HOME HKB
Open Menu

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 32-33


AGENDA ACTIVITEITEN tot februari 1987

van de redactie

Klik hier voor de PDf versie van dit artikel

 

HISTORISCHE KRING BUSSUM

3 november t/m 21 november: Expositie "Bussumse schrijvers" Officiële opening op 3 november in de nieuwe Openbare Bibliotheek Brinklaan. Aanvang: 20.00 
8 december: Lezing met dias "Hoogtepunten uit de restauratiewerkzaamheden door Jan Verhoeven. [Zie ook pg. 29/30 1 ] Openbare Bibliotheek Dr. A. Kuyperlaan 5. Aanvang 20.00 

   

Het Documentatiecentrum van de Historische Kring in de Bibliotheek aan de Dr Kuyperlaan is voortaan geopend op maandag en donderdag van 10.00 tot 12.00  Bezichtiging / raadpleging van verzamelde voorwerpen, foto's , boeken enz. Aanvullende Bussumse realia zijn welkom en kunnen gefotografeerd/gekopieerd worden. Een ieder is hartelijk welkom.

   

Voorlopig in 1986/87 in Expositieruimte "Ter Schuure" Brinklaan 146b
Gebruiksvoorwerpen, kleding etc van rond de eeuwwisseling met o.a. collectie toneelkleding en attributen. Geopend do en zat van 10.00 tot 16.00

20 december Vituskerk Interkerkelijke Volkskerstzangviering. Tevens wordt rondom de kerk door de Werkgroep 'Behoud en restauratie St.Vituskerk' een "Kerstmarkt" georganiseerd. Aanvang van de Kerstzang 19.30

 

STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM

10 jan: "Nieuwjaarsbijeenkomst" voor donateurs en belangstellenden in het Rechthuis te Ankeveen. Aanvang 15.00 uur.

 

HISTORISCHE KRING BAARN Bijeenkomsten in 't Trefpunt Kerkstraat. Aanvang 20.00
14 okt: Lezing over een in 1749 bij de kust van Engeland vergaan V.O.C.-schip. Spreker: Hr. K. Ter Laan, medewerker van de Stichting V.O.C.-schip.
11 nov: Lezing over de watergeuzenn. Spreker: Dr. J.A.C. de Mey.

 

HISTORISCHE KRING BLARICUM Bijeenkomst in het Vitusgebouw. Aanvang 20.00
28 nov: Een genealogische avond over "Blaricumse geslachten".

 

HISTORISCHE KRING HUIZEN   Bijeenkomst in de "Boerderij". Aanvang 20.00
20 nov: "Ruilbeurs" van allerlei historische zaken.
In samenwerking met de Huizense Historische Kring is de Stichting Huizer Museum ontstaan. De basis voor het museum vormt de mooie col1ectie"Huizer Klederdrachten".

 

SINGER MUSEUM LAREN
11 t/m 14 nov: Kunstveiling "Larense en Gooise schilders e.a.".
Antiekveiling: meubelen, sieraden, zilver, aardewerk, en een 19e-eeuwse collectie merklappen. Kijkdagen 7, 8 en 9 nov.

 

VESTINGMUSEUM NAARDEN
20 dec t/m 4 jan: Expositie: "Naarden door de ogen van Greta en Adri Pieck". Tekeningen en gravures uit het bezit van het Rijksarchief te Haarlem

 

VOLKSUNIVERSITEIT NAARDEN/BUSSUM Brinklaan 117, tel. 30539
23 okt: Lezing met dia's: "De Nederlandse kunst van de 16e eeuw". Ingegaan wordt op de tentoonstellingen, die over dit onderwerp in de diverse musea te zien zijn. Spreker: Mw. Prof. Dr. I.M.Veldman.
11 dec: Lezing over de restauratie van de plafondschilderingen van de Grote kerk van Naarden. Spreker: Pastoor A.J. de Bruin.
Op 13 dec. volgt een rondleiding door de kerk.
28 jan: Lezing met dia's: "Schilders rondom Hamdorf". Spreker Prof. J. van Wessem.

 

CULTUREEL CENTRUM DE VAART Goois Museum Vaartweg Hilversum. te1.292835
tot 7 dec: Expositie: "100 000 jaar Gooise grond". De geologische ontwikkeling van het gebied tassen Vecht en Eem.
29 okt: Lezing Historische Kring Albertus Perk: "De Gooise Heiden. Spreker: Hr. Jasper van het Goois Natuurreservaat.
26 nov: Lezing Historische Kring Albertus Perk: "De middenstand in Hilversum" (vervolg van een eerdere lezing over dit onderwerp). Spreker: Hr. Noordman,
dec/ jan: Expositie: (onder voorbehoud) "Klokkenmakers in Hilversum".

 

STREEK/GEMEENTEARCHIEF Hilversum Oude Enghweg 23 tel 292646
Ter inzage selectie uit: "Aanwinsten van het streekarchief": De gemeentelijke archieven van Nederhorst den Berg. De archieven van de Hervormde kerken in Ankeveen, Blaricum, Kortenhoef en Hilversum. De collectie van de heer E.W. de Lange uit Hilversum. Diverse nieuwe polderarchieven.

 

 

 

Actueel

BHT december

Omstreeks 9 december verschijnt het laatste nummer van dit jaar van het Bussums Historisch Tijdschrift. Het thema is dit keer  Sport in Bussum. De ontstaansgeschiedenis en de verdere wederwaardigheden van een aantal Bussumse sportclubs passeren de revue: hockey,voetbal, zwemmen, rugby maar ook kegelen. Tevens wordt de ontwikkeling van het gebied dat nu Sportpark Zuid is tussen 1850 en nu in beeld gebracht. Voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in sport is er een artikel van Marcus van der Heide over Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh, die haar leven lang geijverd heeft voor de verbreiding van naam en faam van haar zwager. 

Losse nummer kosten nog steeds maar €7,50 bij de boekhandels in Bussum en in ons documentatiecentrum. Krijg alle nummers gratis in de bus bij een lidmaatschap van €15,-- per jaar !

Foto van de maand

Laatste werkweken voor de broers Roks

December 2019

Foto Jaap van Hassel

We hebben 44 gasten en geen leden online