Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 3 (december 1992) pag. 133-134

Het Fabius archief gevonden

Jan Hekkenberg

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Lezers van het Contactblad zullen met belangstelling de persberichten gelezen hebben over de ontdekking van het archief van A.N.J. Fabius (25 februari 1855 - 18 april 1921). Generaal-majoor Fabius is bekend geraakt door de publikatie van zijn boekje "Geschiedenis van een Honderdjarige", dat ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de gemeente Bussum (in 1917) werd geschreven. Hiervan zijn enige heruitgaven verschenen.

A.N.J. Fabius, zoon van de burgemeester van Naarden (G.C. Fabius), had naast zijn militaire carrière een ruime belangstelling voor geschiedenis en literatuur. Hij schreef ook over Naarden en als eerste stadsarchivaris van Naarden heeft hij (van 1883-1885) een gewaardeerde rol gespeeld, zoals in recente persartikelen is gememoreerd. Zijn eigen archief is toevallig ontdekt door de betrokkenheid van Fabius bij een studiefonds: "Het Generaal Van Heutszfonds". Dit was opgericht in 1905 ter huldiging van de generaal, de held van de Atjeh-oorlog. Het kontakt met de pupillen van het studiefonds werd onderhouden door generaal-majoor Fabius, die vanaf 18 £ebruari 1914 in een huis aan de Parklaan (vroeger genummerd 26 en 40; per 1 januari 1960 vernummerd in 46) heeft gewoond.

 

Tan Malaka

In 1915 was er ook een Indonesiër, die een toelage uit dit fonds ontving. Zijn naam was Ibrahim ("Iepie") Tan Malaka. Hij woonde eerst in Haarlem, waar hij een kweekschool opleiding volgde. Toen hij ziek werd en omdat hij slecht behuisd was, vond de zorgzame Fabius het beter, dat de jongeman naar Bussum kwam.
Tan Malaka werd later politiek aktief. Hij is enigszins vergeten geraakt, maar er zijn over hem een aantal studies verschenen, waaronder een proefschrift van Harry A. Poeze (uitgever Nijhoff 1976, 605 blz.). Tan Malaka heeft ook een autobiografie geschreven, waarin hij vertelt over zijn verblijf in Bussum met vermelding van Fabius en dr. Clinge Doorenbos. Het proefschrift van dr. Poeze bevat een apart hoofdstuk over het verblijf van Tan Malaka in Bussum (1916-1919). Bij de noten komt een verwijzing voor naar het A.N.J. Fabius-archief. Dr. Poeze vermeldt, dat hij hierin géén bijzonderheden over Tan Malaka had aangetroffen. De aanduiding van het bestaan van een Fabius-archief in dit proefschrift heeft evenwel tot de huidige opsporing geleid.

Dank zij de hulp van een Bussums lid van de familie Fabius, de heer J.C. Fabius, werd het mogelijk om mevrouw M.N. Wiemeyer-Fabius in Aerdenhout te benaderen. Na overleg met de heer Marcus van der Heide en de schrijver dezes, besloot mevrouw Wiemeyer-Fabius, de kleindochter van generaal-majoor A.N.J. Fabius, om het archief van haar grootvader (voormalig stads-archivaris van Naarden) voor het nageslacht aan het stadsarchief van Naarden te schenken.

 

INFORMATIE GEZOCHT

In een volgende uitgave van het Contactblad hoopt de schrijver dezes een bijdrage te leveren getiteld: "Tan Malaka in Bussum". Naspeuringen inzake deze periode (1916-1919) vinden nog plaats.Hij woonde op de Korte Singel 36 (bij de familie Koopmans) en op de Gooilandseweg 6 (bij de familie Drescher). Lezers die eventueel over informatie beschikken, worden verzocht kontakt op te nemen met de redaktie.

 

 

Actueel

Decembernummer bol van tv-geschiedenis

In het jaar dat de Nederlandse televisie zijn 70-jarig bestaan viert is het Bussums Historisch Tijdschrift helemaal aan dit jubileum gewijd. In het decembernummer dat er aan komt wordt die televisiegeschiedenis in Bussum vanuit diverse en soms heel verrassende invalshoeken benaderd. Er wordt ook aandacht besteed aan de vernieuwde QR-wandelroute door het oude tv-dorp.  Dit is nu echt een glossy die je op de salontafel of in de wachtkamer kunt neerleggen. Iedereen vindt daarin wel iets wat hij nog niet wist. Het is misschien ook een aardig eindejaarscadeautje.

Lees meer...

Foto van de maand

November 2021

De HKB  heeft deze foto binnen gekregen met de vermelding dat het om de Isaac da Costalaan gaat. De foto is in 1930 genomen. Wij zijn er, ondanks speuren, nog niet in geslaagd uit te vinden welke panden van de straat het betreft. Kunt u ons helpen.? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 142 gasten en geen leden online