Home
Open Menu

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 74

Belangrijke data voor 2001 - noteer ze vast in uw agenda
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Woensdag 18 januari 2001 NIEUWJAARSBIJEENKOMST,
Donderdag 29 maart 2001 de JAARVERGADERING, na de pauze vertonen wij dia's uit eigen archief.
Woensdag 13 juni 2001 contactavond. Op deze avond vertelt de heer M. Haas wat er verder met de WATERTOREN gaat gebeuren.
Donderdag 18 oktober 2001 contactavond. Deze avond moeten wij nog invullen, maar wij hopen dit zo spoedig mogelijk te doen.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur in ons informatie/documentatiecentrum aan de Huizerweg no. 54 te Bussum. De contactavonden zijn voor zowel leden als niet leden.
GRAAG TOT ZIENS!

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 74

Van de redactie
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Vorig jaar om deze tijd vroegen wij ons af wat het jaar 2000 ons zou brengen. Inmiddels is dit bekend. Voor onze kring was het een goed jaar, het ledenaantal bleef ongeveer gelijk en meer mensen wisten ook ons documentatiecentrum te vinden. Ook ontving de kring weer veel nieuwe aanwinsten. Wij hopen dat ook 2001 een goed jaar wordt. Het bestuur is al druk doende om onze contactavonden in te vullen. U krijgt hierover begin januari een schrijven. We ontvingen vele positieve reacties op ons vorige nummer en hopen dat ook dit nieuwe nummer uw goedkeuring kan wegdragen.

Deze keer het beloofde artikel van Arie Gouka, Martin Heyne schrijft over de renbaan en Ina de Beer had een gesprek met de gebroeders Peters. Mevrouw Langemeijer vraagt zich af of er nog koetshuizen bestaan in het Spiegel en meneer Van Veen beschrijft zijn herinneringen aan Tanah Abang. Verder nog wat korte berichten, enfin genoeg leesplezier zou ik zo zeggen. Dan wil ik u namens het bestuur en de redactie hele fijne feestdagen toe wensen en blijf vooral schrijven. Onze plank is weer leeg en met mei willen we weer graag een boekje uitbrengen.

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 73

Jubileumboek brandweer
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Het boek Brandweer Bussum 1899-1999, 100 jaar vrijwillige inzet voor de Bussumse Gemeenschap is, zoals u weet, verschenen. Dit boek is ook te koop bij de Historische Kring Bussum en kost f. 24,50. Het boek is dagelijks af te halen bij de receptie van Huizerweg no. 54.

Contactblad Historische Kring Bussum 16/3 (december 2000) pag. 73

Inhoud en agenda
(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel.

Jaargang 16 nummer 3 * december 2000
ISSN 0920-5683
Inhoud

Pagina
74 Van de redactie
75 De haven van Bussum A. Gouka
79 Bestaan er nog koetshuizen in het Spiegel? N. Langemeijer
83 'De vlam van het menselijk denken' J. v.d. Bosch
85 Lezers reageren: onheil uit de lucht J.H.M. Klijnman
86 De renbaan op Cruysbergen M. J.M. Heyne
91 Voor u gelezen C. de Jong
92 Waar werden de gemeenteraadsvergaderingen gehouden? J. Vos-Bogaard
97 Rijwielhandel Peters I. de Beer
101 Tanah Abang, H.M.M. van Veen

Voorblad: foto brand in het oude Concordia op 27 april 1930

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Zie pagina 74 van dit Contactblad.

Verantwoording illustraties: voorblad, pag. 75, 76 gemeente Bussum, pag. 79, 80, 81 N. Langemeijer, pag. 86 t/m 90 en 101 M.J.M. Heyne, pag. 92,  93 H.K.B. pag. 97, 100 heren Peters, pag. 99 I. de Beer en pag. 104 H.M.M. van Veen.
U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum! Hiermee steunt u de Kring.

Kopij voor het meinummer graag inleveren vóór 1 april 2001.
Redactie: Joke Vos-Bogaard & Johan H.M. Klijnman.
Redactie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel.: 693 67 10.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.


Contactblad Historische Kring Bussum 16/1 (april of mei 2000) omslag pag. iv

Programma Open Dag van Tussen Vecht en Eem in Bussum op 20 mei 2000

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel


10 uur Ontvangst van de bezoekers in het Bussumse gemeentehuis.
10.30 u. Openen van de Open Dag door de voorzitter van T.V.E.
10.40 u. Welkom in Bussum door burgemeester drs. W.J.M. Holthuizen.
10.45 u. Voordracht door wethouder A. Gouka over de toekomstvisie op Bussum.
11.00 u. Voordracht door architect P.D. v. Vliet over renovatie van de Koepelkerk.
11.15 u. Voordracht door een architect over de herinrichting van de Sint Vituskerk.
11.30 u. Paneldiscussie over de voorgaande lezingen.
12.00 u. Aperitief in het gemeentehuis.
12.30 u. Lunch in het gemeentehuis.

Middagprogramma

14.00 u. Vertrek voor de excursies.

Voor het middagprogramma hebben de deelnemers keus uit vier mogelijkheden:
* Bezoek aan en rondleiding in het klooster Mariënburg aan de Brinklaan.
* Bezoek aan Werk IV gevolgd door een wandeling langs de zandafgravingen.
* Bezoek aan de expositie "Bussum volgens Winthorst" in Huizerweg 54.
* Wandelen door het Spiegel aan de hand van een routebeschrijving.

In de loop van de middag houdt mevr. Netty Langemeijer een paar dialezingen in de Evangelisch Lutherse kerk aan de Mecklenburglaan over Bussumse onderwerpen.

16.00 u. Slotconcert in de Evang. Lutherse kerk en sluiting door de voorzitter van T.V.E., waarna een slotborrel wordt aangeboden door het D.B.-T.V.E.

Ter gelegenheid van de Open Dag zal nummer 3 van deze jaargang van het tijdschrift van T.V.E. een Bussumnummer zijn met artikelen over onder meer de Wilhelminafontein door Mariet Piebes en Coby de Jong, het klooster Mariënburg door Eric Droogleever Fortuyn, de Naardense Algemene Begraafplaats aan de Amersfoortsestraatweg in Bussum door Martin Heyne en de Meentwijck-collectie.

 

Actueel

Jumbo-geschiedenisalbum

Donderdag 20 januari heeft burgemeester Han ter Heegde een bijzonder album in ontvangst genomen. Het is het resultaat van een initiatief van de nieuwe Jumbo-winkel aan het Julianaplein. Een werkgroep van de Historische Kring Bussum heeft dit plakplaatjes-album samengesteld. Klanten kunnen deze plaatjes bij hun boodschappen sparen.Het album bestaat uit 22 korte teksten met in totaal 176 plaatjes en beslaat tweehonderd jaar Bussumse geschiedenis.

Lees meer...

Foto van de maand

Januari 2022

Wij zouden graag weten of iemand dit huis herkent en er ons iets meer over kan vertellen. We denken zelf dat het in het Spiegel staat of heeft gestaan. Waarschijnlijk is het het rond 1900 gebouwd. Opmerkelijk is het houtwerk in de top van het dak, de bovenrand van de serre en het houten balkon.
Kunt u ons helpen, mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Eindejaarsgeschenk nu ook te koop

Alle leden van de Kring hebben gelijktijdig met het december nummer van het Bussums Historisch Tijdschrift het wandel-fietsboekje "Bussum bakermat van de Nederlandse televisie" in de bus gekregen. Met ingang van 2022 is het nu voor iedereen te koop. De kosten zijn € 7,50 incl porto. Bestellen kan per mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Lees meer...

Documentatiecentrum nog tot nader bericht gesloten

Helaas blijft ons documentatiecentrum ook in het nieuwe jaar nog gesloten in verband met de coronamaatregelen. Ala u vragen heeft kunt u ons mailen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij hopen u zo spoedig mogelijk weer volledig van dienst te kunnen zijn.

Ons digitaal archief echter kunt u via onze website te allen tijde bezoeken. 

We hebben 27 gasten en geen leden online