Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 3 (december 1992) pag. 91-92

Van de voorzitter

Arie Gouka

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Dames en heren leden van de Historische Kring Bussum,

1992 ligt alweer bijna achter ons als u deze uitgave van het verenigingsblad ontvangt. Reden voor mij om, vooruitlopend op onze jaarvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 25 maart, alvast achteruit te kijken en om u te betrekken bij de plannen voor 1993.

1992 was voor de vereniging een druk en succesvol jaar. Veel tijd en aandacht hebben we als vereniging gestoken in de viering van het 175-jarig bestaan van de gemeente Bussum. Het door ons samengestelde jubileumboek "In Bussum kan alles ..."  is goed verkocht, terwijl het door de vereniging en de gemeente Bussum georganiseerde symposium "Bussum in lijn met de toekomst" goed werd bezocht. Ondertussen groeide de stroom materiaal die aan de vereniging werd afgestaan en schakelde de werkgroep documentatie over op een nieuw systeem van archievering. De andere werkgroepen boekten ook gestaag voortgang; tijdens de jaarvergadering zult u daarover worden ingelicht. Ons Contactblad kreeg dit jaar een ander uiterlijk en het ledental overschreed de drempel van 300 leden. Toen ook nog de gemeente ons ruimte aanbood in het te verbouwen pand Huizerweg 54, konden we terecht van een succesvol jaar spreken.

Een en ander betekent echter wel dat, als we in 1993 alles willen realiseren wat op ons afkomt, we dringend de hulp van nog meer aktieve leden nodig hebben. Voor 1993 liggen namelijk de volgende aktiviteiten in het verschiet:
1. Kan de H.K.B. inventariseren welke grafmonumenten in Bussum beschermd zouden moeten worden vanwege hun vorm of de persoon?
2. Kan de H.K.B. in 1993 samen met de gemeente Bussum iets organiseren op de Open Monumentendag?
3. Kan de H.K.B. samen met het Gilde een reizende tentoonstelling voor de scholen maken in verband met het Europees Jaar van de Ouderen? Het onderwerp zou de veranderingen op terreinen van sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden, gezondheidszorg en dergelijke zichtbaar moeten maken.

Als u een van deze bovenstaande projekten interessant vindt en overweegt daaraan deel te nemen, neemt u dan even kontakt op met mij of met een ander bestuurslid. Zonder u lukt het niet! Ook een eventuele verhuizing naar de Huizerweg zal veel inspanning vergen van met name leden van de werkgroepen en van het bestuur, maar er is natuurlijk altijd plaats voor andere aktieve leden. Ik schrijf niet per ongelijk de eventuele verhuizing, want het is pas definitief als daadwerkelijk de overeenkomst kan worden getekend en wij duidelijkheid hebben over het gebruik en de huurprijs.

Wel ziet het aanbod er aantrekkelijk uit. Als alle plannen doorgaan, dan krijgt de H.K.B. de beschikking over de grote zaal van 60 vierkante meter in het villagedeelte aan de voorkant op de begane grond. In deze zaal zouden we ons "werk"archief kunnen neerzetten, onze werkzaamheden kunnen uitvoeren en een "oudheidkamer" kunnen inrichten. Daarnaast zou deze ruimte voor vergaderingen, ook van andere gebruikers, geschikt gemaakt moeten worden. Het is dus de bedoeling dat dit lokaal een multi-funktioneel karakter krijgt. Dat betekent dat er extra eisen moeten worden gesteld aan hoe we materiaal kunnen exposeren, bijvoorbeeld door de aanschaf van vitrinekasten. Daarnaast zullen er goede afspraken met andere medegebruikers gemaakt moeten worden. Ondanks enige voorzichtigheid mijnerzijds, is het bestuur echter wel zo optimistisch dat we een werkgroepje hebben gevormd om over de inrichting na te denken en een begroting op te stellen, opdat we alvast achter voldoende financiële middelen aan kunnen gaan. Als de plannen doorgaan, kunnen we zodoende in ieder geval snel met de direkt betrokkenen de verhuizing effektuëren.

De verhuizing zou de bekroning zijn van ons tienjarig bestaan in 1993. U begrijpt, dat wij dat jubileum niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. Ondertussen zijn al de volgende ideeën bij mij binnengekomen:
* de uitgave van tien prentbriefkaarten met foto's van oud Bussum uit de documentatie van de Historische Kring.
* de uitgave van een kaart van Bussum waarbij een boekje/vouwblad met historische wetenwaardigheden.
Hierop aangegeven een aantal historische wandelroutes (zoals de Spieghelwandeling van mevrouw N. Langemeijer). Routes langs plaatsen, waar historisch interessante gebouwen staan of hebben gestaan, waar bekende personen hebben gewoond etc.. De bij de plaatsen op de kaart behorende historie vermelden in een vouwblad of boekje.
* Een boekje met daarin een aantal aardige artikelen uit de Contactbladen die in de afgelopen periode verschenen zijn. Leuk voor nieuwe leden, andere belangstellenden en voor de leden die in recente jaren lid zijn geworden en niet alle Contactbladen hebben gelezen.

Heeft u ook ideeën en wilt u aan het jubileum meewerken? Geef dit dan op aan het bestuur of maak het bekend tijdens de jaarvergadering!

U ziet wel: onze vereniging is springlevend en heeft zich de afgelopen 10 jaar een vaste en gewaardeerde plaats in de Bussumse samenleving veroverd. Dat kon alleen worden bereikt door de inspanningen van veel enthousiaste leden, die in deze aktiviteiten een zinvolle vrije-tijdsbesteding hebben gevonden. Een vrijetijdsbesteding met een hoog maatschappelijk rendement! Minstens vijf nieuwe aktiviteiten staan voor 1993 op het programma. Aktiviteiten die slechts kunnen slagen als nieuwe leden zich hiervoor mede gaan inzetten. Een goed voornemen voor 1993: pak een aktiviteit van uw vereniging aan.

 

 

Actueel

Decembernummer bol van tv-geschiedenis

In het jaar dat de Nederlandse televisie zijn 70-jarig bestaan viert is het Bussums Historisch Tijdschrift helemaal aan dit jubileum gewijd. In het decembernummer dat er aan komt wordt die televisiegeschiedenis in Bussum vanuit diverse en soms heel verrassende invalshoeken benaderd. Er wordt ook aandacht besteed aan de vernieuwde QR-wandelroute door het oude tv-dorp.  Dit is nu echt een glossy die je op de salontafel of in de wachtkamer kunt neerleggen. Iedereen vindt daarin wel iets wat hij nog niet wist. Het is misschien ook een aardig eindejaarscadeautje.

Lees meer...

Foto van de maand

November 2021

De HKB  heeft deze foto binnen gekregen met de vermelding dat het om de Isaac da Costalaan gaat. De foto is in 1930 genomen. Wij zijn er, ondanks speuren, nog niet in geslaagd uit te vinden welke panden van de straat het betreft. Kunt u ons helpen.? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 182 gasten en geen leden online