Home
Open Menu
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 13

Brinklaan 54, Café Delta

 

Eric Bor

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

bht38 1j01 
 Café Delta in 1905; aan het eind van de straat de gevel van Café Nassau

 

In 1783 werd op een driehoekig terrein tussen de Veerstraat, de Nassaulaan en de Brinklaan de herberg Het Zwaantje gevestigd, die in 1878 in bezit kwam van Jacob Bus. Hij vestigde er een café-restaurant; in de zaal die het pand rijk was vonden allerlei dorpsactiviteiten plaats.

  bht38 1j02t
 
 
Café The Corner in 1978, kort voor de sloop. Rechts de Veerstraat, in het midden de Nassaustraat. Op deze plek is nu het Veerplein

 

 In 1885 liet Bus de herberg slopen en kwam er een nieuw pand, dat ontworpen was door de architect J.F. Everts. In 1886 werd het café-restaurant geopend, dat werd genoemd naar de villa Delta, die even verderop lag en die zelf haar naam weer ontleende aan het driehoekige terrein tussen de Brinklaan, de Nassaulaan en de Veerstraat, waarop de villa stond. De foto dateert van 1905.

 


Eind jaren dertig werd de naam door de toenmalige eigenaar Piet Beugelaar, een enthousiast lid van voetbalclub BFC, veranderd in café The Corner. Een goede naam omdat het café op de hoek van de Veerstraat lag, maar ook omdat het mede door deze naam direct het stamcafé werd van BFC. Het pand werd in 1980 gesloopt om plaats te maken voor het Veerplein, met McDonalds en de Broektiek.

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 14

Brinklaan 66, Café-restaurant Nassau

 

Eric Bor

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

bht38 1k01 

In 1882 werd op de hoek van de Nassaulaan en de Brinklaan het koffiehuis De Valkenier van Louis Marie Versteeg gebouwd. Versteeg verkocht het pand in 1884 aan de toen 25-ja­rige Gijsbertus Bus, die getrouwd was met Geertruida Vrakking. Bus (verre familie van Jacobus Bus die destijds eigenaar was van Café Delta) liet het pand verbouwen, waarna het op 11 juni 1887 werd heropend als logement-café-restaurant Nassau.

bht38 1k02t   
 Tekening: Willem Zijlstra
 

 

In 1891 werd Harmonie Crescendo in het café opgericht. Caféhouder Bus was de eerste dirigent van Crescendo. Omstreeks 1905 maakte hij van het overdekte terras aan de zijde van de Nassau­laan een serre; het woord logement verdween toen van de gevel.
De foto dateert van die periode. In 1918 stopte hij met het bedrijf en verkocht het pand aan de bankiersfirma La Porte & Co, die in 1931 werd op­gevolgd door de Geldersche Credietvereeniging. Omstreeks 1960 kwam de witgoedfirma Steenman in het pand, die het in 1977 vrijwel geheel liet slopen en er een nieuw winkelpand van maakte. In dat pand zit nu de Etos.

 

 

 

bht38 1k03 
 De winkel van Steenman na de verbouwing van 1977

 

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 15

Brinklaan 77a, Herenmodezaak Noordman

 

Guusje Hent

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

bht38 1l01

 

 
bht38 1l02t 

In 1912 opende Bernard Noordman een herenmodezaak in Bussum in een nieuw groot pand op de hoek van de Brinklaan en de Havenstraat. Sinds 1905 had hij al een winkel in Hilversum. De firma had ongeveer 35 kleermakers in dienst en was het grootste modehuis van ’t Gooi.
Het filiaal in Bussum zou 55 jaar bestaan. In 1967 sloot het zijn deuren, de markt voor herenkleding was toen compleet veranderd.

 

bht38 1l03t   
   

 

 

 

 

Het pand kende vervolgens enkele kortstondige gebruikers. Er is in de jaren zeventig zelfs sprake van geweest het pand te slopen in het kader van het Centrumplan. In 1978 kwam er een vestiging in van Halfords, een zaak in auto- en fietsbenodigdheden. De gevel werd aan de moderne tijd aangepast, waardoor het aanzien compleet veranderde.
In 2016 werd Halfords gesloten. Nu is America Today er gevestigd, een zaak voor sportieve kleding. De gevel is in oude luister hersteld.

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 16

Brinklaan 87, Het oude raadhuis

 

Nol Verhagen

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

   bht38 1m01t
 
 Het Raadhuis in 1947
 

 

   bht38 1m02t
 
 De Nieuwe Brink, 2022

 

Tot 1961 werd het centrum van Bussum gesierd door een neo-renaissancistisch raadhuis, ontworpen door gemeente-architect J.H. Everts en geopend in 1884. Het was het eerste echte raadhuis van Bussum, dat door de aanleg van de spoorlijn aan de vooravond stond van een enorme bevolkingstoename: van 1300 inwoners in 1873 tot bijna 15.000 in 1914. Wanneer we er nu op de foto naar kijken zien we een pittoresk gebouwtje, maar voor het Bussum van die dagen was het een enorm gebouw, dat aanvankelijk dan ook tevens dienst deed als postkantoor, politiebureau, brandweerkazerne en gevangenis.

 

Al in 1906 moest het ingrijpend worden verbouwd en werden de nevenfuncties afgestoten. Bussum bleef maar doorgroeien, tot zo’n 30.000 inwoners in 1945. Begin jaren vijftig werd daarom de bouw van een nieuw gemeentehuis ter hand genomen, dat in 1961 werd geopend. Het oude raadhuis werd gesloopt, waarna het terrein nog jaren­lang braak bleef liggen. Uitein­delijk werd daar winkelcentrum de Nieuwe Brink gebouwd, een nogal brute ingreep in de oude dorpskern, die nog altijd wordt gezien als een planologische miskleun.

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 38, nummer 1 (april 2022), pag 17

Brinklaan, hoek Kerkstraat, Villa Gooilust

 

Nol Verhagen

 

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

 

  bht38 1n01t 
 
 Villa Gooilust in 1905
   
   bht38 1n02t
 
 Huize Brinkhof in 1963

 

Op de hoek van de Brinklaan en de Kerkstraat stond van 1876 tot 1966 villa Gooilust, gebouwd door architect G.H. Kuiper. Hij woonde er aanvankelijk zelf. Van 1884 tot 1901 woonde de familie Bahlmann er. De weduwe van Bahlmann liet in 1901 aan de Nieuwe ’s-Gravelandseweg 55 de nog bestaande villa Klein Gooilust bouwen. Gooilust werd eind 1901 gekocht door H.J. Vroom, een neef van W.H. Vroom, de compagnon van A.C.R. Dreesmann en medeoprichter van het concern Vroom & Dreesmann in Amsterdam. Dreesmann woonde een eindje verderop aan de Brinklaan, op nummer 136, in villa Looverhof.
De villa had een grote tuin met vijvers, die helemaal doorliep tot de Kapelstraat. In 1949 kreeg het pand een andere bestemming: de villa werd een bejaardenhuis en kreeg ook een nieuwe naam, Huize Brinkhof. In 1966 werd het pand gesloopt.
Op de plaats van de villa kwam in 1974 het eerste grote filiaal van Albert Heijn. Tien jaar later vertrok Albert Heijn naar de Veerstraat. Het pand aan de Brinklaan, of eigenlijk aan de Kerkstraat, werd nog even in gebruik genomen door de Stunthal, een supermarkt in zonweringsproducten, maar die hield het al snel voor gezien. In 1986 trok de schoenengroothandel Scapino in het pand. Er worden al jaren verwoede discussies gevoerd over herbestemming van het terrein.

Actueel

Wel en wee van een watertoren

De Bussumse watertoren staat weer in de steigers, voor 't eerst sinds de laatste oplevering in 2010. Toen werd de toren onderdeel van een duurzaam kantoorcomplex. Er is door harde wind flinke schade ontstaan, vooral aan de bovenkant. De watertoren staat sinds 1897 aan de Bussumergrindweg. Renovatie-werkzaamheden werden uitgevoerd in 1927 en in 1967. Bij die laatste klus werd de ommanteling van de bovenbouw vervangen en ontstond het befaamde 'horlogeknopje'.

Lees meer...

Foto van de maand

Mei 2022

Dit is  een foto van een villa van rond de vorige eeuwwisseling. Waarschijnlijk staat het huis in het Spiegel maar zeker is dit niet. Wat wel zeker is, dat de villa huisnummer 4 heeft, dat zien we namelijk op de gevel staan. Maar in welke straat staat dit huis met nummer 4?  Misschien weet u het antwoord. Graag uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

HKB Nieuws

Algemene  Ledenvergadering 2022

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op maandag 23 mei in de Remonstrantse Kerk aan de Koningslaan 2b te Bussum. Voorafgaand aan de vergadering verzorgt de Hilversumse amateur-historicus Kees Schipper, een lezing over de geschiedenis van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Programma:

19.30 u   Ontvangst
20.00 u   Lezing door Kees Schipper
21.00 u   Pauze
21.15 u   Algemene Ledenvergadering:
                   1. Opening
                   2. Vaststelling agenda            
                   3. Vaststelling notulen van de ALV van 29 september 2021
                   4. Vaststelling verslag van het bestuur over 2021 (zie Kringnieuws)
                   5. Verslag kascontrolecommissie
                   6. Vaststelling jaarrekening 2021 
                   7. Benoeming kascontrolecommissie 2022
                   8. Vaststelling begroting 2023
                   9. Rondvraag en sluiting
22.00 u   Afsluitende borrel

 

We hebben 85 gasten en geen leden online