Home
Open Menu
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 8

Brinklaan 18, Villa Jacomina

 

Nol Verhagen

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

 bht38 1e01
 Foto: Gemeentearchief Gooise Meren

  bht38 1e02t
   
  bht38 1e03t
 
 
Houthandel Weitjens. U kijkt in de richting van Naarden; op de achtergrond café Parkzicht

 

 Op de kruising van de Brinklaan met de Generaal de la Reijlaan stond deze prachtige villa Jacomina, gebouwd in 1880. In 1930 werd aan de linkerzijde (vanuit het dorpscentrum gezien) een rijtje winkels gebouwd, waarvoor deze villa moest wijken. Schuin tegenover de villa lagen de ophaalbrug in de Brediusweg (vanaf 1906) en hotel Parkzicht (vanaf 1909).

 

 

 


Even verderop lag aan de andere zijde van de Brinklaan de houthandel van H.J. Weitjens. De foto is van 1936. Let ook op de benzinepomp. De loods is in 1939 gesloopt.

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 10

Brinklaan 28, Korenmolen De Eendracht

 

Nol Verhagen

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

bht38 1g01t   bht38 1g03t

 

bht38 1g02t


 

 

 

Op de hoek van de Brinklaan en de Nieuwe Englaan stond van 1839 tot 1907 de korenmolen De Eendracht. Op de foto uit 1894 (links) is rechts nog net de opgang te zien van de houten brug over de haven, die een paar jaar later werd vervangen door de Simon Veerbrug. Die is te zien op de foto hierboven die dateert van 1900. De molen werd gesierd door een gevelsteen die herinnert aan de eerste burgemeester van Bussum, Hendrik Banis. De steen is nu te vinden in de Burgemeester Banisstraat.

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 11

Brinklaan, Havengebied

 

Nol Verhagen

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

  bht38 1h01t 

Het plaatje rechts geeft de situatie weer omstreeks het jaar 1890. De Bussummervaart liep met twee armen door tot aan de Havenstraat, die zo’n beetje de noordelijke begrenzing van de bebouwde kom vormde. De haven was niet veel meer dan een aanlegplaats. Langs het water zien we diverse blekerijen liggen. Links zien we op de hoek van de Brinklaan en de Nieuwe Englaan de molen De Eendracht ingetekend, met de Simon Veerbrug. Het gearceerde deel geeft aan waar na 1898 de nieuwe haven zou komen. Ook enkele nog te ontwikkelen wegen zijn aangegeven. De twee armen van de Bussummervaart omsluiten de Veerkamp – net als de Veerbrug genoemd naar Simon Veer, die in het verleden eigenaar was van het gebied.

Bij de herinrichting van het gebied in 1898 werd het zuidelijke gedeelte van de ‘haven’ gedempt en werd er iets verder naar het noorden een echte haven aangelegd. Het zuidelijke deel van de Veer­kamp werd later het Wilhelminaplantsoen, met de Wilhelminakerk uit 1926.

 

De afbeelding hieronder, uit 1925, geeft ons een blik op de haven die in 1898 was aangelegd. Op de voorgrond de Mariakerk uit 1921. De molen is verdwenen, maar de Veerbrug ligt er nog. Door de toename van het gemotoriseerde vrachtverkeer nam het belang van de haven af. In 1940 werd ook de nieuwe haven gedempt.

 

bht38 1h02

 

 

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 12

Brinklaan 35, Het  nieuwe gemeentehuis

 

Nol Verhagen

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

  bht38 1i01t 
   
   bht38 1i02t
 
 De kermis van 1974

Het terrein dat vrij kwam door het dempen van de haven in 1940 bleef lang ongebruikt. Pas in 1961 verrees daar het veel gesmade nieuwe gemeentehuis van Bussum. De zogenoemde bestuursvleugel en de toren met het carillon werden pas in 1974 toegevoegd. Het ontwerp voor het gemeentehuis was al in 1953 gemaakt. Het idee was dat het gemeentehuis (dat overigens niet van beton is, zoals veel Bussumers schijnen te denken, maar van grijze natuursteen) in een parkachtige omgeving zou worden ingebed. Daar kwam
echter niets van terecht. Zowel ten zuiden als ten noorden van het gemeentehuis bleef het terrein lange tijd grotendeels onbebouwd. In plaats van een park kwam er begin jaren negentig aan de zuidzijde het appartementencomplex Palladio.

 

 

De noordzijde werd tot in het begin van deze eeuw gebruikt als parkeerplaats. Fijn voor de jaarlijkse kermis, maar verder bood het een weinig verheffende aanblik. Pas na de eeuwwisseling werd daar het retrowijkje Landstraat-Noord gebouwd.

 

 

 

bht38 1i03 t   bht38 1i04t
 Foto: Wikipedia

 

 
 Plan Landstraat-Noord

 

Actueel

Wel en wee van een watertoren

De Bussumse watertoren staat weer in de steigers, voor 't eerst sinds de laatste oplevering in 2010. Toen werd de toren onderdeel van een duurzaam kantoorcomplex. Er is door harde wind flinke schade ontstaan, vooral aan de bovenkant. De watertoren staat sinds 1897 aan de Bussumergrindweg. Renovatie-werkzaamheden werden uitgevoerd in 1927 en in 1967. Bij die laatste klus werd de ommanteling van de bovenbouw vervangen en ontstond het befaamde 'horlogeknopje'.

Lees meer...

Foto van de maand

Mei 2022

Dit is  een foto van een villa van rond de vorige eeuwwisseling. Waarschijnlijk staat het huis in het Spiegel maar zeker is dit niet. Wat wel zeker is, dat de villa huisnummer 4 heeft, dat zien we namelijk op de gevel staan. Maar in welke straat staat dit huis met nummer 4?  Misschien weet u het antwoord. Graag uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HKB Nieuws

Algemene  Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 mei in de Remonstrantse Kerk aan de Koningslaan 2b te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse amateur-historicus Kees Schipper, een lezing over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Programma:

19.30 u   Ontvangst
20.00 u   Lezing door Kees Schipper
21.00 u   Pauze
21.15 u   Algemene Ledenvergadering:
                   1. Opening
                   2. Vaststelling agenda            
                   3. Vaststelling notulen van de ALV van 29 september 2021
                   4. Vaststelling verslag van het bestuur over 2021 (zie Kringnieuws)
                   5. Verslag kascontrolecommissie
                   6. Vaststelling jaarrekening 2021 
                   7. Benoeming kascontrolecommissie 2022
                   8. Vaststelling begroting 2023
                   9. Rondvraag en sluiting
22.00 u   Afsluitende borrel

 

We hebben 68 gasten en geen leden online