HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (maart 1987) pag 15-16


Literaire tentoonstelling november 1986

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Naar wij in het vorige Contactblad Jaargang 3 nummer 1 (oktober 1986), pp. 1 meedeelden zou Documentatie „voor een vrolijke noot” zorgen. Welnu, Hans Mobach speelde bij de opening op de piano de Concordia Mars Souvenir de Bussum van Camillo Cavallazi, waarna Jan Dijkema het (reeds in het vorige nummer afgedrukte) Dorpslied voor Bussum  met ons instudeerde. Daartoe had hij een bandje, aanwezig op het gemeentehuis, afgeluisterd en de melodie op papier gezet [zie partituur).

Beide 'musici' waren afkomstig van het Willem de Zwijgercollege, zodat er met inleider Rudolf Geel en Marcus van der Heide erbij sprake was van een "Willem de Zwijger-reünie", aldus de heer Van Berkel in zijn inleidende woorden bij het muzikale gedeelte. Geel is namelijk oudleerling, Van der Heide, wiens boek Bussum door schrijversogen als leidraad voor de tentoonstelling diende, ouddocent van Het Willem.

Rudolf Geel verraste vervolgens met een futuristisch verhaal over een literaire tentoonstelling in het jaar 2086 [zie Schrijvers in Bussum in dit contactblad].

Het letterkundig aspect van de historie van Bussum, belichaamd in een overzicht van leven en werk van 31, reeds overleden, auteurs trok welgeteld een aantal van 724 bezoekers, onder wie een zestal klassen van het Goois Lyceum, die rondgeleid werden. Het receptieboek/gastenboek geeft een aantal curieuze opmerkingen en zelfs aanvullingen op het literaire vlak, enige onbekende Bussumse auteurs.

Als blijvende herinnering aan de tentoonstelling is de stof verwerkt in een fors gedenkboek, waarin alle teksten met het meeste illustratiemateriaal.

De Bussumse dichter Hugo Huygen had op een affiche een gedicht geprikt, dat wij hierbij aan de vergetelheid ontrukken.

Lezen is reizen
Een boek biedt als een reis een veld met wegen,
je kunt een nieuwe wereld zelf ontdekken.
maar ook verloren beelden die nog trekken.
Goed lezend kom je ook jezelf weer tegen.

Een korte impressie van de tentoonstelling staat in het blad
TVE/Vrienden van het Gooi, Jaargang 5, nr. 1 (febr. '87), pag. 40

Tenslotte nog een foto van Rudolf Geel, amicaal naast de grote uitgever Van Dishoeck vóór het paneel van Schimmel, de eerste auteur die zich in 1879 in Bussum vestigde. In zijn villa Anna's Hoeve (zie paneel) trok later de uitgeverij Van Dishoeck.

 

 

 

Actueel

Open Monumenten Dag 2020

Dit jaar komt er in Bussum toch een Open Monumentendag! Het thema is 'Leermonumenten'. Door de corona situatie was het lange tijd onzeker of de Historische Kring Bussum op 12 september een programma kon maken op een locatie in aanwezigheid van publiek. Gelukkig zijn sinds 1 juli de corona maatregelen zodanig gewijzigd dat een ‘live’ programma mogelijk is. Dit wel met inachtneming van het ‘1,5 meter afstand houden’ en hanteren van looproutes. 

Voor de Open Monumentendag op 12 september is samen-werking gezocht met het Willem de Zwijgercollege, een bekend ‘leermonument’ in Bussum. Deze school bestaat in 2020 honderd jaar en was –vóór corona- bezig een jubileum programma voor te bereiden. Een groot deel daarvan wordt opgeschoven naar volgend jaar, maar de school is bereid om samen met de HKB de Open Monumentendag te organiseren. Houd voor meer informatie deze website in de gaten ! 

Foto van de maand

Augustus 2020

08 2020t

Wederom een foto uit het archief  'Onbekend'  van de HKB.
Een reeks foto's waar we geen afkomst, adres óf situatie in het Bussumse op kunnen plakken! Je kunt je hierbij zelfs afvragen of deze villa wel in Bussum staat ....? 

Kunt u ons verder helpen, waardoor ons archief nóg completer wordt, wij vernemen dat heel graag.

.

We hebben 83 gasten en geen leden online