Bussum en de TV
Open Menu

In 2008, het jaar van het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Bussum werd een herinnerings plaquette onthuld aan het appartementen gebouw op de hoek van de Kerkstraat en de Kapelstraat, de plaats waar de Irenestudio heeft gestaan. In deze studio werd in oktober 1951 de Nederlandse televisie geboren.

 

Op Vrijdag 4 januari 2019 is een mooie nieuwe herdenkingsplaquette geplaatst, die de in de loop der jaren ernstig verweerde eerste plaat  heeft vervangen.