HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (maart 1987) pag 25


Het beeldje van "De Kleine Johannes"

J. Wurster (Jr.)

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

      
   

 

Dit beeldje van "De Kleine Johannes", de hoofdpersoon uit het gelijknamige symbolische sprookje van Frederik van Eeden, is in feite een monument ter ere van de schrijver.

 

Het werd onthuld op 17 juni 1950 door Dr. Arnold Saalborn, toenmaals neerlandicus en docent aan de Gooische HBS te Bussum. Hij was voorzitter van het comité dat zich had beijverd voor de totstandkoming van dit gedenkteken, een creatie van Mevrouw M. Hudig-Heldring. Als plaats werd na ampele overweging gekozen voor het J.H. Biegel-plantsoen bij de Kom van Biegel, ongeveer tegenover de villa waar Van Eeden woonde alvorens later naar "Walden" te verhuizen.
Daar heeft het gestaan van 1950 tot 1975. Het materiaal was Franse kalksteen, een materiaal zeer gevoelig voor weersinvloeden en kwetsbaar. Na verschillende beschadigingen tengevolge van vorst, maar ook moedwillige vernielingen, werd tenslotte besloten tot verplaatsing naar de Ontmoetingsruimte van het Gemeentehuis te Bussum. Hier staat het weer opgesteld, na de restauratie van 1976/77 en in '80/81 in brons uitgevoerd, op de sokkel de Woorden "Waar de mensheid is en haar weedom, daar is mijn weg".

 

 

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes.
Voor de Open Monumentendag op 12 september is samenwerking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileumprogramma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om met de Historische Kring Bussum de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Juli 2020

    

Wat zien wij hier? Waar is deze ingebouwde woning te bewonderen in Bussum? Of is de bewuste woning inmiddels gesloopt? Weet u hier iets over te melden, de HKB hoort het graag! 

 

Reacties vorige foto van de maand

Helaas zijn wij niet veel wijzer geworden, blijkbaar is de locatie lastig te herkennen. Wij wachten rustig af of er alsnog een goede suggestie komt.

We hebben 77 gasten en geen leden online