, omdat HCAW toen nog niet in de hoogste honkbalklasse speelde. Twee keer werd Rob Hoffman uitgeroepen als beste werper van het Europese titeltoernooi. In 1984 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van de Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond.

Hoffman was ook een verdienstelijk jazzmusicus. Hij heeft als drummer vele Gooise jazzmuzikanten ondersteund en begeleid. Rob Hoffman is 71 jaar geworden.(bron Radio 6FM)

 De Historische Kring Bussum kan terugblikken op bijzonder geslaagde Open Monumenten Dagen op 11 en 12 september. De meeste belangstelling ging zoals verwacht uit naar de tentoonstelling in het kantoorcomplex van de vernieuwde watertoren. Volgens een ruwe schatting kwamen er 18-honderd mensen opdagen om de expositie in de parkeergarage te bezoeken en/of de toren te beklimmen. De berekening is moeilijk omdat eerder iin de week bij de deelopeningen van het complex ook honderden mensen de tentoonstelling bezochten. En dan was er op zaterdag nog de zoete inval van mensen die deelnamen aan een fietstocht georganiseerd door de Rabo-bank.

Helaas moesten op zaterdag en zondag nogal wat mensen worden teleurgesteld wat de toegang tot de toren betreft. Op beide Open Monunenten Dagen waren alle entree-nummertjes al vroeg in de middag weggegeven. Er konden immers per keer maar 25 mensen tegelijk in de watertoren. –

De belangstelling voor de Bussumse begraafplaatsen was onverwacht groot, mede omdat mensen die wachtten op toegang tot de watertoren de wachttijd doorbrachten met een bezoek daar. Op de begraaflaatsen in Bussum-Zuid werden naar schatting vijf-honderd mensen ontvangen en in Naarden zo’n tweehonderd-vijftig. Een landelijk cijfer: naar schatting achthonderd-vijftigduizend mensen in Nederland brachten tijdens de OMD een bezoek aan een monument.

De succesvolle Open MomunentenDagen leverden de Historische Kring Bussum in eerste instantie veertig nieuwe leden op. Ook werden flink wat losse nummers van het Bussums Historische Tijdschrift en DVD's verkocht, uiteraard vooral de HKB-videoproduktie "Wel en Wee van een Watertoren", die bij de voortdurende vertoning bijzonder veel kijkers trok.

Voor een aanvullende foto-impressie van de officiële opening en de tentoonstelling ga naar de rubriek Watertoren of klik HIER

 

 Burgemeester Schoenmaker heeft woensdagmiddag 8 september de officiële opening verricht van het watertoren-complex en de tentoonstelling van de Historische Kring Bussum. Wat betreft de expositie werd het "plankje" onthuld dat in 1897 door een groepje bouwers in de nok van toren was achtergelaten. Ze vragen zich in een kort rijmpje af wie hun toren ooit zal slopen. Het plankje is het meest bijzondere object van de tentoonstelling "Wel en Wee van een Watertoren".

   
 
 van links naar rechts: Michiel Haas, Adriaan Branderhorst,
Sjoerd Riedstra, Milo Schoenmaker en Bob Custers 

Na een welkomstwoord van mr. S.Riedstra van accountantsbureau Meeuwsen Ten Hoopen, de eigenaar van het duurzame kantoorcomplex, waren er presentaties van o. a prof.dr.ir. Michiel Haas, een van de twee initiators van het watertoren-project, en Ivo de Wijs, bekend van ondermeer het programma Vroege Vogels. Tenslotte volgde de dubbele openings-ceremonie, waarna de genodigden de tentoonstelling in de parkeergarage konden bekijken onder het genot van een hapje en een drankje. Voor de Historische Kring Bussum een bijzondere ervaring in een bijzondere ambiance. 

Met de feestelijke openstelling werd vooruitgelopen op de Open Monumenten Dagen waarvoor de expositie oorspronkelijk alleen was bedoeld. Voorafgaand aan dit evenement zijn er nog enkele deel-openingen van het watertoren-complex waarbij de tentoonstelling kan worden bezocht. De werkgroep van Jaap van Hassel heeft 't er maar druk mee..

Voor een achtergrond-reportage van RTV-Noord-Holland klik HIER  of lees hier een achtergrondartikel

 

 De Historische Kring Bussum kijkt met enige spanning uit naar de Open Monumenten Dagen op 11 en 12 september. Dit jaar is het een wel heel gevarieerd programma ! Er is een expositie in het  watertoren-complex, met de mogelijkheid de toren te beklimmen, en er zijn begraafplaatsen opengesteld om – al dan niet tijdens  een rondleiding – allerlei soorten graven te bewonderen. Dit alles in het kader van “De smaak van de Negentiende Eeuw”- dit jaar het thema van de Open Monumenten Dagen. De HKB-vrijwilligers zullen alle zeilen moeten bijzetten om de diverse activiteiten zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de aanloop naar de OMD zijn posters opgehangen en flyers verspreid, ondermeer tijdens de manifestatie BussumCultureel. Daarnaast is het jongste nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift gewijd aan de OMD. Natuurlijk is ook met succes de pers benaderd.

Vooral de gratis te bezoeken tentoonstelling over de geschiedenis van de watertoren en de Bussumse Waterleiding Maatschappij kan rekenen op een enorme toeloop. Dat komt natuurlijk ook door de grote belangstelling voor een kijkje boven in de gerenoveerde  toren. De bezoekers van "Wel en Wee van een Watertoren" kunnen verder genieten van een filmdocumentaire,een eigen produktie van de HKB. De vereniging is accountantsbureau MeeuwsenTen Hoopen erg dankbaar voor het ter beschikking stellen van de parkeergarage..

Voor een eerste indruk klik HIER

      

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer verschenen! Bij de leden van de Historische Kring valt het jongste nummer rond deze tijd op de mat.

Het blad staat dit keer in het teken van  “de smaak van de negentiende eeuw”. Dat is dit jaar het thema van de Open Monumenten Dagen op 11 en 12 september.

De inhoud is gewijd aan de Bussumse begraafplaatsen en aan de geschiedenis van de watertoren en de Bussumse Waterleiding Maatschappij. 

Het BHT verschijnt dit keer in een ongebruikelijk grote oplage. Normaal is twaalfhonderd exemplaren, maar dit aantal is nu met vele honderden verhoogd. Dat heeft alles te maken met de komende  activiteiten rond de gerenoveerde watertoren .Zo zijn vijfhonderd exemplaren besteld door accountantsbureau Meeuwsen Ten Hoopen, de eigenaar van het duurzame watertoren- complex.

 
 
Bussum Cultureel is in de ochtend van 28 augustus een natte boel geworden. Er kwamen verscheidene pittige buiien met onweer over. In de middag was het gelukkiger iets rustiger aan het regenfront.. De publieke belangstelling was mede door het slechte weer wat aan de magere kant, maar toch heeft de Historische Kring Bussum in de kraam aan het Wilheminaplantsoen 14 nieuwe leden kunnen inschrijven. Dat belooft wat voor de komende Open Monumenten Dagen ! Dat evenement wordt - zo is te hopen - met mooier weer begunstigd. Op naar de duizend leden !

 Het documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is verrijkt met een wel zeer oud telefoonboek: uit 1915. Dit puntgave exemplaar, compleet met doos, is geschonken door een inwoner van Bussum.

 In dit ene boek staan nog alle abonnees van Nederland bij elkaar. Het zijn ongeveer 75-duizend aansluitingen, op een inwonertal van zes miljoen. Ook Bussum is uiteraard in de gids opgenomen, met een kleine zeshonderd aansluitingen, waaronder ook die van Naarden.

Bijna steeds wordt achter de naam het beroep of bedrijf vermeld. De meeste abonnees hebben een telefoonnnummer van twee of drie cijfers. Maar ook zijn er gelukkigen met 1 cijfer, zoals Bensdorp (zie hieronder) Die had ook nog eens het cijfer 1. En kijk, ook is er het nummer van de befaamde architect De Bazel.

Uit naspeuring blijkt dat dit interessante telefoonboek van 754 pagina’s helemaal gedigitaliseerd is. Enkele tientallen vrijwilligers hebben daar enkele jaren aan gewerkt.  Het resultaat staat op internet, en is via deze LINK te vinden. Vergeet vooral niet onder Bussum te kijken ! En, er is ook nog een gedigitaliseerd telefoonboek van 1950.. 

Op het NS-station Bussum-Zuid is weer wat nieuws te beleven. Na vele jaren leegstand wordt het stationsgebouwtje weer gebruikt. Nu als kiosk. De reizigers kunnen koffie of thee, ijs of frisdrank krijgen of een andere versnapering. Jaap van Hassel was er met z'n camera snel bij. Het gebouwtje, van het type sextant, werd in 1970 geopend als "plaatskaartenkantoor". Dat is dus veertig jaar geleden. Vanaf de opening van "parkeerhalte Bussum-Zuid" in 1966 had er een noodkantoortje gestaan.

 
     
 

Zie tussen sextant en loopbrug de contouren van het later opgeblazen zorgcentrum Antoniushof. Zie voor meer oude foto's Stationsweb

 

  Zondag 27 juni was het opmerkelijk druk rond de Bussumse watertoren. Het publiek stroomde toe om de vernieuwde watertoren van binnen te zien en te genieten van het prachtige uitzicht. De belangstellenden moesten wel een flinke wachttijd voor lief nemen. Daarom hielden veel mensen het snel voor gezien. Toch hebben ruim zeshonderd mensen de toren bezocht.

De toren was opengesteld ter gelegenheid van Dag van de Architectuur. Voor de 24-ste keer openden bijzondere gebouwen de deuren voor het publiek.  In ruim vijftig gemeenten in Nederland werden rondleidingen, lezingen, workshops en tentoonstellingen georganiseerd. 

Het thema dit jaar was  'Een tweede leven: Architectuur & Hergebruik'. Dat geldt natuurlijk in bijzondere mate voor de Bussumse watertoren. Het publiek krijgt later dit jaar een tweede kans om de toren te bezoeken:  tijdens de Open Monumentendagen op 11 en 12 september, georganiseerd door de Historische Kring Bussum. In het “meest duurzame kantoorgebouw van Nederland" is er dan een tentoonstelling over de geschiedenis van de watertoren en de Bussumse Waterleiding Maatschappij.

    

foto's Jaap van Hassel

 

Zaterdag 26 juni werd op en rond het Wilhelminaplantsoen in Bussum voor de vierde keer het Midzomer Natuurfestival gehouden.
Er viel van alles te zien, te beleven en te ontdekken op het gebied van mens, milieu, natuur en duurzaamheid. Zo waren er stands van natuur-en milieuorganisaties en kramen met diverse interessante, nieuwe, lekkere en duurzame produkten. Ook was er aandacht voor muziek en film.
Jaap van Hassel zwierf die mooie zaterdag rond en maakte foto's.
 

  

 

 Diverse Gooise gemeenten staan in de Top 10 van 'Aantrekkelijkste gemeenten van Nederland'. Het blad Elsevier beoordeelde weer 430 gemeenten. Naarden staat net als vorig jaar op één en buurgemeente Bussum op een mooie tweede pllaats. De historische kern, het natuurschoon, de goede zorg- en onderwijsvoorzieningen en de centrale ligging in het Gooi maken Naarden voor Elsevier de meest aantrekkelijke gemeente van Nederland. De gemeente Bussum is reuze blij met haar tweede plaats. Hilversum, Laren en Baarn volgen met respectievelijk een derde, vijfde en zesde plaats. Blaricum eindigde dit jaar op zestien. Naarden komt ook als beste plaats voor senioren, gezinnen en tweeverdieners uit de bus. Blaricum staat op de tweede plaats in de ranglijst voor senioren. Bussum staat voor gezinnen op twee en Blaricum op drie. (Bron: Laarder Courant)

Het toegankelijk maken van één van de Fransche kamp-bunkers is een stuk dichterbij gekomen! De Historische Kring Bussum heeft van het Coöperatief Fonds Rabobank een substantiële bijdrage gekregen om het bunkerproject te kunnen realiseren. De initiatiefnemer en drijvende kracht van het project, Klaas Oosterom, nam een symbolische cheque in ontvangst, samen met vertegenwoordigers van andere organisaties die een donatie kregen.  

Oosterom weet al geruime tijd welke bunker het meest geschikt is om ”uit te graven". Het komt erop neer dat al het zand waarmee zo'n  bunker gevuld is zal moeten worden weggezogen. Pas dan kan een van de betonnen onderkomens uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog worden betreden. 

 Onder auspiciën van de HKB werden al enige tijd wandelingen langs de bunkers in en bij de Fransche Kamp georganiseerd. Als alles doorgaat komt daar binnen afzienbare tijd een attractie bij: kom binnen en verwonder u!

 

 

 De Tindalvilla aan de Nieuwe 's Gravelandseweg 21 is uitgeroepen tot mooiste gebouw van Bussum.

De villa, sinds 2000 rijksmonument, is genoemd naar  Louis Adrianus Tindal, die het pand in 1901 liet bouwen. De Tindal-villa kreeg 108 stemmen van inwoners van Bussum, 37 meer dan nummer 2, de vernieuwde watertoren. Op grote afstand volgden de overige elf genomineerde gebouwen. Villa Amalia werd derde met 31 stemmen.

De eigenaar van de Tindal-villa, Hans Roelofsen, heeft een plaquette ontvangen. Dat gebeurde bij de bekendmaking van de winnaar op 8 juni in het gemeentehuis. 

Meer over (de historie) van het gebouw vindt u op de site van de Tindal-stichting. Klik HIER

 

     

Geluk moet je hebben, zegt Jaap van Hassel, coördinator van de werkgroep watertoren van de HKB. Bij toeval kwam hij op het spoor van enkele tientallen oude voorwerpen afkomstig van de vroegere Bussumse Waterleiding Maatschappij. Drukmeters, kranen, lampen, gereedschappen.Daarnaast oude handleidingen en ook interessant foto-materiaal.  Veel is te gebruiken voor de tentoonstelling over de watertoren die de Historische Kring aan het voorbereiden is. De leden van de werkgroep zijn naast Jaap van Hassel  Chris Leenders, Frans Verwij en Jan Schippers. Ze zijn ook bezig met de samenstelling van een DVD over de geschiedenis van de watertoren, en er komt een artikel in het Bussums Historisch Tijdschrift. De tentoonstelling valt samen met de Open Monunentendagen op 11 en 12 september, waarbij tevens de geheel vernieuwde watertoren te bezoeken is.

      

Jaap van Hassel bezig met het fotograferen van het nieuw verworven materiaal.

 

 Behoud beeldbepalende panden in Bussum

De Historische Kring Bussum is de laatste tijd meermalen benaderd door inwoners van Bussum, die zich ernstig zorgen maakten over voorgenomen afbraak van panden in Bussum. Recente voorbeelden hiervan zijn: panden aan de Brinklaan, Torenlaan en De Vonk aan de Nassaulaan. Deze zorgen gingen gepaard met de vraag aan de vereniging Historische Kring Bussum  zich te verzetten tegen deze sloopplannen. Op de Algemene Ledenvergadering van de Kring is deze zaak onderwerp van gesprek geweest. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur zich verder beraden en poolshoogte genomen bij andere historische verenigingen.Op grond van deze oriëntatie heeft het bestuur besloten een werkgroep van “betrokken deskundigen” in te stellen, die zich met name inzet en adviezen geeft om zoveel mogelijk beeldbepalende panden in Bussum te behouden. Als u in een dergelijke werkgroep zitting wil nemen, neem dan contact op met de secretaris van de HKB, Klaas Oosterom, tel  6914336, mail: n.c.oosterom@ hetnet.nl. Meer info? Bel dan met  voorzitter Adriaan Branderhorst, tel 6915665.

 

Opnieuw kan de Historische Kring Bussum terugkijken op een geslaagde literaire avond. Ditmaal gewijd aan leven en werk van verzetsman Floris Bakels, die de laatste vijftig jaar van zijn leven in Bussum heeft gewoond. Centraal stond zijn aangrijpende getuigenis “Nacht und  Nebel” over zijn verblijf tijdens de oorlog  in gevangenissen en concentratiekampen. In het kader van 65 jaar Bevrijding had de HKB de avond georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek en boekhandel Los. 

Familie en vrienden van Bakels troffen elkaar op 27 april in de Wilhelminakerk, samen met vele tientallen belangstellenden, onderwie ook raadsleden. Al met al waren er zo'n 170 mensen. Na een inleidend woord van HKB-voorzitter Adriaan Branderhorst volgde een presentatie over het leven van Floris Bakels door zijn jongste zoon Rutger. Daarna kon worden geluisterd en gekeken naar boek-en filmfragmenten: Donald de Marcas las op indrukwekkende wijze voor uit “Nacht und Nebel”, waarbij tussendoor filmbeelden waren te zien. Tenslotte was er een vraaggesprek van Pauline Broekema met de weduwe van Floris Bakels.

Deze bijzondere avond was vooral het werk van HKB-secretaris Klaas Oosterom, die technisch werd ondersteund door Jaap van Hassel.

   
         
   

foto's Jaap van Hassel

 

 Weet U wie deze mooie dame met hond is? Het is zomaar een van de vele losse foto's die de Historische Kring Bussum in bezit heeft.. De komende tijd laten we er meer zien.

Over fotografe Charlotte Polkijn uit Bussum is het volgende op internet te vinden:

In de catalogus van de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid van 1898 zijn de namen van tien vrouwelijke beroepsfotografen te vinden die werk inzonden. Bij de namen van twee van hen, Charlotta Polkijn en Corine Ingelse zal niet voor niets nadrukkelijk vermeld zijn dat zij ‘Oprichtster der Fotografische Inrichting ‘Excelsior’ te Bussum’ respectievelijk ‘Oprichtster harer zaak: Westerstraat 11, Utrecht’ waren. Ingelse had haar atelier nog maar enkele maanden tevoren geopend, na als retoucheuse gewerkt te hebben in twee ateliers.104 Over Polkijn is weinig meer bekend dan dat ze voor de Amsterdamse uitgever Andries Jager heeft gewerkt, de grootste uitgever van foto’s in de tweede helft van de negentiende eeuw.105 Mogelijk heeft Jager zelf nooit gefotografeerd; Polkijn is één van de weinige met naam bekende fotografen die voor hem werkten (Bron:  Hans Rooseboom, "De schaduw van de fotograaf. Positie en status van een nieuw beroep: fotografie in Nederland 1839-1889" 

Wie meer wil lezen: klik HIER

 

 

 Dudok Wonen kan Torenlaan 1 niet slopen.

De gemeenteraad van Bussum heeft donderdagavond 29 april tevreden gereageerd op het behoud van de monumentale villa op de hoek Prinsenstraat en Torenlaan. Sloop is van de baan nu de raad het pand heeft verwijderd van een lijstje met subsidieaanvragen aan de provincie. Zonder dat geld lukt het Dudok Ontwikkeling niet het af te breken en er veertien starterwoningen te bouwen. Wethouder Arie Gouka stelde Dudok Wonen recent op de hoogte van het collegebesluit.

Dit betekent een groot succes voor de actie van vrijwel alle omwonenden voor behoud van de historische en beeldbepalende villa. Twee jaar terug was het deel aan de Torenlaan nog bordeel. ,,Dit is geweldig nieuws voor ons’’, zei bewonerszegsvrouw Maria de Rambalje. Vorige week overhandigden zij en haar medebewoners een petitie aan wethouder Gouka. (Bron: Gooi en Eemlander)          Lees uit het archief VillaWellust

 

 

 

Een Havenstraat zonder haven, een Kerkstraat zonder kerk, een Schoolstraat zonder school, en binnenkort een Poststraat zonder postkantoor. Zo gaat dat in Bussum, en in menig ander dorp of stad.  Overal in Nederland worden nu (hoofd)postkantoren gesloten en ook Bussum ontkomt er niet aan. Binnen enkele weken gaat het oude vertrouwde kantoor dicht. In 1906 vestigden de posterijen zich in de Havenstraat in Bussum. Na  ongeveer dertig jaar was het gebouw ongeschikt geworden en werd het huidige kantoor gebouwd  en de Poststraat aangelegd. In de loop der jaren zijn er veel verbouwingen geweest, vooral binnen. Waar nu een service- balie is waren vroeger loketten. Er stonden vaak lange rijen mensen op hun beurt te wachten. Met een spaarbankboekje bijvoorbeeld. Een “nummertje trekken”was er toen nog niet bij.. Jaap van Hassel ging met de camera naar het postkantoor en dook daarna het foto- archief in.

    

 

Op zaterdag 17 en zondag 18 april organiseert de Historische Kring Bussum weer rondleidingen langs de 'bunkers' in en bij De Fransche Kamp, deel van het Goois Natuur Reservaat. In deze natuurlijke omgeving liggen tientallen bunkers uit de Eerste Wereldoorlog, deels verscholen in het zand. Over het verhaal erachter en over de natuur gaat het in de 90 minuten durende rondleiding. Die dagen kunt u ook Fort Werk IV bezoeken met koffie en/of lunch. Opgave voor Fort Werk IV en/of bunkerwandeling bij Vernissage (achter Spant!): Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 035-6916788. De bunkerwandelingen zijn om 13 en 15 uur. Start vanaf het parkeerterrein van de Seizoenscamping De Fransche Kamp, Franse Kampweg.

 

 

     

De Bussumse watertoren werd op donderdag 8 april bezocht door een illuster trio: drie van de vier leden van de werkgroep Watertoren van de HKB. Jaap van Hassel, Frans Verwij en Jan Schippers gingen op verkenning in de toren ter voorbereiding van de Open Monumentendagen in september. Het is de bedoeling dat de toren dan voor Bussumers wordt opengesteld. Het idee is dat belangstellenden in kleine groepjes tot de toren worden toegelaten. Dat zou dan moeten gebeuren vanuit een tent op de parkeerplaats Bussum-Zuid . Die  tent wordt die twee dagen ingeruimd als tentoonstelling over de geschiedenis van de Bussumse watertoren. Tevens zou daar dat weekend  het informatie -en vertrekpunt moeten zijn voor excursies op de twee nabijgelegen Bussumse begraafplaatsen. Thema: "de smaak van de 19-eeuw"

       

Van dit oude pand zijn de dagen geteld.

Nassaulaan 43/45 gaat in april dicht en in mei wordt ’t gesloopt.

Het pand, daterend van het eind van de 19-eeuw, staat op de hoek bij het spoor naast de ingang van de voetgangerstunnel.  Het werd in 2009 nog opgenomen in de historische wandeling door Bussum.  In deze dubbele villa  werd in 1890 een slagerij gevestigd. Het achterste deel werd verhuurd aan smederij Vonk, die in 1927 het hele pand kocht en er een “haardenhuis” van maakte. De firma Vonk stopte ermee in 1978. Er kwam toen voor enige tijd een kunstgalerie in. Daarna kwam het in gebruik als woonwinkel. Het pand wordt nu gesloopt in het kader van het project Veldweg.

(Foto's Jaap van Hassel)

 
     


Tijdens de feestelijke afsluiting van de alternatieve verkiezingsdag op 3 maart in Bussum kon Jaap van Hassel niet achteroverleunen. Hij stond de hele avond achter de camera om alles wat er in 't Spant gebeurde vast te leggen.
Het resultaat is een DVD met ondermeer de toespraak van de burgemeester, de geestige causerie van historicus Herman Pleij en natuurlijk de Quiz, samengesteld door de Historische Kring Bussum.
Woensdagmiddag 24 maart werd Jaap van Hassel op het raadhuis ontvangen, waar hij een exemplaar aan de burgemeester overhandigde. Nog enkele DVD's worden binnen het gemeentehuis verspreid. Voor de HKB-ers die niet op het anti-fusie-feest aanwezig konden zijn is hier een LINK naar de Quiz. Ben de Veth was quizmaster, en de quiz was samengesteld door een HKB-groepje onder leiding van Klaas van Oosterom.
 
 
       

Leden van de HKB-werkgroep OMD zijn op een van de eerste lentedagen op verkenning uit gegaan. Dit om op locatie na te denken over de Open Monumentendagen in het najaar van 2010.

Om vast voorzichtig “De Smaak van de 19-eeuw” te proeven bezochten ze maandagochtend  22 maart de begraafplaatsen onder de rook van het Bastion- hotel in Bussum. Verzamelpunt was de Oude Katholieke Begraafplaats, waar  onder anderen de schrijver Frederik van Eeden rust.

Op de Algemene Begraafplaats zijn de graven van diverse burgemeesters te vinden. Niet in een grafstemming, maar met opgewekt gemoed werd een en ander door de HKB- ers  in kaart gebracht. Jaap van Hassel nam foto’s van grafzerken, evenals van de opmerkelijke drukte op de Bussumse dodenakkers. Die toeloop belooft wat voor de Open Monumenten Dagen op  11 en 12 september !

 

 

 

 HKB-erelid Herman Bierman (83) is geen bazig  type, maar hij houdt toch voortdurend de wind eronder, helemaal wat betreft zijn eigen functioneren. Altijd bezig, steeds proberen nuttig te zijn. Een bezig type.

Toch heeft hij onlangs het roer een beetje omgegooid: tijdens de openingsuren van het documentatiecentrum is hij niet meer de volle tijd aanwezig. Door slim time-management houdt hij nu meer tijd over voor zijn eigen besognes. Heel verstandig na lange jaren van nuttig monnikenwerk voor de HKB. Herman heeft nu een goede mix gevonden van vrije tijd en vrijwilligerswerk. Aan de manier waarop hij met anderen graag thee (!) drinkt doet hij denken aan de nieuwe baas van de PVDA. Ook Hermans grote zorg is: “de boel bij elkaar houden”

    

Foto's Klaas Oosterom

 

 Een Duitse titel van een bijzonder boek, geschreven door een Nederlander: "Nacht und Nebel" is het getuigenis van verzetsman Floris Bakels (geb 1915), die in 1942 door de Duitsers werd opgepakt en in zes gevangenissen en kampen heeft gezeten. Hij zag daar verscheidene keren de dood in de ogen. 

Floris Bakels was een zogenoemde “Nacht und Nebel”-gevangene die spoorloos moest verdwijnen. Toch overleefde hij de verschrikkingen, en na de oorlog woonde hij tot zijn overlijden nog zo’n vijftig jaar in Bussum.                                      

De Historische Kring Bussum heeft besloten een avond aan zijn leven en werk te wijden. De bijeenkomst, bijna 65 jaar na de Bevrijding, is georganiseerd in samenwerking met de Bibliotheek Naarden-Bussum en boekhandel Los.
 
Delen van het aangrijpende verslag worden voorgelezen door Donald de Marcas, er zijn filmbeelden te zien van interviews, van de bevrijding van Dachau, en van bezoeken die Bakels na de oorlog samen met zijn vrouw aan kampen bracht. NOS-journaliste Pauline Broekema heeft een gesprek met de weduwe van Floris Bakels. Het boek Nacht und Nebel, de 17e druk uit 2009, is te koop.

Dit alles vindt op 27 april plaats in de Wilhelminakerk. De avond begint om 20.00 uur, en de toegang is € 5. HKB-leden € 3. Kaarten zijn bij de entree te koop, maar ook vooraf bij de bibliotheek en bij Los. Meer informatie is te verkrijgen bij Klaas Oosterom tel. 035-6914336 Email n.c.oosterom @ hetnet.nl

 

  De Historische Kring Bussum was weer eens ergens te gast. Dit keer in het Noord-Hollandse plaatsje De Weere: een echt lintdorp in de gemeente Opmeer.

Op uitnodiging van de KBO, de Katholieke Bond van Ouderen hield Chris Leenders, met ondersteuning  van Jaap van Hassel, op 15 maart een lezing over  -hoe kan het ook anders –“Bussum en de Televisie”.

Anders dan bij een eerder bezoek aan “Albertus Perk” in Hilversum kwamen de belangstellenden in de middag bijeen, zo’n dertig à vijfendertig mensen.

Het was een plezierige bijeenkomst waarbij vooral ook enthousiast werd gereageerd bij ’t zien van oude tv-idolen op de vertoonde video over de tv-geschiedenis in Bussum. Zie hieronder links op de foto de (tweeling)broer van JanL. De man met baard. Foto's Jaap van Hassel

SLOOP RAFFLES EN POMONA VAN DE BAAN

De plannen om een deel van het winkelgebied van Bussum ingrijpend op te knappen gaan de ijskast in. Er is zoveel oppositie tegen gerezen dat wethouder Arie Gouka maandagavond 8 maart besloot de plannen in te trekken. De raadscommissie schaarde zich niet achter het plan een centrum met ondergrondse parkeerplaatsen in het winkelgebied te bouwen. Onderdeel van het plan was de sloop van de historische panden van Raffles en Pomona aan de Nieuwe Brink en de Brinklaan. De eigenaren waren in verzet gegaan en ook de Historische Kring Bussum was ongelukkig met de plannen.(gedeelte uit artikel in  de Gooi-en Eemlander)

    

Foto's Jaap van Hassel

GEEN DRAAGVLAK VOOR SLOOP AAN NIEUWE BRINK

Niet alleen belanghebbenden, ook de Bussumse raadsfracties hebben geen zin in sloop van historische panden aan de Nieuwe Brink. Verantwoordelijk wethouder Arie Gouka kon maandagavond in de commissievergadering dan ook niks anders dan het hele plan voor herinrichting van het gebied Nieuwe Brink intrekken.In Bussum wordt al jaren gepraat en gedacht over de toekomst van het gebied Scapino/Nieuwe Brink. De plek in het hart van het dorp zou meer bij het winkelcentrum moeten worden betrokken. De weg naar daadwerkelijke ontwikkeling was lang. Gisteren wilde het college van burgemeester en wethouders een belangrijke stap nemen, door de politieke partijen te vragen een akkoord te geven op een ontwikkelscenario. Maar dat mislukte. Het door B&W voorgestelde plan, waarin historische planden moeten worden gesloopt, ging er bij de fracties niet in. Al helemaal niet, omdat volgens verschillende insprekers de communicatie over de ontwikkeling van het terrein de afgelopen maanden stokte. Behoud van de panden, dit inpassen in het plan en uitrekenen wat de financiele consequenties zijn. Met die opdracht is de wethouder naar huis gestuurd. Wordt vervolgd (Bussumse Krant).

 

Gastspreker op de Algemene Leden Vergadering van de HKB op 8 maart was Dr. Henk Michielse, hoofdredacteur van het blad Tussen Vecht en Eem, en oud-TVE-voorzitter. Hij hield als inleiding van de vergadering een lezing over Sint Liudger, uit de tijd van Karel de Grote. Deze “vergeten heilige”, missionaris en bisschop van Münster, werd in Zuylen, bij Utrecht, geboren. Bezittingen in de Vechtstreek en in Naerdincklant schonk hij aan een door hem gesticht klooster in Werden, dat nu deel uit maakt van de Duitse stad Essen. 

 Adriaan Branderhorst werd bij acclamatie opnieuw als voorzitter gekozen, en de kascommissie kon zich verenigen met de financiële verslaglegging  over 2009. Cees Bouman verklaarde zich bereid tot de kascommissie toe te treden.

In het lopende jaar zal aandacht worden besteed aan de zeer traag werkende computers in het documentatiecentrum. Het bestuur is in principe bereid daar geld voor uit te trekken. Voorzitter Branderhorst zei verder dat er naar wordt gestreefd dit jaar het duizendste HKB- lid te verwelkomen.

In de rondvraag kwam de dreigende sloop van oude panden in Bussum aan de orde. Overleg met de gemeente lijkt niet te kunnen voorkomen dat er bijzondere panden zullen verdwijnen. Voorzitter Branderhorst liet weten dat het beter is bij dat de HKB wat betreft sloopplannen geen standpunt inneemt. Wel kan de vereniging z’n zorgen over bepaalde plannen uitspreken. In dit verband werd geopperd dat een speciale stichting zou kunnen ijveren voor het  behoud van bijzondere panden in Bussum. Maar deze afsplitsing van de HKB zou dan wel een afzonderlijk bestuur moeten hebben.

Tijdens de jaarvergadering was er veel belangstelling voor fotomateriaal van eerdere tentoonstellingen. Die fotopanelen waren tevoorschijn gekomen bij het opruimen van de kelder van het documentatiecentrum. Maar ze zijn lang niet allemaal meegenomen..

 

Vijfhonderd bezoekers bij feestavond in Spant!

Naar schatting vijfhonderd bezoekers waren woensdagavond 3 maart aanwezig op het antifusiefeest in Spant! Zij genoten van de spitsvondige kijk op de Nederlandse (en Bussumse) cultuur van historicus Herman Pleij, en luisterden naar de muziek van zangers Bastiaan Ragas en Jeroen van der Boom en van scholieren Lune van de Meulen (Willem de Zwijgercollege) en Tim van der IJssel (Goois Lyceum).
Oud-TROS-presentatrice Tineke Verburg praattte de avond aan elkaar.Burgemeester Milo Schoenmaker dankte allen die meewerkten aan de acties."Politiek en inwoners staan naast elkaar in Bussum"
Hoogtepunten na de pauze waren een licht hilarische kennisquiz van de Historische kring Bussum,gepresenteerd door Ben de Veth, en het optreden van zanger Jeroen van der Boom. Woensdagavond laat hadden 7249 mensen de antifusiepetitie ondertekend. (Bron: Gooi en Eemlander)

Voor een filmpje over het feest klik  HIER

    

 

Een opmerkelijk project van de Historische Kring Bussum werd op de avond van 3 maart ten tonele gebracht: een levendige  kennis- quiz over  (de historie) van Bussum, samengesteld op verzoek van de gemeente.

De kwis, met verve gepresenteerd door Ben de Veth, was zondermeer een succes. Het betrof een onderdeel van de feestelijke afsluiting in SPANT! van de alternatieve verkiezingsdag  op 3 maart. Die was georganiseerd wegens het uitstel van de gemeenteraadsverkiezingen, een uitvloeisel van de omstreden fusieplannen.

Het maken van de quiz was niet zo simpel als aanvankelijk leek. Na het brainstormen door een projectgroepje onder leiding van Klaas Oosterom was het schaven, schuren en schuiven. Er moesten geschikte illustraties bij de quizvragen worden gevonden en uiteindelijk moest de zoveelste versie die werd goedgekeurd nog precies op maat worden gesneden. Dat vergde nogal wat overleg, met de gemeente, en met quizmaster Ben de Veth. Tenslotte dan nog beraad over de technische uitvoering en een generale repetitie  in SPANT!

Gelukkig kunnen we nu zeggen dat alle moeite is beloond: de feestgangers hebben van de quiz genoten! De HKB kan samen met presentator Ben de Veth terugkijken op een geslaagd project. Foto's:  Frans Verwij. Voor een filmverslag van Jaap van Hassel klik HIER

     

De Bussumse watertoren krijgt onderhand z’n definitieve uiterlijk. De verbouwde toren is nu in volle glorie te zien.

Wat meteen opvalt is het grote glasoppervlak. En de raampjes in het onderste deel. Dan rijst ook meteen de vraag: wie zal al dat glas  schoonmaken, en hoe !?  Een speciaal ramenlapteam dat  op maandagen, als de sirenes loeien, gaat abseilen?  Een hi-tech-systeem met sciencefiction-achtige gondels  van waaruit het glas door waschvrouwen met hogedrukspuiten onder handen wordt genomen? Of gaat het simpeler?

We zullen het moeten afwachten. Het ziet er wel naar uit dat een sensationele wasbeurt voor de toren een publiekstrekker van jewelste wordt, misschien met bijbehorende volksoplopen. Bussum is hoe dan ook een attractie rijker. Eerst kijken we uit naar de opening , nog voor de zomer. Daarna zal spoedig duidelijk worden hoe de toren volgens schema wordt gereinigd.

 

 

HET VERZET TEGEN DE FUSIE GAAT INTUSSEN DOOR.  

Een opvallende verschijning in Bussum is een paars/roze caravan van het actiecomité  dat zich verzet tegen de voorgenomen fusie van Bussum met Naarden, Weesp en Muiden. Rondom deze actie-caravan worden tot halverwege volgende week zoveel mogelijk handtekeningen verzameld voor de petitie tegen de fusie. Elke dag staat de caravan ergens anders, zoveel mogelijk bij drukke winkelcentra.  Er blijkt een grote positieve respons. Woensdag 3 maart ,de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, staat Bussum helemaal in het teken van het protest tegen de fusie. Omdat de verkiezingen wegens het gemeentelijk herverdelingsplan zijn uitgesteld  wordt in Bussum een alternatieve verkiezingdag gehouden met als afsluiting een feestelijk avond in SPANT ! 

              

Maak een QUIZ. Dit nogal ongebruikelijke en leuke verzoek heeft onze vereniging  van de gemeente Bussum gekregen. Een kennis-quiz over (de geschiedenis) van Bussum moet op 3 maart onderdeel  zijn van de feestelijke afsluiting  in SPANT! van de alternatieve verkiezingsdag. Een ad- hoc groepje onder leiding van Klaas Oosterom was snel gevormd. In  het groepje zitten ook Frans Verwij, Cees Bouman, Jaap van Hassel, Chris Leenders en Jan Schippers. Omdat het zo’n leuke en creatieve opdracht is zijn meer HKB- medewerkers zich ermee gaan bemoeien. Dat meedenken heeft al veel hilariteit en leuke momenten opgeleverd. Intussen is een voorlopige lijst met dertig vragen opgesteld, zo gevarieerd en levendig mogelijk. De quiz- vraag, waarmee op 3 maart de winnaar wordt bepaald, is een schattingsvraag. Quiz-master in SPANT! is Ben de Veth.  Meer weten over de feestavond: klik HIER

Woensdag 3 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, staat in Bussum in het teken van het aanhoudende  verzet tegen het voornemen van het kabinet om Bussum samen te voegen met Naarden, Weesp en Muiden. In verband met dit plan zijn in de “fusiegemeenten” de raadsverkiezingen uitgesteld. Uit onvrede hiermee heeft Bussum 3 maart uitgeroepen tot een dag van protest, als hoogtepunt van een langdurige campagne. Het parlement beslist uiteindelijk of de omstreden fusie doorgaat of niet.

  

foto's Jaap van Hassel

 

 Bestuurskundigen  hekelen fusieplan

De gemeente Bussum voelt zich gesterkt door een ‘second opinion' van twee in Nederland toonaangevende bestuurskundigen  Zij maken gehakt van het plan om Bussum, Naarden, Weesp en Muiden samen te voegen. In hun rapport dat woensdag in Den Haag is gepresenteerd krijgt vooral de provincie Noord-Holland ervan langs. Er zou geen goed onderbouwd onderzoek zijn gedaan.

De provincie heeft volgens de bestuurskundigen verzuimd andere fusiemogelijkheden een eerlijke kans te geven en liet het ontbreken van maatschappelijk draagvlak buiten beschouwing. Beter is Weesp met Muiden samen te voegen tot een aparte gemeente, net als  Bussum en Naarden. Hiervoor bestaat veel meer maatschappelijk draagvlak,aldus het rapport. De gemeente Bussum heeft zich steeds tegen de zogenoemde G-4 fusie verzet

Als de CDA-fractie in de Tweede Kamer zijn weerstand tegen het wetsvoorstel handhaaft, sneuvelt de voorgestelde fusie. PVV en SP zijn al tegen. De fracties Verdonk en de Partij voor de Dieren neigen daar ook toe. PvdA en VVD nemen nog geen heldere positie in. De Tweede Kamer neemt eind april, begin mei een besluit. In juni oordeelt de Eerste Kamer. De raadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente(n) zijn in november. In maart komt de vaste Kamercommissie op werkbezoek

Een woordvoerster van staatssecretaris Ank Bijleveld zegt dat argumenten zoals die vandaag naar voren zijn gebracht al eerder zijn besproken. Volgens haar gaat dit rapport ook niet in op de opgaven waarvoor de regio staat op het terrein van ruimtelijke ordening en het gebrek aan bestuurskracht.(Bronnen: Gooi & Eemlander en Nederlands Dagblad)

 Behoud van cultureel erfgoed, of liever: industrieel erfgoed. Daar gaat het om bij de “Bensdorp-locatie” in Bussum. Met de officiële ingebruikneming  op 14 januari van de vestiging Naarden-Bussum van de woningcorporatie Dudok Wonen is een nieuwe stap gezet in de gebiedsontwikkeling “Spoorzone-Zuid”. Op dit voormalige fabrieksterrein wordt ruimte geboden voor woningbouw, commerciële en culturele huisvesting, een gezondheidscentrum en ondergronds parkeren. Dudok heeft zijn intrek genomen op de begane grond van het oude directiekantoor van de cacao-en chocoladefabriek van Bensdorp. Dit gebouw staat op de hoek van de Herenstraat en de Nieuwe Spiegelstraat. 

Na een welkomstwoord van directeur Leon Bobbe verrichtte wethouder Arie Gouka de officiële opening. Jaap van Hassel legde dat op foto vast. Namens de Historische Kring Bussum was ook Jan Lieste aanwezig. De HKB heeft vanaf de sluiting van de fabriek in 2000 geijverd voor behoud en herbestemming van de gebouwen. In het nieuwe onderkomen van Dudok is dan ook iets terug te vinden uit het archief van de HKB: een megaversie van een oude foto van het Bensdorp-complex. Die werd onthuld door wethouder Gouka.

    

                                                   

 
   
       
   

Een goed begin van een nieuw verenigingsjaar!

Een groepje vrijwilligers is de kelder in gedoken. Dat was echt onontkoombaar geworden. De laatste maanden werd er steeds zorgelijker gemompeld door mensen die even beneden waren geweest. Het was een onoverzichtelijke bende daar, van alles door elkaar, en mudvol.

Er kon natuurlijk ook het nodige worden weggegooid...Daar is moed voor nodig, want leden van een historische vereniging zijn natuurlijk heel beducht voor het afdanken van spullen. Je weet maar nooit! 

Toch zijn Guusje, JanL, Charlotte, Jaap, Frans, Herman en Wieger er met elkaar in geslaagd de kelder echt op te ruimen. Een mooi initiatief dat grote waardering verdient!

   

        

 

 

 

 

 De liedjesmaker en musicus Pierre Wijnnobel, wiens nummers vooral in de jaren vijftig en zestig populair waren, is zaterdag op 93-jarige overleden. Wijnnobel begon als trombonist en werkte in de eerste naoorlogse jaren bij het dansorkest The Ramblers waarvoor hij ook veel arrangementen schreef. Daarna leidde hij tientallen orkestjes voor plaatopnamen en radioprogramma’s. Ook begon hij liedjes te schrijven die destijds alom werden meegezongen, zoals Ik wil klappermelk met suiker. In de loop van de jaren vijftig werd Wijnnobel een van de meest gevraagde vertalers van buitenlandse hits. Zijn grootste successen waren In de bus van Bussum naar Naarden (Maria Diecke met The Skymasters), Willem wordt wakker (The Butterflies), Zeg niet nee (The Fouryo’s), Een muis in een molen (Rudi Carrell) en Iedere avond (Ronnie Tober) Bron: NRC-Handelsblad

Voor wie "In de bus van Bussum naar Naarden" nog eens wil horen en tevens een rit op film door Bussum wil maken: klik HIER

 De ouderen eruit en jongeren erin. Ook het oude pension Beerenstein zal er aan moeten geloven: kinderopvang! Koningskinderen B.V. ziet af van een vestiging in het voormalige kerkje aan de Iepenlaan en heeft nu het oog laten vallen op Beerensteinerlaan 73. Na een verbouwing  wordt het pand later dit jaar een kinderdagverblijf en ook zal het worden gebruikt voor naschoolse opvang. 

De villa, ontworpen door Van der Goot en Kruisweg, en nu een rijksmonument, werd in 1908 gebouwd en in 1920 uitgebreid met een opvallende theekoepel. Vanaf de opening in 1909 was het tot 1974 een pension. Daarna was het een tehuis voor verstandelijk beperkte ouderen.
Als alles doorgaat wordt het nu dus een tweede thuis voor kinderen onder de naam “Berenpels”, naar het sprookje van de gebroeders Grimm. Jaap van Hassel was enige tijd geleden in het leegstaande pand op bezoek en maakte een paar foto’s, onder andere van een fraaie glazen tussendeur.

  

 

Kabinet akkoord met fusie Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp tot de nieuwe gemeente Naardermeer. Een grenscorrectie tussen Huizen en Naarden, die eerder was opgenomen in het herindelingsadvies is na gesprekken met de provincie en de betrokken gemeenten buiten het voorstel gelaten. Het kabinet streeft naar invoering van deze gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011.

Het kabinet heeft in de adviesaanvraag aan de Raad van State verzocht bijzondere aandacht te besteden aan de gevolgde procedure en aan alternatieven. De Raad van State schrijft in haar advies dat de Raad alles overwegende met de regering van mening is dat ondanks het ontbreken van unanimiteit een toereikend draagvlak bestaat in de betrokken gemeenten. Het proces rond de voorgestelde herindeling is zorgvuldig verlopen, hoewel de voorgestelde oplossing niet door alle partijen wordt gedragen. Naar het oordeel van de Raad is er op dit moment geen samenwerkings- of herindelingsvariant voor handen, die in gelijke mate of zelfs beter voldoet aan de criteria, genoemd in het Beleidskader dan het voorliggende wetsvoorstel en tevens een oplossing biedt voor de bestuurlijke knelpunten in het gebied. (bron: Nieuwsbank)

 

 Ook de Historische Kring Bussum gaat met zijn tijd mee. De vereniging gaat (voorlopig nog beperkt) gebruik maken van een videokanaal van YouTube. Voor wie het niet weet: YouTube is een internet- medium dat stormachtig is gegroeid en waar nu vele miljoenen mensen over de hele wereld plezier van hebben. De HKB is dankzij dit (gratis) videokanaal nu ook in staat om filmbeelden te presenteren. Dat is een zinvolle aanvulling op de vele foto’s en documenten die de vereniging in het eigen tijdschrift en via de website kan tonen. Het kanaal kan worden gebruikt voor zowel promotiedoeleinden als voor het weergeven van filmpjes over het Bussum van weleer.

Het is te hopen en te verwachten dat er onder leden, vrijwilligers (en geïnteresseerde buitenstaanders) allerlei nog onbekend filmmateriaal opduikt. Daarbij kan ondermeer worden gedacht aan oude familie- en bedrijfsfilmpjes. De initiatiefnemers van deze online- videopresentatie, Jaap van Hassel en Jan Schippers, menen  dat op dit gebied voor de HKB een mooie toekomst is weggelegd. Het bestuur van de Historische Kring Bussum steunt het experiment als een mogelijk nuttige uitbreiding van de presentatiemogelijkheden die vereniging ten dienste staan. Wel is het bestuur enigszins huiverig wat betreft problemen over copyright en de toestemming van mensen die in filmpjes te zien zijn.

Internetlink naar het  HKB- videokanaal:  http://www.youtube.com/user/Histkringbussum

 

Het bouwproject Landstraat-Noord in Bussum is een nieuwe fase ingegaan. Zaterdag 12 december was er een "sneak preview" voor toekomstige bewoners, potentiële kopers en andere belangstellenden. De bouwhekken gingen even opzij om bezoekers, onder wie Jaap van Hassel, de kans te geven een kijkje te nemen op de bouwplaats. Behalve een modelwoning konden ook andere nieuwe huizen worden bekeken. In dit vroegere havengebied is altijd veel gewroet en gebouwd. Kijk naar een foto van nu, en een uit het verleden.

 
     

 

 Tienduizend foto’s verwerkt! Wel even iets om bij stil te staan. Dat doen Herman Bierman en Wieger van Setten dan ook, een beetje trots. Dit duo vormt de harde kern van de Historische Kring Bussum wat betreft het catalogiseren van foto’s. De afgelopen jaren hebben ze onvermoeibaar doorgewerkt aan het digitaal opslaan.

Het project werd in 2004 ingeluid met een verslag van Herman over de foto-werkgroep van de HKB. De grens van tienduizend foto’s is nu al weer ruim gepasseerd, en het werk gaat natuurlijk nog steeds door. Er liggen nog een paar honderd foto’s te wachten,en er blijven nieuwe binnenkomen. Ook die worden verwerkt met een fotoprogramma, met vermelding van straat en bijzondere gegevens. Er staat inmiddels een nieuw programma op stapel waarmee alle foto’s ter beschikking komen van de leden, via de website. Maar ze zijn natuurlijk ook te zien in het documentatiecentrum van de Historische kring Bussum. Herman en Wieger nodigen u daarvoor van harte uit.

Erelid Herman Bierman (links) geflankeerd door Wieger van Setten

 

 Over een fusie van de gemeenten Bussum, Naarden, Weesp en Muiden, de zogenoemde G-4, is het laatste woord nog niet gezegd.

Het gaat erom spannen.Tegenstanders vragen nog eens dringend aandacht voor een petitie. Zie hiervoor de website  http://www.geenfusie.nl/  Meer achtergrond-informatie is te vinden op:  http://www.geengedwongenfusie.nl

 

In deze donkere dagen voor Kerst valt bij de leden en vrijwilligers van de Historische Kring Bussum weer een nieuw nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift op de mat. Het blad staat dit keer in het teken van de roerige jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, die ook Bussum niet onberoerd lieten. Geïnteresseerden die (nog) geen lid zijn van de HKB kunnen een los nummer voor €7,50 kopen in het documentatiecentrum of bij boekhandel Los aan de Nassaulaan. Het is misschien goed om te weten dat de jaarcontributie van de Historische Kring Bussum maar €15, -bedraagt. Het blad wordt de leden aan huis bezorgd. Een leuk cadeau?

Waar gaat het over?

In het jongste nummer van het BHT staan persoonlijk getinte verhalen over de cultuur en gebeurtenissen in de jaren zestig en zeventig. Het is de tijd van provo’s, kabouters,  krakersrellen, het studentenverzet en anti-oranje–betogingen. 
Het politiek activisme vanaf begin jaren zeventig, met felle protesten en actiebladen,ook in Bussum, wordt beschreven door Leo Platvoet. Eén van de belangrijke protesten in Bussum was die tegen het nieuwe centrum/verkeersplan van de gemeente. Ben de Veth laat zien hoe de bevolking van Bussum in verzet kwam. “Bussum wordt wakker”
Rob Hendrikse vertelt hoe in een kelder onder de slagerij aan de Landstraat de basis werd gelegd voor beatclub ’t Smurf. Die beleefde zijn hoogtijdagen op zondagmiddagen in de grote zaal van buurthuis de Engh aan de Nijverheidswerf. Dat was in de tweede helft van de jaren zestig het belangrijkste poppodium voor de jeugd in Bussum en omgeving. Marleen Durville en Mariet Piebes zetten uiteen hoe het jongerenwerk vorm kreeg. Uit een interview van Joris Cammelbeeck met pastoor Lejeune blijkt dat de jongeren ook een stem kregen in de RK-kerk. Er kwamen jongerendiensten in de St Jozefkerk.
Ook in die jaren was een grote zorg het krijgen van een goede woning. Peter van Dulst en Sophie Keulemans beschrijven hoe de bebouwing van de Eng werd afgerond. Het gebied aan de hei werd bestemd voor functionele gezinswoningen,en niet voor luxe villa’s.

 

         
     
 

De oude pastorie aan de Kamerlingh Onnesweg in Bussum wordt nu gebruikt voor kinderopvang, maar straalt nog steeds het Roomse leven uit.

Vooral op avonden dat het licht brandt.De kinderen zijn weg en mijnheer pastoor is weer even terug om een sigaartje te roken.

De pastorie staat er wel een beetje eenzaam bij sinds de Heilig Hartkerk in 1991, zestig jaar na de bouw, werd gesloopt. Al in 1982 werd de kerk gesloten. Er is nu een apartementengebouw, en het kerkplein werd een parkeerplaats.

Goed dat de pastorie er nog is om de herinnering aan de kerk levend te houden. Er zijn omwonenden die 's nachts soms de klokken horen luiden. Dan zijn de pastoor en de koster vast weer even terug..

  

 

 

  

Zaterdag 14 november 2009. Er moest een kranendans aan te pas komen om de Bussumse watertoren van een nieuwe kop te voorzien. Met deze bekroning is een belangrijke stap gezet iin de transformatie van watertoren naar "skylobby". Belangstellende Bussumers, en dat waren er veel, konden getuige zijn van een waar spektakel. Het 48 ton zware gevaarte werd met behulp van twee kranen op zijn plaats gezet. Het bijzondere was dat de ene kraan het bungelende vrachtje overnam van de andere. Daarna ging het snel en een ademloos publiek maakte de geboorte mee van een nieuw "landmark". Bijna de hele tijd tijd regende het, maar  toen het belangrijkste werk er op zat brak de zon door....

   
         
   
    enthousiaste architect Bob Custers    enthousiast publiek

         foto's Jaap van Hassel               

 
Bussum heeft een nieuwe entree   De Historische Kring Bussum was prominent aanwezig 

                                                                                                         

Veel Bussumers kijken er naar uit: de bekroning van de oude watertoren met een nieuwe kop. Zaterdag rond het middaguur moet het gebeuren. 

Intussen is een nieuwe werkgroep van de Historische Kring Bussum actief geworden: de Werkgroep Watertoren. Die bestaat uit Chris Leenders, Jan Schippers, Frank Verwij en coördinator Jaap van Hassel. De werkgroep gaat een tentoonstelling voorbereiden voor bezoekers van het nieuwe complex ter gelegenheid van de opening, in de loop van volgend jaar. Ook wordt al nagedacht over de mogelijkheid van een vaste vitrine van de HKB in een ontvangstruimte van het kantoorgebouw. Ideeën, suggesties en andere bijdragen zijn van harte welkom!

Hier een foto van een bezoek van een gemeentelijke delegatie aan het bouwterrein.

 

De plaatsing van de nieuwe kop op de  Bussumse watertoren is het voorlopige hoogtepunt van een bijzonder bouwproject dat in de loop van volgend jaar verwezenlijkt zal zijn. De toren wordt een gezichtsbepalend onderdeel van een prestigieus gebouw. Over allerlei bijzonderheden van dit "meest duurzame kantoorpand van Nederland " kunt u lezen op de speciale website  www.watertorenbussum.nl  De bond Heemschut in Zwolle ziet Bussum als een voorbeeld. Klik HIER

Intussen is een nieuwe werkgroep van de Historische Kring Bussum actief geworden. De Werkgroep Watertoren bestaat uit Chris Leenders, Jan Schippers, Frans Verwij en coördinator Jaap van Hassel. Ze gaan voorberereidingen treffen voor een tentoonstelling ter gelegenheid van de opening van het nieuwe complex. Ook wordt al nagedacht over een vaste HKB-vitrine in een ontvangstruimte van het complex.

Bij de bouw van de watertoren in 1897 lieten arbeiders op 30 oktober van dat jaar een houten plankje achter met hun namen en met de tekst: Toen wij deze toren bouwden, Bij zoomerhitte en winterkoude, Dachte wij vaak vereend van Zinnen, Wie zal eenmaal zijn sloop beginnen.

                                                                Voor een fotoverslag over de werkzaamheden in en om de toren klik HIER

  
zo moet het worden..
     
en zo is het geweest..

 Bejaardentehuizen krijgen niet meer de tijd om OUD te worden.

In ieder geval in Bussum. Het veertien jaar oude vezorgingstehuis "De Essen" aan de H.A. Lorentzweg zal in 2011 worden gesloopt. "De Essen" verving in 1995 het bejaardentehuis "De Schutse", dat in 1958 werd geopend. Eigenaar Vivium is van mening dat het gebouw met 77 apartementen niet meer aan de huidige normen voldoet. Zo zijn de kamers veel te klein. De bewoners kunnen driehonderd meter verderop terecht in "Gooische Warande" aan de Mezenlaan. Dat heeft te kampen met leegstand en wordt nu opgeknapt. Hier zijn de appartementen veel ruimer. Toch zijn volgens de Gooi-en Eemlander bewoners en personeel geschokt over de plannen die in anderhalf jaar tijd achter de schermen zijn uitgebroed. Vooral het uitzicht over "De Groene Long" zal worden gemist, evenals het korte loopje naar AH. Enfin, het schijnt dat overal in Nederland verzorgingstehuizen als sneeuw voor de zon verdwijnen en er nieuwe als paddestoelen uit de grond schieten.

 

                               De Essen  1995 - 2011                                                          De Schutse 1958 - 1994

 

 De bunkers in en bij de Fransche Kamp zijn in korte tijd een "hot issue" geworden. Sinds de succesvolle bunker-wandelingen onder auspiciën van de Historische Kring Bussum is de media-aandacht voor de betonnen onderkomens uit de Eerste Wereldoorlog sterk toegenomen.

Na de geschreven pers toonde ook Radio Noord-Holland interesse. Diinsdagochtend 27 oktober was er een live-gesprek met initiatiefnemer Klaas Oosterom vanaf de Fransche Kamp. Natuurlijk kwam het plan ter sprake om één van de zestig bunkers toegankelijk te maken voor het publiek. Oosterom denkt dat het project met een of meer sponsors een grote kans van slagen heeft. Dit temeer door het besluit van minister Plasterk om de Nieuwe Hollandse Waterlinie in zijn geheel aan te wijzen als Rijksmonument  De bunkers van de Fransche Kamp waren bedoeld als onderdeel van dit verdedigingssysteem, maar zijn nooit in gebruik geweest. Het Goois Natuur Reservaat is eigenaar van het terrein en heeft toestemming gegegven voor het openen van een bunker.

 

 

De Week van de Geschiedenis is wat de Historische Kring Bussum betreft goed begonnen. Maar liefst zeventig mensen lieten zich in het mooie herfstweekend van 17 en 18 oktober rondleiden langs de "bunkers" in en bij de Fransche Kamp. En dan te bedenken dat er bij eerdere wandelingen ook al zoveel belangstelling was !

Dat is voor de HKB een extra stimulans om te gaan ijveren voor het toegankelijk maken van één van de betonnen onderkomens. Dat uitgraven en openen is natuurlijk een onderneming waar de HKB sponsors voor nodig heeft. Initiator en rondleider van het eerste uur Klaas Oosterom gaat ervan uit dat het bunker-project met toestemming van het Goois Natuur Reservaat een kans van slagen heeft. Hiernaast een foto van de bunker die in aanmerking komt om te worden uitgegraven en opengesteld. Klaas Oosterom heeft dinsdagochtend 27 oktober omstreeks tien uur vanuit de Fransche Kamp een live-gesprek met Radio-Noord-Holland. (88.9 FM en op de kabel)

     

  

 foto's Jaap van Hassel

voor meer foto's klik HIER

 

 

 

 

 

In Bussum is er waarschijnlijk geen ander pand waarover zoveel is gefluisterd als over Torenlaan1. Het is een villa met een zeer geschakeerd prostitutieverleden. Decennialang waren er sexclubs gevestigd met namen als “Les Cheveaux”, “Club Passion” “Club Esmee”en  “The Standing”. Het huis stond ook wel bekend als “Casa del Amor”, ofwel Huis der Liefde.

Volgens een buurtbewoner ging ’t er door de week redelijk rustig aan toe. Maar in weekends, vooral als er een parenclub actief was stonden her en der auto’s op de stoep geparkeerd. Er was weinig parkeergelegenheid, en daarom stonden er dan ook veel auto’s om de hoek op de Laarderweg. De eigenaresse van een van de clubs noemde in een krantenartikel haar klantenkring gevarieerd. Zowel Jan-met-de-Pet als artsen en advocaten zochten er hun gerief. Ongetwijfeld kwamen er ook tv-medewerkers.

     

 

   

Torenlaan1, tegenover het benzinestation aan de Prinsenstraat, vormt in feite één geheel met Prinsenstraat 14, waar jarenlang de GG en GD in heeft gezeten, met onder andere een kinderarts en een schooltandarts. Nu zijn daar jongeren gehuisvest, en het is de bedoeling dat ook Torenlaan 1 voor jongeren wordt bestemd. Begin verleden jaar heeft Dudok Wonen het met enige moeite kunnen kopen. Een definitieve beslissing is nog niet genomen. Het Bussumse  architectenbureau Vocus heeft het pand grondig bestudeerd en een plan opgesteld voor starters-appartementen. De villa,ontworpen in Zwitserse renaissance-stijl,stamt uit het begin van de vorige eeuw. De architecten willen met de renovatie de bestaande details zoveel mogelijk behouden zodat het bijzondere karakter bewaard blijft. Klik HIER  voor de tekeningen van Vocus.

     
 Prinsenstraat14      

B&W van Bussum hadden door de jaren heen “gemengde gevoelens” over Torenlaan1. Het wilde maar niet lukken om het een andere bestemming te geven dan een sex-bedrijf. Nu zal het er dus eindelijk van komen, maar voorlopig staat het pand nog leeg. Voor zover bekend is er nu in Bussum nog maar één bordeel. Dat zit op de Laarderweg en gaat schuil achter een pui met de tekst “Zonnecentrum” .

 

 

 

 

 

 

Na maanden stilte rond de Rozenboom heerst er nu volop bedrijvigheid aan de Brinklaan, zowel buiten als binnen. De gevel van het 125 jaar oude pand wordt onderhanden genomen, en binnen wordt gesloopt om allerlei moois terug te vinden en in oude luister te herstellen.

Zo kwamen er oude kozijnen met raampartijen tevoorschijn achter de betimmering die als afscheiding diende tussen de Rozenboom en de serre waar een boekhandel heeft gezeten. Zouden die uit 1907 zijn van de eerste kleine serre, of uit 1928 toen de nu bestaande serre werd gebouwd? De Historische Kring Bussum doet een oproep aan mensen die foto's van het oude interieur van de Rozenboom hebben, b.v. gemaakt tijdens familiefeestjes, recepties, vergaderingen enz. De HKB zou die graag willen bekijken en kopiëren. Hieronder één zo'n foto, van omroepbonzen uit begin jaren vijftig

 

 

 

 De verbouwing van de Bussumse watertoren is nog steeds in volle gang. Of liever, de gedaanteverwisseling lijkt in een stroomversnelling te zijn geraakt. Aan de overkant van het bouwterrein aan de Bussumergrindweg wordt op een grasveld de nieuwe kop van de watertoren in elkaar gezet.  Op 14 november wordt de kop met behulp van twee bouwkranen geplaatst. Het is een stalen constructie van 48 ton. Later wordt het glas op de kap aangebracht. De komende weken zal er nogal wat verkeershinder bij de toren zijn. De kruising bij de Struikheiweg wordt aangepast om het gebouw voor het verkeer toegankelijk te maken. De kruising wordt zelfs een nacht volledig afgesloten. Het "meest duurzame kantoorgebouw van Nederland" moet volgend jaar klaar zijn. Als u een foto-verslag wilt zien van werkzaamheden BINNEN de toren, klik dan HIER

    

 

zo moet het gaan worden..

   

en zo is het geweest..                                                               bouw 1897

  

 Opnieuw heeft de Historische Kring Bussum wandelingen gepland langs de "bunkers" in en bij Fransche Kamp. Eerdere rondleidingen waren snel volgeboekt en gezien de grote belangstelling komt er nu een vervolg, en wel op 17 en 18 oktober, aan het begin van de  WeekvandeGeschiedenis . Dat evenement staat dit jaar in het teken van Oorlog en Vrede. Tijdens de "mobiele lezingen" wordt ook veel aandacht besteed aan de natuur op het terreiin, dat deel uitmaakt van het Goois Natuur Reservaat. De tientallen betonnen onderkomens, gebouwd tijdens de Eerste Wereldoorlog, liggen deels verscholen in het zand . Ze waren bedoeld als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die onlangs door minister Plasterk in z'n geheel is aangewezen als Rijksmonument.  Voor de excursies, die ongeveer negentig minuten duren, kan men zich opgeven via tel nr 035 69 14336 of per email aan n.c.oosterom @ hetnet.nl. Dan hoort men ook de begintijden van de wandelingen,die beginnen op het parkeerterrein van de seizoenscamping  De Fransche Kamp. De deelname is gratis, maar er kan maar een beperkt aantal mensen mee..

Maandagavond 12 oktober. Voor een aandachtig gehoor van ongeveer tachtig mensen sprak schrijfster Joosje Lakmaker in de Bussumse bibliotheek over haar boek "Voorbij de Blauwbrug". Dat is gewijd aan het wedervaren van haar Joodse familie. In deze geschiedenis komt Bussum uitgebreid in beeld.

De familie Lakmaker heeft voor de Tweede Wereldoorlog losbarstte een tijd in Bussum gewoond. Joosje Lakmaker vertelde onder andere dat ze gegevens voor haar boek heeft gehaald uit het streekarchief in Naarden en uit edities van de Gooi en Eemlander. De liiterair-historische avond werd geleid door NOS-journaliste Pauline Broekema, en was een initiatief van de Historische Kring Bussum en de bibliotheek. Er werd druk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een boek te kopen en door de schrijfster te laten signeren.

 
     
 

 Klaas Oosterom was weer eens  aan de wandel. Dit keer ging hij op stap door de villawijk het Spiegel met een groep ouderen. De wandeling was georganiseerd ter gelegenheid van de Dag van de Ouderen op 1 oktober.

Een groep van twintig ouderen verzamelde zich 's middags rond twee uur in het ontmoetingscentrum Spiegelwijck aan de Iepenlaan waar de excursie door het Spiegel begon. Wethouder Gouka gaf daar acte de presence, en hij liep een deel van de route mee. Tijdens de wandeling door het Spiegel werd ook kunstschilder Govert Muijs in zijn atelier aan de Vliegdenweg bezocht. Jaap van Hassel volgde alles weer op de voet en nam foto's.

   
         
   

De hele Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt rijksmonument.

Dat heeft minister Plasterk bekendgemaakt. Onderdelen van de Waterlinie zijn al monument, maar nu is het hele verdedigingswerk beschermd, inclusief de honderden bunkers, sluizen, dijken en vestingssteden. De beslissing van minister Plasterk ligt in de lijn van de nieuwe aanpak van de bescherming van rijksmonumenten. Daarbij is het mogelijk om naast het monument ook de omgeving te beschermen. Te denken valt aan landschappen, kanalen en dijken. En dat kan de plannen voor een nieuwe snelweg rond Utrecht, die dwars door de Waterlinie zou gaan lopen, dwarsbomen. De status van rijksmonument zorgt voor extra bescherming. Alleen bij zwaarwegend belang kan hiervan worden afgeweken.  

De Nieuwe Hollandse Waterlinie was een militaire verdedigingslinie waarbij het water een cruciale rol speelde. Binnen een paar uur kon het hele gebied onder water gezet worden, als de vijand in aantocht was. De linie lag als een beschermende krans rondom de steden van Holland, 85 kilometer lang en 5 kilometer breed. Met 46 forten strekte de linie zich uit van het eiland Pampus in de Zuiderzee tot aan de Biesbosch. Daarnaast bestaat de linie uit de vijf vestingsteden Muiden, Weesp, Naarden, Gorinchem en Woudrichem. (bron: NOS)   Noot redactie: intussen is duidelijk geworden dat ook Fort Werk IV in Bussum onder de regeling valt.

 

Begunstigd door fraai herfstweer hebben in het weekend van 26 en 27 september tientalllen mensen genoten van een rondleiding in en rond de Fransche Kamp. Ze namen deel aan excursies onder leiding van Klaas Oosterom langs de geheinzinnige betonnen bouwsels in dit gebied.

De "bunkers" waren ooit bedoeld als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, die toevallig hetzelfde weekend door minister Plasterk is aangewezen als Rijksmonument. (voor meer info zie Blogboek) De wandelingen, onder auspiciën van de Historische Kring Bussum, waren snel volgeboekt,. In totaal liepen ongeveer zestig mensen mee in vier wandelingen, waarbij ook zeer veel aandacht werd besteed aan de prachtige natuur op het terrein. Al met al waren het een soort "mobiele lezingen". Die krijgen nog weer een vervolg op 17 oktober bij de start van de Week van de Geschiedenis.

   

 

lees HIER het artikel "Beton in het Zand" uit de Bussumse Krant

 

Onder auspiciën van de Historische Kring Bussum zijn er in het weekend van 26 en 27 september weer rondleidingen langs de "bunkers" in en bij de Fransche Kamp. De twee wandelingen op zaterdag 26 september zijn volgeboekt. Er is nog wel een mogelijkheid om mee te gaan op zondag de 27-ste om 14.00 uur. De wandeling begint op het parkeerterrein en duurt ongeveer 90 minuten. Iedereen is welkom. Overigens kan er ook weer worden gewandeld op zaterdag 17 oktober, aan het begin van de Week van de Geschiedenis. Tijdens de excursies, onder leiding van Klaas Oosterom, komen de historie en de natuur aan de orde in woord en beeld.

Opgeven per email bij n.c.oosterom@ hetnet.nl  of telefonisch 035 69 14336.

    

Klik HIER als u het artikel "Beton in het Zand"wil lezen.

 

Een delegatie van de Historische Kring Bussum heeft dinsdagavond 22 september een bezoek gebracht aan de Hilversumse historische kring "Albertus Perk". Elke vierde dindag van de maand (behalve juni, juli, augustus en december) verzorgt de Hilversumse vereniging een ledenavond met een lezing. Chris Leenders nam, ondersteund door Jan Lieste  de september-voordracht voor zijn rekening. Het onderwerp, hoe kan het ook anders: "Bussum en de Televisie". De bijeenkomst vond plaats in gebouw "De Akker" naast de Oud-Kathollieke Kerk St Vitus aan het Melkpad in Hilversum. Het onderwerp van de avond werd voor de leden als volgt geïntroduceerd:

Dat Hilversum de Mediastad is, is in heel Nederland bekend. Toch lag de bakermat van de televisie in Bussum. Op 2 oktober 1951 kwam de eerste landelijke televisie-uitzending vanuit Studio Irene in Bussum. Daarna kwamen de uitzendingen vanuit Studio’s Vitus, Eltheto en Concordia om uiteindelijk naar Hilversum te verhuizen. Eind 2008 is hierover een korte tentoonstelling in Bussum geweest. Hoe ging dat in de beginperiode van de televisie? Chris Leenders, lid van de Historische Kring Bussum, zal voor ons in vogelvlucht een lezing houden over de mensen van het eerste uur, en ook over de techniek uit de beginperiode en de overstap van Bussum naar Hilversum.

Na een uitvoerige inleiding van Chris Leenders werd een groot deel van de dvd "Bussum en de Televisie" vertoond. Het gebodene viel bij de Hilversummers erg in de smaak, en de dvd werd aan het eind van de avond goed verkocht. De ledenavond van de Hilversumse historische kring werd door een honderdtal mensen bezocht.

 

 

foto's  jan schippers

voor de website van onze buur-vereniging ga naar www.albertusperk.nl

 

12 OKTOBER: Pauline Broekema en Joosje Lakmaker over 'Voorbij de Blauwbrug'
Op initiatief van de Historische Kring Bussum organiseren de bibliotheek en de HKB op maandagavond 12 oktober een bijeenkomst rond het boek "Voorbij de Blauwbrug" van schrijfster Joosje Lakmaker. Die zal aanwezig zijn en over haar boek vertellen. In het boek wordt via de familiegeschiedenis van de Joodse familie Lakmaker het dagelijkse leven beschreven in de roerige periode 1885 - 1942. Het is een wereld van sappelen, tijdelijk werk en steuntrekken, maar ook van stakingen, economische crisis, politieke bewustwording, de Tweede Wereldoorlog en concentratiekampen. 

 
   

In dit verhaal komt Bussum in beeld als grootvader Lakmaker zijn milieu in Amsterdam en zijn Joodse geloof achter zich laat en met zijn gezin verhuist naar Bussum. Deze periode krijgt uitgebreid aandacht op de literair-historische avond, die onder leiding staat van journaliste en verslaggeefster van het NOS-journaal Pauline Broekema. Ze is schrijfster van het boek 'Benjamin' waarin gelijksoortige thema's aan de orde komen.

 
o.a hier heeft de familie Lakmaker gewoond   familie Lakmaker in een bos bij Bussum

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Plaats: Centrale bibliotheek, Wilhelminaplantsoen 18 te Bussum. 
Datum: maandag 12 oktober 2009
Tijd: 20.00 - 22.00 uur.
Tarief : € 7,50 inclusief consumptie (leden Historische Kring en bibliotheek betalen € 3,75) (CJP: € 2,50 korting) Slechts honderd kaarten beschikbaar!

     

 

Wie de Gooische Moordenaar weer 's wil zien rijden moet beslist even klikken op onderstaande link. Het trammetje rijdt weliswaar niet in het Gooi, maar toch..! Er zijn bijzonder aardige filmpjes te zien. Geïntereseerd? Klik dan HIER

 
 
 

 

 De Historische Kring Bussum kan met plezier terugkijken op het Open Monumenten-weekend op 12 en 13 september in Bussum. Er was een fllinke belangstelling en dat is fijn, gezien de intensieve voorbereiding. Ongeveer 300 mensen deden aan de wandelingen door het centrum van Bussum mee. Het ledental is met 45 gegroeid en staat nu op 886. De neuwe leden behoorden tot de wandelaars, of het waren mensen die een bezoekje brachten aan het documentatiecentrum van de vereniging. Dat was extra opengesteld.

Bij elkaar werden op het documentatiecentrum 50 bezoekers ontvangen. Centraal informatepunt was een tent van de HKB bij de bibliotheek, van waaruit de wandelingen werden gemaakt. Verder was het carillon op het Raadhuisplein te bezichtigen en te beluisteren. Al met al was het evenement ook dit jaar weer een hoogtepunt wat betreft de activiteiten van de HKB. Ook landelijk gezien was het Open Monumenten-weekend een succes. Het aantal bezoekers in de ruim 360 gemeenten die meededen wordt geschat op zeker 850-duizend.

   
   

foto's van Jaap van Hassel


 Voorafgaand aan het Monumenten-weekend was er al een en ander van de pers te vernemen:

 Ook Bussum heeft Dudok

10 september 2009

BUSSUM - Als je denkt aan cultureel en historisch erfgoed schiet meteen Naarden door het hoofd. Bussum heeft dat imago niet, maar wie zich enigszins verdiept in de geschiedenis en z'n ogen goed te kost geeft, is er nog genoeg te vinden. Althans, dat stelt de Historische Kring Bussum.

Hoewel vaak anders beweerd wordt, heeft Bussum wel degelijk historie. Alleen is men er slordig mee omgegaan en vertelt Bussum het ook niet zo handig. Want ook Bussum is een Dudokgemeente. Weliswaar niet zo als Hilversum, maar ook hier staan vier panden van hem', weet Hendrien Landweer van de Historische Kring Bussum.

Daarmee doelt zij op het Hema-gebouw, flats en en winkels aan het Julianaplein, Flat Nieuwe 's-Gravelandseweg bij de Kom van Biegel, Parkflat aan het Oranjepark, Slochterlaan en Nieuwe 's-Gravelandseweg en Villa Kieft 'op en akker' aan de Amersfoortsetsraatweg. Bussum heeft dus meer te bieden dan men in eerste instantie denkt.

Zomervilla's

Tijdens het Open Monumentenweekend laat de kring dat zien met een historische wandeling door het centrum van het dorp. Met de titel 'Amsterdamse zomervilla's in winkelhart' tonen de Bussumse vrijwilligers aan dat er nog voldoende grandeur en tafelrandjes van vroeger te zien zijn. Daarnaast laten twintig ondernemers door middel van oude prentbriefkaarten eveneens iets zien van de oude grandeur.

Melkfabriek

Landeweer somt een aantal historische locaties op. Het huidige pand van de Kruidvat aan de Nassaulaan. Dat is de oude melkfabriek waar nog steeds tegelsjabloons te vinden zijn. Of de Veldweg, een van de oudste wegen van Bussum, waar de eerste zelfstandigen zich in het laatste kwart van de negentiende eeuw vestigen. Een interessant tafelrandje volgens de kring. Of Villa Nassau dat rond 1870 in opdracht is gebouwd van meneer Biegel.

Maar het meest bijzondere aan de route is dat de groepen wandelaars zaterdag 12 en zondag 13 september mogen rondkijken in de achtertuin van Huize Mariënburg. Daarvoor heeft de kring permissie voor gehad. 'Het is eindelijk gelukt', meldt Adriaan Branderhorst, voorzitter van de Historische Kring Bussum. 'We hebben in het verleden op andere locaties laten zien dat we zorgvuldig kunnen omgaan als we met groepen langskomen.'

Vertrekpunt van de rondleidingen is de tent nabij de centrale bibliotheek aan het Wilhelminaplantsoen. Daar kan men zich tussen 12.00 en 16.00 uur op beide dagen melden. Ook kan het carillon zaterdag en zondag bezocht worden van 14.00 tot 16.00 uur. Verder stelt de kring haar documentatiecentrum aan de Huizerweg 54 open voor het publiek. Bezoekers zijn donderdag en vrijdag welkom van 19.00 tot 21.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Zie ook http://www.historischekringbussum.nl.  (Bron: Gooi en Eembode)


  

Voorbereiding van de wandelingen.

Jaap van Hassel volgde met zijn camera een "rondleiding van rondleiders" door Hendrien Landeweer en Guusje Hent

   


De Historische Kring Bussum kijkt met plezier terug op Bussum Cultureel op 29 augustus. Op de Culturele Markt op het Wilhelminaplatsoen was het gezellig, en de dag leverde 25 nieuwe leden op.

 BUSSUM  MET OUDE PRENTBRIEFPOSTERS OP DE KAART

Het landelijk thema is “Op de Kaart”:

Plattegronden, prentbriefkaarten, speelkaarten...alles kan. Bussum heeft gekozen oude prentbriefkaarten te tonen, die de grandeur van het centrum van destijds weergeven. Uiteraard ontbreken plattegronden niet.De werkgroep van de Historische Kring Bussum heeft voor het jaarlijkse Open Monumentenweekend op 12 en 13 september een verrassend programma in het centrum van Bussum voorbereid.Speciaal hiervoor hebben ruim 20 ondernemers langs de route historische prentbriefkaarten op posterformaat in de etalage hangen. Dat alleen al is de moeite waard.

Amsterdamse zomervilla’s in winkelhart 
In de aantrekkelijke uitgave “Bussums Historische Wandeling” met de titel “Amsterdamse zomervilla’s in winkelhart”wordt in 26 pagina’s een unieke wandelroute beschreven, met veel informatie en afbeeldingen van oude prentbriefkaarten. Het gaat over de grandeur, maar ook over de tafelrandjes ervan…..

Het nieuwe nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift
Dit bevat boeiende artikelen over Bussum op de kaart. Artikelen over historische kaarten, bijzondere tableaus op gevelwanden, de geschiedenis van Huize Mariënburg, uitgaansgelegenheden, het Nassaupark, en nog veel meer. Ook dit tijdschrift bevat vele fraaie historische foto’s.Losse nummers van het tijdschrift (7.50 euro) en wandeling (2.50 euro) zijn verkrijgbaar bij de Historische Kring, Huizerweg 54, tijdens het Open Monumentenweekend en bij boekhandel Los aan de Nassaulaan.  

Rondleiding ook door “klooster”tuin.
Met veel plezier nemen wij u mee tijdens de rondleidingen, die op zaterdag 12 en zondag 13 september worden gegeven. Van 12.00 tot 16.00 uur kunt u bij het centraal informatie punt in een tent nabij de bibliotheek aan de Brinklaan alle informatie krijgen. Deze plek is ook het vertrekpunt van de rondleidingen. Tijdens de rondleiding wordt ook de bijzondere achtertuin van Huize Mariënburg bezocht. De totale rondleiding duurt ongeveer 1 uur.  

Carillon te bezichtigen. 
Tijdens het Open Monumentenweekend is het carillon op het raadhuisplein te bezichtigen en vooral te horen. De beiaardier laat u en uw kinderen deze dagen graag zien hoe dit instrument werkt. Het carillon is beide dagen open van 14.00 tot 16.00 uur.   

Documentatiecentrum extra open!
In alle rust kunt u het omvangrijke foto- en documentenarchief raadplegen en op zoek gaan naar oude foto’s van uw huis, straat en buurt of andere bijzondere documenten of kaarten bekijken. Mocht uzelf oude foto’s van uw huis, straat of buurt bezitten, dan zijn wij daar natuurlijk in geïnteresseerd: brengt u die vooral mee! Medewerkers van de Kring zijn aanwezig om u te helpen. Het documentatiecentrum van de HKB is gevestigd aan de Huizerweg 54. Tijdens het Open Monumentenweekend is dit centrum van 12.00 tot 16.00 uur geopend. Maar ook op donderdagavond 10 sept. en vrijdagavond 11 september van 19.00 tot 21.00 uur kunt u terecht. 

  

Een opbreking van een deel van Huizerweg in Bussum heeft geleid tot nogal wat ophef, bezorgdheid en boosheid bij omwonenden. Wegens de plaatsing van rioleringsputten is de weg t/m 28 augustus geblokkeerd, en dat leidt tot veel sluipverkeer in de buurt.  Vastgelopen automobilisten reden ondanks het eenrichtingsverkeer de Badhuislaan in, en andere zijstraten, en dat leidde tot de plaatsing van zelfgemaakte waarschuwingsborden. Of die echt helpen is maar de vraag..Jaap van Hassel was er met z'n camera weer snel bij.

 

 

 

De leden van de Historische Kring Bussum  hebben weer een nieuw nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift thuis gekregen. Belangstellenden die (nog) geen lid zijn kunnen het blad voor € 7,50 kopen op het documentatiecentrum van de HKB en bij boekhandel Los.

Het nieuwste nummer van het Bussums Historische Tijdschrift is gewijd aan Open Monumentendag 2009. Het heeft dan ook het landelijke thema van die dag meegekregen: Op de kaart. De Historische Kring Bussum heeft zich gericht op het belichten van monumenten die vaak zijn afgebeeld op kaarten of die beeldbepalend zijn voor het centrum van Bussum. In een aparte brochure wordt een wandeling langs die monumenten beschreven. Meer achtergrondinformatie is te vinden in het eigenlijke nieuwe nummer van het BHT.

Jenika van der Torren bekijkt de topografische kaarten van de 16-e eeuw tot nu, en ze gaat na waarom Bussum op de kaart staat. --Alexander Overdiep heeft veel oog voor de teksten op bijzondere gebouwen in het centrum. Hij voorziet ze van commentaar, vooral wat betreft typografische aspecten.---Het oude centrum van Bussum had altijd veel uitgaansgelegenheden. Chris Leenders gaat met ons langs restaurants,kroegen en bioscopen, en Lars Wieringa neemt ons mee naar een fraai deel van het centrum, het Nassaupark.---Het leven van terrazzowerker Tramontina, die aan de Eslaan woonde, wordt kort geschetst door Jaap van Welsen.---Nel Krijnen-van Gog beschrijft de bewoners van Villa Corry aan de Vlietlaan, en Klaas Oosterom verdiept zich in de geschiedenis van Mariënburg. Tenslotte wordt  aandacht besteed aan de toekomst van het historische centrum. Antoinette Soede vertelt over de gemeentelijke plannen voor de komende jaren. 

De Open Monumentendagen zijn op 12 en 13 september. Centraal informatiepunt van de Historische Kring Bussum is een partytent bij de bibliotheek. Daar beginnen ook de wandelingen, waaraan ongeveer twintig winkeliers meewerken. De beschreven route is voor niet-leden te koop voor €2,50. Samen met het jongste nummer van het BHT een bedrag van €10,- Leuk op cadeau te geven..

 

 Het "dolle kerkje" aan de Iepenlaan 6 heeft weer een nieuwe bestemming. Het wordt een vestiging van "Koningskinderen", opvang voor het kroost van niet onbemiddelde ouders.

De leden van de Historische Kring Bussum kennen het kerkje waarschijnlijk wel als de locatie van de tentoonstelling "Bussum en de Televisie" in 2008.

Klaas Oosterom heeft begin dit jaar over de geschiedenis van het kerkje een  artikel geschreven in het Bussums Historisch Tijdschrift, onder de titel "Het Dolle Kerkje".

Het kerkgebouwtje stamt uit 1891 en werd achtereenvolgens gebruikt door de Gereformeerde Kerk en de Christelijk Gereformeerde Kerk. In december 2003 werd het gebouw als kerk afgedankt.

Philadelphia kocht het in 2004 om er appartementen voor geestelijk gehandicapten in de maken. Dit plan ging toch niet door en het gebouw werd doorverkocht aan een particulier. Die knapte het gebouw op, maar had er geen duidelijke bestemming voor. In 2008 kon de Historische Kring Bussum er een succesvolle tentoonstelling organiseren. Als kinderdagverblijf gaat het gebouw volgend jaar open onder de naam "De Rode Schoentjes".

De Historische Kring Bussum neemt ook dit jaar weer deel aan de manifestatie Bussum Cultureel. Het nazomer-evenement is zonder meer een van de beste gelegenheden om de HKB te presenteren en nieuwe leden te werven. Een mooie opmaat voor Open Monumentendag.

Op zaterdag 29 augustus is de HKB van 10 tot 16 uur aanwezig met een kraam op de Informatie- en Literatuur markt op het Wilhellminaplantsoen. In de lokale en regionale pers is al veel aandacht aan het komende evenement besteed. Voor wie niet genoeg weet: ga naar: www.bussumcultureel.nl 

Het centrum van Bussum is op 29 augustus autovrij. Een aantal straten in en om het centrum is die dag afgesloten. Daarom is het 't beste om met de fiets te komen.

Wat betreft Koopjesdag in Bussum:  €10.-- voor het Bussum Historisch Tijdschrift, samen met een uitgeschreven wandeling langs Bussums monumenten, dat is toch echt een koopje, een aardig cadeau om familie of vrienden te attenderen op de Open Monumentendag in Bussum.

   

De Open Monumentendagen. Voor de vrijwilligers van de Historische Kring Bussum is het elk jaar weer een aardige klus: alle voorbereidingen en natuurlijk de acitviteiten op de dagen zelf. Dit keer zijn dat zaterdag 12 september en zondag 13 september. Het landelijke thema is "Op de kaart". Voor Bussum betekent het dat het (oude) centrum en ieders eigen straat of huis "op de kaart" staan. Centraal informatiepunt van de HKB is een partytent vlakbij de bibliotheek aan de Brinklaan. Hier ook begint elk uur een bijzondere wandeling door het centrum van Bussum waaraan 20 winkeliers meewerken. Die rondleidingen voeren ook door de tuin van Mariënburg. Het informatiepunt is open van 12 tot 16 uur. Dat zijn ook de tijden dat het documentatiecentrum van de HKB aan de Huizerweg 54 voor iedereen open is. Maar ook voorafgaand aan de Open Monumentendagen kan het documentatiecentrum door het publiek worden bezocht: donderdag-en vrijdagavond 10 en 11 september van 19 tot 21 uur. Het wordt zeer op prijs gesteld als bezoekers oud beeld-of kaartmateriaal meenemen. Dat zou in het HKB-archief kunnen worden opgenomen. Voor meer info over alle activiteiten in den lande zie: www.openmonumentendagen.nl

   

                    

 Op 7 en 8 augustus zijn er, georganiseerd door de Historische Kring Bussum, voor het eerst "bunker"-wandelingen" bij en op de Fransche Kamp gemaakt. Twee groepjes seizoenkampeerders op het terrein gingen onder leiding van Klaas Oosterom op ontdekkingstocht in de natuur. Tijdens de 90 minuten durende excursie kwamen ze  meer te weten over de geheimzinnige betonnen bunkers die in het bos liggen. Ze waren enthousiast. En wat zou het mooi zijn om ooit zo'n bunker in te kunnen gaan...---

Onder voorbehoud is er voor de leden van de HKB een rondleiding op zaterdag 26 september.  Op zaterdag 17 oktober kunnen er nog eens twee bunker-wandelingen worden gemaakt in het kader van de Week van de Geschiedenis. Die heeft dit jaar als thema: Oorlog en Vrede. Zie www.weekvandegeschiedenis.nl  en in oktober deze website en berichten in de regionale pers. Mogelijk komt er ook nog een rondleiding in Fort Werk IV.   

   

De oudere inwoners van ’t Gooi kennen hem vast nog wel: De Gooische Moordenaar. De beroemde en door vele ongelukken soms zelfs beruchte stoomtram, die tot 1947 Hilversum, Laren, Blaricum, Huizen en Bussum met elkaar en met Amsterdam verbond. Die tramverbindingen zijn er al lang niet meer. De stoomtram wel!

Je kunt deze zomer zelfs op reis met de geheel gerestaureerde Gooische stoomtram en daarvoor hoef je niet ver weg: De Gooische Moordenaar komt in actie bij de Museumstoomtram tussen Hoorn en Medemblik. Hij zal deze zomervakantie rijden op dinsdag, woensdag en donderdag van 4 tot en met 6 en van 11 tot en met 13 augustus. De tram vertrekt om 10.00 uur uit Hoorn naar Medemblik en om 11.45 uur weer retour naar Hoorn. De tram wordt getrokken door stoomtramlocomotief 18 van Gooische Stoomtram uit 1921. U wordt vervoerd in één van de beide gerestaureerde Gooise stoomtramrijtuigen, die de Museumstoomtram Hoorn - Medemblik in zijn collectie heeft. Het fraaie Jugenstil-salonrijtuig 22 dateert uit 1904 en rijtuig 21 werd gebouwd in 1915. De complete tram werd door het Museum gerestaureerd in 1990 en is sinds die tijd als rijdend monument te bewonderen.

Het rijden met de Gooische Stoomtram vindt plaats onder technisch voorbehoud. Meer info: http://www.museumstoomtram.nl  of klik HIER (site helemaal gewijd aan de Gooische Stoomtram)

  

Voorbijgangers kijken meestal met verbazing naar de enorme vlakte die midden in Bussum is ontstaan aan de Brinklaan. Daar, tegenover de brandweerkazerne, is nu het echte "Gat van Bussum". Inmiddels is meer bekend geworden over het bouwproject in deze "Spoorzone". Een nieuw gewestkantoor, een gezondheidscentrum, een parkeergarage en de bouw van twintig appartementen gaan bij elkaar 22 miljoen euro kosten. Volgens de Gooi en Eemlander betaalt de gemeente daarvan zestien miljoen en moet de rest uit subsidies komen. Bussum denkt de investering weer terug te krijgen via huurkontrakten met het Gewest, de gebruikers van het gezondheidscentrum en met parkeerinkomsten. De bouw van de appartementen gaat wegens de slechte marktomstandigheden voorlopig niet door. Jaap van Hassel legde de nieuwe "zandzee" voor het nageslacht vast.

Begin jaren zeventig was er op deze plek ook al bouwactiviteit: toen verrees het nu verdwenen GGD-gebouw, met daarnaast het nieuwe politiebureau dat 25 jaar dienst heeft gedaan. Jaap van Hassel diepte een paar dia's op, afkomstig van iemand die ten tijde van de bouw tegenover de Gooibergstraat woonde. Op de achtergrond van een van de foto's is ondermeer het hoge gebouw van het ook al verdwenen Majella-ziekenhuis te ontwaren. Van de brandweerkazerne is nog niets te bekennen.. zie hieronder.

  

 Een klarinet, een instructieboekje voor het bespelen van een klarinet en een foto van een klarinettist. Allemaal zaken van rond 1900 in Bussum. Dat is de voorlopige oogst van het artikel van Jacques Poissonnier in de Bussumse Krant van 20 mei 2009  over het muziekstuk “Souvenir de Bussum” van de harmonie Crescendo. Een lezeres van het artikel, tevens lid van de Historische Kring Bussum, mevrouw Van der Kuilen- van Dolder legde deze dingen aan ons voor. Zij herkende op de gepubliceerde foto van Crescendo (1904) haar grootvader Chris van Dolder. Deze klarinettist staat op de achterste rij tweede van links met klarinet. Chris van Dolder, geboren in 1880 en in het gewone leven melkboer en timmerman, staat met klarinet, ook op de ons getoonde foto.

De getoonde klarinet is een “Excelsior” gefabriceerd door A. Lecomte & Cie te Parijs in de laatste kwart van de 19de eeuw. Het instructieboekje, van 78 bladzijden, bevat een inleiding (in zowel de Nederlandse als Franse taal) en 142 oefeningen. Het doel –zo staat er-  is niet om een “werk de wereld in te zenden tot vorming van volleerde Clarinettisten, maar wel om hen de eerste beginselen te leeren zoover dat zij met succes kunnen medewerken in de Harmonie-gezelschappen”. De nodige muziekkennis werd verondersteld, zodat onmiddellijk met de blaasoefeningen werd begonnen. Over die blaasoefeningen zijn vervolgens interessante dingen te lezen.Van de stukken zijn foto’s en fotokopieën gemaakt en aan de al aanwezige documentatie over Crescendo toegevoegd.

 

 

Het is een verademing, de altijd zo drukke Ceintuurbaan in Bussum lijkt deze zomermaand  soms wel verlaten. Het is alleen jammer dat veel aan- en omwonenden daar niet van genieten: ze zijn ook op vakantie. Misschien genieten ze wel van de drukte in het buitenland. Maar juist nu thuisblijven zou voor een veel groter genot kunnen zorgen: je kent je eigen straat niet meer terug! ‘Waarom niet ’s avonds midden op de weg een balletje slaan? Waarom geen straatfeest van de VBOC? Of zijn de leden van de Vereniging Belangengroep Omwonenden Ceintuurbaan ook allemaal weg? Dat zou jammer zijn! 

 Zie hier het adres van de website van de VBOC:   www.ceintuurbaan-bussum.nl/

 

 

Dinsdag 30 juni presenteerden twee studenten van de Hoge School voor de Kunsten Utrecht hun film  “Bussum: Een Rijke Historie”. Joosje Duindam en Nico de Laat lieten hun videofilm als eerste zien  aan hun opdracbtgever, het gemeentebestuur van Bussum. Die heeft de film voorlopig bedoeld voor nieuwe medewerkers.  Aan de totstandkoming van de film is meegewerkt door leden van de Historische Kring Bussum:  Guusje Hent, Nel Krijnen, Ruud van Iterson en Jaap van Hassel.

 

 

In het prachtig gerestaureerde Zonnestraal in Loosdrecht is op donderdag 25 juni afscheid genomen van Peter van Dulst, directeur ontwikkeling van de Gooise corporatie Dudok Wonen. Hij gaat na een dienstverband van achttien jaar  met vervroegd pensioen. Namens de Historische Kring Bussum was vice-voorzitter Jan Lieste aanwezig. Hij overhandigde van Dulst  een cadeau-abonnement  voor de HKB,  zodat hij van de gang van zaken in Bussum op de hoogte kan blijven. Van Dulst kreeg uit handen van burgemeester Ernst Bakker de versierselen die horen bij de ridderorde van de Nederlandse Leeuw.. Peter van Dulst kondigde aan dat Hilversum, in navolging van Bussum, een architectuurprijs instelt.

 

Donderdagavond 25 juni eerden Bussum en Naarden hun veteranen, vooruitlopend op de vijfde landelijke Nederlandse Veteranendag op 27 juni. Rond tachtig oud-strijders, onder wie ook “jonge” veteranen van vredesmissies, kwamen daarvoor met partners bijeen in het Bilderdijkpark. Daar kregen ze witte anjers aangeboden door een groep leerlingen van het Vituscollege. Na een minuut stilte werd de Last Post geblazen. Ook waren er toespraken van burgemeester Rehwinkel van Naarden en veteraan Fred Janssen van de Unifil-vereniging.

De heer J.C.G Smits kreeg na 64 jaar alsnog het Mobilisatie-Oorlogskruis opgespeld. Dat gebeurde allemaal bij de Veteranenboom, die in 2007 als “levend monument” werd ingewijd.

Na de plechtigheid in het Bilderdijkpark was er een speciaal programma in het Spant, aangeboden door Defensie en de gemeenten Naarden en Bussum. Het was een concert van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht “Bereden Wapens”,in samenwerking met Danny de Munk die vooral “levensliederen” bracht. Het programma begon met een toespraak van burgemeester Schoenmaker van Bussum en het zingen van het Wilhelmus door de groep leerlingen van het Vituscollege.

 

In heel Bussum zijn ze inmiddels op verkiezingsborden te zien: affiches met de kreet “Geen gedwongen fusie”. Het gaat om een poster-actie van de 23 leden tellende gemeenteraad van Bussum. De raad wil daarmee zijn positie tegen een fusie met Naarden, Muiden en Weesp verstevigen. De eerste posters werden op 17 juni door de gezamenlijke fracties geplakt op het verkiezingsbord aan De Clinge. De actie loopt vooruit op de lancering op 25 juni van de website www.geengedwongenfusie.nl ,die een “burgerplatform” moet worden. Alle inwoners van Bussum, betrokkenen  en geïnteresseerden kunnen daarop hun mening  en acties kwijt. Vorig jaar hield de gemeenteraad de volksraadpleging ‘FusiePeiling’ waarbij bijna 50% van de Bussumers een stem uitbracht. Daarvan gaf ruim 96% aan niets te zien in een fusie tussen vier de gemeenten. De voorkeur werd gegeven aan een fusie met alleen Naarden.

 

 In het weekend rond de langste dag van 2009 was er op verschillende plaatsen in Bussum van alles te beleven in het kader het Midzomer Natuurfestival.

Vrijdagavond 19 juni werd het festival geopend met een speciaal programma in het  Filmhuis. Het was een avond met o.a “wereldmuziek”, een debat over milieu, een verrassingsfilm en de bijzondere film “Earth”. Zaterdag 20 juni was er op het Wilhelminaplantsoen een gezellige Natuur en Duurzaamheidmarkt. ’s Avonds rond Fort  Werk IV een sfeervol avondprogramma met ondermeer ook “wereldmuziek”, een talkshow over duurzaamheid en een lampion-optocht voor kinderen. Verder kon er worden deelgenomen aan een wandeling of een fietstocht over de Bussumse heide. De avond eindigde met sterrenkijken waarbij gebruik kon worden gemaakt van professionele sterrenkijkers. Hieronder een foto-impressie van de druk bezochte Natuur en Duurzaamheidmarkt.

 

 

Grote verrassing donderdagmiddag 18 juni tijdens de feestelijke afsluiting van de restauratiewerkzaamheden in en rond het fort Werk IV:  “Onze” Martin werd  onderscheiden met de Zilveren Provinciepenning.  Gedeputeerde Staten van  Noord-Holland hadden besloten hem die toe te kennen wegens  zijn iinitiatieven en inspanningen voor de restauratie van het Bussumse fort en het belangstelling wekken voor  soortgelijke unieke bouwwerken in de provincie.

Het was een geanimeerde bijeenkomst, waarbij vier kanonschoten werden gelost.  Het feestje werd bezocht door een  honderdtal mensen, onder wie B&W van Bussum en  gemeenteraadsleden.

“Een parel van Bussum” zo noemde burgemeester Schoenmaker het fort. Het is gelegen tussen sportpark-zuid en 't  Spant, en is rond 1870 gebouwd. Het maakte deel uit van vijf verdedigingswerken die de voor-stelling van Naarden vormden. Het is nooit gebruikt en de overige werken bestaan niet meer. In 1926 is het buiten militair gebruik gesteld, en in 1969 is het rijksmonument geworden. Toch ging het  verval door. Initiatieven in de jaren negentig, met als grote  drijvende kracht, Martin Heyne, leidden uiteindelijk tot een jarenlange restauratie die bij elkaar €750.000 heeft gekost.  De provincie Noord-Holland heeft daar belangrijk aan bijgedragen.

Het fort  maakte deel uit van de  Nieuwe Hollandse Waterlinie, die Nederland als geheel op de werelderfgoedlijst van de UNESCO wil zien te krijgen. De bestemming van Fort Werk IV ligt op ondermeer cultureel, educatief, creatief  en recreatief terrein. Voor meer informatie zie: http://www.fortwerk4.nl 

   

Deze mooie juni- maand staat in Bussum in het teken van de hond. Of liever: van de hondenbelasting. Controleurs, er op uit gestuurd door ATMP-Services in Almere, gaan de huizen langs om “het hondenbezit te inventariseren”. Inwoners die geen hondenbelasting betalen, maar wel een hond blijken te hebben, worden aangespoord om hun hond alsnog bij de gemeente aan te melden. Hun beloning is een mooie hondenpenning. En een mooie aanslag natuurlijk.

De hondenbelasting stamt uit de tijd dat de hondenkar gebruikt werd als transportmiddel voor de armen, terwijl de rijkeren het paard en wagen gebruikten. Al sinds de Middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven. Dit om de overlast van honden en de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Tegenwoordig is het vooral een manier om de gemeentelijke begroting gezond te maken onder de vlag van de strijd tegen de hondenpoep.

 
 

 Donderdagmiddag 18 juni a.s wordt in Bussum de afsluiting gevierd van de langdurige restauratie-werkzaamheden in en rond het fort Werk IV. Tijdens de feestelijkheden, tussen half vijf en zes uur, worden ondermeer kanonschoten gelost. Het fort,  gelegen tussen sportpark-zuid en het Spant, is rond 1870 gebouwd. Het maakte als hoofdwerk deel uit van vijf verdedigingswerken die de voor-stelling van Naarden vormden. Het fort is nooit gebruikt en de overige werken bestaan niet meer. In 1926 is het buiten militair gebruik gesteld, en in 1969 is het rijksmonument geworden. Toch ging het  verval door. Initiatieven in de jaren negentig leidden uiteindelijk tot een jarenlange restauratie die nu feestelijk wordt afgerond.  Fort Werk IV is voor Nederland uniek . Er is maar één van dit type gebouwd. Het fort  maakte deel uit van de  Nieuwe Hollandse Waterlinie, die Nederland als geheel op de werelderfgoedlijst van de UNESCO wil zien te krijgen. De bestemming van het gerestaureerde Fort Werk IV ligt op ondermeer cultureel, educatief, creatief  en recreatief terrein. Voor meer informatie zie: http://www.fortwerk4.nl  Adres: Dr. Abraham Kuyperlaan 1a   1402 SB Bussum. Op creatief/culinair gebied gebeurt er al van alles in het fort. zie http://www.vernissage.nl

  

 

  

 

 

 

Kantoortoren in het Gooi? Wat verrijst hier voor opzienbarends!

Ach, gewoon een opknapbeurtje.. De Bussumse watertoren wordt weer eens een keertje aangepakt. Maar nu wel heel grondig..Zoals u miisschien hebt gelezen moet de toren onderdeel worden van  een duurzaam  kantoren-complex. De toren wordt voorzien van een nieuw -transparant- hoofd. Die grote metalen kap, die er sinds 1967 opzat, dat was geen gezicht, een gruwel voor de mensen die de oude toren kenden. Wij zullen de bouwwerkzaamheden de komende tijd volgen. In de loop van volgend jaar moet alles klaar zijn, en heeft Bussum weer een nieuwe entree..

Als u een artikel over de toren uit de Bussumse Krant wil lezen klik dan HIER

 

 

 

 

      
Rechts:  Jacques Poissonnier      

 Souvenir de Bussum" is eindelijk gevonden! Het is een muziekstuk uit het begin van de vorige eeuw, speciaal geschreven voor de Bussumse harmonie Crescendo.

Jarenlang is naar dit muziekstuk gezocht. Het is gecomponeerd ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van Crescendo in 1904. Jacques Poissonnier, een van de vrijwillige medewerkers van de Historische Kring Bussum heeft het weten op te sporen. Donderdagavond 14 mei heeft hij het stuk gepresenteerd en overhandigd aan Crescendo. Dirigent Theo Hoekstra nam de partituur in ontvangst, en daarna bracht Jacques de muziek op de piano ten gehore.               

                 

Onze zeer gewaardeerde medewerker, de heer Herman Bierman is door de Historische Kring van Bussum tijdens onze laatste ledenvergadering Bussum al tot lid van verdienste benoemd en heeft nu ook een Koninklijke onderscheiding ontvangen.

Een jaar om nooit meer te vergeten voor onze Herman die zich na zijn pensionering met hart en ziel heeft ingezet voor de Historische Kring,
maar zich ook vele jaren op andere fronten zeer dienstbaar heeft gemaakt voor de gemeenschap.

Op 29 april 2009 heeft de burgemeester de Koninklijke onderscheidingen uitgereikt die ten gevolge van de verjaardag van H.M. de Koningin aan Bussumse ingezetenen zijn toegekend.

 De Bussumers die zijn onderscheiden zijn:

De heer H. Bierman, Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer. S.E. Huijzer, Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer T. J. Fokker, Onderscheiding : Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer W.P. de Boer, Onderscheiding : Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer H.J. van Dijk, Onderscheiding: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

 

 

Nieuw nummer Bussums Historisch Tijdschrift uit!

Bij de leden van de Historische Kring Bussum is weer een nieuwe interessante editie van het Bussums Historisch Tijdschrift op de mat gevallen. De jongste uitgaaf is dit keer geen themanummer, maar bevat wetenswaardige artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Belangstellenden die (nog) geen lid zijn kunnen het verenigingsblad voor € 7,50 kopen op het documentatie centrum van de HKB aan de Huizerweg of bij boekhandel Los aan de Nassaulaan in Bussum.

Wat staat er allemaal in het april-nummer?

Bussum kende een tijdlang een bijzonder soort politie, de in Bussum gelegerde marechaussee-brigade. Jaap van Velsen beschrijft de geschiedenis van de brigade, met speciale aandacht voor de rol in de Bussumse samenleving, zoals het in toom houden van de Bussumse uitgaansjeugd.
Klaas Oosterom vertelt een en ander over de betonnen fundamenten op de Fransche Kamp, waar u vast wel eens bent langsgelopen. In dit artikell kunt u lezen waarom ze werden gebouwd en waar ze voor dienden.
In het Bussums  Historisch Tijdschrift stonden al eerder artikelen over de geschiedenis van hotel-restaurant De Rozenboom. Nel Krijnen-van Gog heeft zich dit keer bezig gehouden met de laatste periode, vanaf de eerste wereldoorlog tot nu.
Martin Heyne heeft een studie gemaakt van de historie van de Naarder en de Bussumer Eng. Door vergelijkingen met andere gemeenten en het volgen van het stratenpatroon reconstrueert hij de grenzen.Klaas Oosterom verdiepte zich in de geschiedenis van het gereformeerde kerkje aan de Iepenlaan, Misschien kent u het kerkje van de tentoonstelling "Bussum en de Televisie" Geniet van dit artikel over "het Dolle Kerkje".

Vrijdag 20 maart heeft historicus Paul Schneiders zijn boek "Buitengewoon Bussum 1945-heden" gepresenteerd bij boekhandel Los aan de Nassaulaan. Oud-burgemeester Holthuizen en professor Heertje kregen de eerste exemplaren.