HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (maart 1987) pag 25


Het beeldje van "De Kleine Johannes"

J. Wurster (Jr.)

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

      
   

 

Dit beeldje van "De Kleine Johannes", de hoofdpersoon uit het gelijknamige symbolische sprookje van Frederik van Eeden, is in feite een monument ter ere van de schrijver.

 

Het werd onthuld op 17 juni 1950 door Dr. Arnold Saalborn, toenmaals neerlandicus en docent aan de Gooische HBS te Bussum. Hij was voorzitter van het comité dat zich had beijverd voor de totstandkoming van dit gedenkteken, een creatie van Mevrouw M. Hudig-Heldring. Als plaats werd na ampele overweging gekozen voor het J.H. Biegel-plantsoen bij de Kom van Biegel, ongeveer tegenover de villa waar Van Eeden woonde alvorens later naar "Walden" te verhuizen.
Daar heeft het gestaan van 1950 tot 1975. Het materiaal was Franse kalksteen, een materiaal zeer gevoelig voor weersinvloeden en kwetsbaar. Na verschillende beschadigingen tengevolge van vorst, maar ook moedwillige vernielingen, werd tenslotte besloten tot verplaatsing naar de Ontmoetingsruimte van het Gemeentehuis te Bussum. Hier staat het weer opgesteld, na de restauratie van 1976/77 en in '80/81 in brons uitgevoerd, op de sokkel de Woorden "Waar de mensheid is en haar weedom, daar is mijn weg".

 

 

 

Actueel

BHT december

Het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift is verschenen. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 253 gasten en geen leden online