Home
Open Menu
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 1 (april 1992) pag. 3

Gemeente Bussum 175 jaar en de Historische Kring Bussum.

Arie Gouka

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Geachte leden,
Gedurende nu al weer bijna 2 jaar heb ik u regelmatig geïnformeerd met betrekking tot de plannen die wij als vereniging hebben ontwikkeld in verband met het feit dat de gemeente Bussum dit jaar 175 jaar een zelfstandige gemeente is. Ondertussen ligt het boek dat wij als vereniging hebben samen- gesteld in de boekhandel voor de prijs van f 29,90. Leden die dit boek hebben besteld via onze vereniging hebben het boek voor f 19,90 kunnen kopen. Zolang de voorraad strekt, kunt u proberen voor deze gereduceerde prijs een exemplaar in uw bezit te krijgen. Dat kan alleen op vrijdagmiddag bij de werkgroep documentatie (bibliotheek, Dr. Abraham Kuyperlaan 5, van 14.00 tot 17.00 uur). Wij hopen natuurlijk dat het boek als een belangrijke aanvulling wordt gezien op de reeds verschenen boeken over ons dorp. Belangrijker echter nog achten wij het dat het boek de interesse voor Bussum stimuleert en de kennis doet toenemen. Dat is immers zo ongeveer de doelstelling van onze vereniging. Daarnaast hopen wij dat het boek een goede opstap vormt voor het op 1 mei 1992 door ons, samen met de gemeente Bussum georganiseerde symposium over de toekomst van Bussum. Het is beslist de moeite waard om hier naar toe te gaan. Ik hoop dan ook dat vele leden een kaart voor het symposium ad f 10,-- kopen. Dit kan zowel bij het gemeentehuis, de V.V.V. en theater 't Spant. Als het goed is heeft u ondertussen uitvoerige informatie over dit symposium bij u in de bus gekregen. Zoniet, dan kunt u een exemplaar van het voorlichtingsblad van de gemeente Bussum alsnog bij het gemeentehuis ophalen.

Het bestuur had nog een andere doelstelling voor ogen toen al deze aktiviteiten werden ondernomen: namelijk ledenwerving. Ook daarmee gaat het de goede kant op. Voor het eerst hebben we de grens van 300 leden kunnen doorbreken en zijn we inmiddels al weer een flink eind op weg naar de 400 leden. Dit aantal hopen we eind 1992/begin 1993 te bereiken. In 1993  bestaat de Historische Kring alweer 10 jaar en ook dat feit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarover echter meer nieuws in een volgend nummer. Nu wil ik besluiten met het bedanken van alle leden (en niet-leden) die het mogelijk hebben gemaakt dat we de ambitieuze plannen, zoals hierboven geschetst, hebben kunnen uitvoeren. Plannen die niet ten koste zijn gegaan van het reguliere verenigingswerk zoals de afdeling documentatie (de documentatie groeit in rap tempo aan), het Contactblad (zoals u kunt zien geheel vernieuwd) en de lezingen (in juni alweer de volgende lezing). Het spreekwoord "vele handen maken licht werk" lijkt zo wel bij uitstek van toepassing op onze vereniging. Het is een voorrecht van een dergelijke vereniging voorzitter te mogen zijn.

 

Actueel

Dorpslied voor Bussum van Jules de Corte

Wijlen Jules de Corte maakte eind jaren zeventig een dorpslied voor Bussum. We kenden tot nu toe alleen de tekst, maar na een oproep kregen we via via een opname van een uitvoering ervan in een arrangement van Freddy Golden en zijn orkest. Die vertolking was op Koninginnedag 1979 in een uitzending van de Tros vanuit theater 't Spant in Bussum. Het werd gezongen door Helen Gaasbeek en ene Wilma. Jules de Corte was liedjesschrijver, componist, zanger en pianist. Hij was blind en overleed in 1996 op 71-jarige leeftijd. HIER de muziek met bijgaand de tekst.

Foto van de maand

December 2021

Op deze foto zien we een rij villa’s, die rond de vorige eeuwwisseling zijn gebouwd. Kenmerkend zijn de erkers, deze behoeven niet allemaal bewaard te zijn gebleven. Van belang is ook de bomenrij, die niet langs de rijweg staat maar vlak langs de tuingrens. Ook de bomen komen nu waarschijnlijk niet meer voor. Het kan zowel in Naarden als in Bussum zijn. Ondanks speurwerk zijn wij er niet in geslaagd de foto van een onderschrift te voorzien. Weet u waar dit is? Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vorderingen rond ingang documentatiecentrum

IngangHKB KopieHet documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum is hopelijk nog deze week weer normaal toegankelijk. Volgens de uitvoerder maken de renovatie-activiteiten rond NS-station Naarden Bussum dat weer mogelijk. De komende dagen worden bouwhekken weggehaald. Het is verder de bedoeling dat begin volgend jaar de toegang tot de HKB compleet wordt vernieuwd. De hellingbaan en het bordes worden breder gemaakt. De afgelopen weken was de toegang naar het DC vrijwel helemaal belemmerd.(foto Jaap van Hassel)

Veel interesse voor lezingen over Van Eeden en Walden

Lezingen van HKB-vrijwilliger Klaas Oosterom over 'Frederik van Eeden en de kolonie Walden' hebben veel belangstelling getrokken. Helaas heeft hij maar een van drie lezingen voor de Volksuniversiteit Het Gooi kunnen houden. Die was op twee november. Latere eveneens volgeboekte bijeenkomsten moesten wegens coronamaatregelen worden afgelast. Die zullen op een later moment in de Bussumse bibliotheek worden gehouden. De verwachting is dat dit wel volgend jaar zal worden. Op het programma staat dan ook een gegidste fietstocht langs locaties die te maken hebben met Van Eeden en de kolonie Walden. Die tocht is nog steeds voorzien voor zaterdagmorgen 19 maart.

We hebben 36 gasten en geen leden online