Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) pag. 20


Lezers reageren: Buwito

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Naar aanleiding van onze oproep over de Buwito schreef de heer D. Albach ons het volgende.

In 1937 of 1938 is er op het weiland aan de Huizenveg tegenover de Bisonstraat een winkelierstentoonstelling gehouden. Hij herinnert zich dat er houten vlonders lagen met daarop één of twee tenten van zeildoek. Hij bezocht deze tentoonstelling met zijn vriend Wim Reeskamp van de drogisterij op de hoek van de Huizenveg / Noorderweg en zij mochten samen proefstukjes Castella zeep aan de bezoekers uitreiken.

Het vreemde is dat deze tentoonstelling niet de Buwito betreft. Wie van onze lezers weet nog wat dit wel is geweest? De redactie ziet uw reacties graag tegemoet.

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) pag. 15-20


De Bussumse Winkeliers Tentoonstelling BUWITO

Joke Vos-Bogaard

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Gerelateerde artikelen:
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 15, nummer 2 (september 1999), pag. 51-56
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 15, nummer 3 (december 1999), pag. 96

Onderstaande illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting.

      
 
Een advertentie uit 1949 voor de
winkelbeurs in Concordia.

Na de oorlog was er een katholieke, een christelijke en een algemene middenstandsvereniging. Men wilde echter een onafhankelijke winkeliersvereniging oprichten. Tijdens een vergadering in De Harmonie in 1948 werd de Bussumse Winkeliers Centrale (B.W.C.) opgericht. De heer A.J. Herwig werd de eerste voorzitter.

       
Advertentie voor de Buwito van 1950.
 

De B.W.C wilde de middenstand wat nieuw leven inblazen en een van de eerste initiatieven was een middenstandsbeurs die plaats vond in Concordia. Op deze wijze wilde de middenstand zich eens op een andere manier presente ren. De winkelbeurs duurde van 3 t/m 6 mei 1949 en de toegangsprijs was 35 cent.Een groot aantal winkeliers deed mee, ook Kort Shoes was daar aanwezig met een stand. Deze stond naast de kraam van Ben Hosman (de eigenaar van Warmolts). Deze Hosman introduceerde een nieuwe lekkernij n.l. de loempia. Die werden de hele dag gebakken en zelfs maanden na de beurs rook je bij Kort nog de loempiageur in de schoenendozen.

Door het grote succes werd besloten in 1950 wederom een beurs te organiseren. Van 5 t/m 10 juni werd de beurs gehouden op het terrein van de gedempte haven, daar waar nu het gemeentehuis staat. Op het terrein stond een grote reclamezuil van staal; dat was voor het eerst in Nederland. De firma Van Kooten uit Bussum had hiervan de primeur. De gemeente voelde er eerst niets voor, maar na lang aandringen en de belofte dat er tuien aan de zuil zouden komen gaf de gemeente toch een vergunning af.

      
 
Foto genomen tijdens de Buwito van 1950: burgemeester
J.C. Haspels (links) en B.W.C.-voorzitter A.J. Herwig (midden)
bij de stand van th. Kort (rechts).

De Buwito van 1950 trok 20.000 mensen. Op het entreebiljet kon men een Buwito lepeltje winnen en diegene die raadde hoeveel bezoekers zaterdags om 6 uur de entree gepasseerd hadden kon een fiets of waardebonnen winnen. De toegangsprijzen waren voor de ochtend 10-12 uur 20 cent, 's middags en 's avonds 35 cent, kinderen en militairen 25 cent.

In 1951 pakte men het nog grootser aan. Vanaf vrijdagmiddagmiddag 28 september 14.00 uur was het publiek weer welkom. Er was nu zelfs een consumptiehal aanwezig waar diverse artiesten optraden. o.a. de Bietenbouwers met Gait-Jan Kruutmoes, de Wama's, Lou Bandy en voor de kinderen Ton Cup met poppenkast. De entreegelden werden wel wat hoger: 35 cent voor de ochtend, 50 cent voor de middag en 's avonds 90 cent. Voor een consumptie moest 10 cent betaald worden.

       
De reclamezuil bij de Buwito van 1950.
 

Leuk detail is dat op de dinsdagavond de eerste televisiebeelden vanuit Studio Irene gevolgd konden worden op de Buwito. Daartoe waren 3 televisie-ontvangers op de tentoonstelling geplaatst en TV-antennes op het dak van de tenten aangebracht.

Er zijn nog diverse Buwito's geweest, de laatste vond plaats van 2 tot 8 september 1959, precies l0 jaar na de eerste tentoonstelling in Concordia. Het terrein waar de Buwito gehouden werd lag op de hoek Laarderweg /Ceintuurbaan, waar later Antoniushove zou verrijzen. De heer G.S. Ham was toen de voorzitter.

       
 
Een foto van het Buwito-tentoonstellinsgcomplex in de
Bussumsche Courant van 3 juni 1950.

De zesde Buwito (in 1959) werd geopend door burgemeester J.C. Haspels en echtgenote en was nog grootser van opzet. Vooral de de bloemenpracht, verzorgd door de BOT, oogste veel belangstelling. Ook het vogelcircus trok veel bezoekers: ruim 4.000 mensen kwamen Papa van Houtens vogeldresseerkunst bewonderen. Er was een Barbarastand waar een Barbaraplaatje gekocht kon worden; 1000 exemplaren werden er van verkocht en met dit geld kon een begin gemaakt worden met het restaureren van de Naardense vesting.

       
Een advertentie en het programma van de
Buwito van 1951.
 

Er konden ook weer prijzen gewonnen worden: de 15.000ste bezoeker kreeg een gasfornuis. Voor het TV-toestel dat voor de 10.000ste bezoeker klaar stond werd het nog een heel probleem. Wat bleek n.l.: op één van de kaartjes van 6 kinderen was de prijs gevallen. Wie o wie mocht de tv nu hebben? Er werd besloten om het tv-toestel bij de familie met de meeste kinderen te zetten en de rest mocht altijd komen kijken.

       
 
Foto (1959): het opzetten van de tent voor Buwito-VI aan de Laarderweg.
V.l.n.r. secretaris de heer D. van Esschoten van de leerwinkel in de
Kapelstraat, met zonnebril Th. Kort van de  schoenenzaak, staand de heer
D. Bouwman, voorzitter G.S. Harm sr., een tentenbouwer (met handen
in de zij), daarnaast heer Meijer die een chocoladewinkel dreef, Cees
Barneveld (in ruitjeshemd)en dan Van Heusden, financieel medewerker.

De laatste Buwito trok meer dan 20.000 bezoekers. Helaas is er na 1959 geen meer gehouden. Jammer, want er was wel animo voor.

 

 

 

Dit artikel kwam tot stand dankzij de medewerking van de heer Th. Kort, waarvoor wij hem hartelijk danken. Ook alle knipsels en foto's zijn van hem.

 

 

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) pag. 14


De torenklok van het oude raadhuis

Jan Horst

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

 

In het najaar van 1998 kwam Herman Bierman bij mij met de vraag om eens mee te komen naar de kelder van het gemeentehuis. Daar stond het uurwerk dat zo'n 75 jaar dienst had gedaan in de toren van het oude raadhuis, aan de Brinklaan waar nu de Nieuwe Brink is. Dik onder het stof, gedeeltelijk uit elkaar, maar zo te zien compleet. "Is 'tie weer aan de praat te krijgen?" was de vraag. Daar heb ik een paar nachtjes over moeten slapen, maar ik nam de uitdaging aan.

In mijn werkkamer heb ik het uurwerk geheel uit elkaar genomen en ben ik begonnen alles schoon te maken. Onder het vuil, vet en stof kwam toch een bijna gaaf uurwerk vandaan. Een enkele lagerbus moest vernieuwd worden, een as gericht, een nieuwe slingerstaaf van essenhout en nog wat kleinigheden. Bierman zorgde dat de geschilderde onderdelen weer hun oorspronkelijke kleur kregen en zijn schoonzoon Albert Pluer, werkzaam bij de firma Merkx, wist zijn werkgever te overtuigen om bij wijze van sponsering een onderstel te maken om daar het geheel op te plaatsen.

Op 22 februari 2000 is de klok geplaatst en onthuld in het trappenhuis van de bestuursvleugel van het gemeentehuis. Juist in het trappenhuis, omdat daar de mogelijkheid is om de gewichten (55 en 43 kilo) ruimte te geven om ongeveer zes meter te zakken. Een kleine bel (geschonken door de Bussumse brandweer) en een wijzerplaat worden binnenkort geplaatst.

Enkele gegevens over het uurwerk: bouwjaar 1886, gemaakt door L.F.W. Volcke, stadsuurwerkmaker te 's Hage (zo staat op de rekening). Pnjs: f 850,-. De oorspronkelijke 'luidbel' in de toren, tevens alarmbel bij calamiteiten, was geleverd en geplaatst door fa. S.A. van Raap en Zonen te Amsterdam voor de prijs van f 220,-. Het uurwerk is geschikt om twee wijzerplaten aan te drijven. Het oude raadhuis had er één in de toren. De tweede wijzerplaat heeft nu een plaats bij de Historische Kring aan de Huizerweg 54. Het wordt aangedreven door een zwaar synchroonuurwerk. De Historische Kring had in haar locatie nog geen klok, dus met deze wijzerplaat is er nu een stukje nostalgisch Bussum dat toch bij de tijd is.
 

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) pag. 13-14


De tentoonstelling Bussum volgens Winthorst

Gerard Langemeijer

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Zie ook de aankondiging van deze tentoonstelling in Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 15, nummer 3 (december 1999), pag. 96

Op 13 januari 2000 hebben zeer veel leden van onze Historische Kring de opening bijgewoond van bovengenoemde tentoonstelling door burgemeester drs. W.J.M. Holthuizen. Alle bezoekers waren zeer onder de indruk van het getoonde materiaal, dat kundig was geselecteerd door de stads- en streekarchivaris van Naarden D. Dekema en door Martin Heyne van onze kring. Ook de dagen na de opening kwamen regelmatig veel bezoekers naar de tentoonstelling om de vele, soms unieke, foto's te bekijken en te genieten van andersoortig historisch materiaal.

Het zal de lezers wel bekend zijn, dat de gemeente Bussum de zeer uitgebreide verzameling van A.M. Winthorst enige maanden geleden heeft verworven. Daarover is in de kranten veel geschreven.

Voor historisch geïnteresseerden is het goed eens even stil te staan bij de wijze van werken van de heer Winthorst. Daar valt veel van te leren. Winthorst was een man, die niet zomaar wat aannam. Gaf je hem bijvoorbeeld een oude ansichtkaart en vertelde je erbij wat er op stond, dan ging hij later alles nog eens precies controleren. Hij stelde zichzelf vragen, zo ongeveer als: Waar stond dat huis /die winkel precies? Wie was de eigenaar en in welk jaar? In welk jaar gebouwd? Wie waren de vorige eigenaren? Wie was de architect? Veel van die vragen konden alleen opgelost worden door archieven te bezoeken en dat deed hij veelvuldig, zoals het stadsarchief in Naarden, het provinciaal archief in Haarlem, het Algemeen Rijksarchief in Den Haag etcetera. Die bezoeken leverden hem meestal de door hem gewenste betrouwbare gegevens op, die hij 's avonds met behulp van zijn vrouw in zijn administratie verwerkte. Jammer was het, dat het hem niet zo goed lag om over zijn bevindingen verhalen te schrijven. Maar misschien was dat helemaal niet zo erg. Een verhaal schrijven kost tijd. Hij kon zich volledig op onderzoek werpen. Zijn interesse ging vooral uit naar notariële akten. Daarin vond hij veelal wat hij zocht.

Vroeger werden in de kranten verkopen van onroerend goed vermeld en vaak ook de naam van de betrokken notaris. De heer Winthorst wist oude kranten goed op te sporen. Overigens vertrouwde hij mij spontaan toe: "Zonder archiefonderzoek loop je in een valkuil." Over het algemeen kijken we op tegen archiefbezoek. Vooral de eerste stap is moeilijk. Je vraagt je af hoe je daar moet zoeken. In eerste instantie hoeft men zelf niet te zoeken, maar te vertellen wat men zoekt. De archiefmedewerkers zijn gespecialiseerd en hulpvaardig. Zij zoeken uit welke archiefstukken voor de bezoeker het meest geschikt zijn om eens in te snuffelen.

Als men de stap naar Naarden te ver vindt, jammer dan, maar men kan ook in onze eigen kring eens gaan kijken. Er is bijvoorbeeld een ordner met kopieën van notariële akten, die de heer Winthorst vele jaren geleden al aan de kring heeft gegeven. Er is een duidelijke inhoudsopgave (30 bladzijden) met namen van veel bekende Bussumers, zoals bijv. Majoor (de logementhouder van De Rozenboom), Van Eijden, De Graaf, Kaarsgaren, Dorresteijn, Dirk Krijnen, Pieter Krijnen, G. Bus, J. Kluck, F. van Breemen en P. en G. van Breemen, F. Fokker en tientallen andere families. De inhoudsopgave is heel duidelijk uitgewerkt. Als de leden de ordner eens bekijken, dan zullen ze zien wat de heer Winthorst ook voor onze kring betekend heeft.

Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) pag. 12


Die van Lage Bussum

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Onder deze titel verscheen 24 jaar geleden een boek geschreven door J.V.M. Out.

In de loop van de jaren kwamen er nieuwe gegevens beschikbaar, waardoor er aanvullingen en verbeteringen aangebracht konden worden. Deze aanvullingen zijn beschikbaar bij ons informatie/documentatiecentrum, Huizerweg 54. U kunt ze daar tegen kopieerkosten afhalen.Actueel

Veel meer struikelstenen in Gooise Meren

Ruim zeshonderd struikelstenen zullen de komende jaren binnen de gemeente Gooise Meren worden geplaatst. Dat zegt de recent opgerichte Stichting Struikelstenen Gooise Meren. Het gaat om herdenkingsstenen die in de stoep worden geplaatst voor woningen van waaruit bewoners in de Tweede Wereldoorlog werden gedeporteerd naar Duitse vernietigingskampen .In Naarden en Bussum liggen er nu nog geen twintig stenen, maar dat zullen er uiteindelijk vele honderden worden op basis van een lijst die is opgesteld door Hans Jonker, die research heeft gedaan in het bevolkingsregister.

Lees meer...

Foto van de maand

Augustus 2022

Onderaan deze foto staat  “Bussum, Mouwtje”....
Is dat wel zo? Het huis met het rieten dak en het huis met de grote schoorsteen kunnen wij niet als zodanig lokaliseren. Is er iemand van onze lezers die de huizen op deze foto herkent en weet waar deze staan of gestaan hebben? En misschien bij benadering het jaar waarin deze foto is gemaakt? 
Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.l  Alvast hartelijk dank voor uw reactie

Lees meer...

HKB Nieuws

SNEAK PREVIEW BHT

  

Het Bussums Historisch Tijdschrift is weer in aantocht. Het septembernummer is naar de drukker gestuurd en wij kunnen de bezoekers van deze website alvast een blik gunnen op het omslag.

Zoals zo vaak is het een themanummer, dit keer gewijd aan het onderwerp dat gekozen is voor het Open Monumenten-weekeinde op 10 en 11 september. Bensdorp speelt daarbij een belangrijke rol. Op zondag 11 september is de Historische Kring Bussum te gast bij de huidige eigenaar van het restant van de voormalige Bensdorpfabriek, House of Dialogue.

Het vernieuwde Bensdorp-complex was de winnaar van de K.P.C de Bazel-publieksprijs.

 

We hebben 200 gasten en geen leden online