HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (maart 1987) pag 39+42


Agenda activiteiten t/m september 1987

Els Witteveen

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

HISTORISCHE KRING BUSSUM: Openbare Bibliotheek Dr. A. Kuyperlaan 5
6 april: Lezing over "geboortesterfte en armoede in het Gooi rond de eeuwwisseling". Spreker Prof. dr. J.H. van Stuyvenberg. Aanvang 20.00
Verdere bijeenkomsten op 10 juni, 7 sept en 11 okt.
t/m 31 mrt: Expositie "Het verleden van de Huizerweg."
maand mei: Expositie "Bussumse Boekhandels en Uitgeverijen"
De exposities zijn samengesteld uit de collectie van het Documentatiecentrum en uit privécollecties van leden van de HKB.

Het DOCUMENTATIECENTRUM van de HKB is voortaan geopend op: woensdagmiddag van 14.00 tot 17.30 en vrijdag van 14.00 tot 17.50 en 19.00 tot 21.00

Voortdurend: in Expositieruimte "TER SCHURE" Brinklaan 146B, "Gebruiksvoorwerpen en kleding van rond de eeuwwisseling" Geopend do. en zat. van 10.00 tot 16.00

VOLKSUNIVERSITEIT NAARDEN/BUSSUM Brinklaan 117 tel. 30539
28 april: Excursie "Langs Amsterdamse 17e en 18e eeuwse woonhuizen, met bezoek aan Amsterdams Historisch Museum.

7 mei: VITUSKERK Bevrijdingsconcert Optreden van "Oeral Kozakkenkoor" aanvang 20.15
Organisatie: 'Werkgroep Behoud, gebruik en restauratie van de Vitus'.
Voor juni, juli en augustus kan het activiteitenprogramma van de Vituskerk worden opgevraagd bij Mevr. Wennink tel. 12596 en bij de plaatselijke VVV.

18 juni t/m 30 aug: in KUNSTENAARSCENTRUM DE VONK Nassaulaan 43
Expositie Beeldende Kunst in het kader van "Toer-in Noord-Holland" Organisatie Culturele Raad Noord-Holland en plaatselijke VVV.

t/m 24 mei: in TEYLERS MUSEUM HAARLEM Spaarne 16
Expositie "De portretkunst van Jan Veth" t.g. waarvan verschenen is het boek 'Jan Veth, beeldend chroniqueur van een bewogen tijd' [met veel ongepubliceerde correspondentie en onbekend biografisch materiaal], samengesteld door Mevr. F. Bijl de Vroe-Verloop; uitg. Thomas Rap ƒ 40,-

23 mei: Open dag STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM in Muiden, programma met lezingen en diverse excursies.
Opgaveformulier te vinden in meinummer TVE/VVG.

CULTUREEL CENTRUM DE VAART Vaartweg 163 Hilversum tel. 035-292835
Exposities van het 'Goois Museum':
t/m 20 april: "Speels goed uit eigen bodem van prehistorie tot 1600."
25 april tot 31 mei: Purmerend's aardewerk.
20 juni tot 23 aug. "De Hilversumse kunstenaar Jan van Ravenswaay" (1789–1868) [Bruiklenen voor deze expositie worden gaarne in ontvangst genomen]

HISTORISCHE KRING "ALBERTUS PERK"
22 april: Lezing over "De Gooise natuur" door hr. J. van Vlaanderen
27 mei: Lezing "De Joodse gemeenschap in Hilversum"
30 mei: Archeologische en natuurhistorische excursie naar Gooise heide

HISTORISCHE KRING BAARN Inl. Mevr. Grootendorst tel. 02154-13133
8 april: Lezing "Prinses Marianne" Spreker: Mevr. Marx-Ankum
29 april tot 5 mei: Expositie "Het 50-jarig huwelijk van Juliana en Prins Bernhard". Brinkstraat 15 te Baarn.

HISTORISCHE KRING BLARICUM (i.e. lustrumviering)
9 tot 23 mei: Expositie "Blaricumse kunstenaars", Plaats: Gemeentehuis Blaricum.
Officiële aanbieding van het boek "De kolonie" door Mevr. Pos-Boersen.
Verdere inlichtingen over de Lustrumviering: Hr. A. van Keulen tel. 83857

STICHTING HUIZER MUSEUM / HISTORISCHE KRING HUIZEN
23 tot 28 maart: Expositie "Het Huizer kind 1900–1925". Plaats Bejaardencentrum "Voor Anker".
24 maart: Diapresentatie over "Paleis Soestdijk". Bijeenkomst in "De Boerderij". Aanvang 8 uur.

STICHTING COMITE OUD MUIDERBERG Inl. drs. Duindam. Tel. 020-445252
14 maart: Prentbriefkaarten ruilbeurs. Plaats: De Ruyver Muiderberg. Van 10.00 tot 16.00 uur,
25 en 26 sept: 4e Historisch wetenschappelijk symposium "De Hollandse stad in de 13e eeuw". Plaats: Rechthuis aan de Brink te Muiderberg.

HISTORISCHE KRING WEESP Inl. Hr. C. Drayer tel. 02940-11261
26 aug: Viering in het Muiderslot van het 10-jarig bestaan van de Historische Kring
27 aug tot 3 sept: Expositie "Weesp tussen de grachten".

 

 

 

 

Actueel

Raadsdebat Villa Eikenhof

De toekomst van de ‘Van Gogh-villa' Eikenhof aan de Regentesselaan is voorlopig nog ongewis. Dat valt op te maken uit een reactie van wethouder Alexander Luijten. In een motie van meer partijen is gevraagd te onderzoeken of de villa die eerder bewoond is geweest door Jo Bonger, de schoonzuster van Vincent van Gogh, behouden kan blijven en (monumentale) bescherming kan verkrijgen om het ook voor de langere termijn te behouden en hiertoe zo mogelijk besluitvorming in gang te zetten. De wethouder noemde de motie een aanmoediging voor het streven om dit soort monumenten zoveel mogelijk te behouden. Maar hij wees er op dat een onderzoek nodig is om tot een zorgvuldige afweging te komen tussen het publieke belang en de belangen van de eigenaar die het pand wil slopen om plaats te maken voor nieuwbouw. Volgens de wethouder kan over een eventuele beschermde status niet vandaag of morgen een besluit  worden genomen. 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

 

We hebben 140 gasten en geen leden online