Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 2 (september 1992) pag. 59-61

Van Gogh en Bussum (aanvulling)

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Op het artikel over Van Gogh en Bussum in het Contactblad nummer 2 uit september 1991 kan het volgende worden aangevuld.

Van Deyssel

Van Deyssel schreef eind juni, begin juli 1946 een (in portefeuille gebleven) schets "Van Gogh", bestemd voor Elseviers Weekblad. Centraal hierin stelde hij het boek van Bremmer "Over Van Gogh" van 1911. Harry Prick publiceerde naar aanleiding van deze vondst in het Van Deysselarchief in Maatstaf jrg. 34, nr. 3 in 1986 een artikel "Lodewijk van Deyssel over Vincent van Gogh". Vandaar nog enkele aanvullende gegevens. Van Deyssels neef en vriend, de componist Diepenbrock, had Van Deyssel in 1892 erop geattendeerd dat hij bij de Wed. Van Gogh het hele huis vol van Vincenten had gezien (brief van 10-8-1892). Ook Van Deyssel schrijft: "op zolder alle of nagenoeg alle, later bekende werken van Vincent van Gogh". De handelswaarde was toen gemiddeld twintig gulden per stuk.

Van bijzondere betekenis is, dat Jo Bonger hem in oktober 1892 een aantal brieven van Vincent aan haar man stuurt: "Ik stel het op hooge prijs uw opinie er over te horen". Op 26 oktober schrijft Van Deyssel terug: "over de brieven hoop ik u nader te spreken of te schrijven". Jammer genoeg is Van Deyssels visie een mondelinge aangelegenheid geworden. Wel beijverde Van Deyssel zich in mei 1895 bij zijn Londense kennis en vriend Jacob Grein, om in Londen een aantal Van Goghs geëxposeerd te krijgen, zonder succes overigens.

Jeanne Reyneke van Stuwe heeft, zo meldt Prick ook, haar herinneringen aan Huize Helma beschreven in De Nieuwe Gids van maart 1932. Voorts is er nog een brief van Kloos aan Jo in het Letterkundig Museum d.d. 11-10-1898, waarin we lezen: "Als ik mag, kom ik spoedig weer eens bij u, na den eten. Ik heb voor den kleinen Vincent een heleboel postzegels gekregen, waarmee ik hoop hem te kunnen pleizieren". Om met Van Deyssel te eindigen: ook hij schrijft over de hartelijkheid en vriendelijke oplettendheid van Jo Bonger tijdens hun ontmoeting in augustus 1898 in Noordwijk, waar hij Vincent als een gebruind matroosje aan zee zag spelen.

Op de volgende pagina's is het hierboven genoemde artikel van Jeanne Reyneke van Stuwe afgedrukt. Haar herinneringen aan Huize Helma en mevrouw J. van Gogh-Bonger zijn beschreven in De Nieuwe Gids van maart 1932.

 

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 88 gasten en geen leden online