Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 3 (december 1992) pag. 93-94

Jaarverslag 1992 Historische Kring Bussum.

de secretaris.

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 13 januari werd de heer C. van den Berg door mevrouw Ina de Beer ge├»nterviewd. Hij werkte in het automobielbedrijf "Autokluis" van zijn vader. De Algemene Ledenvergadering werd 17 februari  gehouden.

Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de gemeente Bussum werd op 1 mei een symposium in 't Spant gehouden onder de titel "Bussum in lijn met de toekomst". Sprekers waren o.m. prof.dr. D. de Jonge, Max van Huut, drs. J.F.M. Zonneveld en mevrouw Estourgie-Beyer. Heel veel mensen hebben deze boeiende lezingen bijgewoond.
Mevrouw v.d. Sleesen had een mooie tentoonstelling over de Brinklaan samengesteld, die door velen werd bekeken in de naast 't Spant gelegen bibliotheek.
Aan de uitgave van het jubileumboek "In Bussum kan alles ..." hebben veel mensen hun medewerking verleend. Het is een interessant en historisch verantwoord boek geworden.
Op 3 juni hield de heer G.M. Langemeijer een causerie over vele aspecten van historisch onderzoek.
Op 4 november stelde mevrouw Katja Bossaers, provinciaal consulente regionale geschiedbeoefening voor Noord-Holland zich voor. Zij sprak over de vele historische verenigingen in de provincie en hun onderzoeken.
Het bestuur kwam op gezette tijden bijeen voor het bespreken van nieuwe en lopende zaken.

Velen willen wij danken voor hun medewerking op velerlei gebied: degenen die kopij aanleverden voor ons Contactblad, het typewerk deden en het blad bezorgden, degenen die in de werkgroepen zitten, de documentatieafdeling draaiend houden, de zaal klaarmaken voor de ledenbijeenkomsten en koffie zetten en alle anderen die zich inzetten voor de Historische Kring. Het ledental is het afgelopen jaar gestegen van 280 naar 324. We kunnen terugzien op een goed jaar met vele aktiviteiten.

 

Van het bestuur

Geachte leden,
Op donderdag 25 maart hopen wij onze algemene ledenvergadering te houden in de openbare bibliotheek aan de dr. A. Kuyperlaan naast 't Spant. De vergadering begint om 20.00 uur. Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.

AGENDA
1. Opening.
2. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering van 17 februari 1992.
3. Jaarverslag van de secretaris over 1992.
4. Jaarverslag 1992 en begroting 1993 van de penningmeester.
5. Verslag kascontrolecommissie over 1992 en benoeming nieuwe kascontrolecommissie voor 1993.
6. Vaststellen contributie.
7. Rondvraag.

 

DATA VAN AKTIVITEITEN IN 1993
Woensdag 13 januari 1993 * nieuwjaarsreceptie
Donderdag 18 februari * ledenbijeenkomst
Donderdag 25 maart * jaarvergadering
Maandag 24 mei ledenbijeenkomst
Woensdag 22 september ledenbijeenkomst
Woensdag 10 november ledenbijeenkomst
* om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Dr. Abr. Kuyperlaan.

 

 

Actueel

Decembernummer bol van tv-geschiedenis

In het jaar dat de Nederlandse televisie zijn 70-jarig bestaan viert is het Bussums Historisch Tijdschrift helemaal aan dit jubileum gewijd. In het decembernummer dat er aan komt wordt die televisiegeschiedenis in Bussum vanuit diverse en soms heel verrassende invalshoeken benaderd. Er wordt ook aandacht besteed aan de vernieuwde QR-wandelroute door het oude tv-dorp.  Dit is nu echt een glossy die je op de salontafel of in de wachtkamer kunt neerleggen. Iedereen vindt daarin wel iets wat hij nog niet wist. Het is misschien ook een aardig eindejaarscadeautje.

Lees meer...

Foto van de maand

November 2021

De HKB  heeft deze foto binnen gekregen met de vermelding dat het om de Isaac da Costalaan gaat. De foto is in 1930 genomen. Wij zijn er, ondanks speuren, nog niet in geslaagd uit te vinden welke panden van de straat het betreft. Kunt u ons helpen.? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 93 gasten en geen leden online