Bussum en de TV
Open Menu

In oktober 2021 is het zeventig jaar geleden dat in Bussum de Nederlandse televisie van start ging. De Historische Kring Bussum zal daar op diverse manieren aandacht aan besteden. Aan de Kerkstraat / hoek Kapelstraat, stond de eerste televisiestudio, studio Irene. Een landelijke uitzending was het eigenlijk toen nog niet: de tv-zender in Lopik bestreek maar een deel van Nederland, en in 1951 waren er nog maar een paar honderd tv-toestellen in Nederland. Televisie is nu niet meer uit ons leven weg te denken. Met miljoenen kijkers is het een massamedium geworden, met talloze tv-stations waaruit we kunnen kiezen. Het Bussumse tv-verleden heeft veel sporen in het dorp achtergelaten die met behulp van de Historische Kring Bussum nog te vinden zijn.

In 2008, het jaar van het 25-jarig jubileum van de Historische Kring Bussum werd een herinnerings plaquette onthuld aan het appartementen gebouw op de hoek van de Kerkstraat en de Kapelstraat, de plaats waar de Irenestudio heeft gestaan. In deze studio werd in oktober 1951 de Nederlandse televisie geboren.

Op 2 oktober 1951 ging de Nederlandse televisie van start In Bussum. Ter gelegenheid van het zestigste jubileumjaar in 2011 heeft de Historische Kring Bussum een wandel/fietstocht door het oude tv-dorp uitgestippeld en vervat in een rijk ge├»llustreerd boekje.

Ter gelegenheid van de jubileum tentoonstelling van de HKB in 2008 is er een fotocollage gemaakt over de beginjaren van de TV in Bussum.

Dertienhonderd mensen, onder wie veel oud-medewerkers van de televisie in Bussum bezochten de tentoonstelling,

Klik op het plaatje om de collage te bekijken.

 

In de winkel van de HKB is een DVD verkrijgbaar over Bussum en de televisie

Een trailer vindt u  HIER   

Dit  boekje bevat een compilatie van artikelen over de Bussumse jaren van de Nederlandse Televisie, die verschenen zijn in het Bussums Historisch Tijdschrift. Het werd samengesteld ter gelegenheid van de jubileumtentoonstelling van de HKB in 2008
Het is nog in beperkte mate te koop in onze winkel.